PDA

Bekijk Volledige Versie : Raad voor Raad - Netwerk van raadsledenj00zeven
11-11-09, 11:07
Raadsleden onder druk: tussen cliëntelisme en volksvertegenwoordiging

Samen met stadsdeelvoorzitter Slotervaart Ahmed Marcouch, en politicoloog Jos de Beus (gevraagd), hoogleraar ‘politieke theorie, politieke cultuur en hun geschiedenis’ aan de Universiteit van Amsterdam, zullen we tijdens deze ‘Raad’ ingaan op de ervaringen en dilemma’s van gemeenteraadsleden met een migrantenachtergrond en het stemgedrag van allochtone kiezers. Dagvoorzitter is Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van FORUM.

De grote verrassing van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 was de verdubbeling van het aantal gemeenteraadsleden met een migrantenachtergrond. Ook de allochtone opkomst bij de stembussen was een stuk hoger dan in 2002. Nu staan we aan de vooravond van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de verwachtingen nu, hoe kunnen we deze verklaren en hoe kunnen we voorkomen dat raadsleden weigeren zich verkiesbaar te stellen? We zullen bij de bijeenkomst dus enerzijds kijken naar de functiebeleving van de huidige allochtone raadsleden en anderzijds naar het kiesgedrag van allochtone stemmers.

Nadat deskundigen het thema voor u hebben uitgediept, is er ruimte voor debat. Hierbij zal in ieder geval worden ingegaan op het gevolg van spanningen tussen raadswerk en de landelijke partijlijn en spanningen tussen achterban en volksvertegenwoordiger.
Het belooft een interessante avond te worden, waarbij we op de scheidslijn staan tussen de geschiedenis en de toekomst. Een spetterende verrassingsact zal de avond afsluiten!

Datum en plaats
vrijdag 11 december 2009
18.30 - 22.00 uur
Stadsdeelkantoor Slotervaart
Pieter Calandlaan 1
Amsterdam