PDA

Bekijk Volledige Versie : Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)j00zeven
11-11-09, 11:06
Halfjaarlijkse bijeenkomst

Programma, thema: EU migratierecht

12.30 uur Inloop (en lunch voor hen die dit opgeven)

13.15 Opening

13.20 EU migratierecht, algemene beginselen, praktische kwesties en de rol van het Hof van Justitie
- Prof. mr. C.A. Groenendijk, voorzitter van het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

14.15 Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht en het communautaire openbare begrip
- Mr. A. Pahladsingh, jurist bij de afdeling Kennis en Onderzoek van de Raad van State

15.00 Pauze

15.20 Mededelingen

- Mr. W. Verberk, secretaris WRV, beleidsmedewerker IJB, FORUM

15.40 Associatie EEG-Turkije, Besluiten 2/76 en 1/80 en stand still bepalingen
- Mr. A. Durmus, advocaat te Rotterdam
16.25 Pauze

16.45 Richtlijn 2003/86 Gezinshereniging
- Mr. E. Scheers, stafjurist bij de Vreemdelingenkamer Rechtbank Amsterdam

17.30 Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezetenen
- Mr. J.C. de Heer, docent Saxion Hogescholen en promovendus bij het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

18.15 Maaltijd

19.15 Visa en Toegang Verordeningen 562/2006 (Schengengrenscode) en Verordeningen 810/2009 (Visumcode)
- Mr. O.L.H.W.I. Korte, raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep
20.00 Afsluiting / BorrelDatum en plaats
dinsdag 1 december 2009
Jaarbeurs
Utrecht