PDA

Bekijk Volledige Versie : Steun De Nederlandse Moslim Partijism bouchra
21-01-10, 23:08
Wie zwijgt, stemt toe !


Geachte medeburgers,

Bij de aankomende verkiezingen in maart 2010 willen wij, de Nederlandse Moslim Partij uw stem laten horen!

De afgelopen jaren worden wij moslims verantwoordelijk gehouden voor de tweedeling en voor veel ellende in de wereld. Ellende die bij nader inzien wordt veroorzaakt door de hebzucht en inhaligheid van de mensheid. Deze beschuldiging is onacceptabel voor onze volwassenen en al helemaal oneerlijk tegenover onze kinderen die moeten opgroeien in een maatschappij waarin zij worden gezien als paria’s.

Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze kinderen opgroeien en leven in een veilige omgeving waarin zij niet worden veroordeeld op grond van kleur, ras of religie. Democratie is in Nederland een recht dat wij God zij dank, allen hebben. Maak gebruik van dit recht!

Vrouwen die zogenaamd onderdrukt zijn door het dragen van een hoofddoek, worden gebruikt om de beschuldiging van onderdrukking te rechtvaardigen. De wetten en bepalingen die recentelijk door verschillende Europese landen zijn ingevoerd om het recht van vrouwen in te perken om de sluier te kunnen dragen zijn een duidelijke verloochening van burgelijke vrijheden. Er zijn toegenomen aanvallen en bespottingen van de sluiers van moslimvrouwen in het Westen waar te nemen. Deze aanvallen staan haaks op de democratische principes. De vrouwenrechtengroeperingen in Nederland hebben geen gezamenlijke stappen ondernomen om de rechten van moslimvrouwen te verdedigen .

Door gebruik te maken van fundamentele rechten die Nederland ons biedt, willen wij ons in dienst stellen van de Nederlandse samenleving. Ons voornaamste doel is het verdedigen van de rechten van de moslimgemeenschap in het westen.
Moslims bevinden zich overal thuis, in elk land en elke cultuur. 'Elk land is mijn land, want het is land van mijn Heer, is een couplet van een dichter dat de houding van een gelovige kort samenvat. Dit houdt in dat wij zelf verantwoordelijkheid dragen voor dit land en mee moeten denken en verplicht zijn bij te dragen aan de ontwikkeling op allerlei gebied.

Na vele pogingen van de reeds bestaande politieke partijen de kloof te dichten en de moslim gemeenschap te helpen zich te ontwikkelen, wordt het tijd om van binnenuit onze rechten en plichten als Nederlandse moslims te waarborgen.

Allah zegt in de koraan:

“Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen [dispositie] veranderen.” [Surah Ar-Ra’d, aya 11]

Velen van ons doen het alhamdullilah goed. Maar dit is geen reden om niet de rechten van de zwakkeren te waarborgen. Wat een van ons word aangedaan word ons allen aangedaan.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De moslims zijn wat betreft de liefde, genade en mededogen (die zij voor elkaar hebben) als één lichaam. Wanneer een deel ervan lijdt (aan ziekte), dan lijdt het gehele lichaam mee in de vorm van koorts en slapeloosheid…”

Ons stilzwijgen geeft het signaal af dat we toestemmen. En dat hetgeen over ons beweerd wordt waar is. Langzaam maar zeker zal er steeds een stukje eigenwaarde en zelfrespect afgevoerd worden. Totdat er niks meer over is van onze rijke cultuur en religie.

We hebben iets belangrijks te verdedigen. En dat is namelijk dat de islam een geloof is van vrede, kennis en barmhartigheid. De moslimgemeenschap is een beschaafde gemeenschap die zich altijd met kennis en wetenschap heeft bezig gehouden en de levensstandaard van zijn mensen vergrootte en verbeterde.

Als politieke partij kunnen we de burgerrechten verdedigen met de middelen die de politiek biedt om de verschillende bewegingen die reeds bestaan en goed werk verrichten, te ondersteunen.

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen werken aan deze positieve campagne en zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen als bestuurslid. Ook zijn wij op zoek naar leden en vrijwilligers die o.a willen flyeren. Als je toekomst in Nederland je lief is en vrede iets is wat je nastreeft, laat je stem dan horen en doe mee!

Bouchra Ismaili
[email protected]
tel. 0634408327