PDA

Bekijk Volledige Versie : Buurtalliantie Manifestatiej00zeven
11-11-09, 10:48
Innovatieve vormen van gezamenlijk maatschappelijk ondernemen

buurtalliantieDe vierdaagse Manifestatie Buurtalliantie: alles over outreachend werken, integratie, participatie, wijkeconomie en bestuurlijke en politieke dilemma's. Een programma dat bol staat van excursies naar innovatieve projecten, discussies op het scherpst van de snede, workshops door professionals, de aanwezigheid van beleidsmakers en politici en uiteraard inspirerende projecten en mensen uit de wijk. De gemeenschappelijke elementen op alle dagen zijn natuurlijk de Buurtallianties, de innovatieve, onorthodoxe vormen van gezamenlijk maatschappelijk ondernemen in buurten van Nederlandse dorpen en steden.
brochure [pdf] >

Maak het mee, doe mee
Een kaart kost € 120,- per dag, inclusief lunch en BTW. Ontvang korting bij meer kaarten en/of meer dagen. Kaartverkoop en programma op manifestatie.buurtalliantie.nl

Dag 1: 'Er op af!' - over outreachend werken en ingrijpen bij mensen die zichzelf niet meer kunnen redden
Dag 2: 'Iedereen actief' - over het ondersteunen en faciliteren van moeilijke en kwetsbare groepen, gericht op participatie en integratie
Dag 3: 'De kracht van de wijk' - over het benutten van de wijk om bewoners en verschillende groepen te laten samenwerken en daarmee leefbaarheid te vergroten
Dag 4: 'Ruimte voor vernieuwing' - over de confrontatie tussen de wetenschap, de politiek en de maatschappelijke ondernemingen en hoe we gerichter kunnen sturen en beter kunnen besturen

Buurtalliantie is een meerjarig platform dat zich richt op buurtontwikkeling en het bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke ondernemers in de buurt. Vorig jaar vond de eerste Manifestatie plaats in Rotterdam. De eerste grote kennismaking van strategische en uitvoerende professionals in zorg, welzijn, wonen, werken, onderwijs, sport en cultuur, hun bestuurders en collega’s bij allerlei gemeenten.
www.buurtalliantie.nl

Datum en plaats
dinsdag 24 t/m vrijdag 27 november 2009
Pakhuis de Zwijger
Amsterdam