PDA

Bekijk Volledige Versie : Pardon? Schilderijen in een moskee?jaapkapteyn
09-05-08, 16:00
PARDON?
KUNST IN DE MOSKEE?

Er komen schilderijen in de Fatih moskee aan de Rozengracht in Amsterdam. Dat betekent nieuwe mogelijkheden, een frisse benadering van verschillen en de mogelijkheid wederzijdse projecties te ontregelen. Er komen diverse fora waar gesprekken plaats vinden over gezamenlijke thema’s in de drie religies van het boek. Multi-media galerie SOCO komt met een kunstproject over Manna, het brood uit de Bijbel, de Tora en de Koran.

Datum: 10, 11 en 12 Mei 2008
Plaats: Fatih Moskee aan de Rozengracht in Amsterdam
In het kader van de Open Ateliers Jordaan

We leven in een onrustige tijd. Een aantal kunstenaars uit de Jordaan in Amsterdam waren het zat en zijn naar de buurtmoskee gestapt. Samen met het bestuur en de imam hebben ze een nieuw project van de grond getild.
Rond de gebedsruimte in de moskee komen schilderijen te hangen van een paar deelnemers aan de Open Jordaan Atelier Route. De moskee is opgenomen in de routing die de bezoekers zullen volgen. Normaal komen er 8000 kunstliefhebbers af op deze manifestatie, afhankelijk van het weer.
Waarom gaan we op die plaats iets doen? Schilderijen in een moskee? Iets dat nog niet eerder is gebeurd?


DE OPEN STAD


Wij waren niet blij met de manier waarop het debat met de islam wordt gevoerd. Maar wat kan onze bijdrage zijn in die wereld van misverstanden en bangmakerij? We denken dat schilderijen een rol kunnen spelen in het creëren van een open ambiance. Er worden abstracte werken en landschappen getoond. Dat is een bewuste beperking, maar we willen rekening houden met de spelregels binnen de moskee. We proberen een brug te slaan. De schilderijen hangen in de openbare plekken rond de gebedsruimte. De gebedsruimte zelf blijft leeg en toegankelijk voor ieder die komt bidden.
Schilderijen tentoonstellen in een moskee is een bijzondere gebeurtenis. In de ene moskee wordt er wat makkelijker mee omgegaan dan de andere, maar in principe zijn afbeeldingen verboden. Waarom? Het is een gebedshuis. De Koran spreekt zich daarover uit. Maar ik heb ook begrepen dat men er van uit gaat dat ‘beelden’ zich nogal taai kunnen vast zetten in het hoofd, waardoor de speelruimte van je gedachten wordt beperkt. Zo hebben vele christenen nog een beeld van God als een blanke man met een baard, en zijn dat soort ‘beelden’, die al in de jeugd zijn ontstaan, later moeilijk ‘voorbij te komen’. In de Islam ziet men liever geen begrenzing aan de grootsheid en de uitgestrektheid van God. Men wil de gebedsruimte leeg en vrij houden, en de ruimte zo open voor een ieder.
Toch denken we dat het zin heeft om zo’n manifestatie te organiseren. Als maar de helft van het te verwachten aantal kunstliefhebbers in de moskee komt, en aan een programma deel neemt, is er echt iets gebeurd.
We hopen dat veel verschillende soorten mensen zich op een positieve manier zullen mengen en met elkaar in contact komen. Daar hebben we een aanvullend programma voor ontwikkeld. Wat betreft de beeldende kunst hebben we een curator aangesteld, Simon Ferdinando, beeldhouwer en o.a. medecurator van een baanbrekende tentoonstelling in Arti: Migrating Identity. Werktitel van de tentoonstelling is “Licht”.
Oude dichters als Mevlana (Jalal ad-Din) Rumi en Yunus Emre maakten gedichten in hun tijd van grote spanningen en oorlog, teksten die naar andere mogelijkheden verwezen en nog steeds vers klinken. Hun werk zal ook te zien zijn en een anker vormen in de tentoonstelling.

EXTRA.

HET AANVULLENDE PROGRAMMA

Beneden in de grote kelder komt een podium waar performances plaatsvinden en twee talkshows. We proberen een nieuwe gezamenlijkheid te ontwikkelen, en te praten over thema’s waarin iedereen zich herkennen kan. In een kunstproject van Soco, Social Contemporary Centre of the Arts, een galerie in de Bloemstraat van Peter Distol, wordt de rol van brood aan de orde gesteld. En speciaal van het manna, het brood dat de vluchtende joden van God kregen tijdens hun verblijf in de woestijn. Het brood was gemaakt van een speciale graansoort; het smaakt anders voor de diverse leeftijden en heeft bijzondere eigenschappen. Het wordt nu opnieuw gecreëerd, de receptuur moet opnieuw worden (uit)gevonden, samen met bakkerij ’t Stoepje aan de Rozengracht. In een discussie met rabbijn Boosman, schrijver en psychotherapeut Robert Bosnak en een Turkse professor komen de diverse aspecten van (spirituele) voeding aan bod..

Bright Richards, acteur en regisseur, heeft een voorstelling in voorbereiding over de vlucht van de profeten en hun aartsvader Abraham. Door verschillende omstandigheden, maar ook doordat een nieuw bewustzijn ontstond, een nieuw geluid, paste men niet meer in de oude, vertrouwde omgeving en ontstond groot gevaar. Niemand licht zijn of haar anker ongestraft. In het groot of in het klein, de gedwongen breuk en de tocht naar nieuwe ruimte is een universele ervaring. Maar wat gebeurde er onderweg, en waarin lijken de ervaringen van de verschillende profeten op elkaar? Bright zal een talkshow voorzitten waar deze elementen een rol spelen, in gesprek met rabbijn Lillienthal, Alex van Heusden van de Ecclesia en Aissa Zanzen.

Geeske Hovingh, werkzaam bij de Studenten Ecclesia en bij het Messiaans Beraad, komt met een performance over spraak en Babylon-mobiel. Ze loopt rond tussen het publiek, met een megafoon op haar rug, haar verhaal te doen, ‘te communiceren’. Annemarie Fledderus, kunstenares, komt met een korte lezing over M.C.Escher en hoe veel van zijn werk geïnspireerd is door wat er in moskeeën te zien was en is. Met theatermaker Anne van Delft en de vrouwenafdeling in de moskee wordt een warme praatplek gecreëerd, waar min of meer spontaan, maar soms ook over bepaalde onderwerpen, in kleine groepen gekletst zal worden. Mehmed Yamali, voorzitter van de jongeren in de Fatih moskee, zal samen met Ria Marks (Orkater) een moskee-plus project leiden, waar de bezoeker het hele traject van wassingen tot bidden meemaakt, en voelt.

WORKSHOPS 1 & 2

Daarnaast hebben we een programma ontwikkeld met meer aardse onderwerpen. Er komt een workshop door Margriet Stuurman van het Amsterdams Ondernemershuis. Als het je droom is om een eigen zaak te beginnen waar begin je dan? In bijna alle grote verhalen is dat het cruciale punt: de eerste stap. En te vertellen wat je droom is. Pas daarna komen andere aspecten, over hoe je het aan kan pakken, met alle praktische stappen als ondernemersplan, financiering, valkuilen. Maar alles begint met de eerste stap.
Een andere workshop gaat over keuze.
Bijna geen situatie is zo moeilijk of er is sprake van een moment van eigen keuze. Om iets te doen of iets te laten. Daarnaast zitten mensen vol met negatieve gedachten, met patronen die moeilijk te herkennen zijn en die onze opties beperken of belemmeren. De Koran geeft aanwijzingen, gaat om met keuzes, en geeft moed om het leven aan te gaan. In een workshop van Dan de Kok, Bastiaan van Meeteren en een imam wiens naam nu nog onzeker is, zullen al dit soort aspecten aan de orde komen. Woede, teleurstelling, slachtoffer gevoel, tegenwerking, bureaucraten, allemaal beren op de weg, die onze vooruitgang verhinderen. Dit bewust worden en benoemen geeft ruimte om ze voorbij te komen. Er blijkt ineens veel meer bewegingsruimte en energie. En dan kan je beter denken over hoe je eigen droom werkelijkheid kan laten worden. Het kan, zegt Dan.


DE RODE LIJN

Beeldende kunst in een moskee is nieuw. Een grote groep kunstliefhebbers zal voor het eerst in hun leven een moskee betreden. Ze zullen niet alleen de schilderijen bekijken maar ook op een open en frisse manier in contact komen met een bevolkingsgroep die ze gewoonlijk wel waarnemen maar die geen deel uitmaakt van hun kennissenkring. Dat is een eerste stap. Moslimjongeren komen in contact met bekende en nog onbekende thema’s en krijgen zicht op nieuwe mogelijkheden. We hopen verbindingen te leggen waar die tot nu toe nog niet zijn gelukt. De titel van het programma is De Open Stad. Maar de rode lijn is Hoop en Hopeloosheid. Het moskeebestuur heeft een dappere stap gezet om de deur te openen voor dit experiment.Datum: 10, 11 en 12 Mei 2008
Plaats: Fatih Moskee aan de Rozengracht 152 in Amsterdam
In het kader van de Open Ateliers Jordaan
Data en bijgewerkte tijden van de verschillende gebeurtenissen kan men vinden op de website van de atelier route.

Zaterdag 10 Mei:

12.30 uur moskee plus met Mehmed Yamali en Ria Marks
14.00 uur inleiding islamitische kunst en Esscher
14.30 uur opening Moskee project
15.00 uur inleiding workshops
16.00 uur workshops

Zondag 11 Mei

13.00 uur lezing islamitische kunst en Esscher
15.00 uur workshop
17.30 uur moskee-plus
17.00 uur talkshow vluchtweg profeten

Maandag 12 Mei
13.00 uur lezing islamitische kunst en Esscher
15.00 uur workshop
17.30 uur moskee-plus
17.00 uur forum Manna uit de hemel


Zie websites
www.openateliersjordaan.nl
www.socoamsterdam.nl

Voor nadere inlichtingen kunt U mailen naar
[email protected]


Persoonlijk naschrift:
Ik ben kunstschilder. Ik ben geen moslim. Ik ben meer een reiziger. Ik heb een aantal jaren met moslims in huis gewoond. Je wordt vrienden en je vrienden worden ook een beetje familie. We hebben veel gepraat. Ook over geloof. De opzet van het moskee festival is een beetje een uitvergroting van wat bij ons gebeurde. Ik geloof in contact. En dat je ondanks verschillen je elkaar niet in de steek laat. Dat je door praten leert wat de ander is, en ook waar jezelf staat. En dat je kan veranderen, door leren. Ik heb zelf veel geleerd van mijn vrienden. Ik geloof ook dat je veel leert door wat je niet uitspreekt, maar doet. Jaap.COMMITE VAN AANBEVELING

Er komt een comité van aanbeveling. Nu zitten daar al Meindert Fennema (hoogleraar politieke theorie en etnische verhoudingen), Huub Oosterhuis (dichter en theoloog), Sacha Klinkhamer (projectleider van het Nieuwe Rijksmuseum), Abdou Faher (programmamaker), Colette Kavanagh (cultural psychologist and international lecturer), Shantena Sabbadini (theoretisch fysicus, en schrijver), Robert Bosnak (psychoanalyticus en schrijver), Gaston Ngochembo (Stichting Agri-Dynamic), Eva van Sonderen (journaliste), José ten Kroode (BA-groep), Ben Bagby (zanger en directeur van Sequentia, middeleeuwse muziek), Manou van Eerten (organisatieadviseur), Mehmed Yamali (voorzitter jongeren Fatih moskee), Kacem Tayachi (s.r.), Krishna Kaur (performance artist, social activist), Koos Oeberius Kapteyn (+, arts en boeddhist), Frans Salman (coördinator overleg open ateliers Amsterdam), Adosh van der Heijden (schrijver en onderzoeker), Tom Postma (vormgever grote projecten) en Ria Marks (theatermaker en cineast).
.

dockers
20-05-08, 20:03
idioten