PDA

Bekijk Volledige Versie : "Reciteer de Koran voor mij."content
31-08-10, 20:41
'Abdoellah ibn Mas'oed (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

"De Boodschapper van Allaah, Mohammad, Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam, zei tegen mij: 'Reciteer de Koran voor mij.'

Ik vroeg: 'O Boodschapper van Allaah, moet ik de Koran voor jou reciteren, terwijl hij op jou is neergedaald?' De Boodschapper van Allaah (Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam) zei: 'Voorwaar, ik houd ervan om hem van een ander te horen.'

Dus ik begon hoofdstuk an-Nisa te reciteren, totdat ik aankwam bij het volgende Vers:

'Hoe zal het zijn wanneer Wij uit iedere gemeenschap een getuige naar voren brengen en Wij jou als getuige naar voren brengen tegen hen?' (Koran 4:41)

Toen tikte een man, die naast mij zat, mij aan met zijn arm en ik hief mijn hoofd op, waarop ik de tranen van de Booschapper van Allaah (Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam) zag stromen.

Sahieh al-Boekhaarie (4582) en Sahieh Moeslim (800)