PDA

Bekijk Volledige Versie : Voorwaar, zij worden bestraft en zij worden niet bestraft omIslamMyWay
11-07-10, 12:55
Voorwaar, zij worden bestraft en zij worden niet bestraft omwille van iets groots…

Geschreven door -Iemaam `Abdoellah ibn `Abdoer-Rahmaan ibn Saalih al-Bassaam
Tuesday 08 June 2010

Op gezag van `Abdoellah ibn `Abbaas (رضي الله تعالى عنهما) die zei: De Profeet (صلى الله عليه و سلم) kwam langs twee graven en zei:

"Voorwaar, zij worden bestraft en zij worden niet bestraft omwille van iets groots. Wat betreft één van hen, hij beschermde zichzelf niet tegen urine en wat betreft de ander, hij lasterde."


Vervolgens greep (de Profeet (صلى الله عليه و سلم)) een verse palmtak en brak deze in tweeën en plaatste er op iedere graf één.


Zij (de metgezellen) vroegen: "O, boodschapper van Allah, waarom heeft u dit gedaan?"


Hij (صلى الله عليه و سلم) zei: "Wellicht verlicht dit hun bestraffing zolang zij (de palmtakken) niet opdrogen."


Aboe Mas`oed zei hierover: "En de plek waar er werd geplant was tegenover het hoofd." Dit is overlevert met een authentieke ketting.
Algemene betekenis:
De Profeet (صلى الله عليه و سلم) en zijn metgezellen kwamen langs twee graven. Vervolgens openbaarde Allah (سبحانه و تعالى) de situatie van deze twee personen in het graf aan hem صلى) الله عليه و سلم) ) en zag wie van hen bestraft werd. Vervolgens berichtte hij (صلى الله عليه و سلم) zijn metgezellen hier over in om zijn gemeenschap te waarschuwen. Want deze twee personen die in het graf lagen, één ieder van hen werd bestraft vanwege een lichte zonde.


Eén van hen die bestraft werd, beschermde zichzelf niet tijdens het urineren waardoor er urine op zijn lichaam en kleding kwam.


En de andere was een (menselijke) duivel die tussen de mensen heen en weer ging met lasterpraatjes (an-namiemah) wat vijandschap en haat veroorzaakte tussen de mensen. In het bijzonder als het om familie en vrienden gaat. Hij gaat naar een persoon en vertelt hem wat de ander gezegd heeft, vervolgens gaat hij naar de andere en vertelt hem wat de eerste gezegd heeft. Dus veroorzaakt hij ruzie tussen hen.


En de Islaam is met liefde en vriendelijkheid tussen de mensen gekomen en met het wegnemen van onenigheden en ruzies.


Maar de nobele en barmhartige (i.e. de Profeet) kreeg medelijden en barmhartigheid jegens hen. Dus nam hij een verse palmtak en brak deze in tweeën en plaatste er één op elk graf. Vervolgens vroegen de metgezellen de Profeet (صلى الله عليه و سلم) over deze vreemde handeling. Hij (صلى الله عليه و سلم) zei: "Wellicht dat Allah hun bestraffing verlicht."


Het geschil wat is opgetreden tussen de geleerden:

De geleerden zijn in geschil geraakt over het plaatsen van een palmtak op een graf. Sommigen zeiden dat het aanbevolen is om een palmtak op een graf te plaatsen want zij hebben deze handeling van de Profeet صلى الله عليه و سلم)) tot een algemene Islaamitische wetgeving genomen. En hun beweegreden hiervoor is bekend. En dat is dat deze palmtak zolang zij vers blijft de tasbieh[1] blijft verrichten bij de persoon in het graf en hopelijk dat hem deze tasbieh bereikt waardoor zijn graf verlicht wordt.


Sommige geleerden zeggen dat dit niet toegestaan is omdat de Islamitische wetgeving aanbidding is wat een bewijs vergt en er is niets in de Islamitische wetgeving die dit bevestigt. Wat betreft dit voorval dan is dit een specifieke zaak waarvan de wijsheid verborgen is. En daarom heeft de Profeet (صلى الله عليه و سلم) dit met niemand anders gedaan behalve deze twee personen in het graf. En zo ook heeft niemand van de metgezellen dit verricht. Behalve wat is overlevert op gezag van Boeraydah ibn al-Hoesayn dat hij opdroeg om twee palmtakken op zijn graf te plaatsen na zijn dood.


Wat betreft de tasbieh, dan is dit niet alleen specifiek voor iets dat vers is maar ook voor wat opgedroogd is. Allah (تعالى) zegt:


"Er is niets of het roept Zijn Glorie uit." [al-Israa (17): 44


Welke punten kunnen we ontleden uit de overlevering:

1. De bevestiging dat de bestraffing in het graf plaatsvindt zoals dit bekend is vanuit de vele berichten hierover. En dit is de madhab van de meerderheid van de oemmah (gemeenschap).


2. Jezelf niet beschermen van onreinheden is een oorzaak voor deze bestraffing. Dus het is verplicht om je hiertegen te beschermen. En de overlevering wijst erop dat er voor urine een specificatie is met betrekking tot de bestraffing in het graf. En dit wordt bevestigd door hetgeen al-Haakim en Ibn Khoezayma hebben overgeleverd: "De meeste bestraffingen die plaatsvinden in het graf zijn omwille van urine." En Ibn Hadjr zei over deze overlevering: "De ketting (van overleveraars) is authentiek."


3. Het verbod op het lasteren over mensen en het verspreiden van laster onder de mensen en dat het een oorzaak is voor de bestraffing van het graf.


4 De barmhartigheid van de Profeet (صلى الله عليه و سلم) met zijn metgezellen en zijn toewijding om het slechte van hen weg te houden.


5. Het zwijgen over zonden en tekortkomingen. Want de Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft de namen van de twee personen in het graf niet genoemd en wellicht heeft hij dit ook zo bedoelt.

6. Zij werden niet bestraft omwille van iets groots. Want het laten van lasteren en jezelf beschermen tegen urine valt niet onder de zaken die moeilijk en zwaar zijn. Maar hun bestraffing werd vergroot vanwege de slechtheden die deze daden met zich meebrengen

Samengevat uit `Omdat al-Ahkaam van al-Iemaam `Abdelghanie al-Maqdasie met de uitleg van al-Iemaam `Abdoellah ibn `Abdoer-Rahmaan ibn Saalih al-Bassaam, hadieth nr. 16 vanaf blz. 35.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Voetnoot vertaler: het zeggen van soebhaanallah.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
19-08-10, 18:09
Salaam Aleykoum
Dat wist ik nog niet van de palmtak

DjazakAllahoe Ghairan
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl