PDA

Bekijk Volledige Versie : Volgende stap: verbod van hoofddoek op het werk.Ron Haleber
12-09-09, 10:19
Mag een hoofddoek op het werk?


donderdag 10 september 2009

Auteur: Jobat.be<!-- /.meta -->http://www.maroc.nl/Assets/Images_Upload/2009/09/10/hoofddoek01.jpg Mag een hoofddoek op het werk?
Jobat.be


Het hoofddoekenverbod in het Koninklijk Atheneum Antwerpen deed tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar heel wat stof opwaaien. Een van de protestanten die naar de Raad van State stapte, verkreeg zelfs het advies dat het verbod zou moeten opgeheven worden.

Maar hoe zit dat op de werkvloer? Is een hoofddoek daar toegelaten?


<!-- /#intro -->Onlangs oordeelde een arbeidshof dat de vrijheid om je geloof uit te drukken niet absoluut was. Beperkingen zijn mogelijk wanneer godsdienstige praktijken van die aard zijn dat ze ‘de orde verstoren’. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werknemer van een handelsonderneming in contact komt met klanten.

Het verbod om een hoofddoek te dragen steunt dan op objectieve overwegingen, zoals het behouden van het neutraal imago van het bedrijf, en is niet discriminerend. :fpotver:

In deze omstandigheden werd het feit dat een werkneemster het verbod met de voeten getreden had zelfs als een verzwarende omstandigheid beschouwd voor een ontslag om dringende reden.

Het blijft uiteraard een delicate kwestie. Bekijk je concrete werksituatie: kom je in contact met klanten? Indien dat het geval is, kan je werkgever zich hierop beroepen om het dragen van een hoofddoek te verbieden.:)

knuppeltje
12-09-09, 10:35
Mag een hoofddoek op het werk?


Volgens de Arbo-wetgeving, is op de werkplek iedere werknemer verplicht alle daartoe benodigde en voorgeschreven beschermingsmiddellen te dragen. Ook kledingvoorschriften kunnen om gezondheidsredenen bindend zijn. Niet alleen in een ziekenhuis, maar zelfs ook op de bouwplaats.
Ook werknemers zijn aan sancties onderhevig als ze als ze zich daar niet aan houden. Sommigen proberen er met een rechtszaak toch hun gelijk te halen, als het een serieuze zaak is, heeft dat weinig zin.
Als die poppenlap in de weg zit voor al die voorschriften en regels volgens de arbowet, is dat een geval van jammer voor die poppenlap.