PDA

Bekijk Volledige Versie : Salafisme belicht. Uitingsvormen, knelpunten, en uitdagingenj00zeven
11-11-09, 10:34
Masterclass voor lokale bestuurders

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 wordt er in het publieke debat regelmatig gesproken over het salafisme in Nederland. Radicale imams, jongeren die op jihad gaan, vrouwen of mannen die weigeren de hand van het andere geslacht te schudden, niqaab dragende vrouwen, polygame huwelijken, gescheiden mannen- en vrouwenruimtes, jongeren die op ideologische gronden met een studie stoppen. Zo maar een greep uit onderwerpen die regelmatig in het nieuws komen of voor discussies zorgen. Onderwerpen die nauw verweven zijn met een opkomende orthodoxe vorm van islam die onder een groeiende groep moslimjongeren en bekeerlingen erg in trek is, het salafisme. De AIVD concludeerde recentelijk weliswaar dat de groei van het salafisme stagneert, maar de zorg dat salafisme integratie en participatie belemmert, blijft.

Masterclass
De masterclass salafisme belicht wil lokale bestuurders en beleidsmakers wegwijs maken in de veelzijdige en soms problematische wereld van het salafisme in Nederland. De masterclass biedt algemene kennisoverdracht over deze religieuze stroming, en wil daarnaast de knelpunten die op lokaal niveau spelen, blootleggen en bespreekbaar maken. De volgende vragen zullen centraal staan:

* Wat is salafisme?
* Waarom voelen moslimjongeren zich aangetrokken tot deze geloofsinterpretatie?
* Hoe verhoudt het salafisme zich tot maatschappelijke participatie en radicalisering?

In de eerste bijdrage geeft antropoloog Martijn de Koning antwoord op vragen als: Wat weten we over de manifestatie van het salafisme in Nederland? Wat is de aantrekkingskracht van het salafisme? Waarom is het populair onder moslimjongeren? Waarin onderscheidt het salafisme zich van andere islamitische geloofsbelevingen? Wat behelst een salafistische geloofspraktijk? In de tweede bijdrage zet onderzoeker Hans Moors uiteen welke conflicten kunnen ontstaan met salafistische geloofuitingen en organisaties op gemeentelijk
niveau. Hoe verhoudt het salafisme zich tot radicalisme, democratische rechtsstaat en maatschappelijke participatie? Knelpunten en conflicten worden uiteengezet.

Na de twee bijdragen richt de discussie zich op de knelpunten in de praktijk. Vragen naar de omgang met manifestaties van een salafistische geloofsbeleving zullen onder leiding van bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies Prof. Frank Bovenkerk opgeworpen worden. Frank Bovenkerk zal tot slot een afsluitende nabeschouwing uitspreken.

Programma:
12.30 uur Inloop met lunch

13.00 Welkom, introductie tot de masterclass

13.15 ‘Aard en aantrekkingskracht van het salafisme’
Martijn de Koning, Radboud Universiteit Nijmegen

14.15 ‘Knelpunten en conflicten op lokaal niveau’
Hans Moors, Onderzoeksinstituut IVA, Universiteit van Tilburg

15.15 Korte pauze

15.30 Discussie o.l.v. Frank Bovenkerk

16.30 Nabeschouwing Frank Bovenkerk

Datum en plaats
20 november 2009
12.30 – 16.30 uur
Polman’s huis
Keistraat 2
Utrecht