PDA

Bekijk Volledige Versie : De qoraan en een scheikundige miracle.....Malcolm_X
19-06-02, 23:19
Allah Almighty informs us , while teaching us, that Iron was actually descended from the sky and only came to form part of the Earth's make up after the spoken of descent, this is to say that it is a principal component of a meteorite class known as siderites and is a minor constituent of the other two meteorite classes as science today explains in the following link .

Los Alamos Laboratory's Periodic Table of the Elements (http://pearl1.lanl.gov/periodic/)

Also in the following link details of element click here for Iron properties

It is also a miracle that this verse is in chapter 57 which represents the atomic weight(not the avg atomic weight but a stable middle isotope). The verse which mentions the Iron is number 25 and the total number of verses of this chapter is 29 thus four(04) remaining verses to end this magnificent chapter.

Also the number of neutrons 30 - 04 = gives 26 which is the atomic number of iron and the number of its protons

Allah (SWT) says in the Holy Book The Quran :-

In The Name of Allah most Gracious most Merciful:

"we Verily sent our messengers with clear proofs, and revealed with them the Scripture and Balance, that mankind may observe right measure; and He revealed(descended) iron, wherein is mighty power and many uses for mankind,, and that Allah may know who helpth Him and His messengers, though unseen. Lo! Allah is Strong, Almighty."

Verily Allah Speaks the Truth.

From The holy Quran Chapter 57 Surat Al Hadeed (The Iron) verse 25.

Simon
19-06-02, 23:56
Numerologie is naar mijn mening een vorm van bijgeloof dus deze laat ik even zitten verder.

Simon

Malcolm_X
20-06-02, 00:00
is zeker toevallig... he????

hier nog een voorbeeld daarvan:

59. Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd. (surah al imraan)

Zowel Adam als Jezus(isa) komen alletwee 25 keer voor in de qoraan. Zo zijn er meerdere van zulke vergelijkingen.......

Simon
20-06-02, 00:07
Geplaatst door Malcolm_X
Zowel Adam als Jezus(isa) komen alletwee 25 keer voor in de qoraan. Zo zijn er meerdere van zulke vergelijkingen.......

Ja ik heb wel vaker dit soort zaken gelezen: ook over de Bijbel en de Torah. Numerologie komt in vele culturen voor. Mij zegt het niks. Ik vind het occulte onzin.

Simon
http://www.answering-christianity.com/19.htm

adib
21-06-02, 15:07
Geplaatst door Malcolm_X
It is also a miracle that this verse is in chapter 57 which represents the atomic weight(not the avg atomic weight but a stable middle isotope). The verse which mentions the Iron is number 25 and the total number of verses of this chapter is 29 thus four(04) remaining verses to end this magnificent chapter.

Also the number of neutrons 30 - 04 = gives 26 which is the atomic number of iron and the number of its protons

Het atoomgetal (= aantal protonen) van ijzer is 26, niet 25 dat is mangaan.
Het aantal neutronen in een ijzeratoom varieert tussen 28 en 33. Er zijn dus zes isotopen van ijzer, met massagetallen van 54 tot en met 59.
5,8% van alle ijzer is ijzer-54 (26P, 28N)
91,7% is ijzer-56 (26P, 30N)
2,1% is ijzer-57 (26P, 31N)
0,4% is ijzer-58 (26P, 32N)
IJzer-55 en ijzer-59 zijn instabiel (radioactief) en vallen dus na verloop van tijd uiteen. IJzer-55 heeft een halfwaardetijd van 2,6 jaar; ijzer-59 van 45 dagen.

Als Sura 57 al verwijst naar ijzer, dan is het naar een relatief zeldzaam isotoop en niet naar gewoon ijzer-56. Het woord ijzer zou dan in aya 26 hebben moeten staan en niet in 25, want dat atoomgetal staat voor mangaan. IJzer-57 bevat tenslotte niet vier, maar vijf extra neutronen (namelijk 31).

Het woord voor ijzer komt vijf of zes keer in de H. Quran voor (afhankelijk van welke vertaling je gebruikt): 17:50, 18:96, 22:21, 34:10, 57:25 en in sommige vertalingen ook in 76:4.

Voor de volhouders: de volgende in de 7e eeuw bekende elementen zouden ook in de H. Quran voor kunnen komen: zwavel, koper, zilver, tin, goud en lood.

Maar een zr klein deel van alle ijzer komt in de vorm van meteorieten tot ons. Het meeste ijzer zit gewoon in de aarde zelf (vooral in de kern). IJzer is dus altijd al een gewoon onderdeel van de planeet aarde geweest. Meteorietijzer was vroeger wel een gewilde bron, omdat het vrij zuiver metaal was (meestal een mengsel van nikkel en ijzer) en dus niet uit erts in een oven uitgesmolten hoefde te worden.
Daarnaast waren er natuurlijk allerlei magische redenen om meteorietijzer te gebruiken, het was immers uit de lucht komen vallen dus daar moest wel iets bijzonders mee zijn (voor Indonesische krissen wordt vaak meteorietijzer gebruikt bv.)
Sideriet is trouwens iets hl anders: het is een gewoon op aarde voorkomend mineraal dat uit ijzercarbonaat bestaat. (zie: http://mineral.galleries.com/minerals/carbonat/siderite/siderite.htm)

Adib

Malcolm_X
21-06-02, 23:24
heb hier twee dingen aan toe te voegen...kan het namelijk op twee manieren bekijken....

Bij de openingshoofdstuk wordt de basmallah( de aller eerste vers: In de naam van god........) wel meegeteld....de Basmallah is te vinden in elk hoofdstuk aan het begin...slechts een hoofdstuk heeft dit niet....Deze soerah heeft het wel..dus als je die meetelt dan krijg je 26 verzen.

ten tweede heb ik hier een tabel van de duur dat de isotoop intact blijft......

Isotope Half Life
Fe-52 8.3 hours
Fe-54 Stable
Fe-55 2.7 years
Fe-56 Stable
Fe-57 Stable
Fe-58 Stable
Fe-59 54.5 days
Fe-60 1500000.0 years

Zoals je ziet is dit een Stabiele isotoop.......

Malcolm_X
21-06-02, 23:29
Geplaatst door adib


Maar een zr klein deel van alle ijzer komt in de vorm van meteorieten tot ons. Het meeste ijzer zit gewoon in de aarde zelf (vooral in de kern). IJzer is dus altijd al een gewoon onderdeel van de planeet aarde geweest. Meteorietijzer was vroeger wel een gewilde bron, omdat het vrij zuiver metaal was (meestal een mengsel van nikkel en ijzer) en dus niet uit erts in een oven uitgesmolten hoefde te worden.
Daarnaast waren er natuurlijk allerlei magische redenen om meteorietijzer te gebruiken, het was immers uit de lucht komen vallen dus daar moest wel iets bijzonders mee zijn (voor Indonesische krissen wordt vaak meteorietijzer gebruikt bv.)
Sideriet is trouwens iets hl anders: het is een gewoon op aarde voorkomend mineraal dat uit ijzercarbonaat bestaat. (zie: http://mineral.galleries.com/minerals/carbonat/siderite/siderite.htm)

Adib

Dacht het even niet he.......

men heeft berekend dat om slechts een enkel ijzeratoom te moeten maken..men zoveel energie nodig heeft dat zelf niets een te vinden is in dit gehele zonnenstelsel van ons........HEt is zelf sbekend dat de energie die nodig is vier keer zo groot is als de energie in dit gehele zonnenstelsel......
Dus moet het wel ergens anders gemaakt zijn ...niet in dit zonnenstelsel...... De dichtsbijzijnde plaats waar men dit mogelijk acht is enkele miljoenen lichtjaren verderop......

Precies zoals de vers verteld And we sent down Iron.........

Chatoloog
23-06-02, 11:15
Geplaatst door Simon


Ja ik heb wel vaker dit soort zaken gelezen: ook over de Bijbel en de Torah. Numerologie komt in vele culturen voor. Mij zegt het niks. Ik vind het occulte onzin.

Simon
http://www.answering-christianity.com/19.htm

Dit argument kun je ook aankaarten bij je wiskunde leeraar als smoes om niet te leren :stout:

adib
24-06-02, 09:06
Geplaatst door Malcolm_X


Dacht het even niet he.......

men heeft berekend dat om slechts een enkel ijzeratoom te moeten maken..men zoveel energie nodig heeft dat zelf niets een te vinden is in dit gehele zonnenstelsel van ons........HEt is zelf sbekend dat de energie die nodig is vier keer zo groot is als de energie in dit gehele zonnenstelsel......
Dus moet het wel ergens anders gemaakt zijn ...niet in dit zonnenstelsel...... De dichtsbijzijnde plaats waar men dit mogelijk acht is enkele miljoenen lichtjaren verderop......

Precies zoals de vers verteld And we sent down Iron.........
Alle elementen tot en met ijzer kunnen in een ster gewoon worden aangemaakt met de in zo'n ster gebruikelijke fusieprocessen. Alle zwaardere elementen ontstaan pas bij desintegratieprocessen van sterren (ontploffende supernova's zeg maar.)

Dat ijzer uiteindelijk bij de vorming van de planeet aarde 'uit de lucht' is komen vallen, is volkomen juist, maar dat geldt voor ALLES waar deze planeet van gemaakt is.
Het betreffende vers wat jij citeert gaat trouwens gewoon over meteorieten. Ook niks bijzonders aan.

Adib

adib
24-06-02, 09:15
Geplaatst door Malcolm_X
heb hier twee dingen aan toe te voegen...kan het namelijk op twee manieren bekijken....

Bij de openingshoofdstuk wordt de basmallah( de aller eerste vers: In de naam van god........) wel meegeteld....de Basmallah is te vinden in elk hoofdstuk aan het begin...slechts een hoofdstuk heeft dit niet....Deze soerah heeft het wel..dus als je die meetelt dan krijg je 26 verzen.

(...)

Zoals je ziet is dit een Stabiele isotoop.......
Ik ontkende ook niet dat het een stabiele isotoop was!
Wat ik wel zei: het gaat niet over gewoon ijzer, maar over een zeldzame isotoop, het aantal extra neutronen klopt niet en het nummer van het vers klopt niet.

Trouwens: als je het maar op voldoende manieren bekijkt is het altijd wel kloppend te krijgen. Ik ken geen enkele uitgave die de Bismillah als aya meetelt, maar niemand kan het je natuurlijk verbieden.
Maar ik blijf bij mijn bewering dat de H. Quran meer respect verdient dan een scheikundeboek...

Adib

Addendum: 5,63 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit ijzer; het is het vierde element in rangorde van voorkomen.

Omdat in meteorieten een veel hoger ijzergehalte wordt aangetroffen dan in de aardkorst, wordt aangenomen dat de totale aardmassa voor ongeveer 37 % uit ijzer bestaat.

adib
25-06-02, 12:43
Geplaatst door Malcolm_X
is zeker toevallig... he????
De enige manier om te bepalen of hier sprake is van toeval, is door eerst te kijken hoe groot de kans op dergelijke verschijnselen is in een H. Quran die volledig toevallig zou zijn samengesteld.
Daarvoor doorlopen we het volgende nogal oneerbiedige gedachtenexperiment: alle ayas worden door elkaar geschud en opnieuw, volkomen willekeurig op volgorde gelegd, maar wel met behoud van 114 Suras en het juiste aantal ayas per Sura.
De kans dat een willekeurige aya in n specifieke Sura terecht komt is dan gelijk aan het aantal ayas in die Sura gedeeld door het totaal aantal ayas (6236).
De kans dat een willekeurige aya een gegeven nummer krijgt is gelijk aan het aantal Suras dat voldoende ayas heeft, gedeeld door het totaal aantal ayas.
Komt een woord in meerdere ayas voor, dan moeten de bovengenoemde kansen met die frequentie worden vermenigvuldigd.

Een voorbeeld:
De kans dat een aya met het woord ijzer in Sura 57 terecht komt als gevolg van toeval is 29/6236*100=0,47%.
IJzer komt 5x voor in de H. Quran, dus de totale kans om het woord in Sura 57 tegen te komen is 5*0,47=2,35%.
Tel je alle 4 stabiele isotopen van ijzer mee, dan wordt de kans dat n woord ijzer in een Sura met een van die vier atoomnummers terecht komt (54, 56, 57 of 58 met respectievelijk 55, 96, 29 en 22 ayas) 55/6236+96/6236+29/6236+22/6236=202/6236*100=3,24%. Tel je de frequentie van het woord ijzer mee, dan wordt het vijf maal zoveel: 16,20%.
De kans dat een aya met het woord ijzer nummer 26 krijgt is gelijk aan het aantal ayas 26 gedeeld door het aantal totale ayas. Er zijn 72 Suras met 26 of meer ayas. Dat levert op: 72/6236*100=1,15%. Die kans moet weer worden vermenigvuldigd met het aantal keren dat het woord voorkomt (5) en zo komen we op een kans van 5,77%.
De uitkomst wordt anders als we bijvoorbeeld aya 57 willen hebben. Er zijn maar 39 ayas 57 dus de berekening wordt dan: 5*(39/6236*100)=3,13%.
De kans dat ijzer toevallig in Sura 57; aya 26 terecht komt, is het product van beide kansen op Sura 57 EN aya 26, dus 2,35% * 5,77% = 0,16%.

Je kunt deze berekening uitvoeren voor alle in de zevende eeuw bekende elementen. Aan de hand van hun frequenties in de H. Quran kun je dan berekenen hoe groot de kans is dat enig element toevallig in een Sura OF aya staat met een nummer dat overeenkomt met het atoomgetal van dat element OF het massagetal van n van de isotopen (zwavel (0), ijzer (5), koper (3), zilver (11), tin (0), goud (13), kwik (0) en lood (0), frequenties gebaseerd op de vertaling van Pickthall).
Die kansen zijn respectievelijk 61,18% en 43,01%. Het is dus zelfs waarschijnlijker dat een gegeven element toevallig wl in een Sura of aya staat met een betekenisvol getal, en juist onwaarschijnlijker dat dat net het geval is.
De gecombineerde kans (dus dat een element wordt genoemd in een Sura EN een aya met een betekenisvol getal) is 2,28% voor atoomgetallen en 2,27% voor massagetallen van een isotoop.

Die kansen zijn klein, maar wat belangrijker is: het zijn wel rele kansen. Wie beweert dat de vermelding van bijvoorbeeld ijzer in precies de juiste Sura en aya wijst op een wonder, gewrocht door Allah, beweert dus eigenlijk: Allah heeft voor 99,84% een wonder bewerkstelligd. Voor de Almachtige is dat een belazerde prestatie. Drom ben ik zo tegen deze benadering: in puur enthousiasme wordt eigenlijk beweerd dat Allah niet cht almachtig is.

Adib