PDA

Bekijk Volledige Versie : Wilders: Een waardige tegenstander?abu muslim
05-05-09, 16:46
Is Wilders wel een waardige tegenstander?

In de naam van Allah, De Barmhartige, De Meest Genadevolle.
Moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet, en zijn metgezellen en zijn familie.

Verder is het niet verbazingwekkend dat Wilders en andere tegenstanders van de Islam, zowel diegenen die er openlijk vooruitkomen als diegenen die het verbergen, vandaag de dag een aanval op de Islam en de aanhangers hiervan hebben ingezet.

Deze vijandigheid is wellicht voor veel moslims nieuw, maar door de geschiedenis heen is dit niet anders geweest. Zo heeft het ware monotheïsme, de islam, ten tijde van Mozes, vrede met hem, nooit overwonnen in Egypte, zonder dat er een Farao was die het geloof tegenwerkte, en ten tijde van Ibrahiem, vrede met hem, heeft de Islam niet overwonnen zonder eerst tegenstand te hebben gehad van Namroet, de heerser in die tijd, en in de tijd van Mohammad, vrede zij met hem, heeft Islam niet overwonnen zonder dat er een Abu Lahab is geweest.

Ondanks het feit dat deze figuren natuurlijk een grote aanhang hadden, hadden zij zelf ook veel macht en invloed. Het waren serieuze tegenstanders voor het geloof die een grote beproeving zijn geweest voor de gelovigen in die tijd. Aangezien Wilders deze taak vandaag de dag op zijn schouders heeft genomen, vragen wij ons af of hij wel een waardige tegenstander is van de Islam, of had hij deze vernietigende taak misschien beter niet aan iemand anders moeten overlaten.

Nu hij al een tijdje bezig is met zijn oorlogvoering vind ik het hem niet slecht doen. Met o.a. Verdonk hebben zij toch een hoop mensen zien te rekruteren voor hun strijd. De mensen in Nederland hebben het materieel gezien, niet slecht. Zo was dat ook in de tijd van Mozes. In de tijd van Mozes waarschuwde de farao de mensen met de woorden:
“En (zij wensen) uw schone kultuur te vernietigen” Koran Tahaa (20) vers 63
Ibn Abbas (ra) zegt over de uitspraak: “En (zij wensen) uw schone cultuur te vernietigen”, hiermee word hun koninkrijk mee bedoeld waarin zij leefden, en hun levensvoorzieningen. (Tafseer ibn Kathir).
Ook vandaag word er gewaarschuwd voor de ondergang van de cultuur en manier van leven.
Ten tijde van Mozes was tovenarij en illusie een belangrijke wapen, en dit middel gaf de Farao veel macht. Ondanks dat de Farao en zijn helpers zelf degenen waren die deze tovenarij gebruikten om macht uit te oefenen, beschuldigden zij toch Mozes ervan dat hij doormiddel van Tovenarij en illusie, macht wilde uitoefenen.
Zij zeiden: "Deze twee zijn zeker tovenaars die u met behulp van hun toverkunst uit uw land wensen te verdrijven en uw schone kultuur te vernietigen." Koran Tahaa (20) vers 63
Vandaag de dag is de media een belangrijke machtsmiddel, waarmee massa’s worden geïndoctrineerd en gebrainwashed, en ondanks het feit dat deze middelen om massa’s te brainwashen en indoctrineren in handen zijn van tegenstanders van de Islam (niet openlijk dan wel in het geniep), worden toch de moslims ervan beschuldigt mensen te hersenspoelen.

Het is dus allemaal niets nieuws, dit stuk is al tig keren opgevoerd door de geschiedenis heen, op verschillende plaatsen.

Zoals het volk van Pharao en degenen, die vooََr hen waren; zij verloochenden de tekenen van hun Heer daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden. En Wij verdronken het volk van Pharao want zij waren allen onrechtvaardig.

Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven: Koran Anfal (8) 54-55

Hoe dichtbij de overwinning ook lijkt voor Wilders, hoe rooskleurig de peilingen van De Hond ook mogen lijken, zijn eindbestemming staat al vast, wanneer hij op deze weg blijft doorgaan. Verblind door hoogmoed en arrogantie zal hij dit zelf waarschijnlijk nooit inzien, en ongetwijfeld zal het soms lijken of hij aan het winnen is, maar dit is slechts een beproeving voor de aanhangers van het geloof, zodat Allah, verheven is Hij, doet weten wie standvastig is en wie het hazenpad zal kiezen.

Voorzeker zullen de bezittingen en kinderen der ongelovigen hun tegen Allah in het geheel niet baten: dezen zullen brandstof voor het Vuur zijn,

Op de wijze van Pharao's volk en degenen, die vooََr hen waren. Zij verloochenden Onze tekenen, dus strafte Allah hen voor hun zonden; Allah is streng in het straffen.

Zeg tot de ongelovigen: "Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats.

Voorzeker was er voor u een teken in de twee legers die elkander ontmoetten, het ene leger vechtend voor de zaak van Allah en het andere ongelovig, dezen zagen de anderen voor hun eigen ogen dubbel zo talrijk als zijzelf. En Allah versterkt met Zijn hulp, wie Hij wil. Daarin is zeker een les voor hen, die ogen hebben. Koran Al-Imraan(3) 10-13

Abu Muslim

psychohannes
07-05-09, 23:28
Ik heb een paar vragen/ opmerkingen.

1. Je benoemd de islam steeds als een schone cultuur. natuurlijk heb jij het recht om dit te vinden. Jammer genoeg heb ik zojuist nog met een moslimjongen van 23 jaar gepraat die me vertelde dat een échte islamiet het eerlijk vind dat joden en homo's vermoord worden, omdat het "minderwaardige mensen" zouden zijn. Jammer genoeg is hij niet de enige die ik gesproken heb die dit standpunt met hem deelt. Veel islamieten in mijn kennisenkring delen dit standpunt met hem. Zolang er nog onderscheid gemaakt wordt in "ubermenschen" en "untermenschen" vind ik het nog verre van een schone cultuur. eerder een beetje eng. Dit gedachtengoed heeft jaren geleden al eerder tot enge situaties gelijd.

2. je praat over de media en met name wilders met woorden als "brainwashen". Dus: mensen lezen/ horen iets met betrekking op wilders en worden gebrainwashed? Hoe zit het dan met het lezen van een boek (of het nu de thora is, de bijbel of de quaran) en vervolgens klakkenloos meegaan met ieder woord dat je leest? Lijkt me een duidelijkere vorm van brainwashen. Wilders en/ of de nederlandse media laten ruimte voor beeldvorming, en het recht om zelf op onderzoek uit te gaan. de media verplicht/ verbied niet, maar informeert slechts. dat valt van de heilige boeken van wel geloof dan ook niet te zeggen!

die dreigementen over de hel en brandstof zijn voor het eeuwige vuur vind ik trouwens ook een beetje overtrokken voor het uiten van je mening, hoor......