PDA

Bekijk Volledige Versie : Aartsbisschop die sharia promootte zelf ook "geschokt"Marsipulami
10-02-08, 11:02
Aartsbisschop die sharia promootte zelf ook "geschokt"


De leider van de Anglicaanse kerk, aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams, (foto) is "geschokt" over de "vijandige reacties" op zijn uitlatingen over de sharia.

Dat zegt zijn voorganger, Lord George Carey, in het weekblad News of the World. Williams veroorzaakte in Groot-BrittanniŽ een storm van verontwaardiging met zijn voorstel om onderdelen van de islamitische wetgeving sharia in te voeren in Groot-BrittanniŽ.

George Carey, die aartsbisschop was tot 2003, zegt dat Rowan Williams, "niet heeft ingezien wat de implicaties zijn van een dergelijke uitspraak. Ik begrijp dat hij geschokt is door wat er is gebeurd."

De huidige aartsbisschop van Canterbury "heeft er mogelijk goed aan gedaan de vragen omtrent islam in Groot-BrittanniŽ op te werpen", zegt Carey. Zijn conclusies over sharia kan ik echter niet delen, vervolgt die. "Bepaalde islamistische wetten aanvaarden in het kader van de Britse wetten, zou rampzalig zijn voor de natie", aldus Lord Carey.

Bisschop van Canterbury Rowan Willimas zei onlangs in een interview met de BBC-radio dat de invoering van onderdelen van de sharia in Groot-BrittanniŽ "onvermijdelijk" lijkt. De Britten moeten volgens hem beseffen dat een groot aantal van hun landgenoten geen band heeft met het Britse rechtssysteem.

Delen van de islamitische wetgeving over het huwelijk en financiŽle kwesties aanvaarden, kan de maatschappelijke samenhang bevorderen, meent Williams, die als Lord-Bishop lid is van het Britse Hogerhuis.

De omstreden uitspraken van de aartsbisschop oogstten heel wat beroering. Onder meer Brits premier Gordon Brown liet weten dat hij het niet eens was met Williams en Brits minister van Binnenlandse Zaken Tony McNulty zei dat die "fundamenteel verkeerd" waren. Ook van de Anglicaanse kerk kreeg hij de wind van voren.

AÔt Ayt
10-02-08, 14:59
van een land dat het christendom als officiele staatsgodsdienst heeft kun je niet verwachten dat ze op normale wijze kunnen reageren op het onderwerp shari'ah..

Julien
10-02-08, 15:08
Geplaatst door AÔt Ayt
van een land dat het christendom als officiele staatsgodsdienst heeft kun je niet verwachten dat ze op normale wijze kunnen reageren op het onderwerp shari'ah..

ik vind ook dat Engeland geen goede scheiding van kerk en staat heeft. Met de invoering van de shari'a (religieuze! wetgeving) wordt de seculariteit helemaal bedreigd, dus de invoering ervan lijkt me een zeer slechte zaak. Daar komt nog bij dat Engeland dan de internationale mensenrechten schendt, en bijvoorbeeld uit de EU zal moeten.

Olive Yao
10-02-08, 23:22
Geplaatst door Julien
ik vind ook dat Engeland geen goede scheiding van kerk en staat heeft. Met de invoering van de shari'a (religieuze! wetgeving) wordt de seculariteit helemaal bedreigd, dus de invoering ervan lijkt me een zeer slechte zaak. Daar komt nog bij dat Engeland dan de internationale mensenrechten schendt, en bijvoorbeeld uit de EU zal moeten.
Rowan Williams heeft een onnadenkende kreet geslaakt.

Rechtseenheid en rechtsgelijkheid zouden doorbroken worden als Engeland (delen van) de sharia als wet zou invoeren. Nou zijn dat geen dogmaís, maar het mag alleen na een overtuigende afweging van voor en tegen. In de EU streven we juist naar meer rechtseenheid.

De wetgevende macht vaardigt wetten uit. Wat voor wet zou dit zijn? Een wet tot toepasselijkverklaring van de sharia? De engelse wetgever zou de inhoud van de wetgeving dan delegeren aan de god Ė wel een amusante wending.

Deze wetgeving geldt voor moslims. Wie zijn dat? Staan ze in een register? Tekenen ze daar vrijwillig voor?

Godgeloofsvoorschriften aanvaard je vrijwillig, dat volgt uit vrijheid van levensbeschouwing. Dus kunnen individuele mensen elk voor zich deze wetgeving ook alleen vrijwillig aanvaarden. Kunnen ze hun instemming herroepen?

Wat gebeurt er als iemand, om toepassing van een shariavoorschrift te ontwijken, het geloof afzweert?

Dit zijn kwesties die in europese rechtsstaten aan de orde komen.

(In vanouds moslimse landen ligt het anders omdat het godgeloof daar aan mensen wordt opgelegd. Het lijkt wel of Rowan Williams ook langs zulke lijnen denkt).

Olive Yao
10-02-08, 23:24
dub

Marsipulami
11-02-08, 10:56
Allemaal blablabla. Een rechtssysteem kan en moet constant evolueren. Dat doet het immers al duizenden jaren in functie van steeds wisselende omstandigheden.

Dat religie geen bron van inspiratie mag zijn voor rechtsregels staat nergens in de wet. Als nieuwe regels worden ingevoerd door democratisch verkozen vertegenwoordigers dan is de oorsprong en de motivatie van die regels van geen enkel belang. Tenzij men -zoals Olive Yao zou willen- het atheÔsme tot staatsgodsdienst wil verheffen.

Die Rowan Williams is een intelligente man. Het is in een democratische samenleving belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de wensen van moslims. Dat is ook democratie.

Bovendien kan men in het westen nog veel leren van de filosofie die ten grondslag ligt aan de sharia. Zo is het in de sharia mogelijk dat een slachtoffer de dader vergeeft en dat dit invloed heeft op de strafmaat die de rechter aan de dader oplegt. Een dergelijke herstelgerichte benadering van het recht is superieur aan het westerse rechtsdenken.

Tenslotte hoeft het invoeren van delen van de sharia voor moslims in GB niet strijdig te zijn met de Britse wet. Immers de landelijke voetbalbond, de orde van geneesheren, het kerkelijk recht, enz. Ze hebben allemaal eigen regels die worden toegepast in zoverre ze niet strijdig zijn met andere regels.

knuppeltje
11-02-08, 12:39
Geplaatst door Marsipulami


Bovendien kan men in het westen nog veel leren van de filosofie die ten grondslag ligt aan de sharia. Zo is het in de sharia mogelijk dat een slachtoffer de dader vergeeft en dat dit invloed heeft op de strafmaat die de rechter aan de dader oplegt. Een dergelijke herstelgerichte benadering van het recht is superieur aan het westerse rechtsdenken.

Immers de landelijke voetbalbond, de orde van geneesheren, het kerkelijk recht, enz. Ze hebben allemaal eigen regels die worden toegepast in zoverre ze niet strijdig zijn met andere regels.

En wat als ze een zwaardere straf willen als de rechter?

Hoe het nogals eens fout gaat bij al die interne afhandelingen binnen die beroepsgroepen weten we ondertussen ook wel.
Vooral over de kerk horen we daar tegenwoordig nogal eens wat van.

Marsipulami
11-02-08, 13:19
Geplaatst door knuppeltje
En wat als ze een zwaardere straf willen als de rechter?


Dan geldt de gewone manier van rechtspreken.

Het rechtssysteem is gericht op de inperking van de wraak. Meestal wenst het slachtoffer de dader zwaarder te treffen dan de schade die men zelf geleden had.

Een eerste inperking van deze wraak was het principe 'oog om oog en tand om tand' wat betekende dat de wraak binnen dezelfde proporties moest blijven als het aangedane leed aan het slachtoffer.

Een volgende stap was het uit handen geven van de wraak aan een derde partij (de rechtbank) zodat deze in alle onafhankelijkheid kon beslissen over de strafmaat.

De nog te zetten stap was dat het slachtoffer de mogelijkheid geboden werd om ook af te zien van die wraak. Die mogelijkheid bestaat niet in ons rechtssysteem in het shariarecht echter wel.Hoe het nogals eens fout gaat bij al die interne afhandelingen binnen die beroepsgroepen weten we ondertussen ook wel.
Vooral over de kerk horen we daar tegenwoordig nogal eens wat van.

Ja omdat er mensen zijn die door het rode licht rijden gaan we het verkeersreglement ook maar afschaffen. Probeer een beetje helder te denken ook als het over moslims gaat.

Slinger
11-02-08, 13:34
Geplaatst door Marsipulami
Allemaal blablabla. Een rechtssysteem kan en moet constant evolueren. Dat doet het immers al duizenden jaren in functie van steeds wisselende omstandigheden.

Dat religie geen bron van inspiratie mag zijn voor rechtsregels staat nergens in de wet. Als nieuwe regels worden ingevoerd door democratisch verkozen vertegenwoordigers dan is de oorsprong en de motivatie van die regels van geen enkel belang. Tenzij men -zoals Olive Yao zou willen- het atheÔsme tot staatsgodsdienst wil verheffen.

Die Rowan Williams is een intelligente man. Het is in een democratische samenleving belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de wensen van moslims. Dat is ook democratie.

Bovendien kan men in het westen nog veel leren van de filosofie die ten grondslag ligt aan de sharia. Zo is het in de sharia mogelijk dat een slachtoffer de dader vergeeft en dat dit invloed heeft op de strafmaat die de rechter aan de dader oplegt. Een dergelijke herstelgerichte benadering van het recht is superieur aan het westerse rechtsdenken.

Tenslotte hoeft het invoeren van delen van de sharia voor moslims in GB niet strijdig te zijn met de Britse wet. Immers de landelijke voetbalbond, de orde van geneesheren, het kerkelijk recht, enz. Ze hebben allemaal eigen regels die worden toegepast in zoverre ze niet strijdig zijn met andere regels.

Tijd voor een start bij onze zuiderburen? Zal mij benieuwen wat een recent vrij groot geworden politieke beweging daarvan vindt.

mark61
11-02-08, 13:35
Geplaatst door Marsipulami
Zo is het in de sharia mogelijk dat een slachtoffer de dader vergeeft en dat dit invloed heeft op de strafmaat die de rechter aan de dader oplegt. Een dergelijke herstelgerichte benadering van het recht is superieur aan het westerse rechtsdenken.

Nee, dat is het niet. Het is achterhaald en inferieur, aangezien het bloedwraak in de rechtspraak laat voortbestaan. Een strafproces hoort te gaan tussen de gemeenschap en de verdachte.

Marsipulami
11-02-08, 14:11
Geplaatst door mark61
Nee, dat is het niet. Het is achterhaald en inferieur, aangezien het bloedwraak in de rechtspraak laat voortbestaan. Een strafproces hoort te gaan tussen de gemeenschap en de verdachte.

Daarom is de grote kritiek op het systeem ook precies dat het slachtoffer niet meetelt in het verloop van het recht. Nochtans is het slachtoffer de belangrijkste betrokkene.

mark61
11-02-08, 14:31
Geplaatst door Marsipulami
Daarom is de grote kritiek op het systeem ook precies dat het slachtoffer niet meetelt in het verloop van het recht. Nochtans is het slachtoffer de belangrijkste betrokkene.

Als het nog leeft, dan. Evengoed is het zeer af te raden dat het slachtoffer of diens nabestaanden gaan uitmaken wat de strafmaat is. Een giga sprong achteruit.

Slinger
11-02-08, 14:50
Geplaatst door mark61
Nee, dat is het niet. Het is achterhaald en inferieur, aangezien het bloedwraak in de rechtspraak laat voortbestaan. Een strafproces hoort te gaan tussen de gemeenschap en de verdachte.

Ja, zo inferieur dat het een terugkeer naar de tijd van voor het Romeinse recht zou betekenen. Zeg maar de tijd, van de Germaanse sipperechtspraak. Die zal inderdaad wel iets weg hebben van de sjaria. Maar dan moet je dus wel 2000 jaar terug in de tijd. Geeft niet hoor Mars, als katholiek zijn er in die tijd wel meer ontwikkelingen aan jou voorbij gegaan.

knuppeltje
11-02-08, 15:35
Geplaatst door Marsipulami
Dan geldt de gewone manier van rechtspreken.

Het rechtssysteem is gericht op de inperking van de wraak. Meestal wenst het slachtoffer de dader zwaarder te treffen dan de schade die men zelf geleden had.

Een eerste inperking van deze wraak was het principe 'oog om oog en tand om tand' wat betekende dat de wraak binnen dezelfde proporties moest blijven als het aangedane leed aan het slachtoffer.

Een volgende stap was het uit handen geven van de wraak aan een derde partij (de rechtbank) zodat deze in alle onafhankelijkheid kon beslissen over de strafmaat.

De nog te zetten stap was dat het slachtoffer de mogelijkheid geboden werd om ook af te zien van die wraak. Die mogelijkheid bestaat niet in ons rechtssysteem in het shariarecht echter wel.
Ja omdat er mensen zijn die door het rode licht rijden gaan we het verkeersreglement ook maar afschaffen. Probeer een beetje helder te denken ook als het over moslims gaat.

Grote kans dat ze dan weer over die gewone rechrspraak gaan zeiken.
Zo blijven we weer in een kringetje lopen dus.

Dat van dat vergeven en afzien van vraak is gelul- want dat konden ze altijd al als ze dat wilden hier, en dat laatste is hier juist ook de wel de bedoeling.

Maar had je ook nog wat aan te merken over wat ik zei over de kerk bijvoorbeeld.

knuppeltje
11-02-08, 15:43
Geplaatst door Marsipulami
Daarom is de grote kritiek op het systeem ook precies dat het slachtoffer niet meetelt in het verloop van het recht. Nochtans is het slachtoffer de belangrijkste betrokkene.

Das ook niet helemaal waar, slachtoffers en of nabestaanden kunnen ook nog een ceviele procedure beginnen over schadevergoeding.

mark61
11-02-08, 17:48
Archbishop defends Sharia remarks

Dr Rowan Williams said some comments had been taken out of context


Williams speaks
The Archbishop of Canterbury has defended his decision to speak on Sharia law, saying it is right to air the concerns of faith communities.
Dr Rowan Williams told the general synod although he felt some remarks had been taken out of context, he took responsibility for any confusion.

He was clarifying earlier comments in which he implied adopting aspects of Sharia in the UK was "unavoidable".

Prime Minister Gordon Brown has praised Dr Williams' "great integrity".

I believe quite strongly that it is not inappropriate for a pastor of the Church of England to address issues about the perceived concerns of other religious communities

Dr Rowan Williams

Dr Williams told clergy at the Church of England synod in Westminster he believed "some of what has been heard is a very long way indeed from what was actually said".

"But I must of course take responsibility for any unclarity in either that text or in the radio interview and for any misleading choice of words that's helped to cause distress or misunderstanding among the public at large, and especially among my fellow Christians.''

He went on to say he did not regret addressing the issue of Sharia law.

"I believe quite strongly that it is not inappropriate for a pastor of the Church of England to address issues about the perceived concerns of other religious communities, and to try and bring them into better public focus."

Liberties and consciences

Part of the "burden and the privilege of being the Church" in the UK meant the clergy needed "some coherent voice on behalf of all the faith communities living here", he said.

He added: "If we can attempt to speak for the liberties and consciences of others in this country - as well as our own - we shall, I believe, be doing something we as a church are called to do in Christ's name: witnessing to his Lordship, not compromising it. "

Dr Williams sparked a major row after saying, in a BBC Radio 4 interview last week, that the adoption of parts of Sharia law was "unavoidable" in Britain.

He has insisted he was not advocating a parallel set of laws, but has faced calls for his resignation.

Earlier the prime minister's spokesman said Mr Brown understood "the difficulties" the archbishop was facing and paid tribute to Dr Williams's "dedication to public and community service".

Mr Brown believed religious law should be subservient to UK law, he added.