PDA

Bekijk Volledige Versie : Conferentie Netwerk Amsterdamse Heldenj00zeven
13-01-10, 10:01
Conferentie Netwerk Amsterdamse Helden

In Amsterdam zijn veel initiatieven die allochtone jongeren weten te bereiken waar anderen daar niet in slagen. Deze initiatieven staan er vaak alleen voor en
werken met minimale middelen. In 2009 zijn door PAS twee conferenties over dit onderwerp gehouden onder de naam Kwetsbare Helden. Wij nemen het
stokje over door op de conferentie van 28 januari samen met anderen een netwerk op te richten die deze Amsterdamse Helden gaat ondersteunen.
Deze helden verdienen meer dan lovende woorden. Zij hebben waardering, erkenning en ondersteuning nodig. Tijdens de conferentie Amsterdamse Helden
wordt duidelijk wie de mensen achter deze initiatieven zijn en waar zij concreet behoefte aan hebben.
De oprichting van Het Netwerk Amsterdamse Helden is een samenwerkingsproject van de Amsterdamse Helden, Stichting Connect Initiatieven, Mexit, Het
Gilde en Hart voor Amsterdam. Daarnaast worden maatschappelijke organisaties betrokken bij het netwerk, zoals politie, onderwijs, politiek, woningbouwco÷peraties,
MKB en fondsen.
Tijdens de conferentie wordt er een interessant programma aangeboden. Zo wordt er een film vertoond over een aantal Amsterdamse Helden.
Sa´d Bensellam zal zijn boek presenteren waarin hij zijn verhaal als Amsterdamse Held vertelt. Verschillende helden komen tijdens een interactieve discussie
aan het woord. De conferentie zal plaatsvinden in aanwezigheid van de Wethouders Freek Ossel en Lodewijk Asscher en Burgemeester Job Cohen. Aan het
einde van de middag zal de officiŰle aftrap van het netwerk gegeven worden.


Programma
13.30-14.00 uur Inloop met ko”e en thee
14.00-14.10 uur Opening door Freek Ossel, Wethouder Werk en Inkomen, Diversiteit,
Grote Stedenbeleid en Wijkaanpak
14.10-14.30 uur Film Amsterdamse Helden in Beeld
14.30-14.40 uur Inleiding Jan Laurens Hazekamp
14.40-16.00 uur Paneldiscussies met maatschappelijke partners en de Amsterdamse Helden
16.00-16.30 uur Pauze
16.30-17.10 uur Paneldiscussie ôde toekomst van het Netwerkö
17.10-17.30 uur Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek over Sa´d Bensellam
aan Lodewijk Asscher, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Inburgering
17.30-17.45 uur O”ciŰle aftrap van het Netwerk Amsterdamse Helden
17.45-18.00 uur Afsluiting door Burgemeester Job Cohen
18.00-19.00 uur Borrel
Dagvoorzitter: Samira Bouchibti (Tweede Kamerlid PvdA)


Datum: donderdag 28 januari 2010
Tijd: 13.30 uur - 19.00 uur
Locatie: Podium Moza´ek, Bos en Lommerweg 191 te Amsterdam