PDA

Bekijk Volledige Versie : De Koude Oorlog tegen de islamThe_Reporter
01-07-02, 15:53
gewist

GekkeMeid
01-07-02, 23:01
Citaat geplaatst door The_Reporter
De Groene Amsterdammer van 14 juni 1995

Je hoort het steeds vaker: We staan aan de vooravond van een nieuwe koude oorlog. Tegen de islam. Maar welk bewijs is daar eigenlijk voor? Als er al een nieuwe koude oorlog komt, gaat die eerder tussen postmoderne vrijheid en premodern fundamentalisme. En die oorlog vindt overal plaats.

door Aart Brouwer

SALMAN RUSHDIES grootste probleem is misschien wel dat hij zo vaak gelijk heeft. In de lezing over godsdienst en politiek die hij in 1985 in de Amsterdamse Balie gaf, voorspelde hij de godsdienststrijd waarvan hij vier jaar later zelf het slachtoffer werd. De mens is een wezen met verbeeldingskracht, zei Rushdie; hij droomt dat alles beter wordt. De moderne politieke stelsels hebben echter niet de beloofde vooruitgang gebracht: 'Je zou kunnen zeggen dat het Westen de toekomst heeft verloren, en met de toekomst verliezen de westerse politieke stelsels hun enige legitimerende idee.'
Dit verlies veroorzaakte volgens Rushdie in de hele wereld een godsdienstige heropleving. In de Verenigde Staten, waar de vooruitgangsgedachte heel dicht tegen het nationaal zelfbesef aan ligt, zocht men heil bij het protestantse messianisme. In Iran keerde de islamitische revolutie letterlijk de lineaire tijd de rug toe. Rushdie: 'Ali Shariati, een van de belangrijkste ideologen van de revolutie, omschreef de gebeurtenissen als een ''opstand tegen de geschiedenis''. Met deze vier onvergetelijke woorden wordt de geschiedenis gekenschetst als één kolossale vergissing en stelt de revolutie zich letterlijk ten doel de klok terug te draaien.' Overal ontstonden ingebeelde gemeenschappen op religieuze grondslag die achterwaarts de toekomst tegemoet gingen, zo meende Rushdie. Het gevaar ging niet alleen uit van islamitische bewegingen, maar misschien nog wel meer van de strategisch oppermachtige Verenigde Staten. 'We zien Amerika bidden', zo besloot hij, 'en de schrik slaat ons om het hart.'
{ ZIJN WE INDERDAAD getuige van de eerste schermutselingen van een nieuw tijdperk van kruistochten? Volgens Navo-secretaris Willy Claes vormt het islamitisch fundamentalisme een even grote bedreiging voor het Westen als het communisme van weleer. Zijn woorden lenen zich natuurlijk voor historische en semantische haarkloverij, maar daarom is de strekking niet minder actueel. Dat vindt ook Ali Akbar Hasjemi Rafsanjani, de president van de Islamitische Republiek Iran, die eind vorig jaar in Le Figaro verklaarde: 'Tot op zekere hoogte is het waar dat het islamisme het communisme gaat vervangen. Alleen zijn wij islamisten vooruitstrevender op het gebied van het recht, en over het algemeen gematigder dan de communisten.' En volgens Radovan Karadzić wordt de bestandslijn in Sarajevo een nieuw Checkpoint Charlie in een muur die christendom en islam van elkaar scheidt. Ook die uitspraken zijn voor velerlei analyse vatbaar, maar de boodschap is duidelijk. Als het aan de sprekers ligt, verrijst tussen het Westen en de islamitische wereld een nieuw IJzeren Gordijn. Maar hebben ze de feiten op hun hand?


Ik heb nog mijn best gedaan en geprobeerd het helemaal te lezen, maar ik kon mijn ogen na dit stukje toch echt niet meer pijnigen:(.

Misschien een andere keer:).