PDA

Bekijk Volledige Versie : Essaywedstrijd Raadsleden & Integratie 2009-2010j00zeven
14-12-09, 16:27
Thema: Integratie, vooruitzien vanuit een terugblik

Na het succes van afgelopen jaar organiseert Raad voor Raad ook dit jaar een essaywedstrijd voor gemeenteraadsleden. Raad voor Raad is een project van het Servicecentrum Integratie, onderdeel van FORUM: het kennisinstituut op het gebied van multiculturele vraagstukken. Raad voor Raad zet zich door middel van netwerkbijeenkomsten voor gemeenteraadsleden in voor expertise- en kennisuitwisseling op het gebied van integratie.
FORUM hecht veel waarde aan de visie van gemeenteraadsleden. Het zijn deze bestuurders die de integratiepraktijk moeten vormgeving via lokaal beleid en zij zijn het die ‘tot aan hun enkels in het bluswater staan als de discussies in de samenleving hoog oplaaien’ (Burgemeester Leers tijdens de uitreiking van de prijs voor het beste essay januari 2009). Kortom: Raad voor Raad zet graag de gemeenteraadsleden in de schijnwerpers en wel door middel van een essaywedstrijd.

Essaywedstrijd 2009 – 2010
In de essaywedstrijd wordt u uitgedaagd om uw eigen visie en ervaringen te vertalen naar een inspirerend essay. De drie beste essays zullen worden beloond met prijzen en de tien beste essays worden gepubliceerd. De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in januari 2010.
Dit jaar is het thema: ‘Integratie, vooruitzien vanuit een terugblik’. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, is het belangrijk om na te denken over wat er is bereikt en wat er nog bereikt kan worden. Welke successen zijn er geboekt op het gebied van integratie, wat werkte absoluut niet? In één vraag: Welke koers moet er (juist niet) worden gevaren op basis van ervaringen in het verleden?