PDA

Bekijk Volledige Versie : ‘Beter samen dan alleen’j00zeven
11-11-09, 10:50
Debat van het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs

paooAls kinderen sámen naar school gaan bevordert dit sociale cohesie, verdraagzaamheid én de onderwijsprestaties van kinderen. Het tegengaan van segregatie in het onderwijs is daarom van groot belang. Gemeenten hebben sinds 2006 de verantwoordelijkheid om samen met schoolbesturen afspraken te maken om segregatie aan te pakken. Sommige gemeenten hebben op dit punt al vorderingen gemaakt. Ook zijn er initiatieven van ouders, er zijn directies van scholen die maatregelen nemen om te komen tot gemengd onderwijs. De situatie in Almelo vraagt om actie om de integratie in het onderwijs te bevorderen en segregatie tegen te gaan.

Het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (PAOO) in Almelo organiseert daarom een debat met als thema ‘Samen in actie tegen onderwijssegregatie in Almelo’. Tijdens dit debat worden de knelpunten besproken en gezocht naar oplossingen. De avond eindigt in concrete aanbevelingen om mee aan de slag te gaan.

Programma:

19.00 uur Inloop met koffie / thee

19.30 Welkom en toelichting op het programma door de dagvoorzitter Chris Huinder, Bestuurssecretaris FORUM

19.35 Inleiding over onderwijssegregatie en gemengd onderwijs door Zeki Arslan, Ambassadeur Gemengde Scholen

19.50 Inleiding Mieke Kuik, wethouder onderwijs Almelo; lokale situatie en gemeentelijk beleid op het terrein van onderwijssegregatie

20.00 Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter
- Mieke Kuik, wethouder onderwijs Almelo
- Adem Toptas, voorzitter PAOO Almelo
- H. Kikkert, directeur schoolbestuur PCO-Noord Twente
- J.C. Meuzelaar, directeur schoolbestuur Quo Vadis
- H.J. Gerichhausen, directeur schoolbestuur OPOA

21.00 Conclusie en afsluiting door Zeki Arslan, Ambassadeur Gemengde Scholen

21.15 Hapje en drankjeDatum en plaats
25 november 2009
19.00 - 22.00 uur
Stadhuis
Almelo