PDA

Bekijk Volledige Versie : Diversiteit in beleid voor ouderenj00zeven
11-11-09, 10:51
Provinciaal Congres (Overijssel)

FORUM organiseert in samenwerking met TSO, IMAO en de provincie Overijssel een congres over het thema “Diversiteit in het beleid voor ouderen”.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november 2009 van 13.00 tot 17.00 uur in de statenzaal van het provinciehuis Overijssel in Zwolle.

Aanleiding voor het congres
De Nederlandse samenleving is volop in beweging. Verkleuring en vergrijzing zijn de uitdagingen waar beleidsmakers, -bepalers en –uitvoerders mee te maken hebben. Het aantal senioren van 55 jaar of ouder uit alle windstreken groeit spectaculair en heeft relatief minder rooskleurige welzijns- en welvaartspositie dan hun autochtone leeftijdgenoten. Een groot deel van hen verkeert in een sociaal isolement of vereenzaamt zelfs. Zij maken nauwelijks gebruik van diverse voorzieningen voor ouderen. Ook bereikt de relevante informatie hen niet altijd. Een gemiste kans. FORUM voert een project Diversiteit in het Ouderenbeleid (DIO) uit waarin de dilemma’s en knelpunten van migrantensenioren zichtbaar worden voor lokale en provinciale overheden. Kennisoverdracht, samenwerking en samen kansen onderzoeken zijn nodig om de positie en aandacht voor migrantensenioren te vergroten.

Voor wie
Statenleden, wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers provincie, gemeente en maatschappelijke instellingen (op het terrein van wonen zorg, welzijn en inkomen), diverse vrijwilligersorganisaties van/voor (migranten) ouderen uit de provincie Overijssel, vertegenwoordigers van steunpunten mantelzorg, ouderenbonden, cliëntenraden, WMO raden worden uitdrukkelijk verzocht zich aan te melden voor deze bijeenkomst.

Programma (in voorbereiding)

13.00 uur Inloop met koffie/thee

13.30 Opening door de dagvoorzitter, G. van der Wekken

13.35 Inleiding over de provinciale visie en inzet t.a.v. diversiteit in beleid voor ouderen door provincie Overijssel, de gedeputeerde G.J.H. Ranter

13.50 Inleiding over de bevindingen uit DIO onderzoek door FORUM, programmamanager Z. Arslan

14.00 Inleiding lokale praktijk gemeente Hengelo, wethouder J. Oude Alink

14.15 Presentatie netwerk Turkse Senioren Overijssel: Kracht van een provinciaal netwerk ouderen uit Overijssel

15.00 Pauze

15.15 Interactieve uitwisseling panelleden, kring der deskundigen en zaal o.l.v. dagvoorzitter

16.45 Conclusies en vervolgafspraken

16.30 Afronding, napraten en borrel

17.00 Sluiting

Datum en plaats
donderdag 26 november 2009
13.00 - 17.00 uur
Provinciehuis Overijssel
(Statenzaal)
Luttenbergstraat 2
Zwolle