PDA

Bekijk Volledige Versie : Het reciteren en nadenken over de Boek van Allah de Verhevenedienaar1
07-07-10, 22:19
salamoe 3allaikoem wa rahmatoe allahie wa barakatoehoe

Het reciteren en nadenken over de Boek van Allah de Verhevene

Wanneer je de heilige Qor'aan opent, kom je tot een nieuwe wereld.
Geen andere handeling in je leven, waarlijk en beslissend, zo
gelukzalig en belonend zijn.

Die jouw Schepper en Heer naar jou en de hele mensheid zond.

De Heilige Qor'aan lezen is niets minder dan de Qor'aan
eigenwillig, oprecht toegewijd en totaal na te leven. Het resultaat
van je eigen leven hangt er van af in hoeverre je aandacht schenkt
aan de roep van Allah de verhevene

Het nadenken over Allah's verzen is inderdaad een vorm van
aanbidding, die iemand dichter bij Allah de Verhevene zal brengen.
Dit nadenken moet niet uit het niets komen, door middel van eigen
nterpretatie maar men moet ook gebruik maken van de tafsir (uitleg
van de Qor'aan). Het boek van Allah is inderdaad een uniek boek,
het is de eeuwige Toespraak van Allah, die niet door de mens is
emaakt en het is het studieboek voor het leven, de dood en wat
daarna komt. Daarom verdient het een zeer nauwkeurige bestudering,
meer dan welke andere toespraak dan ook.

Laat alles wat je in de heilige Qor'aan leest een reactie
veroorzaken in je hart.
Bijvoorbeeld: wanneer je Allaah's (SWT) namen leest en alles wat
Hem daarbij toebehoort, dan zal je hart gevuld moeten worden met
ontzag, dankbaarheid, liefde etc. Wanneer je hoort van Allaah's
(SWT) boodschappers (vrede zij met hen allen) dan zal je hart een
drang moeten hebben om hen te volgen. Wanneer je leest over de Dag
des Oordeels dan zal je hart moeten verlangen naar het Paradijs, en
zou je vrees moeten hebben van alleen maar de gedachten om in de
Hel gegooid te worden, zelfs als zou dit alleen maar voor een
moment zijn. Wanneer je leest over de ongehoorzame personen en
volkeren die tegen Allaah (SWT) ingingen en zodoende zij straf
verdienden, dan zou je intens een hekel aan hen moeten hebben,
wanneer je leest over de rechtschapenen van wie Allaah (SWT) houdt,
en wie hij beloont, dan zou je moeten begeren om een van hen te
zijn en ervoor te werken door middel van handelingen. Waneer je
leest wat onze schepper geeft aan zijn dienaren zou je dankbaar
moeten zijn en waneer Allah de verheven spreekt over er mensen die
ondankbaar zijn dan zou je op dat moment dankbaarheid moeten
betonen. Wanneer je leest van de belofte van vergeving en genade
dan zou je hart gevuld moeten worden met een verlangen om ervoor te
werken, en om het zodoende te verdienen. De boodschapper van Allaah
(vrede zij met hem)gezegd;

"Lees de Qor'aan zolang als je hart in overeenstemming ermee is.
Wanneer dit niet zo is dan ben je de Qor'aan niet aan het lezen,
sta dan op en stop met lezen". (Boecahri & Moeslim)Een aantal voordelen om te reciteren en nadenken over de Boek van
Allah de Verhevene:

1-De Qor'aan zal een bewijs voor ons zijn op de Dag des Oordeels.

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei:

"De Qor'aan zal een bewijs voor je of tegen je zijn"

(Moeslim)

De boek van Allah de verhevene zal dus in je voordeel kunnen zijn,
een bewijs voor je op de Dag Des Oordeels, de ware Dag waneer je
elke goede daad kan gebruiken. Of het zal in je nadeel zijn. De
woord van onze Schepper! als bewijs tegen je! Wie zal beschermd
worden van het gevaar op de dag des Ooordeels als Allah's woord
tegen je zal zijn?

Laten we verstandig zijn met onze omgang met de Qor'aan.
Verwaarlozen we het? Spreken we het tegen? Denken we na over de
verzen? Leven we de verzen na in onze dagelijke leven?

Oh Allah de verhevene, meest genadevolle, Maak de Qor'aan in
voordeel voor ons in dit leven en het volgende.

2- De Qor'aan zal voorspraak doen op de Dag des oordels

Aboe oemamah verhaalde dat de profeet(vrede zij met hem ) zei:

"Lees de Qor'aan, Voorwaar zal het op de Dag der Opstanding
voorspraak verrichten voor zijn kameraden."

(Moeslim)

Heilig is Allah de verheven zonder tekortkomingen, de Qor'aan
lezers zullen op de Dag Des Oordeels een goede woord krijgen wat je
voordeel zal verschaffen om het eeuwige leven te verkrijgen.3 -Je zult tot de beste mensen behoren.

'Oethmaan, moge Allah tevreden met hem verhaalde dat de Profeet
(vrede zij met hem) zei:

"De beste van jullie zijn degene die uit de Koran leren en dit
onderwijzen aan anderen." (Al-Bukhari)

4- Je zult 10 beloningen krijgen voor elke letter die je uit de
Koran reciteert.

Zoals een authentieke hadith in At-Tirmithee bewijst:

"Een ieder die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een
beloning krijgen. En die beloning zal met 10 worden
vermenigvuldigd. En ik zeg niet dat "Alif, Laam, Mim" één letter
is. Voorwaar, "Alif" is een letter, "Laam" is een letter en "Mim"
is een letter.

Lees daarom meer in de Oor'aan om deze verdiensten te behalen en om
ook de volgende verdiensten te behalen.

Degene die de Koran reciteert zal in het gezelschap van de nobele
en gehoorzame engelen zijn.

Aisjah, moge Allah tevreden met haar zijn, verhaalt dat de Profeet
(vrede zij met hem) zei:

"Iemand die bedreven is in het lezen van Qor'aan is samen met de
nobele en deugdzame engelen die de openbaringen nederzenden. Hoewel
iemand die stottert wanneer hij leest en moeite heeft om goed
correct te lezen, een dubbele beloning hiervoor zal krijgen (voor
lezen en uit het hoofd leren)

(Boechari en Moslim)


Dus beste moslim, laat de Shaitan je geen vals excuus influisteren,
zoals: "Ik ben geen Arabier" of "het is niet mijn taal." Deze
hadith vormt een waterdicht bewijs tegen deze influisteringen. Wijd
jezelf aan het boek van Allah! Het is dus belangrijk als moslim je
best doet om Qor'aan lessen te volgen, samen met andere een groepje
op te starten. En gezamenlijk de Qor'aan leren te onthouden, of dat
je thuis zelf studie neemt om de Qor'aan te leren. De excuses zijn
verworpen en het pad is voor jou vrijgemaakt om het Boek van Allah
te omarmen, zonder te aarzelen of excuses aan te voeren.

5- Jouw positie in het Paradijs wordt bepaald door de hoeveelheid
Koran die je in dit leven uit je hoofd leert!

Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Aas hoorde dat de Profeet (saws) zei:

"Er zal worden gezegd tegen de kameraad van de Koran: Lees en
verhef (door de niveaus van het Paradijs) en maak je stem mooi
zoals je deed toen je in het dunyaa was! Voorwaar, jouw positie in
het Paradijs zal worden bepaald door het laatste vers dat je
reciteert!"

(Aboe Daawood en At-Tirmithee, sahih).

6- De Koran zal je naar het Paradijs leiden!

De Profeet (saws) zei:

"De Koran is een bemiddelaar en krijgt toestemming om ten gunste
van je te spreken en er wordt rechtmatig in geloofd. Degene die hem
voor zich zal nemen, hij zal hem naar het Paradijs leiden; en
degene die hem achter zich zal laten, hij zal hem naar de hel
sturen." (Een authentieke hadith gevonden in at-Tabaraanee, van de
autoriteit van 'Abdullah ibn Mas'ood).

Weet, beste moslims, dat deze voordelen (uit de vele voordelen die
voorhanden zijn) alleen kunnen worden verkregen door een oprechte
toewijding aan het Boek van Allah. En niet alleen door te zeggen:
"Ik hou van de Koran, het is een mooi boek." Het hart moet oprecht
verbonden zijn met het Boek van Allah en de ledematen en tong
zullen dan volgen in de verbondenheid.

Je moet weten dat we slechts enkele van de vele voordelen noemen
van het lezen en nadenken over de Koran. Er zijn vele voordelen die
op je wachten bij het lezen van de Koran en boeken met Hadiths,
Daarnaast is de Koran een lichamelijke genezing, een bron van rust
en ontspanning voor je hart en nog vele andere dingen.

Dus elke oprechte Moslim die Allah's Liefde, tevredenheid hoopt te
verdienen door het reciteren en nadenken over het Boek van Allah,
het regelmatig besteden van tijd aan studie hierover en ernaar te
leven voordelen met zich meebrengt in dit leven en het volgende.

Vergeet de Qor'aan niet in dit leven dan zal hij je ook niet
vergeten in het volgende leven
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

before802
08-07-10, 11:23
Admin (http://protonorse0406.sosblog.com/The-first-blog-b1/He-sends-you-his-devotionHes-alive-as-opposed-b1-p56.htm)bxbq6j (http://bxbq6j.blogpico.com/2010/06/29/which-meant-that-all-men-now-could-that-the/)Admin (http://ecxh8ndf.sosblog.com/The-first-blog-b1/And-then-he-moved-finally-and-was-on-his-knees-b1-p54.htm)penscopear0110 (http://penscopear0110.busythumbs.com/entry_id/1017774/action/viewentry/)u9g0nm4x (http://u9g0nm4x.insanejournal.com/24195.html)
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

dienaar1
08-07-10, 11:45
Admin (http://protonorse0406.sosblog.com/The-first-blog-b1/He-sends-you-his-devotionHes-alive-as-opposed-b1-p56.htm)bxbq6j (http://bxbq6j.blogpico.com/2010/06/29/which-meant-that-all-men-now-could-that-the/)Admin (http://ecxh8ndf.sosblog.com/The-first-blog-b1/And-then-he-moved-finally-and-was-on-his-knees-b1-p54.htm)penscopear0110 (http://penscopear0110.busythumbs.com/entry_id/1017774/action/viewentry/)u9g0nm4x (http://u9g0nm4x.insanejournal.com/24195.html)
????????????????
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

ijkl204
13-07-10, 10:20
MLB Maillots grossiste[url] MLB Maillots grossiste, [url=http://www.grossistefrancais.commlb-maillotsall-star-maillots]ALL STAR Maillots grossiste[url] ALL STAR Maillots grossiste, [url=http://www.grossistefrancais.commlb-maillotsbrewers-maillots]Brewers Maillots grossiste[url] Brewers Maillots grossiste, [url=http://www.grossistefrancais.commlb-maillotscardinals-maillots]Cardinals Maillots grossiste[url] Cardinals Maillots grossiste, [url=http://www.grossistefrancais.commlb-maillotscubs-maillots]CUBS Maillots grossiste[url] CUBS Maillots grossiste,
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op [URL]forums.ansaar.nl (http://www.grossistefrancais.commaillotsmlb-maillots)

malikah4
08-10-10, 17:49
djazakAllahoe Ghairan
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sjarlus
09-10-10, 09:32
[...]5- Jouw positie in het Paradijs wordt bepaald door de hoeveelheid Koran die je in dit leven uit je hoofd leert!

Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Aas hoorde dat de Profeet (saws) zei:

"Er zal worden gezegd tegen de kameraad van de Koran: Lees en
verhef (door de niveaus van het Paradijs) en maak je stem mooi
zoals je deed toen je in het dunyaa was! Voorwaar, jouw positie in
het Paradijs zal worden bepaald door het laatste vers dat je
reciteert!"

(Aboe Daawood en At-Tirmithee, sahih).[...]
Waar staat geschreven dat het goed is om de koran uit je hoofd te leren? In bovenstaande overlevering om te beginnen niet. Waar is de bewering dat de positie in het paradijs bepaald wordt door hoeveel van de koran je uit je hoofd hebt geleerd op gebaseerd?

[...]Aisjah, moge Allah tevreden met haar zijn, verhaalt dat de Profeet
(vrede zij met hem) zei:

"Iemand die bedreven is in het lezen van Qor'aan is samen met de
nobele en deugdzame engelen die de openbaringen nederzenden. Hoewel
iemand die stottert wanneer hij leest en moeite heeft om goed
correct te lezen, een dubbele beloning hiervoor zal krijgen (voor
lezen en uit het hoofd leren)[...]
Hier lijkt het vetgemaakte deel een toevoeging achteraf waarbij "'uit het hoofd leren" erbij gefrommeld is.
Wordt uit het hoofd leren soms geïmpliceerd door de term reciteren?

dienaar1
09-10-10, 19:27
djazakAllahoe Ghairan

salamoe 3allaikoem wa rahmatoe allahie wa barakatoehoewa iyaaki oeghtiewa salamoe 3allaikoem wa rahmatoe allahie wa barakatoehoe
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

dienaar1
09-10-10, 19:28
Wie de Qur’aan uit het hoofd leert en er naar handelt zal door Allah rijkelijk beloond en ge?erd worden zodat hij in status zal stijgen in het Paradijs tot een niveau, evenredig aan wat hij uit het hoofd geleerd heeft van het Boek van Allah.

Al-Tirmidhi (2914) en Abu Dawud (1464) hebben overgeleverd van ‘Abd-Allah ibn ‘Amr dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) gezegd heeft: “Tegen de metgezel van de Qur’aan zal gezegd worden: ‘Reciteer en stijg in status, reciteer zoals je in de wereld altijd reciteerde want je status zal bij het laatste vers zijn dat je reciteert.’” Deze hadith is ingedeeld als sahih door al-Albaani in al-Silsilah al-Sahihah, 5/218, nr. 2240, waarna hij zei:

Merk op dat wat bedoeld wordt met de “metgezel van de Qur’aan” degene is die het uit het hoofd leert, zoals de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) gezegd heeft: “Degene die meer Qur’aan kent, zou de mensen in het gebed moeten leiden,” wat slaat op degene die het meest uit het hoofd geleerd heeft. De verscheidenheid in status in het Paradijs zal afhangen van hoeveel er in deze wereld uit het hoofd is geleerd, niet van hoeveel men op die dag zal reciteren zoals sommige mensen denken. Dit wijst duidelijk op de deugdzaamheid van de hafiz die de Qur’aan uit het hoofd geleerd heeft maar dat is onderworpen aan de voorwaarde dat hij het uit het hoofd leert omwille van Allah, niet voor wereldse doelen of financieel gewin. Anders heeft de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) gezegd: “De meeste hypocrieten van mijn ummah zijn onder degenen die Qur’aan uit het hoofd geleerd hebben.”

Wat betreft de deugdzaamheid van de hafiz die de Qur’aan uit het hoofd leert, heeft al-Bukhari (4937) overgeleverd van ‘Aishah dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) gezegd heeft: “Degene die Qur’aan leest en uit het hoofd leert is met de rechtschapen eerbare schrijvers. Degene die het leest en het uit het hoofd probeert te leren hoewel het moeilijk voor hem is, zal twee beloningen hebben.”

Voor de hafiz die de Qur’aan uit het hoofd geleerd heeft, is het bidden van qiyaam al-layl gemakkelijk. En de Qur’aan zal voor hem bemiddelen op de Dag der Opstanding want de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Vasten en de Qur’aan zullen voor een persoon bemiddelen op de Dag der Opstanding. Vasten zal zeggen: ‘O Heer, ik ontnam hem gedurende de dag van voedsel en verlangens, dus laat mij bemiddelen voor hem.’ De Qur’aan zal zeggen: ‘O Heer, Ik ontnam hem ’s nachts van zijn slaap, dus laat mij bemiddelen voor hem.’ Dan zullen ze beide voor hem bemiddelen.” Overgeleverd door Ahmad, al-Tabarani en al-Hakim; ingedeeld als sahih door al-Albaani in Sahih al-Jaami’, nr. 3882.

En Allah weet het het beste.

Hier moet opgemerkt worden dat er een zwakke (da’ief) hadith is die geciteerd wordt betreffende de deugdzaamheid van het uit het hoofd leren van de Qur’aan. Deze hadith zegt: “De drager van de Qur’aan, als hij dat wat het toestaat als halal beschouwt en dat wat het verbiedt als haram beschouwt, zal het op de Dag der Opstanding bemiddelen voor tien van zijn familieleden, die het allemaal verdienden om de Hel binnen te gaan.” Dit was overgeleverd door al-Bayhaqi in Shu’ab al-Iman van Jabir; ingedeeld als da’ief door al-Albaani in Da’ief al-Jaami’.


Bron: islamqa.com
Vertaald door AlMutaqqun.tk
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl