PDA

Bekijk Volledige Versie : Aanval op de KoranIslamsite
23-11-08, 11:38
Aanval op de Koran

Het is gekend dat men de laatste jaren - wat niet wil zeggen dat dit voorheen niet plaatsvond - de Koran openlijk bestrijdt. En dit is niet verwonderlijk, vooral wanneer men weet dat de Koran de eeuwigdurende bron van de Islam is. Deze strijd - waarvan men denkt dat die nog maar net bezig is - is in werkelijkheid al honderden jaren bezig.

Wij zullen enkele fragmenten vermelden, om vervolgens over te gaan naar de verwerping van de twijfels die de oriŽntalisten omtrent de Koran en wat hiermee te maken heeft verspreiden:

* De israa-ieliyyaat:

De Koran is een zuivere bron, en een fundament waarop de moslim zijn geloof baseert. De Koran zelf is onveranderd, duidelijk en betrouwbaar, toch zijn er mensen gekomen die een uitleg aan de Koran wilden geven die niet in overeenstemming was met de werkelijke betekenis van de verzen die daarin terug te vinden zijn. Zij deden dit om twijfel en opsplitsing onder de moslims te zaaien of simpelweg uit eigenbelang of uit verlangen naar roem, aandacht of gewoon wrok tegenover de moslims.

Zo ziet men dat bepaalde mensen ook overleveringen verzonnen met betrekking tot de Koran, om de mensen op een dwaalspoor te zetten, zoals Aboe ĎIsmah Noeh b. Maryam, die een overlevering verzon over de gunst van elk hoofdstuk uit de Koran en dit vervolgens toeschreef aan de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam.

En zo waren er ook mensen die teksten en uitspraken uit de boeken van vorige volkeren - waaronder banie Israa-iel - ter uitleg van de Koran gebruikten - en deze uiteraard niet toevoegden aan de Koran zelf.

De Israa-ieliyyaat zijn dus de verhalen van de mensen van het Boek, maar ook - volgens de Koran-geleerden - alle verhalen van vorige volkeren omtrent een bepaalde gebeurtenis. Vervolgens nemen zij deze uitleg van deze vorige volkeren, en gebruiken zij dit als een uitleg voor deze zelfde gebeurtenis die in de Koran terug te vinden is.

Wanneer wij echter op onderzoek gaan, dan zien wij dat deze vorige verhalen:

(1) geen ketting van overleveraars hebben, en wij dus niet na kunnen gaan of dit echt gebeurd is.

(2) Verhalen zijn die in werkelijkheid nooit gebeurd zijn, maar uitgevonden werden door de vijanden van de Koran, om twijfel te zaaien onder de moslims.

Zoals het verhaal van het huwelijk van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - met Zayneb b. Djahsh - moge Allah tevreden zijn met haar - dat wij ook zullen bespreken, en het verhaal van Haaroet en Maaroet en dergelijke.

Hoe vonden deze Israa-ieliyyaat hun weg naar de boeken van tafsier - exegese van de Koran?:

(1) de Arabieren in Medinah leefden met de mensen van het Boek voor de Islam, en hoorde zodoende ook hun verhalen, die zij zelf onderling verder vertelden, waardoor deze verhalen hun weg al naar de Arabieren gevonden hadden voor de Islam.

(2) Omdat de moslims in het tijdperk van de metgezellen en de taabi'ien (de generatie na de metgezellen) - in 41 H. om juist te zijn, onderling opsplitsten in meerdere groepen, en elke groep zijn eigen visie op wilde leggen, en zijn groep wilde laten zegevieren en andere groepen en gedachtes stuk wilde maken. Waardoor ťťnieder elke uitleg die hem goed uitkwam aanvaardde, en men geen onderscheid meer kon maken, doordat het nu de moslims waren die deze verhalen vertelden, en niet meer de mensen van het Boek alleen. Zo vond men in dit tijdperk de:

Lees hier verder (http://forums.ansaar.nl/showthread.php?t=5076)

Ansaar.nl Media

apos3
28-11-08, 17:07
De Koran is een zuivere bron, en een fundament waarop de moslim zijn geloof baseert. De Koran zelf is onveranderd, duidelijk en betrouwbaar, toch zijn er mensen gekomen die een uitleg aan de Koran wilden geven die niet in overeenstemming was met de werkelijke betekenis van de verzen die daarin terug te vinden zijn.

Die mensen die die verkeerde uitleg geven zijn dat mensen als bin laden en meer van dit soort tyranieke personen die op dit moment de scepter zwaaien in veel islamitische landen? Als dat zo zou zijn waarom komen moslims niet massaal in opstand hiervoor maar wel voor een paar onschuldige spotprentjes?

Islamsite
28-11-08, 23:15
De Koran is een zuivere bron, en een fundament waarop de moslim zijn geloof baseert. De Koran zelf is onveranderd, duidelijk en betrouwbaar, toch zijn er mensen gekomen die een uitleg aan de Koran wilden geven die niet in overeenstemming was met de werkelijke betekenis van de verzen die daarin terug te vinden zijn.

Die mensen die die verkeerde uitleg geven zijn dat mensen als bin laden en meer van dit soort tyranieke personen die op dit moment de scepter zwaaien in veel islamitische landen? Als dat zo zou zijn waarom komen moslims niet massaal in opstand hiervoor maar wel voor een paar onschuldige spotprentjes?

Discussieer hier nu meer over op http://www.Ansaar.nl

bouchta
20-12-08, 16:28
Discussieer hier nu meer over op http://www.Ansaar.nl

waarom moet er op een andere site verder gediscusieerd worden????