PDA

Bekijk Volledige Versie : hadieth heilig?Mara
01-07-02, 09:30
Ik snap het niet. De Koran is het woord van God, oke maar waarom nemen veel Moslims dan ook nog dingen letterlijk over uit de Hadiths? Dat is toch alleen maar een leidraad voor mensen die dat nodig hebben?

adib
03-07-02, 12:15
Geplaatst door Mara
Ik snap het niet. De Koran is het woord van God, oke maar waarom nemen veel Moslims dan ook nog dingen letterlijk over uit de Hadiths? Dat is toch alleen maar een leidraad voor mensen die dat nodig hebben?
Stel je een sterke vraag, reageert er niemand!
De inleiding van: Raven, W (vert), Leidraad voor het Leven, de tradities van de profeet Mohammed, Amsterdam (Bulaaq), geeft een vrij behoorlijk en compleet antwoord op je vraag.
Ik kan hier zelf natuurlijk ook wel wat over zeggen vanuit persoonlijk perspectief (misschien wilde je dat weten), maar Wim Raven doet het vind ik toch beter.

Adib

MwaB
03-07-02, 15:12
Geplaatst door adib

Stel je een sterke vraag, reageert er niemand!
De inleiding van: Raven, W (vert), Leidraad voor het Leven, de tradities van de profeet Mohammed, Amsterdam (Bulaaq), geeft een vrij behoorlijk en compleet antwoord op je vraag.
Ik kan hier zelf natuurlijk ook wel wat over zeggen vanuit persoonlijk perspectief (misschien wilde je dat weten), maar Wim Raven doet het vind ik toch beter.

Adib
Assalamu alaikum Adib,
kun je beide antwoorden toch eens korts schetsen?
Bedankt,
wa salaam.

Joesoef
03-07-02, 18:14
Is het handhaven van de Hadith in strijd met de Koran?
door: Werkgroep IBN

De meeste mensen die zich moslim noemen belijden een religie die gebaseerd is op verschillende bronnen. De autoriteit die aan die bronnen wordt toegekend verschilt per stroming. Alle moslims erkennen de autoriteit van de Koran. Allen erkennen dat deze door God is geopenbaard aan de profeet Mohammed. De belangrijkste bron die naast de Koran erkend en gebruikt wordt is de Hadith. De Hadith is een verzameling van overleveringen over de profeet Mohammed die zo'n tweehonderd jaar na zijn dood samengesteld en op schrift gesteld is. De Soenna is de leefwijze die gebaseerd is op die Hadith. De autoriteit die aan de verschillende hadiths wordt toegekend verschilt per stroming. Deze komt voort uit de authenticiteit die al dan niet aan een hadith wordt toegekend. Ik zal hier aan de hand van de Koran aantonen waarom het handhaven van de Hadith naast de Koran geen Islam is.

"Zal ik een ander dan God als rechter nemen, terwijl Hij het is die het boek duidelijk uiteengezet naar jullie heeft neergezonden?" (Koran 6:114) Dit ene vers uit de Koran veroordeelt het handhaven van de Hadith op twee manieren. Ten eerste neemt degene die de Hadith handhaaft een ander dan God als rechter. Afgezien van de vraag of een specifieke hadith al dan niet authentiek is, veroordeelt dit vers duidelijk het nemen van een ander dan God als rechter. Of dat nou de samenstellers van de Hadith zijn of de profeet Mohammed zelf is.

Veel aanhangers van de Hadith realiseren zich het bovenstaande en stellen daarom dat de Hadith ook openbaringen zijn en dus zou het handhaven van de Hadith niet in strijd zijn met de Koran. Deze claim baseren ze op 53:3,4; "Noch spreekt hij uit een bevlieging. Het is niet anders dan een geopenbaarde openbaring". De aanhangers van Hadith suggereren met hun claim dat hier bedoeld wordt dat alles wat Mohammed zei een openbaring was. Terwijl het voor de hand liggend is dat deze verzen verwijzen naar de Koran zelf. De Koran levert hier het bewijs voor in 66:1; "O profeet! Waarom verklaar jij verboden wat God heeft toegestaan om je vrouwen tevreden te stellen? God is vergevend en barmhartig." Hier wordt de profeet vermaand omdat hij iets verkeerds deed. Als alles wat hij zei een openbaring was, zou het genoemde verbod van God zijn en zou deze aya niet bestaan. Daarnaast blijft dan de vraag welke hadith een openbaring is en welke niet? Hoe wordt dat bepaald en door wie?

Een ander vers die de aanhangers van de Hadith vergeten is 4:163; "Wij hebben jou de openbaring gezonden, zoals Wij Noah en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aaron en Salomon en Wij gaven David de psalmen." Dus als alles wat Mohammed zei een openbaring was, dan zou dit ook moeten gelden voor Noah en alle profeten na hem. Waar is hun Hadith?

Bovendien kan de Hadith geen openbaring zijn vanwege 4:82; "Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden". Dit betekent onder andere dat wat wel van God is geen tegenstrijdigheden bevat. De Hadith bevat vele tegenstrijdigheden. Deze uiten zich intern doordat veel hadiths andere hadiths tegenspreken. Ook uiten deze tegenstrijdigheden zich extern omdat zij de Koran zelf tegenspreken. Hier zal ik later op in gaan.

De tweede manier waarop 6:114 het handhaven van de Hadith veroordeelt is de volgende; dit vers stelt namelijk dat de Koran "uiteengezet" is. Hiermee wordt een van de belangrijkste motivaties voor het handhaven van de Hadith ontkracht. Die is namelijk dat de Koran 'te moeilijk te begrijpen' is en 'vaag' en 'onduidelijk'. Daarom zou de Hadith nodig zijn om de Koran uit te leggen. De Koran is niet moeilijk of vaag volgens 6:114. De Koran is volledig en behoeft geen nadere uitleg; "En het woord van jouw Heer werd vervuld in waarheid en rechtvaardigheid" (6:115). Er wordt ook nergens verwezen naar een andere bron van wijsheid naast de Koran die gevolgd moet worden om een goede moslim te zijn. Als de Hadith zo belangrijk is voor de Islam, zou dat zeker in de Koran beaamd zijn.

Een voorbeeld dat goed illustreert hoe het handhaven van de Hadith in strijd is met de Koran is de rituele reiniging die verricht moet worden voordat de gelovige de Salaat (veelal vertaald met 'gebed') verricht. Deze rituele reiniging heet in de volksmond 'wudu'. De Koran schrijft het volgende voor met betrekking tot standaard-wudu in 5:6: "O jullie die geloven! Wanneer jullie je opstellen voor de Salaat, was dan jullie gezichten en handen tot aan de ellebogen en veeg jullie hoofden en voeten tot de enkels…". Dit zijn de instructies van God tot wie de Salaat verricht moet worden volgens 108:2 "En verricht dan de Salaat tot uw Heer…".

Volgens de Hadith is de standaard-wudu bovenstaande plus nog een hele set andere stappen, onder andere het wassen van de handen alleen, het spoelen van de mond en de neus, het wassen van de benen tot aan de knieën en dat allemaal drie keer. Volgens de ene groep aanhangers van deze wudu is de Salaat niet geldig als de wudu niet op deze manier verricht wordt. Een andere groep stelt dat de Salaat dan minder 'punten' oplevert. In het gunstigste geval, het laatste, zou het betekenen dat God een gebrekkige wudu heeft geopenbaard in de "beste hadith"; "God heeft hierin de beste 'hadith' neergezonden…" (39:23). Op het woord 'hadith' in de Koran zal ik later ingaan. Maar de Koran zou dus volgens de aanhangers van de Hadith gebrekkig zijn. Is dat geen ontkenning van 6:115?

Het woord 'hadith' zelf betekent vaak 'bericht'. Dit woord komt redelijk vaak in de Koran voor. In 7:185; "…en in welke 'hadith' na deze zullen zij dan geloven?". In 12:111; "… dit is geen verzonnen 'hadith', maar het is een bevestiging van wat er voordien al was en de uiteenzetting van alles en een leidraad en barmhartigheid voor mensen die geloven.". In 31:6; "En onder de mensen zijn er die de leegheid van de 'hadith' kopen om zonder kennis van Gods weg af te laten dwalen en er de spot mee te drijven…". In 39:23; "God heeft hierin de beste 'hadith' neergezonden…". In 45:6 "…En in welke hadith na God en Zijn tekenen zullen zij dan geloven?". In 77:50 "En in welke 'hadith' dan die zullen zij geloven?". Dit lijkt niet bepaald op een machtiging van God om de Hadith te handhaven naast de Koran.

Hoe verantwoorden de aanhangers van de Hadith hun religie nog meer? Naast bovengenoemde misplaatste claim dat alles wat Mohammed zei een openbaring was gebaseerd op 53:3 en 53:4, stellen deze dwalende zielen dat de Koran hun praktijken juist gebiedt in de verschillende verzen waarin het volgende gebod staat: "Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper". Los van de implicaties die deze claim heeft op de monotheïstische boodschap van de Koran, negeren deze mensen de rest van de Koran en vaak de rest van dezelfde verzen die ze gebruiken om hun claims te verantwoorden. Enkele van deze verzen zijn de volgende: 5:92; "En gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper en pas op! En als jullie je afkeren, weet dan dat Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging heeft." En 24:54; "Zeg: "Gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant, maar als jullie je afkeren, dan is hij alleen maar verplicht tot dat waarmee hij belast is. En jullie zijn verplicht tot dat waarmee jullie belast zijn. En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.". En 64:12; "Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper, maar als jullie je afkeren, dan heeft Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.". De laatste helften van bovenstaande verzen maken duidelijk dat de enige plicht die de boodschapper heeft de "duidelijke verkondiging" is.
www.monotheist.nl

Joesoef
03-07-02, 18:15
Deze "duidelijke verkondiging" is de Koran zelf. Dit wordt bevestigd door 14:52; "Dit is een verkondiging voor de mensen, opdat zij erdoor gewaarschuwd worden, opdat zij weten dat Hij één god is en opdat de verstandigen zich laten manen.". Een boodschapper brengt een boodschap. In dit geval een boodschap van God. Als de boodschapper gehoorzaamd moet worden, dan betekent dat, dat de boodschap gehoorzaamd moet worden. Want we kunnen God niet direct gehoorzamen omdat Hij niet met ons spreekt. We kunnen Hem alleen gehoorzamen door Zijn boodschap na te leven. Zijn boodschap die Zijn boodschapper gebracht heeft.

Het handhaven van de Hadith als wetgevend naast de Koran is ook vanwege de structuur van de hadiths zelf een slechte zaak. Een hadith is uit twee delen opgebouwd; de 'isnad' en de 'matn'. De 'isnad' is de keten van overleveraars. Dus bijvoorbeeld "volgens A, zei B dat C zei …. Dat Mohammed zei:…". De 'matn' is het eigenlijke verhaal waarin Mohammed zogenaamd iets zegt, doet of stilzwijgend toestaat. Het is vooral de isnad die duidelijk maakt dat Hadith geen vorm van openbaring is. De isnad is een zogenaamde verantwoording voor het verhaal. Dus op autoriteit van de in de isnad genoemde personen is het verhaal authentiek. Waarom staat er dan geen isnad in de Koran die wel degelijk een openbaring is? De Koran begint met "In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige". Een zogenaamde openbaring haar autoriteit verlenen via mensen riekt wel erg naar blasfemie.

15:9 "Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover." Het enige wat aan Mohammed de profeet is geopenbaard is de Koran. De Koran is de vermaning. De vermaning wordt door God zelf beschermd. De Hadith wordt door de isnad 'beschermd'. Bukhari, samensteller van de sahih (correcte) Bukhari, de meest erkende hadith verzameling, verklaart zelf dat van zo'n 600.000 hadith die bij hem bekend waren toentertijd, hij er alleen 7.397 als authentiek zijnde kon betitelen. Een bewijs dat er verschrikkelijk veel leugens de ronde deden over Mohammed. Sterker nog, Abu Muslim, de pupil van Bukhari, verklaarde van die 600.000 hadiths die zijn mentor verzameld had een andere set authentiek. Dus degenen die hij niet had goedgekeurd maar zijn mentor wel waren leugens volgens hem. Hetzelfde geldt voor de verzamelingen van Abu Daoud en Tirmidhi. De isnad is dus geen garantie voor betrouwbaarheid. Als datgene wat in de Hadith staat ook een openbaring was, zou het zeker opgenomen zijn in de Koran. Waarom is dat niet gebeurd dan?

Omdat het meeste van wat er in de Hadith verkondigd wordt een leugen is. Aanhangers van de Hadith gebruiken graag een stuk van 59:7 "… En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing." Het gebruik van dit vers om de Hadith te verantwoorden is om meerdere redenen misplaatst. Ten eerste gaat dit vers over oorlogsbuit "Wat God aan Zijn gezant heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden, is voor God en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing." Tweede punt is dat het niet uitmaakt of dit vers in ruimere zin geïnterpreteerd wordt of niet. Omdat datgene wat de gezant Mohammed ons gegeven heeft de Koran is en niets anders. We hebben al gezien dat de enige plicht die de boodschapper heeft de "duidelijke verkondiging" is. Hij heeft geen Soenna gebracht zoals de aanhangers ervan ons graag willen laten geloven. De meeste hadiths zijn niet authentiek en degenen die dat misschien wel zijn bevestigen alleen maar wat er in de Koran staat en zijn daarom nutteloos voor de zielenheil van de moslims.

De methode die gebruikt werd door Bukhari en anderen is niet geldig als methode om te achterhalen wat Mohammed daadwerkelijk gezegd of gedaan heeft om verschillende redenen. De verzamelaar is niet verplicht op te schrijven wat hij gehoord heeft zoals hij het gehoord heeft. Hij kan wat weglaten en niet aangeven wat hij weggelaten heeft. Ook kan er van alles verzonnen zijn door de verzamelaar of door de verteller of door beide. En de keten van overleveraars, de isnad, kan ook verzonnen zijn. Van vervalsing is vooral sprake bij teksten van dogmatische of juridische aard. Ook is het zo dat de verzamelaars hun teksten meer dan honderd jaar na de dood van Mohammed op schrift stelden. Tussen zijn dood en het ter schrift stellen was het verhaaltje bewaard gebleven als mondelinge overlevering. In die honderd jaar mondelinge overlevering kan er van alles toegevoegd of verwijderd zijn. Het waren overigens 'professionele' verhalenvertellers, qussas, waar de verzamelaars het meeste van hun verhaaltjes vandaan haalden. Dezen zagen het verhalen vertellen niet als wetenschap, maar als kunst, en hadden ook een soort van gemeenschappelijk repertoire. Hierdoor is het goed mogelijk dat eenzelfde verhaaltje met verschillende isnads in omloop kwam. Daarnaast was het voor veel qussas belangrijker een mooi verhaal af te leveren dan de waarheid te verkondigen. Ook worden er in de biografieën allerlei wonderen aan Mohammed toegeschreven om zijn claim als profeet authenticiteit te verlenen in de trant van Jezus en Mozes. Het is een algemeen geaccepteerde waarheid dat veel van de tradities over Mohammed lang na zijn dood zijn verzameld en niet zozeer een reflectie van historische waarheden zijn, maar vooral een reflectie van politieke en polemische belangen van de 'sektarische' omgeving die ze gevormd heeft.

Ook het principe van het volgen van 'geleerden', want die stellen dat het volgen van de Hadith naast de Koran niet alleen gewenst, maar zelfs verplicht is, wordt ook in de Koran veroordeeld. Dit is in 9:31; "Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van God en ook de Messias, zoon van Maria. En hun werd slechts bevolen één God te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij is boven wat zij hem als metgezellen toevoegen." In dit vers worden misschien de Joden en Christenen aangesproken, maar velen die zich moslim noemen maken zich aan dezelfde zonde schuldig. In plaats van te zoeken naar wat er in de Koran staat met betrekking tot een specifieke kwestie, verkiezen zij het te volgen wat een 'schriftgeleerde' erover te zeggen heeft.

Het blind volgen van anderen wordt overigens ook veroordeeld in de Koran; "En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor" (17:36) en "En het voorbeeld van de ongelovigen is als iemand die niets anders napraat dan wat hij hoort van geroep en geschreeuw" (2:171). De Koran pleit juist tegen het blind volgen en benadrukt het denkproces. Omdat dat de enige manier is om tot een goed begrip te komen van de Koran. "Als Wij deze Koran hadden geopenbaard aan een berg, had je hem gezien nederig en verbrokkeld, uit nederigheid voor God. En deze voorbeelden geven Wij de mensen zodat zij nadenken" (59:21).

En hoe zit het met verzen zoals 2:136 "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Is'aak, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons."" De Hadith stelt dat moslims allerlei dingen moeten doen zoals Mohammed de profeet ze zogenaamd gedaan had. Wordt hier geen onderscheid tussen profeten gemaakt? Hetzelfde geldt voor zaken zoals de Shahada (Getuigenis) en de Tahiya (Begroeting). Deze zaken zal ik, als God het wil, in een ander artikel nader bespreken, maar wordt ook hier geen onderscheid tussen profeten gemaakt? Voor wie is deze religie eigenlijk? Wie wordt er vereerd?

Concluderend stel ik dat het handhaven van de Hadith naast de Koran, in strijd is met diezelfde Koran omdat het een vorm van 'shirk' is. Want er word een andere rechter dan God genomen (6:114). Ook wordt 6:115 ermee ontkend. Shirk is het stellen van andere goden naast God en is de ergste zonde. Daarnaast wordt de Hadith meerdere malen bij naam genoemd en veroordeeld. Het handhaven van de Hadith is ook niet het in de praktijk brengen van het gebod; "gehoorzaam God en de boodschapper", omdat het gehoorzamen van God en de boodschapper niet twee verschillende dingen zijn. Andere vormen van shirk in het volgen van Hadith; de isnad die de aan Mohammed toegeschreven wetgevende autoriteit via mensen verantwoordt, en het volgen van 'schriftgeleerden' die de Hadith propageren. Ook wordt het duidelijke gebod geen onderscheid tussen gezanten van God te maken overtreden. Om een goede moslim te zijn is het van essentieel belang dat alleen datgene wat door God is gelegitimeerd als religieuze leidraad wordt genomen. De Hadith is niet door God gelegitimeerd, de Koran wel.


Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Simon
03-07-02, 19:01
Geplaatst door Joesoef
Concluderend stel ik dat het handhaven van de Hadith naast de Koran, in strijd is met diezelfde Koran omdat het een vorm van 'shirk' is. Want er word een andere rechter dan God genomen (6:114). Ook wordt 6:115 ermee ontkend. Shirk is het stellen van andere goden naast God en is de ergste zonde.


Zo heb ik ook gelezen dat de Koran ongeschapen heet te zijn (al weet ik niet of dat een dogma is die door alle moslims aanvaard wordt). Is dat ook niet een vorm van Shirk omdat alleen God ongeschapen kan zijn?

Simon

Ikke4real
03-07-02, 22:00
Geplaatst door Simon


Zo heb ik ook gelezen dat de Koran ongeschapen heet te zijn (al weet ik niet of dat een dogma is die door alle moslims aanvaard wordt). Is dat ook niet een vorm van Shirk omdat alleen God ongeschapen kan zijn?

Simon

Als het in de laptekst van meneer Joesef voorkomt, is het inderdaad een vorm van shirk ;)


Salaam

Joesoef
03-07-02, 22:16
Geplaatst door Ikke4real


Als het in de laptekst van meneer Joesef voorkomt, is het inderdaad een vorm van shirk ;)


Salaam


Tja, als ik dat korte artikeltje met de lengte van die achtelijke hadiths vergelijk dan is het misschiem voor jouw een lange tekst. Als jij ooit de moeite zult nemen om je verder te verdiepen in je geloof dan zul je ontdekken dat die "lap tekst" niets is vergeleken met het vinden van de kern van het geloof. Allah.

Ridouan
03-07-02, 23:03
Geplaatst door Mara
Ik snap het niet. De Koran is het woord van God, oke maar waarom nemen veel Moslims dan ook nog dingen letterlijk over uit de Hadiths? Dat is toch alleen maar een leidraad voor mensen die dat nodig hebben?

Beste Mara,

Ik zal insha Allah morgen of anders vrijdag op je reageren okee ? Sorry dak nu pas rrageer i.v.m tijdsgebrek....

salam

Ikke4real
03-07-02, 23:10
Geplaatst door JoesoefTja, als ik dat korte artikeltje met de lengte van die achtelijke hadiths vergelijk dan is het misschiem voor jouw een lange tekst. Als jij ooit de moeite zult nemen om je verder te verdiepen in je geloof dan zul je ontdekken dat die "lap tekst" niets is vergeleken met het vinden van de kern van het geloof. Allah.

Iemand had de volgende koran aya geplaatst, voordat beheer de hadith discussie verwijdered had, maar (nog) geen reactie op gehad.

4:59 O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.

Salaam

Joesoef
04-07-02, 05:45
Geplaatst door Ikke4real


Iemand had de volgende koran aya geplaatst, voordat beheer de hadith discussie verwijdered had, maar (nog) geen reactie op gehad.

4:59 O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.

Salaam
Ten eerste is het absoluut niet zo dat indien men hadith als religieuze bron accepteert, men automatisch de boodschapper volgt. Aangezien mensen altijd feilbaar zijn zou men, om dit 100% zeker te weten, één van de volgende veronderstelling moeten kunnen maken:

God heeft in een 100% betrouwbare bron de integriteit van de hadith gegarandeerd.
of

God heeft in een 100% betrouwbare bron verklaard dat Bukhary, Muslim, Abu Dawood en alle andere verzamelaars van hadith onfeilbaar waren in hun werk en de overleveraars van de hadith eveneens in hun overlevering.
Dit zou de enige manier zijn om 100% zeker te weten dat het volgen van de hadith het volgen van de profeet Mohammed is. Voor alle moslims is er één 100% betrouwbare bron, namelijk de Koran. NERGENS wordt er in de Koran in de verste verte een bevestiging voor één van de twee bovenstaande veronderstellingen gegeven. Hierdoor weet een moslim NOOIT 100% zeker dat de vertellingen in de hadith betrouwbaar zijn, omdat deze het werk zijn van mensen. En mensen zijn feilbaar. Zonder Koranisch bewijs geloven dat dit anders is, is geloof stellen in andere bronnen dan God, wat verboden is (6:114).

Het feit dat we als moslims maar één 100% betrouwbare bron hebben heeft ook als gevolg, dat alleen als de Koran dit zou bevestigen, de hadith als 100% betrouwbaar beschouwd zouden kunnen worden. Zelfs als volgens menselijke normen de hadith een wetenschappelijk verantwoorde verzameling zouden zijn, wat overigens niet zo is. Mensen zijn NOOIT 100% betrouwbaar, God en Zijn Koran wel.

Ten tweede spreekt de Koran in de betreffende verzen niet over het gehoorzamen van de profeet maar ALTIJD over het gehoorzamen van de boodschapper. Dit wil zeggen dat de naam van Mohammed niet genoemd wordt. De naam Mohammed wordt in de gehele oorspronkelijke Arabische tekst van de Koran 4 keren genoemd (3:144, 33:40, 47:2 en 48:29)

Het woord boodschapper kan gemakkelijk geïnterpreteerd worden als de Koran, zonder onlogisch te zijn of enige tegenstrijdigheid te veroorzaken.

Maar ook indien men dit niet doet en het woord boodschapper als Mohammed interpreteert, blijft de Koran nog steeds ondubbelzinnig in het volgen van Koran alleen:

God draagt gelovigen op om alleen in de Koran te geloven (45:7, 77:50, 7:185). Voor de oprechte moslim is dit reden genoeg om hadith achterwege te laten.
In 31:6 wordt de huidige situatie exact omschreven: "En onder de mensen zijn er die de leegheid van de 'hadith' kopen om zonder kennis van Gods weg af te laten dwalen en er de spot mee te drijven. Voor hen zal er een vernederende straf zijn.". Wat heb je nog meer nodig?
De enige sunnah genoemd in de Koran is de Sunnah van God (33:62, 35:43, 48:23). Een sunnah van Mohammed wordt in de gehele Koran niet genoemd.
De Koran bevestigt dat de enige plicht voor Mohammed het brengen van de Boodschap van God is (5:92, 5:99, 16:35, 16:82, 24:54, 29:18, 42:48, 64:12). Wat deze boodschap is staat bijvoorbeeld in 21:10: de Koran. Dus niet het uiten van andere leerstellingen (hadith).
De Koran is compleet en volledig gedetailleerd (6:38, 6:114-115, 12:111, 16:89). Dit betekent dat de Koran GEEN aanvulling behoeft. Het geeft antwoord op alle onduidelijkheden die men erover mocht voelen.
NERGENS in de Koran wordt er gerefereerd aan een extern werk of andere geschriften ter aanvulling van de Islam.
17:46 Omschrijft het gedrag van ongelovigen, indien men Islam met alleen de Koran tot hen preekt.
In de Koran staat dat men geen onderscheid tussen de profeten mag maken (2:285, 3:84, 4:150 en 4:152). Door het volgen van hadith, maakt men onderscheidt tussen de profeten.
Mohammed mocht geen leerstellingen uiten van zichzelf: 69:44-47 en aangezien de Koran compleet is (God is niets vergeten), kan men de hadith onmogelijk als openbaring van God beschouwen en ook niet als de interpretatie van Mohammed.
In de Koran staat dat Mohammed de Koran niet mocht uitleggen, maar dat God dit zou doen (75:16-19). Indien de hadith beschouwd worden als een uitleg van de Koran door Mohammed, zou de profeet dus deze regel geschonden hebben. God is de beste uitlegger van de Koran (25:33, 55:1-2).
Mohammed was een mens, die ook fouten maakte. De Koran bewijst dit: 8:67-68, 9:43, 9:113-114, 33:37, 66:1, 80:1-11. Een moslim dient daarom niet menselijke voorbeelden te volgen, maar het voorbeeld dat God ons geeft in de Koran.
In 6:112 voorspelt God dat vijanden van de profeet, duivelse mensen en djinns, indrukwekkende verhalen zullen verzinnen om de mensen te misleiden.
Conclusie: het gehoorzamen van de profeet, KAN niets anders zijn dan het gehoorzamen van de Koran. De Koran zou zichzelf tegenspreken als het anders was. Verder uit ons artikel over Hadith:

"Hoe verantwoorden de aanhangers van de Hadith hun religie nog meer? Naast bovengenoemde misplaatste claim dat alles wat Mohammed zei een openbaring was gebaseerd op 53:3 en 53:4, stellen deze dwalende zielen dat de Koran hun praktijken juist gebiedt in de verschillende verzen waarin het volgende gebod staat: 'Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper'. Los van de implicaties die deze claim heeft op de monotheïstische boodschap van de Koran, negeren deze mensen de rest van de Koran en vaak de rest van dezelfde verzen die ze gebruiken om hun claims te verantwoorden. Enkele van deze verzen zijn de volgende: 5:92; 'En gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper en pas op! En als jullie je afkeren, weet dan dat Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging heeft.' En 24:54; 'Zeg: <Gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant, maar als jullie je afkeren, dan is hij alleen maar verplicht tot dat waarmee hij belast is. En jullie zijn verplicht tot dat waarmee jullie belast zijn. En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.>'. En 64:12; 'Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper, maar als jullie je afkeren, dan heeft Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.'. De laatste helften van bovenstaande verzen maken duidelijk dat de enige plicht die de boodschapper heeft de 'duidelijke verkondiging' is."


www.monotheist.com

Ridouan
04-07-02, 16:55
Bismillah Ora7mannie Ra7iem inna salatu wa salam 3ala aashrafiel mursalien ama ba3d,

Salam Mara, hier is mijn uitleg qua belang van de sunna....

4) De Boodschappers

Allah s.w.t zegt in de Koran:

"En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden ( die zei: ) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thaghoet ( afgodsbeeld )." En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er onder hen die Hij tot dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars."

Het is een verplichting om te geloven in alle profeten v.z.m.h. Vanaf Adam a.s tot en met de laatste profeet Mohammed s.w.s. Er zal geen profeet meer komen na Mohammed s.w.s. Alle profeten hadden dezelfde taak, namelijk het verkondigen in een God te geloven, in de vorige profeten, boeken, engelen en deze God te aanbidden ! De 3aqidah is altijd hetzelfde gebleven ! Dit is altijd het geloven in 1 God en deze aanbidden. Dit is vanaf de eerste profeet tot de laatste profeet zo geweest. Allah s.w.t heeft de profeten ondersteund met Boeken en wonderen:

In de heilige Koran worden o.a genoemd:

-Isa a.s die als baby kon praten
-Musa a.s met zijn staf die in een slang veranderde
-Allah s.w.t voerde een gesprek met Musa a.s
-Musa a.s heeft Allah s.w.t gevraagd om Hem s.w.t te aanschouwen
-Aan Soelaiman was de wind onderworpen
-Soelaiman kon met dieren communiceren
-Ibrahim a.s wordt in de Koran genoemd als: de vriend van Allah s.w.t. Hij was noch Jood noch Christen hij was Hanif ( rechtzinnig; aanbidder van zuiver monotheisme ).

De link tussen Ibrahiem a.s en Mohammed s.w.s wordt vaak gelegd in de Koran:

Zeg: "Voorwaar mijn Heer heeft mij op een recht Pad geleid, de ware godsdienst, de godsdienst van Ibrahiem, de Hanif, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.

Zeg: ( O Mohammed ) "Voorwaar mijn salat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden."

Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen ( te verkondigen ). En ik ben de eerste van de Moslims."
Sura al Anam aya 161 t/ m 163

Deze aya bedoeld dat Mohammed s.w.s net als Ibrahiem a.s Allah s.w.t aanbad. Op zuivere monotheistische wijze: de 3aqidah is altijd hetzelfde gebleven. Echter in de tijd van Mohammed s.w.s waren er geen hedendaagse Moslims in de huidige vorm. Er waren polytheisten, christenen en Joden. Zij aanbaden Allah s.w.t niet op een zuivere, voorgeschreven wijze. Daarom is er ook een laatse profeet gezonden: alomvattende boodschap: de Rissalah.De term moslims is wel van toepassing voor alle profeten omdat zij zuiver in Allah s.w.t geloofden en Hem s.w.t aanbaden.

De shari3ah verschilt echter tussen de profeten. Shari3ah wil zeggen: wetgeving. Bijv. was vissen verboden voor de Joden op zaterdag. Voor de moslims weer niet. Ook is de vorm van de salat niet altijd hetzelfde geweest.
De laatste profeet Mohammed s.w.s verschilt om een aantal redenen van de andere profeten v.z.m.h, dit leren wij uit een hadieth:

De profeet s.w.s heeft gezegd: "Ik ben voorgetrokken boven andere profeten om zes redenen: aan mij is het alomvattende woord geopenbaard, de overwinning, zodat de vijand in paniek raakt, de buit is aan mij geoorloofd, de hele aarde is van reine grond en is een gebedsruimte, ik ben een gezant voor alle schepselen en ik ben de laatste van de profeten."

Daarbij wil ik aanvullen dat de Koran het enige Boek van Allah s.w.t was dat in het Arabisch is gezonden. De andere drie boeken waren in het Hebreeuws ( Bijbel ook Armees ).

Allah s.w.t zegt in de Koran:

Door een Arabische Koran, waarin geen afwijkingen voorkomen. Hoplijk zullen zij Allah vrezen. Sura 39: aya 28

Het belang van de pfofeet Mohammed s.w.s voor ons is enorm: hij s.w.s heeft voor ons het geloof compleet gemaakt ( met de wil van Allah s.w.t ! )

Allah s.w.t zegt in de Koran:

""Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen."
Sura 5 aya 3; dit zijn een aantal regels uit de gehele aya !


Dus pas vanaf de tijd van Mohammed a.s is de Goddelijke Boodschap compleet gemaakt. Of was er al eerder een Koran ?

De profeet s.w.s sprak niet in eigen begeerte en is onderwezen door Jibriel a.s dit lezen wij in de Koran:

COLOR=purple]En hij spreekt niet uit eigen begeerte.
Het is niets anders dan een openbaring die aan hem geopenbaard is.
Een machtige in kracht ( Jibriel a.s ) onderwees hem.
Een bezitter van wijsheid, en hij ( Jibriel a.s ) verscheen in zijn aarse vorm.
Sura 53 aya 3 t/m 6 [/COLOR]

Jibriel a.s leerde de profeet a.s zjjn "din", o.a salat. Hierover zijn vele overleveringen.

We hebben gezien dat Jibriel a.s de Profeet s.w.s onderwees in de Boodschap en alle andere Boodschappers a.s.

In de Koran, in Surat al Qiyamah staat verder:


16. ( Allah zegt tot de Profeet ): "Beweeg jouw tong er niet mee ( de Koran ), om er haast mee te maken.

17. Voorwaar, het is aan Ons hem te doen bewaren en hem voor te doen dragen.

18. Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen, volgt dan zijn voordracht.

19. Daarna is aan Ons de uitleg ervan."


Tafsier: Deze aya's gingen over de openbaringen aan de Profeet Mohammed s.w.s. Hij moest deze in het hart en de hersenen laten bezinken. Hij moest niet ongeduldig worden: Allah s.w.t zou alles volgens plan vervolmaken, erop toezien dat de verzen verzameld zouden worden, niet kwijt zouden raken en voor de mensheid bewaard zouden blijven.

De geinspireerde zou het volgen en reciteren omdat de inspiratie aan hem was getoond.

Het leert ons om niet ongeduldig te zijn over het geinspireerde woord: zoals ons duidelijk wordt gemaakt door het vermogen tot denken dat Allah s.w.t aan ons gaf.

De Profeet s.w.s werd dus onderwezen in de Boodschap. Over hoe hij a.s deze moest toepassen, praktizeren.Hoe kunnen wij dan nu weten wat wij moeten volgen of hoe wij moeten praktizeren gezien het feit dat wij niet geinspireerd zijn of onderwezen zijn in de Boodschap ?
Het belang van het volgen/ gehoorzamen van de Profeet wordt in de Koran ettelijke malen genoemd een opsomming:

Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden. Sura 4: 80

****
We moeten de Profeet a.s.w.s dus gehoorzamen ( met lof van Allah swt !!!! ).

En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden. Sura 3: 132

****
Zie boven.

Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen en hij die Allah en zijn Boodschapper gehoorzaamt: Hij ( Allah ) zal hem het Paradijs binnenleiden, waaronder de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning.

En hij die Allah en zijn Boodschappper ongehoorzaam is en Zijn bepalingen overtreedt, Hij ( Allah ) zal hem de hel binnenleiden. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing. Sura 4: 13 en 14

En het past de gelovige man en de gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. Sura 33: 36

Zeg ( O Mohammed ): "Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig."

Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet van de ongelovigen."
Sura 3: 31 en 32

Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op ( de beloning van ) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt. Sura 33: 21

****
Hij a.s.w.s was dus een goed voorbeeld.

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en de Boodschapper geloven. En wanneeer zij met hem zijn bij een gezamelijke zaak gaan zij niet weg voordat zij hem om toestemming hebben gevraagd. Voorwaar, degenen die jou ( O Mohammed ) om toestemming vragen: zij zijn degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven. En als zij jou om toestemming vragen voor een of andere zaak: geef dan toestemming aan wie van hen jij wil; en vraag Allah om hun vergeving. Voorwaar, Allah is Vergevingsgezind, Meest
Barmhartig.

Maakt de ( manier van ) aanspreken van de Boodschapper onder jullie niet als de aanspreking van jullie onder elkaar. Waarlijk Allah kent degenen onder jullie die in het geheim wegsluipen. Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft. Sura 24: 62 en 63

****
Wij geloven in beiden en getuigen dat ook....

[

Ridouan
04-07-02, 16:57
Wat Allah ook aan buit gegeven heeft, afkomstig van de bewoners van de steden; het is voor Allah en de Booodschapper; en de verwant; en de wezen; en de armen; en de reiziger zonder proviand, zodat deze ( rijkdom ) niet rondgaat onder de rijken van jullie. En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah: voorwaar, Allah is hard in de bestraffing. Sura 59 :7

In deze vers zien wij dat de Profeet s.w.s de oorlogsbuit mocht verdelen van Allah s.w.t. Dit is een verschil met andere Profeten ! Dit aya slaat ook op het feit dat er bepaalde zaken niet expliciet zijn genoemd in de Koran maar die zaken toch haram dan wel hallal zijn verklaard door de Profeet a.s.w.s...

En als jij ( O Mohammmed ) hen vraagt ( over hun gespot ), dan zullen zij zeker antwoorden: "Wij kletsten en schertsten maar wat. "Zeg: "Plachten jullie de spot te drijven met Allah en Zijn Verzen en Zijn Boodschapper ?"

Verontschuldigt jullie maar niet, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden. Als Wij een groep van jullie vergeven ( vanwege hun berouw ) dan zullen wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren.
Sura 9 65 en 66

***
Veel mensen spotten met de "sunna" van Mohammed a.s....

O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.

Bij jouw Heer, zij geloven niet todat zij jouw laten oordelen waar zij over van mening verschillen en dan bij zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden ( het dan ) volledig. Sura 4 59 en 65


*****
Hoe leggen wij een zaak voor aan Allah swt en Zijn Boodschapper ? Door de Koran en Sunna. Bijv. staat in de Qoran dat de straf op diefstal handafhakken is. Hoe gebeurt dat, wanneer, is er ook kans dat dat niet gebeurt, wie moet dat uitvoeren ? Dit leren wij uit de sunna....

Ik heb met opzet de laatste aya's tot het eind bewaart ( Sura 4 ). Er wordt in de Koran gesteld dat de geschillen voorgelegd moesten worden aan de Profeet s.w.s. Er wordt door velen gesteld dat Hij s.w.s nu overleden is. Hoe kunnen wij dan bepaalde zaken voorlegggen ? Dit kan door zijn voorbeeld te volgen en zijn uitspraken, gewoonten te volgen. Dit doen wij door de Koran en de Sunna te volgen.

Er wordt ook in de Koran gezegd om mensen kennis te raadplegen: geleerden:

Het belang van het volgen van de Koran en Sunna is overduidelijk.

Het volgen van geleerden c.q mensen met kennis wordt ook op veel plaatsten in de Koran genoemd:

Hij is Degene Die het Boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar. Maar degenen die in hun harten een neiging ( tot valsheid ) hebben, misbruiken de ( Verzen ) met meerdere betekenissen om Fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand ervan bekend dan bij Allah. En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: "Wij geloven er in, alles is van Onze Heer," en zij laten zich niet vermanen, behalve de bezitters van verstand." Sura 3: 7


En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij wensen Zijn Aangezicht. En wend jouw ogen niet af van hen omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen verontachtzamen en ( die ) zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding in zijn zaak. Sura 18: 28

En dat er ook onder de mensen, de dieren en het vee zijn die verschillende kleuren hebben ? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevingsgezind. Sura 35: 28

En Wij hebben ( niemand ) voor jou gezonden of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. Sura 21: 7 . Aya 43 in Sura 16 is bijna identiek !!!!!


Zelfs Moessa a.s werd onderwezen door een mens met kennis. Deze dienaar heette Khidhr. Dit kunnen wij lezen in Sura Al Kahf; aya 65 en 66:

Toen vonden zij een dienaar van onder Onze dienaren, aan wie Wij Barmhartigheid van Onze Zijde gegeven hadden en Wij hadden hem van Onze Zijde kennis bijgebracht.

Moessa zei tot hem: "Mag ik jou volgen, opdat jij mij onderwijst wat aan jou van de kennis geleerd is?"

Het is wel zeeeer belangrijk om altijd het bewijs te verifieeren, wat geleerden geven !!!

Tot slot zijn er nog mensen die stellen dat de Profeet s.w.s niet gevolgt hoeft te worden in zijn voorbeeld i.p.v bijvoorbeeld Ibrahiem a.s:

Surat as Sjarh aya 1 t/m 4:

1. Hebben Wij niet jouw borst verruimd ( O Mohammed ) ?
2. En Wij hebben jouw last van je weggenomen.
3. Die jouw rug belastte.
4. En Wij hebben jouw roem verhoogd.


Het woord roem wordt in het Arabisch vertaald naar "Dikrak". Schriftgeleerden verwijzen dat de persoon/ boodschapper/ profeet s.w.s zeer beroemd is op verschillende vlakken:

-zijn levenswijze
-zijn Boodschap
-zijn gezegdes
-de manier hoe hij prakizeerde
-de beschaving die hij heeft opgebouwd
-zijn naam

Dit zoals je ziet wel door Allah s.w.t !!!

Vervolgens Sura 4 aya 64:

En Wij hebben slechts een boodschapper gestuurd om gehoorzaamt te worden, met het verlof van Allah, en waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, tot jou gekomen en hadden zij Allah maar om vergeving gevraagd, en de Boodschapper had ( dan ) vergeving voor hen gevraagd. Zij zouden zeker ondervonden hebben dat Allah Berouwsaanvaardend, Meest Genadig is.

Uit deze prachtige aya kunnen wij drie zaken opmaken:

-De Boodschapper moet gehoorzaamt worden ( met het verlof van Allah s.w.t ! )
-Vergeving moet eerst aan Allah s.w.t betoont worden.
-Als dit gedaan was, dan kon de Profeet bemiddelen en de vragers van vergeving, zouden dan de Barmhartigheid van Allah ondervonden hebben....m.a.w de du3a van de Profeet is geldig ( na tauba aan Allah s.w.t ! ).

In Sura 33 staat in aya 56 en 57 wederom info die niet over het hoofd gezien mag worden:

Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.

Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden.


Uit deze aya's leren wij weer een aantal punten:

-De Engelen zijn geschapen uit licht voor de aanbidding van Allah s.w.t alleen. De liefde van Allah s.w.t voor de Profeet s.w.s blijkt omdat deze schepselen om genade voor de Profeet s.w.s smeken !!!
-Wij als gelovigen moeten om genade smeken voor hem s.w.s
-Wij moeten ALTIJD de vredeswens over zijn naam uitspreken.
-Wie de Profeet beledigd wordt door Allah s.w.t vervloekt in deze wereld en het Hiernamaals.

Het belang van Mohammed s.w.s voor ons wordt weer bevestigd in het volgende vers: Vers 6 Al An'am;

161. Zeg ( O Mohammed ): "Voorwaar, Mijn Heer heeft mij op een recht pad geleid, de ware godsdienst, de godsdienst van Ibrahiem, de Hanif ( rechtzinnige: zuiver monotheisme ), en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

162. Zeg: "Voorwaar, mijn salat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen
aan Allah, Heer der Werelden.

163. Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen ( te verkondigen ). En ik ben de eerste van de Moslims."

In aya 161 zien we dat de Profeet s.w.s geleid werd op een recht pad, het pad van de zuiver monotheistische aanbidding van Allah s.w.t.

In aya 162 zie je dat de Profeet s.w.s zijn hele wezen opdraagt aan Allah s.w.t.

In aya 163 zie je dat de Profeet s.w.s wederom bevolen is het monotheisme te verkondigen. Dat hij de eerste was om het ( zuivere ) monotheisme weer te verkondigen......

In de van Dale staat verkondigen omschreven als: 0.1 als leer of waarheid bekendmaken--beweren of prediken.

En dat Hij s.w.s de eerste is van de Moslims in die tijd !!!! Zoals wij allemaal weten waren er in periode Christenen, Joden en Plolytheisten....Allah s.w.t stuurde het zegel de profeten om de Boodschap te vervolmaken....Daarbij moest de Profeet s.w.s zeker zaken toelichten. Bijv. de salat.....Surat Al Fatiha werd geopenbaard in Mekka....Deze gebruiken wij in de salat !!! Dus concluderend kunnen we stellen dat je niet zonder het voorbeeld van de Profeet s.w.s kunt...Staat er in de Koran dat je al Fatiha moet lezen in de salat, hoeveel rakaats een salat heeft, de du3as van bijv. salat al Djanasa, smeekbedes aan Allah s.w.t ( gedeeltelijk ), du3a voor mensen of de Profeet s.w.t ( gedeeltelijk ). De uitzonderingen. Bijv. als je iets vergeet in salat, wat de wudu breekt ? Etc. etc. etc.
Wie heeft de Koran op schrift gezet, wanneer, wanneer is de Koran verzameld etc ?

Dit wil niet zeggen dat de Koran incompleet is, gezien er in zo enorm veel verzen wordt verwezen naar Mohammed a.s......Van voorbeeld, tot het houden van hem tot het het smeken voor hem a.s....

Ridouan
04-07-02, 17:00
Mohammed a.s.w.s werd als Profeet uitverkoren door Allah swt na de openbaringen in de grot Hira:

Sura 96:

1. Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

2. Die de mens uit geronnen bloed schiep.

3. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige

4. Die (de mens) door middel van de pen onderwees.


Maar pas na deze openbaring werd hij Boodschapper a.s.w.s:

Sura 74:

1. O gij die u omhult!

2. Sta op en waarschuw,

3. En verkondig de Grootheid van uw Heer,

4. En reinig uw hart.

5. En vlied de onreinheid.


Met Mohammed a.s.w.s is het Profeetschap en de Boodschap afgesloten:

Sura 33:

40. Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen.

Tijdens de afscheidsbedevaart van Mohammed a.s.w.s was de islam vervolmaakt:

Sura 5:

3. Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Er zijn zoveel vragen die ik nooit beantwoord heb gekregen, maar ja die hoop heb ik al een aantal maanden laten varen....

Prettige dag Mara...

p.s wij geloven dat de Profeet a.s.w.s direct in verbinding stond met Allah swt middels Jibriel; die leerde hem zaken, waarschuwde hem, verbood hem zaken en leidde hem a.s....

Leela
10-07-02, 13:33
:duim:

a-Salafi
11-07-02, 00:02
Geplaatst door Simon


Zo heb ik ook gelezen dat de Koran ongeschapen heet te zijn (al weet ik niet of dat een dogma is die door alle moslims aanvaard wordt). Is dat ook niet een vorm van Shirk omdat alleen God ongeschapen kan zijn?

Simon

De Qor'aan is het Woord van Allah. De Woorden van Allah behoren tot Zijn eigenschappen en Zijn Eigenschappen zijn niet geschapen.

abdellah
13-07-02, 15:14
bismillaahi ra7maani ra7im
beste antisunna mensen, ten eerste zou ik jullie willen wijze op wat feiten die als historisch juist worden geclassificeerd. De rechtgeleide kaliefen hebben zich aan de voltallige sunna gehouden en achten de hadith als bron van kennis en openbaring. Wel is het van belang een onderscheid te maken tussen de heiligheid van een hadith enerzijds en het triviale ervan anderzijds. De gevierde en befaamde moslimjurist alqaraafi heeft in zijn werken een methodologisch onderscheid gemaakt tussen de hadiths. De profeet vzmh heeft dingen gezegd als wetgever, moefti, echtgenoot dus huisman, adviesgever, etc. Hij heeft dus ook dingen gedaan als mens en niet als profeet: dit noemen de moslimgeleerden ook wel ALAF3AAL ALDJIBILLIYYA. De sunna houdt namelijk kentheoretisch in: de daden, spreuken en het stilzwijgend toestaan van de profeet. Als hij dus van dadels houdt en er is een hadith waarin ons te kennen wordt gegeven dat dat zo is, dan zeggen de geleerden dat het niet verplicht is dadels lekker te vinden. Maar zegt hij iets als wetgever dan is het voor de moslims verplicht hem te volgen, zoals het verbieden van het dragen van goud voor de mANNEN. de koran zegt hier namelijk niets over. De sunna geldt namelijk ook als uitlegger van de koran. Bovendien bega je een grove fout door te stellen dat de hadith wordt aanvaardt alnaargelang de stroming.
alle vier de wetscholen aanvaarden de hadith als canoniek. Sterker nog. de hele fiqh is gebaseerd op de hadith omdat de koran maar weinig zaken behandelt m.b.t de fiqh behalve het erfrecht en het scheiden. Ik zou je aanraden om iets over de 3ilm usul alfiqh te lezen.
ter afsluiting de volgende hadith: Ik heb het boek (koran)gekregen met daaraan het gelijke(sunna)

Joesoef
13-07-02, 15:30
Geplaatst door abdellah

ter afsluiting de volgende hadith: Ik heb het boek (koran)gekregen met daaraan het gelijke(sunna)

De enige sunnah genoemd in de Koran is de Sunnah van God (33:62, 35:43, 48:23). Een sunnah van Mohammed wordt in de gehele Koran niet genoemd.

Simon
13-07-02, 19:08
Geplaatst door a-Salafi
De Qor'aan is het Woord van Allah. De Woorden van Allah behoren tot Zijn eigenschappen en Zijn Eigenschappen zijn niet geschapen.

Ja met dat soort kromme theologie hebben de Christenen ook de drie-eenheid trachten uit te leggen.

Simon

a-Salafi
13-07-02, 19:53
Geplaatst door Simon


Ja met dat soort kromme theologie hebben de Christenen ook de drie-eenheid trachten uit te leggen.

Simon

Wat is er dan zo krom aan dan? Verklaar jezelf nader, a.u.b.

Simon
14-07-02, 10:05
Geplaatst door a-Salafi
Wat is er dan zo krom aan dan? Verklaar jezelf nader, a.u.b.

Het roept nogal wat vragen op. Het lijkt mij in strijd met hetgeen in de Koran staat "Neemt geen twee goden. Er is slechts Eén God. Vreest daarom Mij alleen." En God heeft toch alles geschapen wat op aarde is? Dan toch ook de Koran lijkt mij. Het lijkt mij ook ongeloofwaardig om te stellen dat God alles geschapen heeft behalve de Koran. En als God de Koran niet geschapen heeft wie dan wel? En als de Koran ongeschapen zou zijn waarom dan eerst de Bijbel gezonden en daarna het Nieuwe Testament? En waren die openbaringen dan ook ongeschapen? Dat waren toch ook Goddelijke openbaringen volgens de Koran. Waarom zijn er steeds nieuwe woorden nodig voor een Boodschap die eeuwig en onveranderlijk en ongeschapen zou zijn? Dat lijkt mij op zich al een bewijs dat het menselijke interpretaties van de Openbaring zijn. Een illustratie van hetgeen ik beweerde: het is kromme theologie te stellen dat de Koran ongeschapen is. Maar je mag het wel geloven natuurlijk.

13.16 Zeg: "Wie is de Heer der hemelen en der aarde?" Zeg: "Allah." Zeg: "Hebt gij naast Hem dan helpers genomen, die voor zich over goed noch kwaad macht hebben?" Zeg: "Kunnen de blinde en de ziende gelijk zijn?" Of kan de duisternis gelijk zijn aan het licht? Of schrijven zij aan Allah medegoden toe die iets, op Zijn schepping lijkende hebben geschapen, zodat beide scheppingen hun gelijk voorkomen? Zeg: "Allah is de Schepper aller dingen en Hij is de Ene, de Opperste."

Simon

a-Salafi
14-07-02, 11:14
Geplaatst door Simon


Het roept nogal wat vragen op. Het lijkt mij in strijd met hetgeen in de Koran staat "Neemt geen twee goden. Er is slechts Eén God. Vreest daarom Mij alleen." En God heeft toch alles geschapen wat op aarde is? Dan toch ook de Koran lijkt mij. Het lijkt mij ook ongeloofwaardig om te stellen dat God alles geschapen heeft behalve de Koran. En als God de Koran niet geschapen heeft wie dan wel? En als de Koran ongeschapen zou zijn waarom dan eerst de Bijbel gezonden en daarna het Nieuwe Testament? En waren die openbaringen dan ook ongeschapen? Dat waren toch ook Goddelijke openbaringen volgens de Koran. Waarom zijn er steeds nieuwe woorden nodig voor een Boodschap die eeuwig en onveranderlijk en ongeschapen zou zijn? Dat lijkt mij op zich al een bewijs dat het menselijke interpretaties van de Openbaring zijn. Een illustratie van hetgeen ik beweerde: het is kromme theologie te stellen dat de Koran ongeschapen is. Maar je mag het wel geloven natuurlijk.

13.16 Zeg: "Wie is de Heer der hemelen en der aarde?" Zeg: "Allah." Zeg: "Hebt gij naast Hem dan helpers genomen, die voor zich over goed noch kwaad macht hebben?" Zeg: "Kunnen de blinde en de ziende gelijk zijn?" Of kan de duisternis gelijk zijn aan het licht? Of schrijven zij aan Allah medegoden toe die iets, op Zijn schepping lijkende hebben geschapen, zodat beide scheppingen hun gelijk voorkomen? Zeg: "Allah is de Schepper aller dingen en Hij is de Ene, de Opperste."

Simon

Vraagje: Zijn de Woorden van God geschapen?

Simon
14-07-02, 14:21
Geplaatst door a-Salafi
Vraagje: Zijn de Woorden van God geschapen?

Woorden van God? Welke zijn dat? Ik beweer juist in mijn vorige bijdrage dat de openbaringen die wij kennen interpretaties zijn van (het woord van) God. Maar ik heb vele vragen gesteld en niet één antwoord van je gekregen.

Simon

a-Salafi
14-07-02, 15:25
Geplaatst door Simon


Woorden van God? Welke zijn dat? Ik beweer juist in mijn vorige bijdrage dat de openbaringen die wij kennen interpretaties zijn van (het woord van) God. Maar ik heb vele vragen gesteld en niet één antwoord van je gekregen.

Simon

Ik ken jou niet, heb, afgezien van deze topic, niets van je gelezen.

Wij, de Moslims, beweren, dat de Qor'aan het (ongeschapen)Woord van Allah is. Een ieder die iets anders beweert, is gewoonweg een ongelovige.

En wat zijn jouw argumenten c.q bewijzen, dat de Qor'aan een interpretatie is van het Woord Gods?

"Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn. (al-Qor'aan 15:9)

De Qor'aan bewijst zelf, dat ie het Woord van Allah is, hoe kan het zijn, dat jij dan iets anders beweert.

Dus, geen interepretatie, maar het duidelijke ne letterlijke Woord van de Schepper.

Simon
14-07-02, 15:37
Geplaatst door a-Salafi
En wat zijn jouw argumenten c.q bewijzen, dat de Qor'aan een interpretatie is van het Woord Gods?


Ja ik blijf niet in herhaling vallen. Ik heb er vele gegeven en op niet één heb ik antwoord gekregen.

Simon

a-Salafi
14-07-02, 15:56
Geplaatst door Simon


Ja ik blijf niet in herhaling vallen. Ik heb er vele gegeven en op niet één heb ik antwoord gekregen.

Simon

Blijf dan maar in je dwaling verkeren. je hebt er alleen jezelf mee.

Simon
14-07-02, 15:59
Geplaatst door a-Salafi
Blijf dan maar in je dwaling verkeren. je hebt er alleen jezelf mee.

:) haha als dat je antwoord op mijn vragen is dan zijn je argumenten niet sterk.

Simon

a-Salafi
14-07-02, 16:04
Geplaatst door Simon


:) haha als dat je antwoord op mijn vragen is dan zijn je argumenten niet sterk.

Simon

Het lachen zal je nog vergaan, dat kan ik je garanderen, als je op deze dwalende weg blijft.

Je kent de uitdrukking, "wie het laatst lacht, lacht het best"

"En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: "Dit zijn inderdaad de dwalenden."

Maar zij waren niet als bewakers over hen gezonden.

Daarom zullen op deze Dag de gelovigen over de ongelovigen lachen,

Op hoge sofa's zittende, zullen zij aanschouwen;

Voorzeker wordt de ongelovigen vergolden voor hetgeen zij plachten te doen." (al-Qor'aan 83:32-36)--------------------------------------------------------------------------------

Simon
14-07-02, 16:37
Geplaatst door a-Salafi

Voorzeker wordt de ongelovigen vergolden voor hetgeen zij plachten te doen." (al-Qor'aan 83:32-36)
[/B]

Ja in een hiernamaals met een hemel en een hel geloof ik niet. Eén Auschwitz geschapen door mensen lijkt mij meer dan voldoende en ik heb een iets hogere pet op van God om te denken dat hij dat nog wat gruwelijker over wil doen. Maar goed, ik merk dat je het mij al toewenst. Maar argumenten heb je nog steeds niet.

Simon

a-Salafi
14-07-02, 16:43
Geplaatst door Simon


Ja in een hiernamaals met een hemel en een hel geloof ik niet. Eén Auschwitz geschapen door mensen lijkt mij meer dan voldoende en ik heb een iets hogere pet op van God om te denken dat hij dat nog wat gruwelijker over wil doen. Maar goed, ik merk dat je het mij al toewenst. Maar argumenten heb je nog steeds niet.

Simon

Ik wens je niets anders toe, dan Leiding. Jij bent degene, die voor dwaling kiest. Da's de overtuiging van elke Moslim

Simon
14-07-02, 19:10
Geplaatst door a-Salafi
Jij bent degene, die voor dwaling kiest.

Valt reuze mee hoor en dat is ook zeker niet de opvatting van elke moslim. En ik ben in ieder geval voor rede vatbaar zonder met hel en verdoemenis te gaan schermen.

Simon