PDA

Bekijk Volledige Versie : de Koran makkelijk uit je hoofd lerenMantha-Moslim
10-07-10, 19:13
ik ga hier vertelle hoe je de koran makkelijk uit je hoofd kunt leren en het ook nog onthouden en begrijpen :hijaab:

als een woord een sterretje heeft betekend het meerdere dingen en is de betekenis te uitgebreid om in het nederlands of engels te vertalenk begin met surah 96 Al-Alaq (het eerste geopenbaarde hoofdstuk van de koran met 19 versjes)

1. Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

1. Proclaim! in the name of thy Lord, Who created1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

*Aqra' = Verkondig, Lees, Leer, begrijp etc.

Biāsmi = de naam van

Rabbika = jullie heer

Al-Ladhī = degene, die

Khalaqa. = schiep

lees het nog een keer begrijpend1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:13
2. Die de mens uit de embryo schiep.

2. He created man from a clot.2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

Khalaqa = schiep

Al-'Insāna = de mens

Min = van, uit etc.

*Alaqin = embryo, bloedzuiger, leeft op bloed, hangend voorwerp etc.lees nog een keer begrijpend2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.nu de eerste 2 samen

1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:14
3. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige

3. Proclaim! And thy Lord is Most Bountiful,3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

*Aqra' = Verkondig, Lees, Leer, begrijp etc.

Wa = en

Rabbuka = jullie heer is

*Al-'Akramu = de eerbiedwaardige, verdiend alle eer, etc.

lees nog een keer begrijpend3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.nu de eerste 3 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:14
4. Die (de mens) door middel van de pen onderwees.

4. Who teacheth by the pen,4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

Al-Ladhī = diegene, die etc.

Allama = onderwees, leerde,

Bil = met, doormiddel van,

Qalami. = de pen

lees nog een keer begrijpend4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

nu de eerste 4 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:14
5. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,

5. Teacheth man that which he knew not.5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

Allama = onderwees, leerde,

Al-'Insāna = de mens

Mā Lam Ya`lam = wat hij niet wist

lees nog een keer begrijpend5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

nu de eerst 5 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:15
6. In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig,

6. Nay! man is most surely inordinate,6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.

Kallā = neen, niet waar, het klopt niet

'Inna = voorzeker, voorwaar, want zeker,

Al-'Insāna = de mens

LayaţghaŠ. = is opstandig, koppig, eigewijs,

lees nog een keer begrijpend6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.nu de eerste 6 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:15
7. Omdat hij zich onafhankelijk denkt.

7.Because he sees himself free from want.7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.'An Ra'āhu = hij (de mens) ziet zichzelf/alles is

*AstaghnaŠ = onafhakelijk, zonder behoefte, uit zichzelf ontstaan etc.

lees nu begrijpend7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.alle 7 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.

7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:16
8. Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.

8. Verily, to thy Lord is the return (of all).8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.'Inna = voorzeker, voorwaar, want zeker,

'IlaŠ Rabbika = tot jullie heer (is)

Ar-Ruj`aŠ. = de terugkeer,

lees nog een keer begrijpend8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.nu alle 8 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.

7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.

8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:16
9. Hebt gij degelle gezien die verbiedt

9. Have you seen him who forbids9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.

'Ara'ayta = heb je gezien,

Al-Ladhī = diegene, die

YanhaŠ = verbiedtlees het nu begrijpend9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.en nu alle 9 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.

7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.

8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.

9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:17
10. Wanneer onze dienaar bidt?

10. A servant when he prays?10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.

Abdāan = de dienaar, aanbidder,

'Idhā = wanneer, als

ŞallaŠ. = (hij) bidtlees nu begrijpend10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.dus 9 en 10 horen bij elkaar9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.

10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.nu de eerste 10 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.

7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.

8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.

9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.

10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:18
11. Zeg mij, als hij (die het verbiedt) de leiding volgt,

11. Seest thou if he is on (the road of) Guidance?11. 'Ara'ayta 'In Kāna `AlaŠ Al-HudaŠ.

'Ara'ayta = heb je gezien

'In Kāna AlaŠ = dat hij (is/was) op

*Al-HudaŠ = de goede weglees het nu begrijpend11. 'Ara'ayta 'In Kāna `AlaŠ Al-HudaŠ.

nu alle 11 samen1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.

7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.

8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.

9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.

10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.

11. 'Ara'ayta 'In Kāna `AlaŠ Al-HudaŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:18
12. Of tot rechtvaardigheid maant.

12. Or enjoins Righteousness?12. 'Aw 'Amara Bit-TaqwaŠ.

'Aw 'Amara = of aanzet, oproept, handelt

Bit = met, tot, voor

*TaqwaŠ = de rechte/juiste weg, goedheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid

lees nog een keer begrijpend12. 'Aw 'Amara Bit-TaqwaŠ.

nu alle 121. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.

2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.

3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.

4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.

5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.

6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.

7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.

8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.

9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.

10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.

11. 'Ara'ayta 'In Kāna `AlaŠ Al-HudaŠ.

12. 'Aw 'Amara Bit-TaqwaŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:19
13. Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochent en zich afwendt.
13. Seest thou if he denies (Truth) and turns away?

13. 'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa TawallaŠ.


'Ara'ayta = heb je gezien
'In Kadhdhaba = dat hij ontkent, verloochent, negeert
Wa = en
*TawallaŠ = omdraait, weg gaat/loopt, rent, afwendt, ervoor vlucht


lees het nu begrijpend

13. 'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa TawallaŠ.


en nu alle 13 samen

1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.
2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.
3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.
4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.
5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.
6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.
7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.
8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.
9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.
10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.
11. 'Ara'ayta 'In Kāna `AlaŠ Al-HudaŠ.
12. 'Aw 'Amara Bit-TaqwaŠ.
13. 'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa TawallaŠ.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
10-07-10, 19:28
19. Neen, gehoorzaam de onderdrukker niet, maar werp u neder en zoek Gods nabijheid.
19. Nay, Obey not thou him. But prostrate thyself, and draw near (unto Allah).

19. Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjud Wāqtarib.


Kallā = neen, niet waar, het klopt niet
Lā = nee, niet
Tuţi`hu = gehoorzaam zijn, luisteren (naar de onderdrukker)
Wa = en
Asjud Wāqtarib = buig in gebed (voor God) en kom nog dichterbij


lees het nu begrijpend

19. Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjud Wāqtarib.


en nu heel surah Al-Alaq

1. Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa.
2. Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin.
3. Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu.
4. Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami.
5. `Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam.
6. Kallā 'Inna Al-'Insāna LayaţghaŠ.
7. 'An Ra'āhu AstaghnaŠ.
8. 'Inna 'IlaŠ Rabbika Ar-Ruj`aŠ.
9. 'Ara'ayta Al-Ladhī YanhaŠ.
10. `Abdāan 'Idhā ŞallaŠ.
11. 'Ara'ayta 'In Kāna `AlaŠ Al-HudaŠ.
12. 'Aw 'Amara Bit-TaqwaŠ.
13. 'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa TawallaŠ.
14. 'Alam Ya`lam Bi'anna Allāha YaraŠ.
15. Kallā La'in Lam Yantahi Lanasfa`ā Bin-Nāşiyati.
16. Nāşiyatin Kādhibatin Khāţi'atin.
17. Falyad`u Nādiyah.
18. Sanad`u Az-Zabāniyata.
19. Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjud Wāqtarib.


luister nu een duidelijke koran recitatie van dit hoofdstuk en luister hem terwijl je meeleest
hierna herhaal je steeds de zin voor jezelf tot je hem kent en begrijpt
als je iets vergeten bent begin je opnieuw tot je de koran kan beluisteren en snappen zonder er al te veel bij na te denken
herhaal dit 5 keer en morgen weer 5 keer
overmorgen 4 en dan elke dag 1 keer minder tot je hem 1 keer per dag luisterd
je moet de betekenis steeds erbij in je hoofd houden terwijl je luisterd en niet met andere dingen bezig zijn ondertusse
als je hem met gemak snapt kun je hem 1 keer in de 2 of 3 dagen gaan luisteren en hem ook in je gebed gebruiken
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 00:54
surah 99 Az-zalzalah

1. 'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā.'Idhā = wanneer, als

Zulzilati = aardbeving van

Al-'Arđu = de aarde

Zilzālahā = hevig zal schudden

1. 'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 01:09
3. Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā.Wa = en

Qāla = (dan) zullen zeggen

Al-'Insānu = de mensen

Mā = wat

Lahā = gebeurt er

Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā.

nu de eerste 3 samen

1. 'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā.

2. Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā.

3. Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 01:18
4. Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhbārahā.

Yawma'idhin = dag van geloof, dag des oordeels, deze dag
Tuĥaddithu = omroeping is,verkondiging is, het nieuws is
'Akhbārahā = de aarde zijn geschiedenis


4. Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhbārahā.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 01:25
5. Bi'anna Rabbaka 'AwĥaŠ Lahā.


Bi'anna = bij mij, dat, want
Rabbaka = jullie Heer zal
'AwĥaŠ = beslissen, bevelen, openbaren (wat)
Lahā = (er) gebeuren zal
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 01:43
6. Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum.

Yawma'idhin = dag van geloof, dag des oordeels, deze dag

Yaşduru = in verschillende groepen is

An-Nāsu = de mens is

'Ashtātāan Liyuraw = tonend, laten zien, bekend maken

'A`mālahum = zijn daden, rijkdommen, bezigheden

6. Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum.nu alle 6 samen

1. 'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā.

2. Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā.

3. Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā.

4. Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhbārahā.

5. Bi'anna Rabbaka 'AwĥaŠ Lahā.

6. Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 01:56
7. Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarah.Faman = wie

Ya`mal = deed

Mithqāla = gewicht, grootte, volume

Dharratin = van een atoom, onzichtbaar deeltje

Khayrāan = kwaad, slecht, duister

Yarah = zal dit zien/aanschouwen7. Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarah.

alle 7 samen1. 'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā.

2. Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā.

3. Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā.

4. Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhbārahā.

5. Bi'anna Rabbaka 'AwĥaŠ Lahā.

6. Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum.

7. Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarah.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 02:12
8. Wa Man Ya`mal Mithqāla Dharratin Sharrāan Yarah.

Wa = en
Man = wie
Ya`mal = deed
Mithqāla = gewicht, grootte, volume
Dharratin = van een atoom, onzichtbaar deeltje
Sharrāan = kwaad, slecht, duister
Yarah = zal dit zien/aanschouwen


8. Wa Man Ya`mal Mithqāla Dharratin Sharrāan Yarah.


nu heel Surah Az-Zalzalah


1. 'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā.
2. Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā.
3. Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā.
4. Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhbārahā.
5. Bi'anna Rabbaka 'AwĥaŠ Lahā.
6. Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum.
7. Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarah.
8. Wa Man Ya`mal Mithqāla Dharratin Sharrāan Yarah.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:24
nu nog een surah over de laatste dag (dag des oordeels) met 11 versjesSurah 101 Al-Qari'ah

1. Al-Qāri`atu.

Al-Qāri`atu = de ramp

Al-Qāri`atu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:26
2. Mā Al-Qāri`atu.Mā = wat (is)

Al-Qāri`atu = de ramp

nu de eerste 2 samen1. Al-Qāri`atu.

Mā Al-Qāri`atu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:29
3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.Wa = en

Mā - wat/hoe

'Adrāka = kunnen jullie weten

Mā = wat/hoe

Al-Qāri`atu = de ramp is

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.nu de eerste 3 samen1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:34
4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

Yawma = dag

Yakūnu = waarop

An-Nāsu = de mens is

Kālfarāshi = als motten van

Al-Mabthūthi = door elkaar, verwarring, vertrooid

Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

de eerste 4 samen1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.

4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:39
5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.Wa = en

Yakūnu = waarop

Al-Jibālu = de bergen

Kāl`ihni = (net) als wol/schapenvacht van

Al-Manfūshi = pluizig, wollig, wolkerig, zandwolken, stofwolken5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.

alle 5 samen1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.

4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:44
6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.Fa'ammā = dan voor

Man = hem (wiens)

Thaqulat = zware, zwaar

Mawāzīnuhu = is weegschalen van goede daden

6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.

alle 6 samen1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.

4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.

6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:48
7. Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyatin.

Fahuwa = dan zal zijn

Fī = in

`Īshatin = leven

Rāđiyatin = heerlijk, leuk, aangenaam, geweldig, lekker

7. Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyatin.

alle 7 samen1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.

4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.

6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.

7. Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyatin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:54
8. Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu.

Wa = en

'Ammā = voor

Man = hem (wiens), degene (met)

Khaffat = lichte

Mawāzīnuhu = weegschalen van goede daden

8. Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu.alle 8 samen1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.

4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.

6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.

7. Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyatin.

8. Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 03:59
9. Fa'ummuhu Hāwiyatun.Fa'ummuhu = dan voor hem is

Hāwiyatun = Hawiyah

9. Fa'ummuhu Hāwiyatun.alle 9 samen1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.

4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.

6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.

7. Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyatin.

8. Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu.

9. Fa'ummuhu Hāwiyatun.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:02
10. Wa Mā 'Adrāka Mā Hiyah.

Wa = en

Mā = wat/hoe

'Adrāka = kunnen jullie weten

Mā = wat/hoe

Hiyah = (Hāwiyatun) zal zijn

10. Wa Mā 'Adrāka Mā Hiyah.

alle 10 samen

1. Al-Qāri`atu.

2. Mā Al-Qāri`atu.

3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.

4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.

5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.

6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.

7. Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyatin.

8. Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu.

9. Fa'ummuhu Hāwiyatun.

10. Wa Mā 'Adrāka Mā Hiyah.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:06
11. Nārun Ĥāmiyatun.


Nārun = vuur
Ĥāmiyatun = is laaiend, agressief, intensief heet


11. Nārun Ĥāmiyatun.


heel surah Al-Qari'ah

1. Al-Qāri`atu.
2. Mā Al-Qāri`atu.
3. Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu.
4. Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi.
5. Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manfūshi.
6. Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu.
7. Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyatin.
8. Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu.
9. Fa'ummuhu Hāwiyatun.
10. Wa Mā 'Adrāka Mā Hiyah.
11. Nārun Ĥāmiyatun.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:16
als je de vorige 3 surahs begrijpt kan je verder met de volgende en dat is 109 Al-Kafirun met 6 versjes aan de ongelovigen

1. Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna.Qul = zeg

Yā = oh

'Ayyuhā = voor jullie

Al-Kāfirūna = de ongelovigen

1. Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:18
2. Lā 'A`budu Mā Ta`budūna.Lā = nee, niet

'A`budu = (wij) aanbidden

Mā = wat

Ta`budūna = jullie aanbidden

2. Lā 'A`budu Mā Ta`budūna.

de eerste 2 samen1. Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna.

2. Lā 'A`budu Mā Ta`budūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:21
3. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.Wa = en

Lā = nee, niet

'Antum = jullie

`Ābidūna = zullen aanbidden

Mā = wat

'A`budu = (wij) aanbidden

3. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.de eerste 3 samen

1. Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna.

2. Lā 'A`budu Mā Ta`budūna.

3. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:23
4. Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum.Wa = en

Lā = nee, niet

'Anā = ik

`Ābidun = aanbidt

Mā `= wat

Abadttum = jullie aanbaden

4. Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum.

alle 4 samen1. Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna.

2. Lā 'A`budu Mā Ta`budūna.

3. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.

4. Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:26
5. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.

Wa = en

Lā = nee, niet

'Antum = jullie

`Ābidūna = zullen aanbidden

Mā = wat

'A`budu = (wij) aanbidden

5. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.

alle 5 samen1. Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna.

2. Lā 'A`budu Mā Ta`budūna.

3. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.

4. Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum.

5. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:27
6. Lakum Dīnukum Wa Liya Dīni.

Lakum =
Dīnukum =
Wa = en
Liya =
Dīni = geloof

6. Lakum Dīnukum Wa Liya Dīni.


heel surah Al-Kafirun

1. Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna.
2. Lā 'A`budu Mā Ta`budūna.
3. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.
4. Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum.
5. Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu.
6. Lakum Dīnukum Wa Liya Dīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:43
de volgende surah is 107 Al-Ma'un en heeft 7 versjes

gaat over de neppers onder de moslims

1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.'Ara'ayta = zag je, heb je gezien

Al-Ladhī = die, degenen

Yukadhdhibu = nep is, liegt over

Bid-Dīni = met dit geloof

1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:48
2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.

Fadhālika = dan dat is
Al-Ladhī = die, degene
Yadu``u = verstoot, negeert
Al-Yatīma = de wees


2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.

de eerste 2 samen

1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.
2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:53
3. Wa Lā Yaĥuđđu `AlaŠ Ţa`āmi Al-Miskīni.

Wa = en

Lā = nee, niet

Yaĥuđđu `AlaŠ = aansporen voor het, aanzetten tot, opwekken van anderen om

Ţa`āmi = voeden, geven, gunnen (aan)

Al-Miskīni = de armen3. Wa Lā Yaĥuđđu `AlaŠ Ţa`āmi Al-Miskīni.de eerste 3 samen1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.

2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.

3. Wa Lā Yaĥuđđu `AlaŠ Ţa`āmi Al-Miskīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 04:56
4. Fawaylun Lilmuşallīna.Fawaylun = dan wee hun, dan ga weg van hun, vermijdt hun

Lilmuşallīna = die bidden4. Fawaylun Lilmuşallīna.de eerste 4 samen

1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.

2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.

3. Wa Lā Yaĥuđđu `AlaŠ Ţa`āmi Al-Miskīni.

4. Fawaylun Lilmuşallīna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 05:00
5. Al-Ladhīna Hum `An Şalātihim Sāhūna.Al-Ladhīna = die, degene

Hum = hem, hun, die over

`An Şalātihim = hun gebed

Sāhūna = niet nadenken, zonder gevoel, achteloos5. Al-Ladhīna Hum `An Şalātihim Sāhūna.

alle 5 samen1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.

2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.

3. Wa Lā Yaĥuđđu `AlaŠ Ţa`āmi Al-Miskīni.

4. Fawaylun Lilmuşallīna.

5. Al-Ladhīna Hum `An Şalātihim Sāhūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 05:04
6. Al-Ladhīna Hum Yurā'ūna.Al-Ladhīna = die, degene

Hum = (van) hem, hun, die over

Yurā'ūna = opscheppen, te koop lopen, graag gezien willen worden

6. Al-Ladhīna Hum Yurā'ūna.

alle 6 samen

1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.

2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.

3. Wa Lā Yaĥuđđu `AlaŠ Ţa`āmi Al-Miskīni.

4. Fawaylun Lilmuşallīna.

5. Al-Ladhīna Hum `An Şalātihim Sāhūna.

6. Al-Ladhīna Hum Yurā'ūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 05:09
7. Wa Yamna`ūna Al-Mā`ūna.

Wa = en
Yamna`ūna = geen behoefte aan vriendelijkheid (voor)
Al-Mā`ūna = de behoeftigen

7. Wa Yamna`ūna Al-Mā`ūna.


heel surah Al-Ma'un

1. 'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni.
2. Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma.
3. Wa Lā Yaĥuđđu `AlaŠ Ţa`āmi Al-Miskīni.
4. Fawaylun Lilmuşallīna.
5. Al-Ladhīna Hum `An Şalātihim Sāhūna.
6. Al-Ladhīna Hum Yurā'ūna.
7. Wa Yamna`ūna Al-Mā`ūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 05:16
deze kennen de meeste misschien al maar zoniet leer dan ook 112 Al-Ichlaas met 4 versjes

1. Qul Huwa Allāhu 'Aĥadun.Qul = zeg

Huwa Allāhu = Allah is

'Aĥadun = de enige, alleen

1. Qul Huwa Allāhu 'Aĥadun.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 05:18
2. Allāhu Aş-Şamadu.Allāhu = Allah is

Aş-Şamadu = zichzelf genoeg, heeft niks nodig, niemand nodig, niet behoeftig, onafhankelijk

2. Allāhu Aş-Şamadu.de eerste 2 samen1. Qul Huwa Allāhu 'Aĥadun.

2. Allāhu Aş-Şamadu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 05:22
3. Lam Yalid Wa Lam Yūlad.Lam = geen

Yalid = opwekking, wakker gemaakt, ontstaan

Wa = en

Lam = geen

Yūlad = ontwaking, geboorte, opwekker3. Lam Yalid Wa Lam Yūlad.

de eerste 3 samen1. Qul Huwa Allāhu 'Aĥadun.

2. Allāhu Aş-Şamadu.

3. Lam Yalid Wa Lam Yūlad.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 05:27
4. Walam Yakun Lahu Kufūan 'Aĥadun.

Walam = en geen
Yakun Lahu Kufūan = aan hem niets is gelijk aan
'Aĥadun = de enige, alleen

4. Walam Yakun Lahu Kufūan 'Aĥadun.


heel surah Al-Ichlaas


1. Qul Huwa Allāhu 'Aĥadun.
2. Allāhu Aş-Şamadu.
3. Lam Yalid Wa Lam Yūlad.
4. Walam Yakun Lahu Kufūan 'Aĥadun.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 20:05
de volgende surah is Surah 110 An-Nasr en heeft maar 3 versjes

1. 'Idhā Jā'a Naşru Allāhi Wa Al-Fatĥu.

'Idhā = wanneer, als

Jā'a = komt

Naşru = hulp

Allāhi = van Allah

Wa = en

Al-Fatĥu = de overwinning

1. 'Idhā Jā'a Naşru Allāhi Wa Al-Fatĥu.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 20:13
2. Wa Ra'ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Allāhi 'Afwājāan.

Wa = en
Ra'ayta = zal zien
An-Nāsa = de mensen
Yadkhulūna = binnen stromen
Fī = in
Dīni = geloof
Allāhi = van Allah
'Afwājāan = groepsgewijze, in grote aantallen, veel achter elkaar


2. Wa Ra'ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Allāhi 'Afwājāan.


de eerste 2 samen

1. 'Idhā Jā'a Naşru Allāhi Wa Al-Fatĥu.
2. Wa Ra'ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Allāhi 'Afwājāan.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 20:37
het volgende hoofdstukje gaat over de nacht der beslissing

deze nacht zit verstopt in de maand Ramadan en is beter dan duizend maanden

tijdens deze nacht werd het eerste hoofdstuk van de Koran (Al-Alaq) aan de profeet (Mohammed vzmh) geopenbaard via de Heilige geest JibrielSurah 97 Al-Qadr met 5 versjes

1. 'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri.

'Innā =

'Anzalnāhu =

Fī =

Laylati =

Al-Qadri =

1. 'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 20:44
3. Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi Shahrin.

Laylatu

Al-Qadri

Khayrun

Min

'Alfi Shahrin

3. Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi Shahrin.

de eerste 3 samen

1. 'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri.

2.Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri.

3. Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi Shahrin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
14-07-10, 20:48
4. Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu Fīhā Bi'idhni Rabbihim Min Kulli 'Amrin.

Tanazzalu

Al-Malā'ikatu

Wa

Ar-Rūĥu

Fīhā

Bi'idhni

Rabbihim

Min Kulli 'Amrin

4. Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu Fīhā Bi'idhni Rabbihim Min Kulli 'Amrin.

alle 4 samen

1. 'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri.

2.Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri.

3. Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi Shahrin.

4. Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu Fīhā Bi'idhni Rabbihim Min Kulli 'Amrin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
15-07-10, 04:02
5. Salāmun Hiya ĤattaŠ Maţla`i Al-Fajri.


Salāmun =
Hiya =
ĤattaŠ =
Maţla`i =
Al-Fajri =


5. Salāmun Hiya ĤattaŠ Maţla`i Al-Fajri.


heel surah Al-Qadr


1. 'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri.
2.Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri.
3. Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi Shahrin.
4. Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu Fīhā Bi'idhni Rabbihim Min Kulli 'Amrin.
5. Salāmun Hiya ĤattaŠ Maţla`i Al-Fajri.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
17-07-10, 21:33
ik hoop dat jullie het al een beetje door beginnen te krijgen

de volgende surah is 113 al-Falaq met 5 versjes

1. Qul 'A`ūdhu Birabbi Al-Falaqi.

Qul = zeg

'A`ūdhu = ik zoek toevlucht, ik zoek mijn uitgangspunt

Birabbi = bij de Heer van

Al-Falaqi = de dageraad

1. Qul 'A`ūdhu Birabbi Al-Falaqi.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
17-07-10, 21:35
2. Min Sharri Mā Khalaqa.

Min = tegen/voor

Sharri = het slechte van, het kwade van

Mā = wat

Khalaqa - geschapen is2. Min Sharri Mā Khalaqa.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
17-07-10, 21:52
3. Wa Min Sharri Ghāsiqin 'Idhā Waqaba.


Wa = en
Min = tegen/voor
Sharri = het slechte van, het kwade van
Ghāsiqin =
'Idhā = wanneer, als
Waqaba =3. Wa Min Sharri Ghāsiqin 'Idhā Waqaba.
de eerste 3 samen


1. Qul 'A`ūdhu Birabbi Al-Falaqi.
2. Min Sharri Mā Khalaqa.
3. Wa Min Sharri Ghāsiqin 'Idhā Waqaba.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
17-07-10, 22:04
5. Wa Min Sharri Ĥāsidin 'Idhā Ĥasada.


Wa = en
Min = tegen/voor
Sharri = het slechte van/ het kwade van
Ĥāsidin = de benijder, de jaloerse
'Idhā = wanneer, als
Ĥasada = (deze) benijdt, toeslaat
5. Wa Min Sharri Ĥāsidin 'Idhā Ĥasada.heel Surah Al-Falaq


1. Qul 'A`ūdhu Birabbi Al-Falaqi.
2. Min Sharri Mā Khalaqa.
3. Wa Min Sharri Ghāsiqin 'Idhā Waqaba.
4. Wa Min Sharri An-Naffāthāti Fī Al-`Uqadi.
5. Wa Min Sharri Ĥāsidin 'Idhā Ĥasada.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
17-07-10, 23:46
de volgende surah is best lang dus doe je best
Surah 81 At-Takwier met 29 versjes
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 00:01
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.de eerste 2 samen1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 00:04
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.de eerste 3 samen

1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 00:08
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.


Wa = en
'Idhā
Al-`Ishāru
`Uţţilat4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.nu de eerste 4 samen


1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 00:18
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.nu alle 5 samen1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 00:23
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.Wa = en

'Idhā = wanneer, als

Al-Biĥāru

Sujjirat6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

nu alle 6 samen

1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 00:27
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.Wa = en
'Idhā = wanneer, als
An-Nufūsu = de zielen
Zūwijat = verenigen, samenkomen7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.alle 7 samen


1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 00:31
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.


Wa = en
'Idhā = wanneer, als
Al-Maw'ūdatu =
Su'ilat =8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.nu alle 8 samen


1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 03:15
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

Bi'ayyi =

Dhanbin =

Qutilat =9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

tot en met 91. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 03:20
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

Wa = en

'Idhā = wanneer, als

Aş-Şuĥufu =

Nushirat =

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

tot en met 101. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 03:25
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.Wa = en
'Idhā = wanneer, als
As-Samā'u = de lucht, de hemel
Kushiţat =


11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.


tot en met 111. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 03:42
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.Wa = en

'Idhā = wanneer, als

Al-Jaĥīmu

Su`irat12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.tot en met 121. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 03:50
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

Wa = en

'Idhā = wanneer, als

Al-Jannatu = de tuin

'Uzlifat = nabij zal worden gebracht, dichtbij zal komen13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

tot en met 13

1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.

13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 03:53
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.


Alimat
Nafsun = ziel
Mā = wat/hoe
'Aĥđarat
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.tot en met 141. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 16:13
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.


Falā =
'Uqsimu =
Bil-Khunnasi =
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
tot en met 151. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 16:23
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.

Al-Jawāri =

Al-Kunnasi =16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.tot en met 161. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.

13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.

15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.

16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 16:28
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.


Wa = en
Al-Layli = de nacht van
'Idhā `= wanneer, als
As`asa =17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.tot en met 171. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 16:35
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.


Wa = en
Aş-Şubĥi
'Idhā = wanneer, als
Tanaffasa =
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.
tot en met 181. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 16:46
19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.'Innahu = want zeker is, voorzeker is, voorwaar is
Laqawlu =
Rasūlin = profeet, boodschapper van
Karīmin =19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.


tot en met 19


1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.
19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 16:52
20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.

Dhī =

Qūwatin =

Inda =

Dhī =

Al-`Arshi =

Makīnin =20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.tot en met 20

1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.

13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.

15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.

16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.

17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.

18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.

19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.

20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 18:18
22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.


Wa = en
Mā = wat/hoe
Şāĥibukum =
Bimajnūnin =22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.tot en met 22


1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.
19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.
20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.
21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.
22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 18:27
23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.Wa = en

Laqad =

Ra'āhu = zag, heeft gezien

Bil-'Ufuqi =

Al-Mubīni =23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.tot en met 231. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.

13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.

15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.

16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.

17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.

18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.

19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.

20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.

21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.

22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.

23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 18:37
24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.


Wa = en
Mā = wat/hoe
Huwa = is hij
`AlaŠ = hoogste
Al-Ghaybi = de
Biđanīnin = bij24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.tot en met 24


1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.
19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.
20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.
21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.
22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.
23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.
24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 18:50
25. Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin.


Wa = en
Mā = wat/hoe (kan het zijn dat)
Huwa = is hij
Biqawli = dit woord van, dit bericht van, deze tekst van
Shayţānin = satan van, duivel van
Rajīmin = vervloeking, verwerping25. Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin.tot en met 25


1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.
19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.
20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.
21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.
22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.
23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.
24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.
25. Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 18:52
26. Fa'ayna Tadh/habūna.

Fa'ayna =

Tadh/habūna =26. Fa'ayna Tadh/habūna.tot en met 261. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.

13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.

15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.

16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.

17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.

18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.

19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.

20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.

21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.

22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.

23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.

24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.

25. Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin.

26. Fa'ayna Tadh/habūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 18:58
27. 'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna.'In =

Huwa =

'Illā =

Dhikrun =

Lil`ālamīna =27. 'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna.tot en met 271. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.

13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.

15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.

16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.

17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.

18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.

19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.

20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.

21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.

22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.

23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.

24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.

25. Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin.

26. Fa'ayna Tadh/habūna.

27. 'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 19:15
28. Liman Shā'a Minkum 'An Yastaqīma.Liman =
Shā'a =
Minkum =
'An Yastaqīma =28. Liman Shā'a Minkum 'An Yastaqīma.tot en met 281. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.
2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.
3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.
4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.
5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.
6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.
7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.
8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.
9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.
10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.
11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.
12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.
13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.
14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.
15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.
16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.
17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.
18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.
19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.
20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.
21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.
22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.
23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.
24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.
25. Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin.
26. Fa'ayna Tadh/habūna.
27. 'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna.
28. Liman Shā'a Minkum 'An Yastaqīma.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
18-07-10, 19:26
29. Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu Rabbu Al-`Ālamīna.

Wa = en

Mā = wat/hoe

Tashā'ūna =

'Illā ' = niets anders dan, behalve dan

An Yashā'a =

Allāhu = Allah is

Rabbu = (jullie) Heer van

Al-`Ālamīna = alles dat iets ''Is'', alles en iedereen, alles dat is geschapen

29. Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu Rabbu Al-`Ālamīna.heel Surah At-Takwier

1. 'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat.

2. Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat.

3. Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat.

4. Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat.

5. Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat.

6. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat.

7. Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat.

8. Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat.

9. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat.

10. Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat.

11. Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat.

12. Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su`irat.

13. Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat.

14. `Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat.

15. Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi.

16. Al-Jawāri Al-Kunnasi.

17. Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa.

18. Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa.

19. 'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin.

20. Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin.

21. Muţā`in Thamma 'Amīnin.

22. Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin.

23. Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni.

24. Wa Mā Huwa `AlaŠ Al-Ghaybi Biđanīnin.

25. Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin.

26. Fa'ayna Tadh/habūna.

27. 'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna.

28. Liman Shā'a Minkum 'An Yastaqīma.

29. Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu Rabbu Al-`Ālamīna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 01:01
de volgende surah is Surah 82 Al-infitaar met 19 versjes
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 01:29
2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.Wa = en
'Idhā = wanneer, als
Al-Kawākibu =
Antatharat =


2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.de eerste 2 samen


1. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.
2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 01:41
3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

Wa = en

'Idhā = wanneer, als

Al-Biĥāru

Fujjirat3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

de eerste 3 samen1. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 01:53
4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.


Wa = en
'Idhā = wanneer, als
Al-Qubūru = de
Bu`thirat =4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.


de eerste 4 samen1. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.
2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.
3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.
4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 02:08
5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.


Alimat =
Nafsun =
Mā =
Qaddamat =
Wa =
'Akhkharat =


5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 02:51
6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.


Yā = oh
Ayyuhā = voor jullie
Al-'Insānu = de mensen
Mā = wat/hoe
Gharraka
Birabbika = met jullie Heer
Al-Karīmi =
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 03:08
7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

Al-Ladhī = diegene, die

Khalaqaka = jullie heeft geschapen, schiep

Fasawwāka =

Fa = dan

adalaka =
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 03:20
8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.


Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka


8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.tot en met 8


1. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.
2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.
3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.
4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.
5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.
6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.
7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.
8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

miss_Hanane1
19-07-10, 14:05
Djazaak Allah oe gairan voor deze interessante topic :vrede:
check je hoekje lieve zus :sjans:
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 17:15
9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.


Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni


9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.tot en met 91. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.
2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.
3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.
4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.
5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.
6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.
7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.
8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.
9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 17:35
10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

Wa = en

'Inna = voorwaar, voorzeker, want zeker, heel zeker

Alaykum = over jullie, met jullie

Laĥāfižīna =
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 17:44
11. Kirāmāan Kātibīna.

Kirāmāan =

Kātibīna =11. Kirāmāan Kātibīna.tot en met 111. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 17:54
12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.Ya`lamūna =

Mā = wat/hoe

Taf`alūna =12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

tot en met 121. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 18:06
13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.'Inna = voorwaar, voorzeker, want zeker, heel zeker

Al-'Abrāra = de

Lafī =

Na`īmin =13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.

tot en met 131. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 18:20
14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.

Wa = en

'Inna =

Al-Fujjāra = de

Lafī =

Jaĥīmin =14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.tot en met 141. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.

14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 18:32
15. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.Yaşlawnahā =

Yawma = dag zal

Ad-Dīni =15. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.tot en met 1515. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.tot en met 151. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.

14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.

15. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 18:43
16. Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna.

Wa = en

Mā = wat/hoe

Hum =

Anhā =

Bighā'ibīna =16. Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna.tot en met 161. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.

14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.

15. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.

16. Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 18:50
17. Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.

Wa = en

Mā = wat/hoe

'Adrāka = weten jullie, kunnen jullie weten

Mā = wat/hoe

Yawmu = de dag

Ad-Dīni = (des oordeels) van het geloof, der religie17. Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.

tot en met 171. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.

14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.

15. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.

16. Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna.

17. Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 18:52
18. Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni

18. Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.tot en met 181. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.

14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.

15. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.

16. Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna.

17. Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.

18. Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
19-07-10, 18:59
19. Yawma Lā Tamliku Nafsun Linafsin Shay'āan Wa Al-'Amru Yawma'idhin Lillāhi.

Yawma Lā Tamliku Nafsun Linafsin Shay'āan Wa Al-'Amru Yawma'idhin Lillāhi19. Yawma Lā Tamliku Nafsun Linafsin Shay'āan Wa Al-'Amru Yawma'idhin Lillāhi.heel surah Al-Infitaar1. 'Idhā As-Samā'u Anfaţarat.

2. Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat.

3. Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat.

4. Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat.

5. `Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat.

6. Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi.

7. Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka.

8. Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka.

9. Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni.

10. Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna.

11. Kirāmāan Kātibīna.

12. Ya`lamūna Mā Taf`alūna.

13. 'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin.

14. Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin.

15. Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni.

16. Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna.

17. Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.

18. Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni.

19. Yawma Lā Tamliku Nafsun Linafsin Shay'āan Wa Al-'Amru Yawma'idhin Lillāhi.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
20-07-10, 01:45
als iemand trouwens graag een bepaalde surah wilt leren moet ie maar roepen dan plaats ik die zo snel mogelijk insha'allah

de volgende surah is 83 Al-Mutaffifien met 36 versjes
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
20-07-10, 16:32
2. Al-Ladhīna 'Idhā Aktālū `AlaŠ An-Nāsi Yastawfūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
20-07-10, 16:33
3. Wa 'Idhā Kālūhum 'Aw Wazanūhum Yukhsirūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
20-07-10, 16:33
4. 'Alā Yažunnu 'Ūla'ika 'Annahum Mab`ūthūna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
20-07-10, 16:34
5. Liyawmin `Ažīmin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Mantha-Moslim
20-07-10, 16:35
6. Yawma Yaqūmu An-Nāsu Lirabbi Al-`Ālamīna.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

OsmanliTurk
28-07-10, 13:23
Hele handige tip, en mooi uitgelegd zuster :)
ik heb de wil om heel veel te leren, maar ik weet weinig uit de koran uit mijn hoofd daarom is het heel handig om dit als tip te gebruiken

jazakAllahu ghairan
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
24-09-10, 16:40
DjazakAllahoe Ghairan
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sjarlus
25-09-10, 15:47
Waarom zou je de koran uit je hoofd moeten/willen leren? Staat dat in de koran?

John61
25-09-10, 22:47
Waarom zou je de koran uit je hoofd moeten/willen leren? Staat dat in de koran?

De zuster zal nu zo''n 100 berichten hebben, en mag ze lid worden van het zusterhoekje in ansaar :cola:

keajaiban
27-09-10, 16:13
very nice, thxz a lot!

Allahou Akbar
29-09-10, 23:59
:bism:
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl