PDA

Bekijk Volledige Versie : Marokko waterdag in Rotterdamfadmab
08-05-08, 11:16
Marokko waterdag

De waterproblematiek in Marokko kenmerkt zich vooral door de toename van de verwoestijning, waterschaarste en de vervuiling van de watervoorraad. Door de enorme ontbossing en een langdurig erosieproces is het retentievermogen van de grond op de bergen zodanig gedaald dat het regenwater bijna gelijk afstroomt naar de zee. Dat veroorzaakt veel overstromingen en verlies aan water en vruchtbare grond. De groeiende behoefte aan water van huishoudens, industrie en landbouw gekoppeld aan het ontbreken van een adequaat waterbeheer heeft gezorgd voor een flinke daling van het waterpeil in Marokko. Hierdoor vallen veel dorpsputten en waterbronnen droog.
Om deze problematiek van waterschaarste en om de kansen van investeringen in de watersector (opkomende markt) in Marokko onder de aandacht te brengen wordt op 28 mei een Marokkowaterdag gehouden in Rotterdam. Deze dag biedt een open podium voor waterexperts, vertegenwoordigers van NGO’s, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven om hun ervaringen en kennis uit te wisselen en om nieuwe technieken op het gebied van duurzaam watermanagement te bespreken.

Datum: 28 mei 2008
Tijd: 17:30:00 - 22:30 uur
Locatie: Kamer van Koophandel Rotterdam
Adres: Blaak 40 te Rotterdam

voor meer informatie of aanmeldingen ga naar website: http://www.kantara.nl/site/index.asp