PDA

Bekijk Volledige Versie : Wat betekend soennah?malikah4
16-08-10, 17:30
De Soenna

Het woord Soenna betekent methode, voorbeeld of weg.
Het slaat op datgene wat de profeet (sallalahoe alahi wasalam) zei, deed of waar hij het mee eens was.
U kunt de Soenna bestuderen, niet om er achter te komen of alles wat over de profeet (sallalahoe alahi wasalam) en zijn metgezellen gezegd wordt waar is, maar om te zien, dat de Profeet (sallalahoe alahi wasalam) een mooi voorbeeld heeft gegeven in de diverse situaties van het leven. Als u zijn levenswandel volgt, kan het u niet ontgaan hoe volledig hij op God vertrouwde, hoe betrouwbaar en toegewijd hij was, hoe zijn vroomheid aanhield, ook bij zijn strijd om Allahs woord boven alles te laten zegevieren, zijn kracht en wijsheid en zijn medeleven en zorg voor de mens.
Hij was zo edelmoedig en zijn voorbeeld was zo mooi, dat de metgezellen meer van hem hielden dan van zichzelf.
Ons belangrijkste doel om de Soenna te bestuderen moet dus het ontwikkelen van een innige liefde voor de profeet (sallalahoe alahi wasalam) zijn, en de grote wens om zijn voorbeeld te volgen.
Omdat Mohammed (sallalahoe alahi wasalam) de laatste boodschapper van Allah is, heeft zijn leven en zijn werk een waarde die boven zijn tijd uitstijgt.
De Soenna van de profeet (sallalahoe alahi wasalam)benadrukt de natuurlijke behoeften, die elke mens heeft.
De Qur'aan verduidelijkt dat:

"Zij, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, legt Hij het goede op en verbiedt het kwade, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden.
Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is neder-gezonden, volgen, zullen gewis slagen."
(Qur'aan 7:157)

Op een praktisch niveau hebben we de Soenna nodig om er achter te komen, hoe wij de belangrijke verplichtingen zoals Salaat, het vasten in de Ramadan en de Hadj moeten verrichten. Voor zulke daden van aanbidding mag er niets aan de Soenna toegevoegd worden, maar er mag ook niets weggelaten worden.
Dus zonder het gedetailleerde voorbeeld van de profeet (sallalahoe alahi wasalam) en zijn instructies kunnen we de Qur'aan niet in alle opzichten toepassen.
Bijvoorbeeld, in de Qur'aan staat dat wij de Salaat of het gebed moeten verrichten.
De profeet laat ons zien hoe dat moet en draagt ons op: "Bid zoals je mij hebt zien bidden." Er mag niets aan deze manier om het gebed te verrichten toegevoegd of weggelaten worden.
De Qur'aan draagt ons op de Hadj te verrichten en de weldaad daarvan te ondergaan.
De profeet (sallalahoe alahi wasalam) laat ons zien hoe we de Hadj moeten uitvoeren en beveelt ons: "Neem mij als voorbeeld voor het uitvoeren van de riten van de pelgrimage." De pelgrims moeten daarom de Hadj op dezelfde manier uitvoeren als hij het deed en mogen slechts de variaties aanbrengen, die hij toestond.
De Qur'aan vertelt ons dat de moslims overleg met elkaar plegen om hun zaken te behartigen.
De Soenna laat ons zien hoe dat ging en gedaan kan worden.
De Qur'aan beveelt ons goed te doen, want Allah soebhana wa ta alaa heeft degenen die goed doen, lief.
Hoewel het veel manieren aangeeft om goed te doen, geeft de Soenna van de profeet (sallalahoe alahi wasalam) meer precieze aanwijzingen hoe goed te doen en liefdadigheid of sadaqah in de praktijk te brengen.
Een aantal dingen die de profeet (sallalahoe alahi wasalam) deed, hoorden bij de tijd en de plaats waarin hij leefde.
Het feit bijvoorbeeld dat hij vaak een hoofdbedekking droeg en op een kameel reed, betekent nog niet dat alle moslims tulbanden moeten dragen en op kamelen moeten rijden.
Maar de herhaalde instructie, dat de kleding die iemand draagt, schoon moet zijn en bepaalde delen van het lichaam moeten bedekken, en dat hij zijn dieren moet voeden, laven, voldoende rust geven en met vriendelijkheid moet behandelen, is de Soenna die gevolgd moet worden.

We moeten daarom meer van de Soenna weten, en niet alleen wat de profeet (sallalahoe alahi wasalam) deed, maar ook waarom en hoe hij iets deed.

Omdat de Soenna ook voor alle tijden die nog moesten komen, gold, is
er voorzien in mogelijkheden om zaken te behandelen, die nog niet bij de mensen uit de tijd van de profeet (sallalahoe alahi wasalam) voorkwamen.Bron: 'Islaam de natuurlijke weg'
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

PurpleLady
17-08-10, 18:52
:bism:
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

BlackBox1
17-08-10, 20:49
Sanna سنّ
سنّسنّاً ؛ يسُن
To clean (the teeth), seize with the teeth, establish a law, follow a path, form.

Sinnun سِنّ : (f.) Tooth.
Sunnatun /Sunnanun سُنّة/ سننْ : Line of conduct; Mode of life; Behaviour; Example; dispensation.
Masnūn مسنون : Formed; Made into shape; Polished; Shiny and bright (face); Molded into shape.

Sinnun سِنّ (n.) : Tooth.
Sunnatun سُنُة (n.) : example; Dispensation.
Sunnanun سُننْ (n. plu.) : Examples.
Masnūn مسنون (pis.pic. m. sing.) : Molded into shape; According to the mold of the Holy Prophet peace be upon him.

The root with its above four forms has been used in The Holy Qur'ān about 21 times.

From Dictionary of The Holy Qur'ān ('Abdul Mannān 'Omar)
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
18-08-10, 13:23
salaam aleykoum

Heb je dit uit een islamitische woordenboek ofzo?
Of van een andere bron
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

BlackBox1
19-08-10, 07:15
salaam aleykoum

Heb je dit uit een islamitische woordenboek ofzo?
Of van een andere bron
Wa Aleykoum Salaam

Tekst komt van pagina 274 uit Dictionary of The Holy Qur'ān en dat is een Koran woordenboek. Ik heb de tekst overgetikt uit de dictionary.

Wa Salaam
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
19-08-10, 11:05
Oke djazakallahoe Ghairan
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Al Ibaanah
19-08-10, 12:39
door Shaych Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab al-Wassaabie

De vier onderverdelingen van de sunnah.

1) Sunnah van Qawleeyah.
Dus, wat de Boodschapper zei, zeggen wij ook

2) Sunnah van Fi'leyah.
Wat hij deed, doen wij ook

3) Sunnah van Taqreeriyah.
Wat hij goedkeurde, keuren wij ook goed

4) Sunnah van Tarkiyah.
Wat hij gelaten heeft, laten wij ook
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

malikah4
22-08-10, 13:56
DjazakAllahoe Ghairan voor je toevoeging
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl