PDA

Bekijk Volledige Versie : Veroordeelt de Bijbel ongehuwd samenwonen??selima.el.adel
08-06-02, 23:36
Dit haalde ik van een christelijke site vandaan;

Veroordeelt de Bijbel ongehuwd samenwonen!!

Nee. De Schrift wijst de weg op een positieve manier. Vlak nadat de eerste vrouw (Mannine, later Eva) uit Adam geformeerd is vinden we deze uitspraak:
Daarom zal EEN MAN zijn vader en moeder verlaten, ZIJN VROUW aanhangen en ZIJ zullen tot n vlees zijn (Genesis 2:24)
Dit is niet zozeer de instelling alswel de verklaring en de voorzegging van het huwelijk. Hier is sprake van: "zijn vrouw". Dus niet: "zijn vriendin" (en zeker niet "zijn vriend" of "zijn man"!). Let er k op dat deze uitspraak niet ontleend is aan de latere wetgeving van Isral. In dat geval zouden we ons terecht vragen kunnen stellen over de algemene geldigheid van zo'n uitspraak. Nee, Genesis 2:24 is een statement dat haar geldigheid heeft "van den beginne". Vandaar, dat duizenden jaren later zowel Jezus (Mattes 19:4,5) als Paulus (Efeze 5:31), zich nog op deze woorden konden beroepen. Het beleven van het "n vlees"-zijn (d.w.z. de sexuele gemeenschap; 1Korinthe 6:16) is exclusief voorbehouden aan een man en "zijn vrouw". Vandaar dat Paulus ongehuwden die van begeerte branden, adviseert: "laten zij trouwen" (1Korinthe 7:8,9).

sjo
25-06-02, 23:08
Goed weergegeven Selina; dat mocht wel eens gezegd worden.
Tevens is dit een aanwijzing, zo niet een bewijs, dat de Joden, via wie we het Genesis-verhaal hebben leren kennen, ons wijzen op Gods instellingen en niet zozeer op de wetten van Israel.
Dat is ook niet zo verwonderlijk want Mozes was de man Gods die vertrouwelijke omgang had met de Eeuwige, en door Mozes maakte God bekend hoe Hij door de mensen gediend wenste te worden.
groeten
sjo

Mara
26-06-02, 08:09
Gelukkig maar dat de bijbel samenwonenden niet veroordeeld, kom ik misschien toch nog in de hemel :koppel:

selima.el.adel
27-06-02, 21:34
Geplaatst door Mara
Gelukkig maar dat de bijbel samenwonenden niet veroordeeld, kom ik misschien toch nog in de hemel :koppel:


moeilijk h begrijpend lezen, lees goed!!!!
Zelfs in het christendon is het verboden om sexuele gemeenschap te hebben voor het huwelijk

(d.w.z. de sexuele gemeenschap; 1Korinthe 6:16) is exclusief voorbehouden aan een man en "zijn vrouw". Vandaar dat Paulus ongehuwden die van begeerte branden, adviseert: "laten zij trouwen" (1Korinthe 7:8,9). :lole:

Mara
01-07-02, 09:28
Geplaatst door selima.el.adelmoeilijk h begrijpend lezen, lees goed!!!!
Zelfs in het christendon is het verboden om sexuele gemeenschap te hebben voor het huwelijk

(d.w.z. de sexuele gemeenschap; 1Korinthe 6:16) is exclusief voorbehouden aan een man en "zijn vrouw". Vandaar dat Paulus ongehuwden die van begeerte branden, adviseert: "laten zij trouwen" (1Korinthe 7:8,9). :lole:

In de ogen van God ben je getrouwd als je seks hebt, nou en? Ik wil best in de ogen van God getrouwd zijn. Betekend nog niet dat ik ook moet gaan trouwen voor mijn familie/buren.