PDA

Bekijk Volledige Versie : "O beste der Schepping."



content
31-08-10, 21:01
Anas Ibn Maalik (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

"Een man kwam naar de Boodschapper van Allaah, Mohammad, Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam, en zei tegen hem: 'O beste der Schepping.'

Daarop zei de Boodschapper van Allaah, Mohammad, Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam:

'Dat is Ibrahiem (Abraham, vrede zij met hem.)'
Sahieh Moeslim (2369)


Aboe Mas'oed (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

"Een man kwam naar de Boodschapper van Allaah, Mohammad, Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam en ging voor hem staan. Plotseling begon hij te trillen (uit ontzag voor de Boodschapper van Allaah) .

Daarop zei de Boodschapper van Allaah, Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam tegen hem:

"Wees gerust, want voorwaar, ik ben geen koning. Ik ben slechts de zoon van een Qoerashitische vrouw die gedroogd vlees at."

As-Silsilah as-Sahiehah (1876)


Aboe Hoerayrah (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei dat de Boodschapper van Allaah vzmh gezegd heeft:

"Er is niemand die nederig is omwille van Allaah, of Allaah zal hem in rang verheffen."

Sahieh Moeslim (2588)