PDA

Bekijk Volledige Versie : Qoraisj! (Q106)Pieter - Ruh Allah
13-01-09, 08:00
Vrede en Licht is in elk een oprecht gelovig hart, Leven waar Zuiverheid van Geloof is, Leiding voor wie zich (aan Allah) heeft overgegeven, onderricht voor die beseffen nooit te 'weten', eindeloos meer dan al dat. Onze Allah is GroteR. Nog dichterbij dan dat.

bismi-Allah


Qoraisj! Een barst in het ijs, de spiegel. Het Gordijn scheurt in 2 (1en1) en schuift uit elkaar. Er komt Licht doorheen, van daar achter. Helder Licht. Het Woord en de Geest van onze Heer. Is gebroken.Qur'an Hoofdstuk 106 Qoraisj

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


1. Ter bescherming van de Qoraishieten,

2. Ter bescherming op hun zomer- en winterreis.

3. Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden.

4. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.


Z Leid onze Allah wie HIJ Wil, van het duister naar het Licht. Door de scheur in de spiegel, in ons hart, welke om Allah's Wil en Faam, door Isa, zoon van Maryam (vrede is met Hen) teweeg is gebracht.

Van Allah is alle Kracht.


Door die scheur, door die barst, toonde onze Allah hem de weg van het Leven. Zou hij die en in wie alle geschapen leven is, kunnen sterven, en de rest wl doorleven?

Is een internetforum soms iets zonder internet. Moge u nadenken, het u worden gegeven.

Z loochenen de 'Christenen' het Woord dat bij hen is, het staat geschreven. In het geen zij het "Mattes Evangelie" noemen, heeft u even.

9:15 En Jezus zegt tot hen:
kunnen de 'zonen van de bruiloftszaal'
rouwen
zo lang de bruidegom bij hen is?-
maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggehaald
en dn
zullen zij vasten;

9:16 niemand zet een opzetstuk
van ongekrompen laken
op een oud kleed;
want dat haalt zijn vulstuk
los van het kleed,
en een ergere scheur ontstaat;

9:17 ze gooien ook geen nieuwe wijn
in oude zakken
anders scheuren de zakken,
wordt de wijn vergoten
en gaan de zakken verloren;
nee, ze gooien nieuwe wijn
in nieuwe zakken,
en beiden blijven bewaard!


Zolang Hij er nog is, hoeven zij niet te treuren. Doch wee, als Hij zal gaan, dan zullen zij vasten. Geen Hemels Brood (Woord) meer hebben om te eten. Ziet hetgeen gebeurde, toen het nieuwe vulstuk 'los' moest gaan. H, noemde hij zichzelf nu het vulstuk n het opzetstuk?

Qoraisj!

Er staat dat het nieuwe laken moest krimpen, er zou een ng ergere scheur kunnen ontstaan. Nieuwe wijn doet men niet in oude zakken. De wijsheid is als wijn, een zo verleidende oceaan. Zovelen voerden zich dronken aan haar, wee hen, mogen er zijn die haar weder 'af staan'.

Geen oude zakken, nee. Nieuwe zakken voor de nieuwe wijn. Zo blijven zij beide bewaard. Niet vermengd. Wat zal ieders einde zijn? Die zakken dat zijn de mannen (/mensen), die het wagen zich er aan over te geven. Zo Zijn Gunst gezocht wordt en HIJ alleen wordt aanbeden, moge hen het Leven worden gegeven.

Wat zij dragen echter is niet van hun, en dat zal het ook nooit zijn. Hoe betoverend kon toch schijnen die wijn. Als u weer nuchter wordt, beseft u. Dt doet even pijn. Moge de Almachtige u daar dan ook dragen (zo het nodig was), u zich overgeven, HEM voor u laten zijn. 1

Doch wat kan gebeuren, met heel oude wijn? Juist als zij in oude zakken bewaard is gebleven. Enkel door zorg zal zij juist zeer uitmuntend zijn. Al het andere wordt zeker azijn. Denk aan het 'manna' in de woestijn. Die zakken zijn met niets dan hetzelve overgebleven. Zuur is deze klacht, het staat geschreven.

-
Qoraisj! Het Gordijn Scheurt, het tempeldoek waarachter het Heiligdom zich bevond van de 'Joden'. Niet langer verborgen wat er achter was.

Mohammed (vrede is met Hem en Zijn Huis) leerde: "O Heer, verwijder ons van onze zonden, zoals u het Oosten van het Westen heeft verwijderd."

Waarlijk, het gordijn ging precies doormidden. Van 1 geheel werd 1en1 gemaakt. Een duidelijk onderscheidt tussen 'goed' en 'kwaad'. Een Levend Woord was de wereld ingekomen. Hetgeen voordien verborgen was chter het Gordijn.
-

Johannes 13, wat is er toch wat Isa, zoon van Maryam (vrede is met Hen), ons wil zeggen over die (linnen) doek. En waarom wordt vermeld dat zijn kleren worden afgelegd en vervangen door, het linnen doek.

13:4 dat hij opstaat van de maaltijd,
zijn kleren aflegt,
een linnen doek neemt
en zich daarmee omgordt.

13:5 Vervolgens giet hij water in het wasbekken
en begint de voeten van de leerlingen
te wassen
en ze af te drogen met de linnen doek
waarmee hij is omgord.


Hij is omgord met het linnen doek. Wat doet u weten wat het linnen doek is. Een blank vel papier, een leeg schildersdoek. Een rein kleed. Moge zijn dat HIJ het ook u aandeed.

Hij waste de voeten van zijn metgezellen/volgelingen met water en droogde ze met zijn linnen doek, waarmee hij omgord was.

Mohammed (vrede is met Hem en Zijn Huis) leerde:"O Heer, Reinig ons als een wit kleed dat grondig is gewassen, ndat zij vuil was geworden." "

-
Qoraisj! Een barst in het IJS, de Spiegel. Eronder is Vuur. Wat gebeurt er?

Mohammed (vrede is met Hem en Zijn Huis) leerde: "O Heer, Reinig ons met regen en met hagel en met sneeuw."

-
Johannes

20:6 Dan komt, volgend op hem,
ook Simon Petrus aan,
en die gaat de grafkamer binnen;
hij aanschouwt
hoe de lijkwaden daar liggen,

20:7 en ook de zweetdoek
die zijn hoofd bedekt heeft,-
dat die niet bij de lijkwaden ligt
maar apart, opgerold op een eigen plek.


Het lijkgewaad (linnen doek) en de zweetlap zijn apart opgerold op een eigen plek. Beiden hebben zij hun eigen plek. Het doek dat het gereinigde droogde, waarmee hij omgord was (een linnen doek); en de zweetlap, minder dan niet?

Uit dat zweet en uit die lap, heeft de Heer mij opnieuw geboren. Als 2 helfden van een brood, als de granen en het koren. Als Sirius, de tweelingSter. Waarlijk, Allah is Heer van die Ster(en).

Groot en klein, ja. Het is verschillend wat zij dragen. Het een is een rein gewassen en gekrompen doek. Om opnieuw te beschrijven, te dichten de scheur. De zweetlap dat zijn de tranen, daarin is overgave. Een druppel van het Boek.

Het Woord dat eeuwig is en leeft. Behoort u tot een hart, waarin het bodem heeft? Wordt zelf zwart als de aarde waaruit HIJ ons maakte, met ZIJN Heilige Handen ons Zelf vorm gaf. Besef niet anders dan dat, niet(s) zijn, waarmee gij HEM raakt(e). U schreeuw om meer bracht u dit. Is het voldoende als Straf?

Wees als de maan, niet anders dan door onszelf te laten verdwijnen, kan er Licht in ons bestaan. Van binnenin naar buiten gaan. Wordt van binnen maar eens eerst zlf heel stil. Denk aan Allah, bemerk het verschil.

Zoals de maan geeft en neemt, gelang hoe zij zichzelf dan draait. Dat is hetgeen wierspiegelt wordt door u. Uw woorden en uw daden. Waarvan uw hart dn overvloeit. Dt is waarvan uw gezicht dan straalt.

In het besef, ik ben niet(s) dan door HEM alleen. Dt is de barst in het IJS, dat is de Scheur. Vrees Allah en ga erdoorheen. Diep van binnen in ''uw eigen hart is die deur.

Daar, waar buiten en Allah niemand anders kan gaan. Daar is waar u HEM, zo HIJ het Schenkt, zult verstaan. Vanachter een Scherm is HIJ te horen. Voor mensen met innerlijke oren.

Daar waar zelf besluit, wie binnen komt of niet. Daar waar u zlf bepaald: vreugde en/f verdriet. Vreugde IS Allah, verdriet is Allah niet. Doch het is niet anders dan door het diepste verdriet, dat mens ooit nog haar Schepper 'ziet'.

Laat wie horen kunnen horen, dt Licht gaat nooit verloren. Dit is brood van onze Heer, water en koren. Ja waarachtig, uzlf dient er brood van te maken. Niet dan door uzelf, uw eigen overgave, zult u hier ooit uit geraken. Niet anders dan door de Gunst en de Genade van Allah alleen. Smeek daarom, verlang daarnaar. Vertrouw op HEM en ga door die "Qoraisj!" heen.

Oorverdovend kan zij klinken, wenst u nog niet weg te krimpen. Wees eerst maar eens bang voor uzelf, uw eigen kwaad. U bent pas bij die deur, als u er niet voor weg gaat.

Zo angstig betracht de Shaitaan de mensen weg te houden van hun hart. Omkleed is het met duister, vreemde verlangens en smart.

Wee, jammerde Gabril, toen Hij het zag; hoe zullen zij ooit nog vinden?! Niet anders, antwoorde Allah, dan door mij alleen. IK doe alles voor MIJN beminden.

Zo verleidelijk, o zo lonkend, z omkleedde HIJ het Vuur. Wee, jammerde Gabril, ook toen Hij dt zag. Ik vrees dat zij daar allemaal zullen komen.

Het staat geschreven, het s dat het bevestigen mag.

Alle lof en roem zij Allah!


O ja, als u denkt, jawel met uw hoofd; wees dan voorzichtig met wat gelooft. En als uw hart u iets wilt geven, doch u rent er het liefst bij vandaan; kan het zijn dat juist dr dient te wezen, al is het om erdoor te worden onderwezen (insha'Allah). Vertrouw op Allah, zoek uw toevlucht bij HEM, HIJ die IS: de Shaitaan kan u dan niet slaan.

Dan dat het de Wil of Toorn van Allah IS, dan houdt niets of niemand het bij u vandaan.

Z legt uw Allah ZIJN Tekenen voor uw ogen neer. Het Licht weerspiegeld door het Woord. Hopelijk zullen jullie verstaan.


Onze Allah IS 1 en 1 in Eer. Alle lof en dank zij HEM alleen, HEM alleen komt lle eer.

Mogen wij als 1en1 weder sAMEN zijn. Als 1 door 2 te zijn. 2 in 1 zo u wilt, wij zijn 1 lichaam. Moge het Woord van onze Allah door w hart gaan. Waar haalt het lichaam dan, haar kracht en lucht en voeding vandaan? Warmte en leven, nemen en geven. Heeft u het mogen verstaan?

Mogen wij wederom als 1 hart door het leven gaan. Wat gaat er in en uit uw hart, door uw hart. Hoor het ruizen, zoek ZIJN Gunst. Misschien leert HIJ ook u hoe te verstaan.

Mogen er velen op die Dag, aan de geslaagde kant staan. Herinner Michal, toen Hij het Vuur zag, is de Glimlach voorgoed van Zijn Gezicht gegaan. Het staat geschreven, moge u het hebben verstaan.

Alle lof behoort aan Allah, bij HEM komt alles vandaan. En niets is er door HEM voortgebracht, dan dat het ook weer naar HEM terug zal gaan.

Heeft HIJ ooit nodeloos een Woord uitgebracht? Heilig is HIJ! Niets is voor niets. Heeft daar wel eens over ngedacht?


Alle lof zij Allah, HIJ IS mijn leven n mijn kracht. Moge zijn dat elke letter geschreven, HEM steeds de volste roem en eer gaf. Moge het zijn dat het Licht ervan n uw hart verder leeft.

Behoor tot de geslaagden, insha'Allah, wees een wie zich aan HEM alleen overgeeft.

Betracht te zijn. HIJ IS Genadevol, Vergevensgezind. Ruilt u Vergeving in voor Bestraffing? Onze Allah verandert niet. Moge het zijn dat HEM vindt.

insha'Allah


HIJ IS Barmhartig, Liefhebbend, ZIJN GUnsten zijn Groot. Aan HEM weidt ik mijn gebed en mijn leven, voor HEM ben ik dood gegaan ja, aan HEM heb ik mijn offer gegeven.

Allah IS alles, ons enige Levensdoel. De Weg vinden wij met vertrouwen, zuiver geloof, ZIJN Levende Woord, en ons 'eigen' gevoel.

Mogen er zijn, die begrijpen wat hier wordt bedoelt.


Niet w angsten of uw eigen verlangens. Als het u wel wat lijkt, hetgeen uw hart u lijkt te geven, dan is het waarschijnlijk niet van HEM. Wordt kleiner nog veel kleiner. Achter die luchtspiegeling van vuur, meer is het niet, dr bevindt zich w deur.

Ga er-door-heen, door de pijn. Vertrouw op HEM geef u over. Moge het pijn in dankbaarheid zijn. Ja het is een Wonder. Er bestaat wel degelijk 'in en diep dankbare pijn'. De pijn te mogen beseffen, HIJ IS Altijd Groter; en niet dan dat wij ons aan HEM overgeven, zijn wij middenin verlies, kleiner dan klein.

" O Heer, Vergeef ons. Zo U het Wilt. O Heer, Majesteit, maak ons Rein. "


Alle lof zij Allah alleen. "Qoraisj!" is waar wij heden zijn.

En wat doet dan 'weten' wat de "Qoraishieten" zijn? Dat zijn dezen die heden in de "Qoraisj!" zijn. De overgegevenen nemen het aan, dt is die de "Qoraishieten" zijn.

Qur'an Hoofdstuk 106 Qoraisj

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


1. Ter bescherming van de Qoraishieten,

2. Ter bescherming op hun zomer- en winterreis.

3. Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden.

4. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.
Amen.