PDA

Bekijk Volledige Versie : Mawlid an-Nabawi = BID'AH of NIET?Abdelkarim
22-05-02, 21:21
As-salaamoe alaikoem!

Beste broeders en zusters,

Vele van de moslims vieren deze feest, het zijn de moslims die niet weten dat het BID'AH is!

Ik heb het volgende stukje voor jullie uit www.eltawheed.nl gekozen om met jullie te delen, omdat het onterechte feest weer bijna is.

Moge Allah mij en jullie leiden en ons van de Bid'ah houden, want elke Bid'ah is een dwaling en elke dwaling is in de hel, moge Allah mij en jullie van de hel houden en de jannah schenken inshaAllah!

Wa salaam

Abdelkarim


>

Mawlid al-nabi (de profeet's geboortedag)
(Elke keer bij het lezen van de naam van de Profeet Mohamed saw, zeg je: Salallahoe 3alaihi wa sallam. Dit is weg gevallen toen ik copy+paste heb gedaan.)

Een vraag aan sheich Munajjid: Waarom accepteren sommige mensen wel en andere niet de viering van de geboortedag van de profeet? Is het wel of niet toegestaan in de islaam?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Er staat niets in de Qoraan waardoor we de mawlid of geboortedag van de profeet zouden vieren. De profeet zelf heeft dit niet gedaan, noch heeft hij iemand anders bevolen dit te doen. Niet tijdens zijn leven noch na zijn dood. Hij vertelde hen juist niet overdreven met hem te doen, zoals de christenen over Isa (Jezus) hadden overdreven. Hij heeft gezegd: “Overdrijf niet over mij zoals de christenen overdreven over de zoon van Meryam. Ik ben slechts een slaaf, zeg dus: ‘De slaaf van Allah en Zijn boodschapper.’” (Al-Boechaarie)


Wat is overgeleverd is dat de profeet zijn geboortedag een dag van aanbidding heeft gemaakt, en dit is iets totaal anders dan vieren. Er werd hem gevraagd over vasten op maandag, en hij zei: “Dat is de dag waarop ik geboren ben en de dag waarop aan mij de Missie was toevertrouwd of waarop ik voor het eerst de Openbaring kreeg.” (Moeslim, al-Nisa’I en Aboe Dawoed).


We weten dat de metgezellen het meest van alle mensen van de profeet hielden. Is er overgeleverd dat Aboe Bakr , die hem het meest nabij stond, de geboortedag van de profeet vierde? Is er overgeleverd dat Omar , die twaalf jaar regeerde, of Othmaan dit deden? Is er overgeleverd dat Ali , zijn familie en pleegzoon, dit deed? Is er overgeleverd dat een van de metgezellen dit deed? Neen, bij Allah! Komt dit omdat zij niet op de hoogte waren van de belangrijkheid of hielden zij niet oprecht van de profeet ? Niemand zal dat zeggen behalve degene die is afgedwaald en anderen laat afdwalen. Heeft een van de imaams - Aboe Haniefah, Maalik, al-Shaafi’I, Ahmed, al-Hasan al-Basri, Ibn Sierien – dit gedaan of anderen bevolen het te doen of gezegd dat het goed was? Bij Allah, neen! Het is nog niet eens genoemd gedurende de eerste en beste drie eeuwen. De profeet zei in een sahih hadieth: “De beste van de mensen is mijn generatie, dan die daarna komen, dan die daarna komen. Dan zullen er mensen komen die zich niet druk maken of hun getuigenis voor hun eed komt of andersom (ze nemen deze zaken niet serieus).” (al-Boechaarie, Moeslim en al-Tirmidhi)


De viering van de geboortedag van de profeet werd pas eeuwen later geintroduceerd, toen vele hoofdzaken van de ware religie (de islaam) waren verdwenen en bida’ wijdverspreid was.


Aldus werd de viering een teken van iemands liefde voor de profeet . Maar is het mogelijk dat de metegezellen, de imaams en de mensen van de drie beste generaties dit niet wisten??? En de mensen die in latere tijden leefden wisten wel hoe belangrijk dit was??! De Qoraan zegt ons dat houden van de profeet wordt getoond door het volgen van de leiding die hij heeft gebracht. Allah zegt:


“Zeg (O Mohammed): ‘Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Zeg: ‘Gehoorzaamt Allah en de boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet van de ongelovigen.” (Soerah ali-Imran: 31,32)

De eerste aya legt uit dat houden van slechts een bewering is, maar het bewijs van zijn oprechtheid is het volgen wat de boodschapper van Allah heeft gebracht. De tweede aya bevestigt opnieuw de belangrijkheid en de noodzaak van het gehoorzamen van Allah en Zijn boodschapper. Allah eindigde deze aya met een zeer krachtige waarschuwing waarin degenen die weigeren te gehoorzamen worden omschreven als kaafirs (ongelovigen), en Allah houdt niet van de ongelovigen.Wij vragen Allah ons hiertegen te beschermen. De profeet vertelde ons over het gevaar van het niet gehoorzamen aan hem en het gevaar van het toevoegen aan hetgeen hij heeft gebracht. De viering van mawlid of zijn geboortedag is zeker een toevoeging aan hetgeen hij heeft gebracht – hierover is overeenstemming van de geleerden.

De profeet heeft gezegd: “De beste toespraak is uitgedrukt in Allahs Boek, en de beste leiding is de leiding van Mohammed. Het slechtste van de zaken zijn die zaken die nieuw toegevoegd zijn (bida’) en iedere bida’ is een afdwaling.” (Moeslim em Nasa’i)

Wij vragen Allah ons te beschermen tegen bida’ en ons te zegenen door ons te helpen het Rechte Pad te volgen. Allah weet het best. Moge Allah onze profeet Mohammed zegenen.


Vertaald door A. Rabe
www.eltawheed.nl