PDA

Bekijk Volledige Versie : wat zegt islam over terrorismealmomina
18-05-02, 15:18
In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige
Wat zegt de Islam over terrorisme?


Salaam alaykom broeders en zusters,
heb je hier ooit over nagedacht
Islam is een religie van barmhartigheid, die het terrorisme niet toestaat. In de Qur'aan zegt Allah:
(Nederlandse uitleg:) "Allah verbiedt jullie niet dat jullie hen die jullie in de godsdienst niet bestrijden en jullie niet uit jullie woningen uitdrijven, liefderijk behandelen en dat jullie jegens hen rechtmatigheid betrachten. Allah bemint de rechtmatigen."(Qur'aan, 60:8)

De Profeet Mohammed (salla Allahu aleihi wa sallam) verbood de soldaten vrouwen en kinderen te doden, en hij plachte hen te adviseren: "...Verraad niet, wees niet buitensporig, dood geen pas geboren kind". En hij heeft ook gezegd: "Wie een persoon doodt, die een verdrag heeft met de moslims, zal de geur van het Paradijs niet ruiken, hoewel zijn geur een spanwijdte van veertig jaar bereikt". De Profeet Mohammad (salla Allahu aleihi wa sallam) heeft ook verboden te straffen met vuur. Hij heeft moord op de tweede plaats gezet op de lijst van de grootste zondes, en hij heeft het zelfs op de Dag des Oordeels aangezegd: "De eerste gevallen die berecht zullen worden tussen mensen op de Dag des Oordeels, zullen diegenen zijn die bloed hebben gegoten (vermoord en verwond)".

Moslims worden zelfs aangemoedigd goed te zijn voor dieren en het is verboden hun pijn te doen. Eens heeft de Profeet Mohammad (salla Allahu aleihi wa sallam) gezegd: "Een vrouw was gestraft vanwege een kat die zij had vastgebonden totdat het stierf. Door dit, was ze gedoemd tot de Hel. Terwijl ze het gevangen hield, gaf ze de kat niet te eten of te drinken, noch bevrijdde zij het om van de insecten van de grond te eten."

Hij heeft ook gezegd dat een man een heel dorstig hond water gaf, waardoor Allah zijn zondes vergaf voor deze handeling. {De mensen vroegen de Profeet (salla Allahu aleihi wa sallam): "O Boodschapper van Allah, dus onze daden tegenover dieren worden ook beloond?"
"Jazeker", zei hij, "ten aanzien van ieder levend wezen is er loon (beloning)".

Bovendien, worden de moslims aangeraden om bij het doden van dieren voor consumptie op zo'n manier te doen dat het dier zo min mogelijk vrees en leed ondervindt. De heilige Profeet Mohammad (salla Allahu aleihi wa sallam) heeft gezegd: "Als je een dier slacht, doe dat op de beste manier. Men moet zijn mes slijpen om het lijden van de dier te verminderen."

In het licht van deze en andere Islamitische teksten, zijn volgens de Islam en de moslims de handeling om terreur in de harten van weerloze burgers aan te zetten, het op grote schaal verwoesten van gebouwen en bezittingen, het bombarderen en verminken van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen allemaal verboden en het zijn verafschuwde handelingen. Moslims volgen een religie van vrede, barmhartigheid en vergiffenis en het gros meerderheid (van de moslims) hebben niets te doen met de gewelddadige gebeurtenissen waarvan sommigen geassocieerd worden met de moslims. Als een individuele moslim een terroristische daad zou verrichten dan is zo'n persoon schuldig doordat hij het Islamitische recht heeft overtreden.


salaam alaykom oem rabi3ah
:stomp:

ahmedmaskin
19-05-02, 14:35
De theorie is heel erg mooi. Maar wat doe je wanneer er Tomahawk raketten vanaf 1500 km afstand op moskeen worden geschoten. Waarin biddende mensen met de dood worden geconfronteerd. Wat doe je wanneer een land van miljoenen mensen wordt uitgehongerd met als resultaat 1.5 miljoen doden. Wat doe je wanneer de heilige al-aqsa moskee wordt bezet en met vernietiging wordt bedreigd. Ga je dan weerloos toekijken en met arrogantie niks doen. Of treed je op en verdedig je de gelovigen die angst in de boezems van de ongelovigen te brengen? Het is geen strijd van gelijken waar we het hier over hebben. Het is een strijd van een Tiran tegen onschuldig kind, een strijd van dader tegen slachtoffer. En de onderdrukten hebben het recht om zich te verzetten tegen deze barbaarse daden. En wanneer jij opkomt voor de onderdrukker en de onschuldige slachtoffers gaat vertellen dat zij zich niet mogen verzetten dan doe je exact wat de onderdrukker doet. Je doet onrecht aan het legitieme verzet.

a-Salafi
07-06-02, 19:45
Geplaatst door ahmedmaskin
De theorie is heel erg mooi. Maar wat doe je wanneer er Tomahawk raketten vanaf 1500 km afstand op moskeen worden geschoten. Waarin biddende mensen met de dood worden geconfronteerd. Wat doe je wanneer een land van miljoenen mensen wordt uitgehongerd met als resultaat 1.5 miljoen doden. Wat doe je wanneer de heilige al-aqsa moskee wordt bezet en met vernietiging wordt bedreigd. Ga je dan weerloos toekijken en met arrogantie niks doen. Of treed je op en verdedig je de gelovigen die angst in de boezems van de ongelovigen te brengen? Het is geen strijd van gelijken waar we het hier over hebben. Het is een strijd van een Tiran tegen onschuldig kind, een strijd van dader tegen slachtoffer. En de onderdrukten hebben het recht om zich te verzetten tegen deze barbaarse daden. En wanneer jij opkomt voor de onderdrukker en de onschuldige slachtoffers gaat vertellen dat zij zich niet mogen verzetten dan doe je exact wat de onderdrukker doet. Je doet onrecht aan het legitieme verzet.

Wat jij doet, is je hawwa (nafs) volgen!

ahmedmaskin
08-06-02, 16:32
Geplaatst door a-Salafi


Wat jij doet, is je hawwa (nafs) volgen!

Wat een kwade beschuldiging. Wie nafs volgt laat zijn geest oproepen tot het kwade en de dwaaling, voor hem is een huis bij het vuur. Wat ik slechts zeg is dat er een grens is. Het is heel erg makkelijk om elke vorm van verzet af te keuren en te bestempellen als terrorisme. Maar een mens moet eerlijk zijn. Wie is begonnen met het onrecht? Wie is begonnen met het bombarderen van landen en het opjagen van miljoenen mensen. In vergelijk daarmee is het neerhalen van 2 gebouwen iets kleins. Vreedzaamheid en tollerantie staan voorop. Maar wie aangevallen wordt heeft het recht om dit naar evenredigheid te vergelden.

Amal
11-06-02, 17:17
De theorie is heel erg mooi. Maar wat doe je wanneer er Tomahawk raketten vanaf 1500 km afstand op moskeen worden geschoten. .......

Ja in theorie is het heel mooi, maagd blijven tot het huwelijk
maar ja, ik was toch zooooo verliefd
:fplet: :fplet:Je dient er altijd naar te streven om de theorie te volgen!

ahmedmaskin
11-06-02, 18:15
Geplaatst door Amal


Ja in theorie is het heel mooi, maagd blijven tot het huwelijk
maar ja, ik was toch zooooo verliefd
:fplet: :fplet:Je dient er altijd naar te streven om de theorie te volgen!

Een zaak die het verschil maakt tussen leven en dood is anders.

Tamazight19
11-06-02, 22:52
Geplaatst door ahmedmaskin
De theorie is heel erg mooi. Maar wat doe je wanneer er Tomahawk raketten vanaf 1500 km afstand op moskeen worden geschoten. Waarin biddende mensen met de dood worden geconfronteerd. Wat doe je wanneer een land van miljoenen mensen wordt uitgehongerd met als resultaat 1.5 miljoen doden. Wat doe je wanneer de heilige al-aqsa moskee wordt bezet en met vernietiging wordt bedreigd. Ga je dan weerloos toekijken en met arrogantie niks doen. Of treed je op en verdedig je de gelovigen die angst in de boezems van de ongelovigen te brengen? Het is geen strijd van gelijken waar we het hier over hebben. Het is een strijd van een Tiran tegen onschuldig kind, een strijd van dader tegen slachtoffer. En de onderdrukten hebben het recht om zich te verzetten tegen deze barbaarse daden. En wanneer jij opkomt voor de onderdrukker en de onschuldige slachtoffers gaat vertellen dat zij zich niet mogen verzetten dan doe je exact wat de onderdrukker doet. Je doet onrecht aan het legitieme verzet.

Nou wat je dan doet? Die theorie ook in de praktijk brengen! Anti-terrorisme dus.

sjo
16-06-02, 23:19
wordt de Al Aqsa moskee bedreigd ? Ik meende juist dat die zo goed werd beschermd.......
Als de moskee niet werd beschermd dan hadden extremistische Joden er allang een bom onder gelegd.
Wie weet hoe dat zit daar in AlQuds ?
groeten
sjo