PDA

Bekijk Volledige Versie : Een mooie ahadith mashaAllahmalikah4
10-08-10, 20:55
HADITH Nawawi 24Een mooie ahadith mashaAllah!Volgens Aboe Dzarr al-Ghifari(Allahs welbehagen zij met hem) behoort volgens de profeet van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem)tot hetgeen hij van zijn Heer, de Machtige en Verhevene, overgeleverd heeft, dat Hij 1 gezegd heeft:O, Mijn dienaren! Ik heb voor Mijzelf onrechtvaardigheid beslist uitgesloten en heb dat ook aan jullie onder elkaar verboden. Behandelt elkaar dus niet onrechtvaardig.O,Mijn dienaren! Jullie dwalen allemaal, behalve degene die Ik geleid heb; vraagt Mij dus om leiding en Ik zal jullie leiden.O, Mijn dienaren! Jullie lijden allemaal honger,behalve degene die Ik gevoed heb; vraagt Mij dus om voedsel en Ik zal jullie voeden. O, Mijn dienaren! Jullie zijn allemaal naakt, behalve degene die Ik gekleed heb; vraagt Mij dus om kleding en Ik zal jullie kleden.O, Mijn dienaren! Jullie maken dag en nacht fouten en Ik vergeef alle zonden; vraagt Mij dus om vergiffenis en Ik zal jullie vergeven.O, Mijn dienaren! Jullie zijn niet in staat om Mij nadeel toe te brengen en jullie kunnen Mij dus ook geen nadeel berokkenen; jullie zijn niet in staat Mij van nut te zijn en jullie kunnen dus ook niet nuttig voor Mij zijn. O,Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn 1 net zo vroom zijn als de vroomste ziel onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn heerschappij toevoegen. O, Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn net zo laaghartig zijn als de meest laaghartige onder jullie, dan zou dat niets aan Mijn heerschappij afdoen.O,Mijn dienaren! Al zouden jullie van de eerste tot de laatste mens en djinn, allemaal op één open vlakte staan en zouden jullie je verlangen aan Mij kenbaar maken, dan zou Mijn bezit-al zou Ik iedereen geven wat hij verlangde-niet méér verminderen, dan dat wat een naald aan de zee onttrekt, wanneer zij daarin gedoopt wordt2 .O, Mijn dienaren! Jullie daden zijn (uitsluitend)voor jullie rekening en daarnaar zullen jullie beloond worden. Laat daarom iemand die iets goeds ontvangt

3 Allah prijzen en laat degene die iets anders ontvangt, niemand anders dan zichzelf daar een verwijt van maken.'Overgeleverd door Moslim1 Er is hier sprake van een zogenaamde hadis qodsi(letterlijk: een heilige hadis).Dit is een hadis waarvan de inhoud door Allah aan de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) geopenbaard is,maar waarvan de bewoording van de profeet(Allahs zegen en vrede zij met hem) zélf is. Een hadis qodsi maakt dus absoluut geen deel uit van de heilige Qor'an1 Met een djinn wordt hier een meestal bovenzintuigelijk wezen bedoelt, dat uit het element vuur is geschapen

2 Als je een naald in de zee doopt, dan verdwijnt daar slechts een minuskuul waterdruppeltje uit wat aan de naald blijft hangen als je de naald weer uit de zee haalt.Hiermee word vermindering van Allahs bezit vergeleken.

3 Dat wil zeggen: in het hiernamaals
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

PurpleLady
13-08-10, 22:25
Masha Allah, zeer mooi
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
18-08-10, 13:24
Ja klopt oegtie.

Moge Allah ons helpen om vaak naar Hem toe te keren en dat Hij ons juist moge leiden amin.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl