PDA

Bekijk Volledige Versie : President of united states Americamakkel
15-09-09, 21:19
http://www.malafy.com/2009/09/2009_013.gif

MR. Opama

President of united states America
My lord
You desided to increase the number of manpower which fighting in iraq
You want send a bout 140 thousand soldiers to iraq
We wait withdrawal all military forces there
Not to increase it number
All day
We see the deth every day
By fighting veiling groups
And one of them
Al-Rashedeen army in Iraq
With my best regards


http://www.malafy.com/2009/08/2009_009.gif
http://www.malafy.com/2009/08/2009_009.rmvb
YouTube - 2009 009 bombing with an improved guied missile by al rashedeen

http://www.malafy.com/2009/09/2009_010.gif
http://www.malafy.com/2009/09/2009_010.rmvb
YouTube - 2009 010 by al rashedeen army in iraq
http://www.malafy.com/2009/09/2009_011.gif
http://www.malafy.com/2009/09/2009_011.rmvb
YouTube - 2009 011 shooting by al rashedeen armyhttp://www.malafy.com/2009/09/2009_012.rmvb
http://www.malafy.com/2009/09/2009_012.gif
YouTube - Broadcast Yourself.
http://www.malafy.com/2009/09/2009_013.gif
http://www.malafy.com/2009/09/2009_013.rmvb
YouTube - 2009 013 damage ahumer by al rashedeen army


And for more detailes
Visit this site

www.al-rashedeen.net
or
http://alrashedeen.wordpress.com/

Hawa
25-09-09, 19:23
Go to the religions......the manpower, the wahabistische shit........

What ever may bey!

Is God the holy greal!....

What is happenings to that people....shit in god belive!!

Shit is the stone
shit is the adder
of the
drake!

My Lord is the power of all dose wapens
many and many fool
one these shit

Holocaust
is happen and happiness
a gain and a gain..

Welcome
and these world
one wapons
holocaust

we shall overcome some days!


Iam a soul sister
i twist
my schoulders
mu leggs
and my kont

But any way
these world
is wraps!!!!!!!!!!!:huil::huil:

drent
29-09-09, 18:44
Beetje oud nieuws. Nu Iraq redelijk gepacificeerd is, de meeste terroristen verslagen zijn, en het eigen leger en politie de zaak aardig onder controle heeft zijn er juist veel Amerikanen overgberacht naar Afgansitan om daar het mooie werk dat ze in Iraq volbracht hebben te herhalen.

Hawa
30-09-09, 13:51
Beetje oud nieuws. Nu Iraq redelijk gepacificeerd is, de meeste terroristen verslagen zijn, en het eigen leger en politie de zaak aardig onder controle heeft zijn er juist veel Amerikanen overgberacht naar Afgansitan om daar het mooie werk dat ze in Iraq volbracht hebben te herhalen.

Het is dweilen met de kraan open. Over Irak is er bijna geen nieuws meer, we zijn uitgeblust, maar laten we wel wezen, dat het daar niet klopt.
In Irak leven Koerden, soenieten, die allemaal stuk voor stuk in die kliek zaten van wijlen Saddam Hoesein toch? Sjia mensen werden bij bosjes vermoordt.
Uitgeleverd en weggevoerd, in die tijden van Saddam Hoesein.
Sjia heeft wel de meerderheid in dit land,toch?
Wat willen die soenies dan, met hun geloof in Alqaida en Osama Binladen dan.
Wat is islam geloof dan wel niet, uitroeiing van anderen,die nota bene andere geloof hanteren, zoals in Afghanistan.
Welk geloof kan eerbiedig, de wet handhaven, zonder mede toedoen, van traditionele stammen, die corruptie in vaandel dragen, en hun eigen volk in verschillende stromingen dood laten bloeden.
Wat heeft het westen daar te zoeken, met hun democratische normen en waarden, die er niet toe doen, omdat ze hypocriete stamleden steunen toch?

Afghanistan is goede en mooie land, met verschillende soorten stromingen in geloof en ongeloof toch?

Als het westen geen zaken doet met Rusland, zal het nooit iets worden, en Rusland is ook zo corrupt als het maar kan.

De omringende buurlanden aan Afghanistan hebben hier ook mee te maken, en het terroristische gezeik komt vooral uit die buurlanden wel voort, zoals Pakistan, die zo corrupt is als de nacht.

Vertrouwen en vooral in dialoog gaan is de beste oplossing, ook met Iran, die te maken heeft met drugs overlast van haar buurland Afghanistan, daar heeft een kernreactor niks mee uit te staan. Pakistan heeft ware nucleaire positie, en India dus ook, het westen zegt dus niks, maar het is de shit aan waarheden, die nooit worden tentoongesteld.

Als je het vertrouwen niet zoekt, leven al die landen op een tijdbom.

Als er leden van de VN weglopen, omdat Achmadinejad, iets zegt, vooral over Israel, dan lopen, Amerika,Nederland en nog een land weg, zoals Wilders wegloopt, en alles aan zijn laars wegplakt, onder het mom, van linkse zooi en allooi.

Een biertje teveel drinken, en de barman een tik op de bek geven, geeft welaan, hoe hondsdol we zijn geworden toch?

Niemand en ook niemand is schoon in deze wereld, het raaskalft maar wat af, en de bladen zijn er dol op, vooral het nieuws dat niet eens meer nieuws is, maar eigen koekje van eigen deeg wel weergeven.

Het is stront aan de knikker. Dat wel.

Als al het belastinggeld uitgegeven gaat worden in een mierenhoop, dat trekken we niet als Nederlandse volk, die bestaat uit allerlei geloven en ook nog verschillende culturen, die breed liggend hun geld opsturen naar het thuisfront, die al niks hebben, zoals hier, waar alles wel geregeld is, maar toch, het gemis, de dialoog,is er niet, en dat doet pijn, zo veel pijn, dat je het zuur aan je broek voelt, het zoet ziet verdampen aan je kruis, en dat iedereen wel weet, maar de politiek niks doet.

Het oeverloos gezeik en gemekker, over hoofdoekjes, en burqaas, daar zitten we dan met de billen bloot, terwijl, wij in Nederland veilig kunnen bivakeren, en ook nog het bijltje erbij neergooien, omdat je door het bos de bomen niet meer kan zien ofzo.

Je ziet al die nationaliteiten hier verkommeren in die procedure kwestie, en ze mogen niks, niet studeren en werken, ze zitten te wachten met zakken vol met medicatie, die wel wordt toegediend in hun wachten op een afloop die nooit goed kan zijn.

En maar Irak, en maar Afghanistan, die mensen weten wel beter, maar het democratische juk doet niks, en alles wordt onder de meetlat afgelegt,zoals je kind onder curve, te dik of te dun, de zorg, voor de familieleden, die er niks van bakken, en dat kinderen, tieniermoeders worden, en hun zonen, loverboyws, dat de bivakmutsen, je overvallen, en je tenen afsnijden, voor meer en meer doekoe,

Het houdt nooit eens op.

Sjunamie golven, die landen overspoelen, en nu op eens,natuurrampen de oorzaken zijn, en vooral de rampspoed, wel in golven in geld worden bijgeteld, dat de burger weer het lef heeft te betalen, voor al die mensen, die niks meer hebben, en terwijl de DSB/bank, die klote van Dirk Scheringa, de godfather van AZ geen zoden aan de dijk zet, om de mensen totaal uit te gaan kleden.
Zowaar die kleren aan de Keijzer dus.

Ik word ziek van al dat gezeik, al dat gejammer, en vooral Irak!
Iran!
Afghanistan.

Jemen,Saoedie,Syrie!
Jordanie, en de Palestijnen, zie ze toch wegkwijnen.

En niemand die iets doet.

Het is toch een schande dat de wereld, vooral de politiek er geen shit aan doet, als ze iets doen, wordt het alleen nog meer die beerput, en wij worden stokdoof, en willen niks meer weten, en god leeft voor ons allen, maar wij leven voor ons zelf....
Ikke ikke de rest kan stikke, dat is pas democratische oorlogsvoering toch!

Democratie is de verlosser van die ene GOd-Allah-Jaweh-Boeddha, en men kijkt elkaar wel weg.....
We willen niks meer weten, we zijn moe, en worden elke dag wel verneukt, door de media, de krant, de telefoon, en als je de deur opendoet, krijg je een zak over je kop, en ze willen die doekoe, die je nieteens hebt, ze willen je vinger afsnijden, die klote boys lopen oeverloos rond, en voordat de bel gaat, kruip ik onder mijn dekbed......:huil::huil::fpotver:

drent
03-10-09, 11:21
Ik dacht dat shi-iten geen echte moslims zijn.
Dat heb ik tenminste van opperboef Jabri gelezen.

Hawa
03-10-09, 14:01
Ik dacht dat shi-iten geen echte moslims zijn.
Dat heb ik tenminste van opperboef Jabri gelezen.

Ze lullen als ze ons wegen, wie zijn dan die echte moslims die het goede doen, zoals al die andere geloven, die ook het goede in pacht hebben toch?

Vooral als er mensen zijn die je al bekritiseren hoe je doet en welke kleren je aan hebt, en hun ogen achter gordijnen verstoppen, om je in de gaten te gaan houden, wat je nu weer uit gaat spoken ofzo.

Maar ik sfeer je anderen doen hetzelfde, als ze hetzelfde aan gebrek al hebben dus.

Dus ik zeg als het ware al die mensen die slecht denken, hebben gebrek aan kennis.

Het is erin gebonjourd toen je jong was,tot je kleine teen naar je volgroeide teen aantoe.
Dit heet dus: indoctrinatie!

Mensen die niet willen nadenken, en dat er God bestaat, zijn de allerergsten, omdat ze nooit in dialoog willen treden dus.

Maar sjiieten, zijn ook moslims, alleen doorgeven door de schoonzoon Ali die met de dochter van de profeet Mohammed was getrouwd dus.

Alie is een kalief, en volgens de sjieten is de ware rechtstreekse boodschapper aan Allah dus, zoals de Katholieken ook doen, dat de Paus alle rechten heeft voor die indoctrinatie aan het geloof dus.

Maar alle geloven is een doctrine,door de politiek verweven met de godsdiensten wel veroorzaakt.

In al die geloven zit ook het sociale stelsel, want neem van mij aan dat de mens ook een sociaal type is, maar destemeer overgaat naar het a-sociale type aan mens, wat je nieteens kan vergelijken met de Aap mens.

Als ik wil geloven dat Mohammed,vzmh, een mooie profeet is, dan lees ik dat in die goddelijke boeken, ook dat hij in het slagveld stond, maar toch, een echte krijgsheer scheen te zijn, waar bloedvergieten niet in zijn plan stond, maar verzoening.

Voor de vrouwen was Mohammed een goed mens, hij huwde wel vele vrouwen, maar toch,hij was voor de vrijheden vooral voor al die vrouwen, van verschillende stromingen,en hij twistte hierover met Omar, en die was een vrouwenhater, en door die twist, raakte de koran verstoord omdat MOhammed,vzmh,via de aartsengel Gabriel, die boodschap doorkreeg, dat al die vrouwen maar bakzeil moesten gaan halen dus.

In het erfrecht,1/3 deel enzo.

Maar toch als je naar de sjia kijkt, b.v. Iran, of zeg maar voormalig Perzie, is dit volk, vanuit de Kaukasus, super intelligent, maar de geestelijk leiders,vooral in tijd van Khomeiny,hebben de boel gemanipuleerd, en er een islam staat van gemaakt, in doctrine dus!

Hoe kom je uit die doctrine, om gebruik te maken van de wet, die sjaria wet heet, en ook vanuit die sharia wet kan je eruit komen met goede contrakt die je afsluit,als vrouw, bedoel ik dus.

En dan kom ik uit op de soena, en de sjia wetten, die vooral in Marokko, en andere landen zoals Afghanistan, als een familierecht worden gezien, ook in Turkije.

Eerwraak! b.v.

Het familierecht met die vele doctrines worden gehandhaaft door families, en die verplichten dochters als minderjarige te huwen en dat hun zonen idem dito zijn, en nieteens eigen mening kunnen hebben over het reilen en zeilen van hun eigen recht, als individu!

Als je ware moslim wilt zijn dan schuw je het familierecht, en ga je niet manipuleren,om de goede wil van zaken,is mijn mening.

En dan wordt je uitgestoten als een niemand, en dan kan je fluiten, naar je eigen familie, die je niet meer zien.

Dan moet dat maar, dat is geen familie, maar een sekte die verweven is in die manipulatie, en indoctrinatie aan hun geloof, in die familietraditie.

Geld is het belangrijkste wat er is, ook in die families, die het geld willen laten vloeien als water, daarom zijn ze heilig in hun heiligste huis, de familietraditie.

Maar sjiieten zijn niet soenieten,zijn broeders en zusters dat wel, hiertegenover staat het wahabisme, vanuit saoedie, dat is andere koek, omdat heilge huis, de kaaba, in saoedie dus staat, in Mekka.

Het leven en de strijdt van de profeet Mohammed begon in Mekka, en Medina, heilige steden voor de Saoedies, maar de Wahabieten zijn weer andere mensen die geloven in zwart en doctrine.

Mohammed, vzmh, is geboren in Medina, toen waren die wahabisten er nog nieteens, en de olie ook niet.

Elk geloof kan wel wachten op de ware verlossing, b.v. die 12e imam, de Jezus die opstaat, in het heilige Jerzalam, (die niet heilig meer is )...
Het verkozen volk de joden dus....

Het is ware hype

Maar de mens is sociaal wezen, maar met corrupte saus, wat je nu wel gelooft maakt geen snaus aus, als je maar goede doet, en respectvol kan zijn, en dat je tegen gezichtverlies kan, en dat je niet mag denken, dat je de ware mag zijn....

Je kan nooit de ware zijn, er kan onverwacht wel iets optreden, dat je beurt wordt overgeslagen, dat je ziek wordt en dood gaat.
Is dat Godswil, nee, het is leven, waar je moet overwegen, dat de mens nooit zelfbeschikkingsrecht heeft in leven en dood.
Moahammed, en Jezus ook niet, waren ook mensen, mannen van vlees en bloed, in onrechtvaardige tijden, zoals is die tijd nog steeds,je ware geloof maakt niet uit, dus wil de ware moslim opstaan?

jankynoway
04-10-09, 08:26
YouTube - MIR: The New Terror in the Middle East - Swine

Hawa
05-10-09, 16:53
Welke vloedgolg moet nog komen dan.
Hoeveel floedgolven hebben we algehad, in holocaust, in mensonterende methoden, waarom in de wine flu nu de oorzaker van alles?

Het zelfde is manipulatie, jeeigen splinter niet willen zien in iemand anders zijn ogen dus.
Hoe de vrouwen creperen, in een systeem dat heet, dat in goddelijke voorzieningen voorziet, maar nooit die vrouwen uit hun harnas halen.

Het hele monopolie aan onkennis is gewalifiseerd aan de vrouwen, de armen,en de dieren, zoals de varkens, en de honden enzo.

De onraakbaren dus!

De hele handel in vlees, aan dieren is zo goedkoop mogelijk, stel wel de varkensgriep, de knobbelkoorts aan de Geiten, de kippengriep, de schapengriep, en allemaal gegoten in een systeem dat de menselijke variaant is overgesprongen in de dierlijke.

Dan zijn je genen niet meer te genezen, zoals de aids, ook zo een aan variant, van ontoepasselijke shit aan kunde, waaraan ons broedervolk de afrikanen, de boosdoener wel moeten zijn, en verdwijnen als sneeuw onder die barbaarse Zon dus.

Kwats!

Wie vreet de ganzen
wie vreet de schapen en de lammeren
wie vreet de honden, de vogels en de uilen
Wie zijn de zelfspotters
in vogel kunde.

Babaarsheden
dwaasheden
vraat
en de eetzucht.

Griep!
Influenza
je T-cellen deugen niet
die gaan vechten
tegen die
andere
en die andere is
de farmaceut
die varkensgriep!

Tel uit je winst
koop
een lot
uit de loterij!!!;););)

De Ziener
09-10-09, 19:11
Tja, van Obama tot vrouwenrechten. Het maakt niet uit. De 'ware' moslim bestaat niet. Ze zijn er in allerlei geuren en smaken, de waarheid claimend. De Oemma van Mohammed is 1400 jaar geleden gestorven.

Soms zie je nog spastische bewegingen om die eenheid te bewaren. Een eenheid die er nooit is geweest. Strijd, strijd en strijd. Vier en zeventig verschillende stromingen.

De huidige strijd is een gevecht tussen de waarheid van mohammed en de waarheid van mohammed; eindeloze strijd.

De islam is de jongste godsdienst, verkerend in de puberale fase. Het zal nog eeuwen duren voor de volwasenheid is bereikt.

groet,

Hawa
10-10-09, 13:46
Tja, van Obama tot vrouwenrechten. Het maakt niet uit. De 'ware' moslim bestaat niet. Ze zijn er in allerlei geuren en smaken, de waarheid claimend. De Oemma van Mohammed is 1400 jaar geleden gestorven.

Soms zie je nog spastische bewegingen om die eenheid te bewaren. Een eenheid die er nooit is geweest. Strijd, strijd en strijd. Vier en zeventig verschillende stromingen.

De huidige strijd is een gevecht tussen de waarheid van mohammed en de waarheid van mohammed; eindeloze strijd.

De islam is de jongste godsdienst, verkerend in de puberale fase. Het zal nog eeuwen duren voor de volwasenheid is bereikt.

groet,


GOEDE TEKST.
Weetje manipulatie bestaat al eeuwen, en de de mens bestaat dus al miljoenen jaren, maar we weten niet, en we willen nieteens weten.

De waarheid van al die miljarden mensen op deze planeet wordt nooit wat, als er van die sekte leden bestaan, datjezelf je zelf kan verbeteren, en je eigen ziekte kan inhoesten.(maw als je ziek bent, is dat je eigen zelf).
Sommigen bidden zoveel, en zeggen dat god de waarheid heeft. Nou ik denk van niet, die waarheid ligt nog steeds in het midden.
Oorzaak en gevolg zijn beelden die we dagelijks zien op de media.
Ook in de boeken,komt dit vaker voor dan je wilt weten.
Als er verlosser is, dan ben je hetzelf, met je dierbaren, die trachten, eenzaamheid,en vooral het leiden te verzachten,omdat je mens bent,familie, en vooral dat je om je naaste moet denken.

Maar denk je dat de mens dat doet, die egoist, de allesputter, die alles al heeft, en niet er eens over na gaat denken, dat je alles ook weer kwijt kan raken.

Het geld is materie, maar iemand verliezen is andere koek.

Waarom bemoeien mensen zich overal mee.

Nachtmerries krijg ik ervan.

Maxima, onze huidige Koningin zie ik in mijn dromen met initiaties,strepen over haar gezicht heen, ze straalt, en ze wil iets zijn.
Willem Alexander in een tenue tot aan zijn billen, ze shillen en gillen, ze hebben er lol in, ze doen iets, maar de politiek mekkert, en mekkert maar voort.

Mozambiek,schaamte volk, wat ze wel niet hebben meegemaakt, in die shit aan politiek aan overzeese beheersing, en later in koude oorlog, hoe vervallen kan een volk wel niet worden, laat ze doen verdomme, belastinggeld, wat geld!!

Maxima heeft die shit meegemaakt in Argentinie, en Willem Alexander die shit aan overheersing in Indonesie, Ambon, de VOC, en what ever maybay, godverkloten burgers,staatslieden,gereformeerde kliek, katholieke ,mesjokke joods zijn, moslim zijn, is wat anders dan onderdrukkingen, godverkloten,doe er iets mee, draag je verleden, en maak het weer goed. Hallellujaah!

Obama de prijs. Wat prijs!

De wereld ligt op haar kop.

Maxima en Willem steken hun handen uit, ze willen goede doen, en potverdikkeme, die shit aan onkunde......

Laat ze hun ding doen.

Laat ze.

Obama de wereldprijs?

Waarom niet aan Willem en Maxima!!

Doe rustig,
wereld moet goed komen
als we
anders gaan denken
dus!Belastingen geld,
hou op oorlog
hou op alcohol
en sigaretten industrie,
hou op met gezeik over belastingen.....

Belatingen zijn ook niet gek
elke dag aanslag
over te veel gegeven
geld
belastingen......

Stop de OOrlog!
Doe de dialoog.
Laat de mens in waarde.
En laat het vertrouwen
bovenstaande zijn
tov
van
die goeroes
die er niks van bakken.

God zal wel groot zijn, maar hun eigen
dikke lul wordt steeds maar groter
en groter.

Ik heb MOhammed,vzmh, wel lief en Jezus van Nazereth, maar
die shit aan onkunde

Elke dag zelfde gezever in
deglazen
van mijn ogen.

Ik wil met eigen ogen zien
de HEL!

Zie ze komen in je huizen, je vinger
willen snijden
je geld willen
of je mooie dochter
ze hebben geen geweten
we maken ze zelf
in onze kunde
onkunde
naar leven,
wat geen leven
denkt men is.

Leven is mij heilig!
Inscha Allah!

tayyp erdogan
21-06-10, 20:41
bla bla bla bla bla bla bla bla hawaaaaaaaaaaaaa bla bla bla een teefje blaft haw haw haw hawaaa

tayyp erdogan
21-06-10, 20:44
je bakt er niks van ga keren koken onzin praatjes van jou ga jij maar in plaats gavat obama je bent zuur hawa echt hoe jij onze profeet noemt mohammed je denkt een buurjongen mohammed geen haya geen adap thoee zo moet je zeggen muhammed mustafa s.a.v rasulullah ok domwijfff

tayyp erdogan
21-06-10, 20:46
kavvat obama is trekpop van ziyonsiten denkje dat hij gaat oplossen ga je lang w8ten

Hawa
23-06-10, 17:32
bla bla bla bla bla bla bla bla hawaaaaaaaaaaaaa bla bla bla een teefje blaft haw haw haw hawaaa

And by the way! Ik ben je hond niet?

:fpotver::fpotver::fpotver::fpotver::fpotver:

Hawa
23-06-10, 17:57
je bakt er niks van ga keren koken onzin praatjes van jou ga jij maar in plaats gavat obama je bent zuur hawa echt hoe jij onze profeet noemt mohammed je denkt een buurjongen mohammed geen haya geen adap thoee zo moet je zeggen muhammed mustafa s.a.v rasulullah ok domwijfff

Ik ga keren koken, en de navel van de vrouw krijg je van mij er gratis bij....
Nou?
Heb ik ooit Mohamed.vzmh, slecht gemaakt? No way!
Nergens op maroc.nl kan je mij betichten dat ik de profeet slecht heb gemaakt, of geschreven.
Al die boeken die ik heb gelezen over onze profeet Mohammed,vzmh,
o.a van de sociologe Fatima Mernissie,geboren in Fez, in Marokko, die schrijft een schitterend boek over de profeet.
OOk Karin Armstrong spreekt lof over Hem.

Ik spreek alleen slecht over diegenen zoals Abu Hareira die hadith van de profeet aanhaald en zich als een vrouwenhater bezigt, en waar vele jihadies hun profijt uit kunnen trekken.
Andere zotte lieden die islam deskundigen zijn, en fatwas uitspreken heb ik ook gruwelijke hekel aan, dat zijn de inspirators voor heilige jihad.
Zoals Osama Bin Laden die alle ongelovigen over de kling wil jagen samen met zijn blood brothers, die hun eigen wetten hanteren, geweld gebruiken,wapens aankopen, wapens maken, en vooral mensen uitelkaar willen trekken in die heilige jihad.

Amerika heeft de ergste fout gemaakt sinds de geschiedenis om zaken te gaan doen met Osama Bin Laden!
Zaken doen met terrorisme krijg je met grote bakken aan shit wel weer terug.
Dit zie je nu dus met de Taliban die geld krijgt, vanuit de Amerikaanse hoek.
Obama heeft wat dit betreft echt wel boter op zijn hoofd.

In Europa en in Amerika moet men zo snel als mogelijk de sharia wet hanteren, dan is het gemekker over die hoofdoek eindelijk een keer afgelopen.
Sharia wet is die wet waarvan al die vrouwen zich kunnen emanciperen, omdat in die wet,zoals de westerse wet, die vrijheid bestaat zoals wel denkend mens,individu,vrouw,kind,man,gezin, het daadwerkelijk echt wel wil, omdat in deze wetten de vriijheid bestaat van je eigen mening, je eigen huwelijk, en al die wetten die hier bijhoren.

Dan kan uiteindelijk de tribale hoek een keer verdwijnen met hun zelfgemaakte wetten, en die zogenaamde fatwas, dan zijn we daar ook een keer van af.

Inscha Allah! (en val niet van je stoel af):):):slaap: