PDA

Bekijk Volledige Versie : Integratie 2040 & de Metropoolj00zeven
01-12-09, 13:53
Integratie 2040 & de Metropool
Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan Franssen

Na 15 jaar neemt Jan Franssen afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. Op hetzelfde moment verlaat ook Tamara Trotman, rechter te Rotterdam, na 7 jaar deze Raad. Ter ere van hun afscheid organiseert FORUM een symposium over het thema ‘Integratie 2040 & de Metropool’.

Centraal staat de noodzaak van een toekomstbestendige (2040?) visie op sociale samenhang en integratie in de metropool. Het belang hiervan is net zo groot als de economische en ruimtelijke opgaven zoals vervat in de structuurvisie Randstad 2040.
Dit symposium zal plaatsvinden in het Geldmuseum dat is gehuisvest in het monumentale pand van de Rijksmunt.
Tijdens het symposium zal in het museum de tentoonstelling ‘Poen, Para, Doekoe, Floes’ te zien zijn waarin vijftig bewoners van de Utrechtse multiculturele volkswijk Lombok en het geld uit hun land van oorsprong centraal staan.
U bent van harte uitgenodigd om tijdens de inloop deze tentoonstelling en de vaste presentatie te bezoeken.


Programma :

15.00 uur Inloop met mogelijkheid tot een bezoek aan het Geldmuseum en de tentoonstelling ‘Poen, Para, Doekoe, Floes’

16.00 Opening symposium ‘Integratie 2040 & de Metropool’
Sadik Harchaoui, Voorzitter Raad van Bestuur FORUM

16.15 Economie, integratie & de Metropool
Peter Nijkamp, Hoogleraar regionale economie en economische geografie – Vrije Universiteit Amsterdam

16.30 Pauze

16.45 Sociale cohesie & de Metropool
Paul Scheffer, Publicist, Bijzonder hoogleraar Wibautleerstoel ‘Grootstedelijke problematiek’ – Universiteit van Amsterdam

17.00 Politiek, diversiteit & de Metropool
Jan Franssen, Commissaris van de Koningin Provincie Zuid Holland, Voorzitter Raad van Toezicht FORUM

17.15 Afsluiting

17.30 Afscheidsreceptie Jan Franssen en Tamara Trotman

18.30 Einde programma

Jan Franssen

De multiculturele samenleving is, zoals steeds weer blijkt, geen vanzelfsprekendheid. Elke dag opnieuw moet er voor geknokt worden. Ze vraagt van ons allemaal een aanpassing. Over fundamentele, in onze grondwet en internationale verdragen vastgelegde universele waarden en normen kan niet worden onderhandeld. Maar er zijn ook grote groepen mensen die de neiging hebben in eigen waarden en normen te blijven hangen, terwijl ze die zelf hebben bedacht en die alleen in beperkte kring worden aangehangen.’

‘De meerwaarde van de multiculturele samenleving moet zichtbaar worden gemaakt. Mensen moeten dat niet alleen rationeel maar ook emotioneel leren begrijpen. Daar moet je via een lange termijnaanpak aan werken. Te veel geledingen in onze maatschappij komen alleen maar in aanraking met negatieve berichtgeving over allochtone medeburgers. Ik wil me inzetten voor de waardering van diversiteit.’

Tamara Trotman

In het maatschappelijk debat dat in de nasleep van 11 september 2001 en met de verkiezingen op komst is opgelaaid over de multiculturele samenleving wordt er met de ogenschijnlijke charme van de eenvoud over “wij” en “zij” gesproken. Te vaak wordt op een toon van “take it or leave it” – verkondigd dat “wij” weten hoe het goede leven behoort te worden geleefd en dat wie niet met ons is, dus tegen ons is en geen recht heeft op deelname aan de Nederlandse samenleving.
Het is denk ik goed te streven naar een samenleving waarin niemand zich uitgesloten voelt en waarbij elke burger op basis van wederkerigheid probeert te zoeken naar een zo prettig mogelijke manier van samenleven met de anderen in deze pluriforme maatschappij.’


Datum en plaats
Donderdag 17 december 2009
16.00 - 17.30 uur
Geldmuseum
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht