PDA

Bekijk Volledige Versie : Collegereeks polarisatiej00zeven
11-11-09, 11:00
Vanuit verschillende perspectieven belicht

Polarisatie is al enkele jaren een belangrijk maatschappelijk beleidsthema, niet in de laatste plaats vanwege de haast vanzelfsprekende koppeling met radicalisering. Aan polarisatie als zelfstandig fenomeen, met zowel positieve als negatieve effecten, wordt nauwelijks aandacht besteed. Aanleiding voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) – mede op verzoek van het kabinet - om een advies over dit thema op te stellen en de vraag te beantwoorden wat polarisatie is, hoe processen tot polarisatie ontstaan en welke gevolgen ze hebben. In het najaar zal dit advies uitkomen. Ter voorbereiding hierop heeft de RMO een aantal academici gevraagd in een essay hun licht te laten schijnen op de oorzaken en gevolgen van polarisatie. In de publicatie Polarisatie, bedreigend en verrijkend zijn deze essays gebundeld.

FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, grijpt deze essaybundel aan voor een aanvullende verdiepingsslag, in samenwerking met de RMO en ondersteund door de NSOB en de BAZN. In tien colleges zal het thema polarisatie steeds vanuit een andere invalshoek belicht worden.

De colleges vinden plaats in de tijd van oktober 2009 tot oktober 2010, steeds op de laatste vrijdag van de maand. Elk college zal gegeven worden door twee wetenschappers, waarna er ruimte voor discussie en vragen vanuit het publiek zal zijn. De colleges vinden plaats in de middag van 15.00 - 17.00 uur in het Academiegebouw te Utrecht. Ze zijn afzonderlijk bij te wonen, maar kunnen ook als reeks beschouwd worden.

Doelstelling
De collegereeks Polarisatie beoogt een impuls te geven aan de reflectie omtrent en de ontwikkeling en implementatie van (lokaal) beleid gericht op polarisatie. Daarnaast is het de bedoeling om polarisatie van meerdere kanten te belichten en daarmee te informeren.

Doelgroep
De collegereeks is bedoeld voor lokale bestuurders, beleidsmakers, professionals, academici en andere geïnteresseerden.

Programma :
Vrijdag 30 oktober 2009 Aftrap collegereeks
Sadik Harchaoui licht publicatie (en advies) toe

Polarisatie, een politieke reflectie
Jaap van der Spek, Paul Frissen

Vrijdag 27 november 2009 Polarisatie, een pedagogische reflectie
Trees Pels, Micha de Winter

Vrijdag 29 januari 2010 Polarisatie, een maatschappelijke reflectie
Fons van de Vijver, Halleh Ghorashi

Vrijdag 26 februari 2010 Polarisatie, een historische reflectie
Leo Lucassen, James Kennedy

Vrijdag 26 maart 2010 Polarisatie, een culturele reflectie
Jan Willem Duyvendak, Evelien Tonkens

Vrijdag 23 april 2010 Polarisatie, een journalistieke reflectie
Sjoerd de Jong, Frank Hendriks

Vrijdag 28 mei 2010 Polarisatie, een rechtsstatelijke reflectie
Afshin Ellian, Egbert Dommering

Vrijdag 25 juni 2010 Polarisatie, een filosofische reflectie
Frans Geraedts, Andreas Kinneging

Vrijdag 24 september 2010 Polarisatie, een sociologische/psychologische reflectie
Jan Pieter van Oudenhoven, Imrat Verhoeven

Vrijdag 29 oktober 2010 Afsluitend debat o.l.v. Sadik Harchaoui


Datum en plaats
oktober 2009 - oktober 2010
15.00 - 17.00 uur
Academiegebouw
Utrecht