PDA

Bekijk Volledige Versie : Nieuw column schrijfster Erlise vertelt: Boeken, Vlaggen en vuurerlise
18-09-10, 13:06
Hallo ik ben Erlise en schrijft veel voor www.onzestem.com ik zal ook hier columns plaatsen om discussie teweeg te brengen, waarom die ik dat, ik ben medeoprichtster van onze stem en probeer via de verschillende forums en blogs aandacht te vragen voor het harde rechtse geluid dat er op dit moment heerst in Nederland, belgie en andere Europeese landen.

Hier volgt mijn eerste stuk boeken,vlaggen en vuur.

In de aanloop naar de jaarlijkse herdenking van de door moslimterroristen gepleegde aanslagen van 11 september 2001, werd een predikant van een kleine geloofgemeenschap in Florida wereldberoemd met zijn oproep korans te verbranden.

Een godsdienstig boek (bijbel, koran, etc.) is voor gelovigen altijd iets heiligs geweest, het is immers het enige ‘tastbare’ deel en daarmee het fundament van de religie. Het spreekt dan ook voor zich dat men door het verbranden van dit ‘tastbare’ de aanhangers van het betreffende geloof krenkt en dat er van zo’n daad een grote minachting voor de religie en haar volgers uitgaat.

De Duitse dichter van Joodse afkomst Heinrich Heine (1797 – 1856) had vanzelfsprekend helemaal gelijk toen hij zijn wereldberoemd geworden en achteraf profetische woorden sprak.

“Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen“.
Heinrich Heine

Nu is het verbranden van boeken die door een regime of religie als ‘fout’ bestempeld worden op zich niets nieuws; de geschiedenis zit er vol mee. De bovenstaande woorden van Heine kregen echter extra gewicht na de boekverbranding die die Nazi’s in 1933 hielden van boeken die niet voldeden aan de eisen van de ‘Reichskulturkammer‘.

Ieder weldenkend mens zal tegenwoordig dan ook inzien dat het verbranden van een ‘symbool’ tot niets anders leidt dan weerstand en vijandigheid bij de groep voor wie het betreffende symbool ‘heilig’ is.
Het protest in het westen – hoorbaar vanuit alle lagen van de bevolking en vanuit alle politieke stromingen – tegen deze koranverbranding is dan ook een teken dat we lessen hebben getrokken uit een (pijnlijk) verleden.

Daar waar de protesten in het westen echter bestonden uit oproepen en discussie, werden er geheel volgens de ‘traditie’ van de islam vanuit de moslimlanden meteen dreigementen geuit en oorlogszuchtige taal gebezigd.

De islamitische reactie is dan ook typerend voor een totalitair systeem dat zich boven alles en iedereen verheven meent, dat zich door het minste of geringste bedreigd of aangevallen voelt en vervolgens van de gelegenheid gebruik maakt om luidruchtig te eisen dat de rest van de wereld op de maat van haar muziek danst…

Maar geldt voor de vlaggen van landen niet hetzelfde als voor boeken? Is bijvoorbeeld een Amerikaanse vlag voor Amerikanen minder heilig dan een koran voor een moslim?

Er worden jaarlijks heel wat vlaggen – met name Amerikaanse en Israëlische – verbrand door moslims. Bij het minste of geringste staat er ergens weer een hysterische moslim-massa met vlaggen en spandoeken met teksten als “islam will dominate”, “behead those who insult islam”, etc. bedreigingen te uiten aan het westen.

Er worden ongetwijfeld op jaarbasis meer vlaggen verbrand dan korans, dus de islamitische gemeenschap moet eerst maar eens goed in de spiegel kijken…

Zelfreflectie maakt echter helaas duidelijk geen onderdeel uit van de ‘zes zuilen van de islam‘!

En voor wat betreft de woorden van Heine: In het westen worden geen moslims verbrand of moskeeën vernield, in islamitische staten echter zijn christenen, hindoes, kopten, etc. hun leven niet veilig en worden hun gebedshuizen vernietigd en de gelovigen zelf vermoord en soms zelfs levend verbrand.

Wat vinden jullie hiervan, laat het hier horen of bezoek onzestem.com

Erlise

Sssamir
04-10-10, 02:46
Israel kolonisten: hebben de westerlingen dan niets geleerd van het wrede koloniale verleden? Amerika steunt israel, amerika valt landen binnen om "democratie"te brengen precies zoals de kolonisators dat deden maar toen om de zogenaamde wildemannen beschaving te brengen. De geschiedenis herhaalt zich gewoon, zo jammer dat veel mensen daar niet bij stilstaan.