PDA

Bekijk Volledige Versie : Huurverhoging om Marokkanen te werenMark
21-04-08, 13:55
Huurverhoging om Marokkanen te weren

Woningcorporatie Mozaïek Wonen is van plan de huurprijs van eengezinswoningen in de Goudse wijk Goverwelle te verhogen, om te voorkomen dat er te veel Marokkaanse bijstandsgezinnen in de buurt komen wonen. Dat bericht het AD vandaag.

Saamhorigheid

De maatregel wordt uiteengezet in een brief die de gemeente aan de wijk heeft gestuurd. Vorig jaar stuurden de bewoners een petitie naar de gemeente en de woningcorporatie, waarin verzocht werd maatregelen in te voeren. De buurtbewoners klaagden over het feit dat met name Marokkaanse gezinnen te veel woningen kregen toegewezen, waardoor de saamhorigheid van de wijk op losse schroeven kwam te staan.

Problemen

Bewoners ergeren zich aan kinderen die laat op straat rondlopen en het gebrekkige contact met allochtone buurtbewoners. De huur wordt nu met een bepaald percentage verhoogd, waardoor de minimale prijs boven de bijstandsdrempel komt te liggen. Wim van der Groen van het wijkteam is erg blij met de maatregel. "Het is nu nog een fijne buurt, waar wel wat problemen voorkomen. Deze maatregel is bedoeld om die problemen niet erger te laten worden", aldus Van der Groen. De gemeente en Mozaïek kijken na één jaar of de beslissing effect heeft gehad.

III
21-04-08, 18:26
Bron?

Joesoef
21-04-08, 18:40
Rare gang van zaken. Je zou de vrijgekomen woningen ook kunnen renoveren/ slopen en zo boven de huurgrens kunnen trekken, dan trek je ook mensen aan. Nu blijft het een minimuminkomen wijk.Tenzij de buurt niet meer is te redden natuurlijk.

Olive Yao
21-04-08, 20:47
Sloop en sloopmotieven (http://www.tudelft.nl/live/binaries/b9067e7b-7ec3-482e-98c1-21af1d240496/doc/Sloop1%20tx2.pdf)


3.2.5. Sloopmotieven

(...) Anderzijds blijkt uit de opeenvolgende KWR uitkomsten dat de sociale kuursector al vele jaren aanmerkelijk beter scoort dan de andere sectoren en dat er van bouwtechnisch slooprijpe sociale huurwoningen vrijwel geen sprake is. Dit wijst er op dat de bouwtechnische staat niet het enige - en waarschijnlijk zelfs niet het doorslaggevende - argument voor sloop kan zijn geweest. Voor de in 2003-2013 geplande sloop kan dit motief echter nauwelijks relevant zijn en zullen derhalve achter deze opgegeven reden andere motieven schuil gaan. Bij doorvragen met verwijzing naar de KWR werd inderdaad ook toegegeven dat er ook (en vooral?) andere motieven meespelen.

Waarschijnlijk daarmee verbandhoudend komen woontechnische motieven - in de literatuur vaak als belangrijkste genoemd - pas op derde plaats, terwijl overaanbod/overbodigheid als sloopmotief - vooral in de bouwjaarcategorie na 1966 (ruim 40%) en bij meergezinswoningen (ruim 25%) - op de tweede plaats komt.
Stedenbouwkundige redenen komen - variërend van 10% tot 20% - in alle categorieën voor, maar zijn vooral van belang bij wijken met vroeg naoorlogse meergezinswoningen.
Dat doorexploiteren economisch niet rendabel zou zijn wordt relatief weinig genoemd en is alleen significant bij hoogbouwflats.

Zoals eerder genoemd zijn er redenen om de antwoorden over de sloopmotieven met enige scepsis te bekijken. Wanneer in geval van twijfel werd doorgevraagd naar bijkomende motieven blijken sociale motieven (segregatie, hoog percentage allochtonen, slechte marktpositie, probleemwijk) en de wens om van doelgroep te veranderen vaak mede een bepalende rol te spelen.