PDA

Bekijk Volledige Versie : Begrijp het dan!malikah4
05-08-10, 20:01
Assalamnoe Alaikoum Warahmatoelah WabarakatoehBegrijp het dan!Bismillah!Allah soebhana wa ta aala heeft meer het recht om Hem te vrezen dan dat je een mens vreesd die geschapen is door Allah.De mujahideen en de moslimgevangenen hebben dit vaak goed begrepen en hebben dit risico gekozen en genomen omwille van Allah.Daardoor zullen velen niet de liefde voelen voor hun eigen broeders en zusters dan Hun die voelen.

Ze staan op en huilen ze leven niet maar voelen pijn in hun hart in hun ziel.

Ze hebben pijn echte pijn en genieten niet van dit leven.

Ze zullen zich pas goed voelen als hun broeders en zusters vrij zijn!

Ze zullen zich pas goed voelen en kunnen leven en lachen als de shariah op aarde is.Strijden op de weg van Allah

Overgeleverd van Ubu Musa r.a. dat hij heeft gezegd < Er kwam een man naar de profeet s.a.w.s.. En zei tegen hem < Wat is strijden op de weg van Allah? Want sommigen van ons strijden uit woede en anderen uit trots. > Hij s.a.w.s. Hief zijn hoofd naar hem op omdat hij (de vragensteller) stond en zei tegen hem < Wie strijdt zodat het Woord van Allah het hoogst zal zijn, diegene is (strijdend op de weg van Allah). door Al-Bukhari [125]Als zij hun broeders en zusters hebben bevrijd!

Hun zullen nooit hun broeders en zusters in de steek laten die onteerd worden,die gevangen zitten die gemarteld worden met de meeste erge dingen ze zijn gescheiden van hun gezinnen ze hebben pijn.

Wanneer denken jullie aan hun?Wij zijn degene die deze broeders en zusters redden?

Wie zijn degenen die een poging doen?En zelf het risico nemen omwille van Allah om gevangen te worden genomen?Dat zijn de mujahideen dat zijn de moslims die de walaa al baraa in hun harten hebben!Allahoe Akbar!Op een dag zullen onze moslims bevrijd worden

Op een dag zal er gevraagd worden waarom die leiders hun niet hebben gestuend!

Waarom ze geen fatwas hebben gegeven om hun te bevrijden!

Waarom ze geen shariah hebben ingesteld!Op een dag is er de vergelding en zullen de gevangen en diegene die onrecht is aangedaan hun doeas ow hun doeas!

Omdat ze niet geholpen zijn zullen op deze leiders terecht komen!Maar niet op de mujahideen

NIET OP DE MUAJHIDEEN!

En niet op degenen die huilen in hun soedjoed en de mujahideen steunen finacieel met wapens of IN HUN HARTEN!

Of door zelf te strijdenDe ahadiths zijn al zo vaak geplaatst zo vaak.Waarom worden de ahadiths de woorden van onze geliefde Profeet niet aangenomen?

WAAROM?

IS JULLIE HART ZO HARD?Laat de mujahideen met rust want ze hebben bereikt wat wij niet bereikt hebben nameliojk veiligheid door het slagveld te kiezen!

Boven de veilige huizen met vrouwen en geld en familie en leuke bezighedenZIJ HEBBEN DIT VERLATEN ZE HEBBEN HUN KINDEREN VERLATEN VOOR ALLAHVoor de shariah ze houden zoveel van AllahAllahoe Akbar!

Allahoe Akbar ze houden zoveel van AllahEn haten de koefaar

de koefaarDie onze broeders en zusters afknallen omdat ze allahs wetten invoerenZE HATEN HUN!ZE STRIJDEN TEGEN HUN!Laat hun met rust ze zijn beter als ons allemaal.Moge Allah hun belonen Moge Allah ons alles geven wat we wensen!Allahoe akbarbegrijp VOOR 1 KEER MIJN BVERDRIETIGE WOORDEN OM DEZE OEMMAH

DE OEMMAH DIE ZO VERDEELD ISBEGRIJP VOOR 1 KEER DE TRANEN EN PIJN DIE WIJ VOELENDE OPLOSSING VOOR AL ONZE PROBLEMEN IS NIET KENNIS OPDOEN MAAR JIHAADHelp je broeders en zusters daar waar je kan!Al is het maar met een DOEA!Ya rabbie laat deze leiders hun ogen open gaan laat deze leiders hun ogen opengaan en hun volgelingen ook

Zodat we samen de shariah in kunnen voelen en onze gevangenen bevrijd wordenamin.Jullie zuster in het geloof de islaam het beste geloof op aarde!
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
05-08-10, 20:07
]Salaam aleykoum.

Bismillahir Rahmanir Rahiem

Inderdaad ze dienen zelfs bevrijd te worden,wat als die broeders en zusters die onrecht worden aangedaan doea tegen ons gaan doen????????????
van ya rab straf de oemmah straf de broeders Die ons niet komen helpen en ons niet bevrijden!!!
Waar staan jullie broeders straks dan?
waarom komen velen hun verplichtingen niet meer na?
Is er dan zo weinig vertrouwen nog in onze Schepper?

Weet dat de overwinning met geduld komt

Kom en laten we onze dorst lessen met deze mooie betekenis...
Allah subhana wa ta aala leert ons dat er geen overwinning voor het religieuze mogelijk is en geen succes voor moslims, behalve door geduld uit te oefenen.
Hij leert ons datgene die het geduld kan opbrengen om te volharden in de waarheid, die zal overwinnen.

Allah subhana wa ta aala zegt in de beschrijving van de ontmoeting tussen Taloet en Djaloet (David en Goliath) in surat al Baqarah, dat het gaat om een confrontatie tussen 2 legers: Een leger van de gelovigen onder leiding van Taloet, en een leger van ongelovigen onder leiding van Djaloet.
Aan het einde van het verhaal zegt Allah swt:
"Degene die overtuigd waren dat zij Allah zeker zouden ontmoeten, zeiden: "hoeveel kleine troepen hebben niet grotere troepen overwonnen, met het verlof van Allah. En Allah is met de geduldigen.
En toen zij optrokken tegen Djaloet en zijn legers, zeiden zei: "Onze heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk. "Toen versloegen zij hem net verlof van Allah."
{surat al Baqarah 2 - 249/251}

We moeten immers altijd de doea vrezen van degene die onrecht word aangedaan.


Moge Allah onze broeders en zusters helpen die vaak onterecht gevangen zitten en oneervol behandeld worden hun kracht geven om deze beproevingen te doorstaan en broeders laten opstaan die hun komen bevrijden amin

wa aleykoum salaamLosgeld betalen gevengenen ruil een gevangenis besluipen veroveren enz.[/COLOR]Verklaringen Van De Klassieke Geleerden Omtrent Het Bevrijden van MoslimGevangenen .

Cageprisoners com

De geleerden hebben vele posities omtrent deze onderwerp, maar zij zijn akkoord gegaan dat het verplicht is om de Moslimgevangenen van oorlog te bevrijden door ofwel onszelf of onze rijkdom op te offeren .

Ibn Qudamah Al-Hanbali zei (Al-Mughni 9/228) :

Het is verplicht om het losgeld geld te betalen voor de Moslim gevangenen , indien het mogelijk is.

Dit werd ook door Umar bin Abdul-Aziz, Imam Malik en Ishaq gezegd. Het is overleverd door Ibn Zubair dat hij aan Al-Hassan bin Ali vroeg over het bevrijden van de gevangenen. Al-Hassan antwoordde: “Het is verplicht over de hele Aarde waarop hij heeft gevochten.”

Het is bevestigt dat de Boodschapper van Allah (sallalahi alahi wa salam) zei: “Voed de hongerige, bezoekt de zieke en bevrijd de gevangene.”

Het is overleverd door Saeed via de keten van Hibban bin Jabalah , dat de Boodschapper van Allah (sallalahi alahi wasalam]

hij (salalahi wasalam) zei: “Inderdaad is het verplicht voor de Moslims om hun gevangenen te bevrijden of om hun losgeld te betalen.”


De Boodschapper van Allah (sallahi alahi wasalam) schreef een brief waarin hij de Muhajireen en Ansar aanraadt: “om de vijandelijke soldaten in hun vestingen te bedwingen en om de Moslims gevangenen met goedheid te bevrijden.”


De Boodschapper van Allah (sallahlahi alahi wasalam) betaalde het losgeld voor twee Moslims mannen door middel van man die hij (sallahi alahi wasalam) had genomen van Bani Uqail en hij betaalde het losgeld voor twee mensen met een vrouw die als geschenk gegeven werd door Salamah bin Al-Akwa.


Deze bewijzen tonen aan hoe de gevangenen bevrijd werden en specificeren niet een bijzondere manier. Nochtans, indien wij de gevangenen door een bijzondere manier kunnen bevrijden dan wordt het verplicht voor ons om die manier te nemen.
Dit is wat de juristen deden en zij zeiden: “Het is ons opgelegd om zelfs oorlog te voeren om de Moslims gevangenen vrij te laten, indien wij in een positie zijn om oorlog te voeren.”

Imam An-Nawawi zei (Ar-Raudah 10/216) :


Indien de vijand Een of twee Moslim gevangen neemt, dan is dat gelijk aan het binnenvallen van een Islamitische land ? Er zijn twee opinies hierover .
De eerste opinie is NEE, omdat de probleem van een Moslim soldaat onbeduidend is.
De correctere en andere opinie van de twee is JA, omdat de onschendbaarheid van een enkele Moslim groter is dan de onschendbaarheid van een volledige staat.
Daarom als de Islamitische Staat dicht bij de locatie is waar de gevangene gevangengenomen werd, dan zou het de gevangene moeten vrijgeven en een bedrag vaststellen bij degenen die heeft hem gevangengenomen. (Anderzijds is het betalen van het losgeld geld wajib (opgelegd) indien wij de gevangene erdoor kunnen bevrijden.)

Al-Qurtubi (2/26) zei:

Onze geleerden hebben gezegd dat het vrijkopen van de gevangenen met geld wajib (verplicht) is, zelfs wanneer geen dirham in de Islamitische Schatkamer overblijft. Ibn Khuwaiz Mindad heeft het bestaan van verzen van de Quran die de verplichting aanduidt de gevangenen vrij te laten bevestigd . Het is ook overlevert dat de Boodschapper van Allah (sallahi alahi wasalam) de gevangenen vrijkocht en anderen beveelde om dit ook te doen.
Dit is ook volgens de Moslims en hun consensus genomen dat het verplicht is om de gevangenen te bevrijden door het nemen van geld uit de Islamitische Schatkamer en indien dat niet mogelijk is, dan het wordt opgelegd als een collectieve plicht: indien een persoon het uitvoert, is de zonde van de schouders van de overige Moslims opgeheven.


Gerelateerd aan de auteur van Het Boek van Jihad en Vechten in Islamitische Politiek van de auteur van As- Seer Al-Kabeer met zijn commentaar (3/1583) :Het is OKAY om zowel man als vrouwelijke niet--moslim gevangenen die in de handen van de Moslims zijn te ruilen , voor Moslimgevangenen. Deze mening wordt ondersteund door Abu Yusuf, Muhammad en het is de sterkste mening die wordt ondersteund door Abu Hanifah (moge Allah behaagd met hem zijn).


Ibn Juzai Al-Maliki zei (Pag:172 van Qawaneen Al-Ahkam As-Shar’iyyah) :


Het is noodzakelijk om de Moslims gevangenen uit de handen van de ongelovigen te redden door tegen hen het vechten .
Indien de Moslims onbekwaam zijn om dit te doen, dan zijn ze verplicht om het losgeld te betalen.
Het ligt al plicht bij een rijke persoon en op de Imam (leider) , om het losgeld te betalen voor de arme mensen, vanuit de Islamitische Schatkamer .
Indien zij nog steeds tekortschieten, dan wordt het opgelegd om het van de rijkdom van alle Moslims te nemen, zelfs wanneer het hun rijkdom beŽindigt.

Al-Izz bin Abdus-Salam zei (Pag 97 van Ahkam Al-Jihad wa Fadailihi) :

Het bevrijden van De Moslimgevangenen uit de handen van de ongelovige is een van de best middelen om dicht bij Allah komen .
Sommige van de geleerden hebben gezegd: “Indien een Moslim is gevangengenomen , wordt het ons verplicht te volharden in het bevechten van de ongelovige vijand tot wij ofwel de Moslimgevangenen hebben bevrijdt ofwel de ongelovige vijand hebben vernietigd. Daarom ,wat zegt u dan als zij grote aantallen Moslims gevangennemen!???? ?De sjeik-ul-islam Ibn Taymiyyah zei (Al-Fatawa 28/635) :


De gevangenen bevrijden is een van de grootste opgelegde daden en het betalen van losgeld en andere middelen hiervoor, is een van de geweldigste manieren om dicht bij Allah te komen.

Ibn Al-Arabi zei (Ahkam Al-Quran 2/440) :

Tenzij de gevangenen van de zwakkeren en onderdrukten zijn, dan zou de Staat standvastig in haar zaak moeten zijn. Hen met onze lichamen te helpen is wajib (verplicht) en niemand zou achter moeten blijven totdat zij allen erop uitgaan om hen te redden of al hun rijkdom uitgeven om hen te redden. Dit werd door Imam Malik en alle geleerden gezegd. Welzeker, bij Allah horen wij en naar Hem moeten wij terugkeren, indien wij onze broeders in de handen van de vijand achterlaten en zij hebben rijkdom, wapens, grote aantallen, kracht en autoriteit.

Ibn Hajar Al-Haithami zei (Tuhfah Al-Muhtaj 9/237) zei:

Indien de vijand een enkele Moslim gevangenneemt, wordt het wajib (verplicht) op iedereen die de bekwaamheid heeft te snellen naar hun redding (zelfs zonder het zoeken van iemand’s toestemming) .
Het is duidelijk dat het verplicht is op iedereen, gelijkaardig op de toestand waar de vijand ons land binnenvalt.
Bovendien heeft het redden van onze broeders een hogere prioriteit, want de onschendbaarheid van een Moslim is groter (dan de onschendbaarheid van een Staat) .Abu Bakr Al-Jassas (Ahkam Al-Quran 1/58) zei:

Het vrijkopen van Moslims gevangenen is een van de verplichte daden die op ons gevestigd is. Al-Hajjaj bin Artaah verteld over deze regel van zijn grootvader, dat de Boodschapper van Allah (sallalahi alahi wasalam) een brief naar de Muhajireen en Ansar schreef, om de vijand gevangen te houden in hun bolkwerk, hun gevangenen vrij te kopen voor iets passends en om vrede te sluiten onder de Moslims . Mansoor levert over van Shaqeeq bin Salamah van Abu Musa Al-Ash’ari dat de Boodschapper van Allah (sallalahi alahi wasalam) zei: “Voer de hongerige, verspreid de groet (salam) uit, bezoek de zieke en bevrijd de gevangene.”

Deze twee dienen als bewijs voor het bevrijden van de gevangenen , vanwege het woord‘AL-Aani’ die verwijst in het Arabisch naar gevangene. Imran bin Hussain en Salamah bin Al-Akwa’ leveren over dat de Boodschapper van Allah (Sallalahi alahi wasalam) Moslimgevangenen vrijkocht van heidenen .

Ibn Hajar Al-Asqalani zei (Fath Al-Bari 6/167) :

Het gezegde van Imam Al-Bukhari, ‘Het Hoofdstuk omtrent het Bevrijden van Gevangenen’ verwijst naar het bevrijden van hen uit de handen van de vijand door geld of door andere middelen. Het woord ‘Al-Fakak’, waar de fa (de Arabisch brief) van het woord een fatha (het is ook geoorloofd voor het gebruiken van een kasrah) heeft , betekent te bevrijden. Dit woord is in twee hadiths vermeld. De eerste is de hadith van Abu Musa: “Bevrijdt de gevangene.” Ibn Battal zei dat het bevrijden van de gevangenenopgelegd is als een collectieve plicht

( Fard Kifaya). Deze mening wordt ook door de meerderheid van de geleerden vastgehouden.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
06-08-10, 15:48
omhoog
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl