PDA

Bekijk Volledige Versie : de Verheven Plaatsen (Q7)Pieter - Ruh Allah
13-01-09, 08:51
Vrede en Licht IS in elk een oprecht gelovig hart, moge uw Heer u vruchtbaar maken en vervullen met Godvrees. Aan Hem alleen komt alle eer.


Qur'an Hoofdstuk 7 de Verheven Plaatsen


1. Alif Laam Miem Saad.

2. (Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mede te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen.

3. Volgt hetgeen u van uw Heer is nedergezonden en volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt.

-


Amíen.

Pieter - Ruh Allah
13-01-09, 08:51
Bismi-Allah


Qur'an Hoofdstuk 7 de Verheven Plaatsen

10 En Wij hebben u op aarde gevestigd en u daarop van middelen van bestaan voorzien. Hoe weinig dankbaar zijt gij!Amíen.