PDA

Bekijk Volledige Versie : Dar al Ilm: De wetten van de Korantaziaatjuh
22-01-09, 16:23
De Wetten van de Koran
(Ahkam al-Qur‘an)

Wat is het dat Allah van mij wil?
Hoe kan ik Allah's voorschriften goed begrijpen?
Wat mag nu eigenlijk wel of niet?
Hoe zit het nu eigenlijk met ... ?

Discussie na discussie wordt er gevoerd en soms nemen deze de meest verhitte vormen aan. Verschillende antwoorden en meningen zorgen ook niet voor verduidelijking of een beter begrip. Het grote vraagteken blijft boven het hoofd hangen. Hoe vind jij jouw weg hierin?

De Koran wordt erbij gepakt, het internet wordt afgezocht, maar de antwoorden leveren toch geen helderheid op als je geconfronteerd blijft worden met verschillende opvattingen. Wat dan nu te doen? Waar vind ik mijn antwoorden? Hoe kan ik de verschillende opvattingen in perspectief zien? Waar eigenlijk te beginnen?


Zou je niet graag op een gestructureerde en stap-voor-stap methode te weten willen komen hoe het nu eigenlijk zit met de wetten die in de Koran zijn voorgeschreven?

Het is niet denkbaar dat iemand, en zeker niet een moslim, zou zeggen dat hij dit niet zou willen weten. Het is namelijk voor iedereen belangrijk om te leren over De Wetten van de Koran.


Wat zijn de Wetten van de Koran?
De ahkaam (wetten of voorschriften) van de Koran zijn van primair belang in het leven van moslims. Zij vormen de bronnen van de shari'ah. Deze zijn besloten in wat wordt genoemd de ayaat al-ahkaam (wetverzen). Deze ayaat al-ahkaam vormen de gedragscode voor iedere moslim vanaf zijn geboorte tot zijn overlijden. Zij zijn de grondslag waarmee de waarheid van de valsheid, het goede van het kwade en halal van haram wordt onderscheiden, in iedere levenssfeer of situatie. Dit is ook waarom de Koran al-foerqaan wordt genoemd, de maatstaf. Anders dan de wet zoals deze door de mens wordt vormgegeven, staan de verzen van de Koran vast. De wetten van de Koran zijn daarom ook al 1400 jaar hetzelfde gebleven.


Wat betekent dit voor u?
Iedere moslim moet op zijn minst weten wat halal en haram is. Iedere moslim moet de 'basics' weten over hoe iets dient te worden verricht. Iedere moslim moet de tijd nemen om te weten wat het is dat Allah van hem wil.

Dit is dan ook een studie die u absoluut moet volgen als u op een bewuste manier door het leven wilt gaan.


Aan het eind van deze studie heeft u onder andere geleerd wat de Koran vermeld over voorschriften en reglementen omtrent:
۩ Het gebed, aalmoezen, vasten en de bedevaart
۩ Huwelijk, huwelijksaanzoek en verloving
۩ Huwelijkse voorwaarden en rechten
۩ Monogamie en polygynie
۩ Scheiding, alimentatie en voogdij
۩ Erfenissen en testamenten
۩ Overspel en homoseksualiteit
۩ Omgang met andersgelovigen
۩ Kledingvoorschriften
۩ Spijswetten en voedselvoorschriften
۩ Krijgswetten
۩ Afvalligheid
۩ Slavernij
۩ Lijfstraffen
۩ Getuigenissen en bewijsrecht
۩ Strafrecht
۩ Rente (riba), handel, zakelijke transacties en schuld
۩ Contractrechten
۩ Eigendomsrechten
۩ Fiscale rechten en distributie van gelden en bezitting
۩ Wettelijke aansprakelijkheid
۩ Internationale betrekkingen en rechten
۩ Mensenrechten

... en dit is slechts een greep uit wat behandelt gaat worden.
Wij hebben hier alleen de hoofdverdelingen genoemd. Al de afzonderlijke onderdelen die hieronder vallen zijn te veel om hier allemaal op te sommen!
De studie is in de vorm van hoorcolleges met de mogelijkheid om uw vragen omtrent de onderwerpen te stellen.
Wij garanderen u dat u erg veel zult leren.


Methodologie van deze studie:
1. Korte inleiding op de context + samenhang van de wetverzen teneinde de algemene bepaling of doelstelling te kunnen herleiden.
2. Wat was de aard van discussie onder rechtsgeleerden over de wetten die de Koran voorschrijft?
3. Waar zijn de geleerden het over eens geworden en kunnen als algemeen geldende voorwaarden worden beschouwd?
4. Hoe wordt de wettekst omgezet in praktische toepassing (in een bepaalde setting of situatie) en hoe kan de jurisprudentie hierover begrepen worden?

Deze methode stelt u in staat om de onderwerpen te snappen. Het is gestructureerd en verhelderend!


Een meerwaarde voor uw kennis:
۩ U leert de onderwerpen die deze studie bestudeert een plaats te geven.
۩ U leert de uitleg van de wetten op een neutrale wijze.
۩ U leert de schoonheid en zegeningen van de Koran te waarderen.
۩ U kunt na deze studie zeggen dat wat u hebt geleerd u waarlijk heeft verrijkt!


CURSUSGEGEVENS:

http://www.islamstudies.nl

LET OP! Deze studie wordt éénmalig aangeboden in de bovengenoemde steden.

Belangrijke werken gerelateerd aan deze studie:
Titels van werken Auteur
"Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an" - Imam Al-Qurtubi
"Ahkam al-Qur'an" - Imam Ibn al-'Arabi al-Maliki
"Tafsir Al-Imam Al-Shafi'i" - Imam Al-Shafi'i
"Nayl ul-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam" - Al-'Allamah Siddiq al-Qanuji
"Ahkam al-Qur'an" - Al-Qadi Abi Ishaq al-Maliki
"Tafsier Ayat al-Ahkam" - Muhammad Ali Al-Sayis e.a.
"Subul as-Salam Sharh Bulugh al-Maram" - Muhammad Al-San'ani
"Taysir al-Fiqh" - Dr. Salih Al-Sadlan
"Al-Mulakhas ul-Fiqhiyyu" - Dr. Salih Al-Fawzan
"Tafsir Ayat al-Ahkam" - Sh. Al-Uthaimin
"Ahkam min Al-Qur'an al-Karim" - Sh. Al-Uthaimin
"Al-Jami li Ahkam Fiqh us-Sunnah" - Sh. Al-Uthaimin
"Sahih Fiqh us-Sunnah wa Adilatuhu
wa Tawdih Madhahib al-A'immah" - Kamal ibn Al-Sayyd Salim
"Bidayat al-Mudjtahid wa Nihayat al-Muqtasid" - Ibn Rushd

taziaatjuh
30-01-09, 17:24
Over twee weken volgen de studies insha'Allaah, voor de geinteresseerden.