PDA

Bekijk Volledige Versie : Tijd om je geld weg te gooien???(oud en nieuw)malikah4
01-10-10, 13:00
Tijd om je geld weg te gooien?!!

Wat heb jij over voor Allah SWT!!

Younnes is blij, over 2 dagen is het Oud en nieuw en morgen gaat hij met zijn vrienden vuurwerk kopen. Ze hebben samen afgesproken dat ze het geld bij elkaar doen, zodat ze lekker veel vuurwerk kunnen kopen. ''Younnes kom eten'' roept zijn moeder, hij loopt de trap af en ziet zijn moeder verdrietig naar een documentaire over Palestina kijken. ''Kijk, kijk je broeders hebben niks, geen eten geen schoon drinkwater alles word ze afgepakt.
Zijn moeder loopt naar de eettafel, terwijl Younnes verbaasd blijft kijken naar een palestijnse moeder wiens baby net gestorven is in haar armen. ''gestorven door hongersnood'' staat er onder in het beeld.
Er volgen nog meer gruwelijke beelden, die hij maar niet uit zijn hoofd kan zetten. hij krijgt geen hap door zijn keel en blijft maardenken aan Palestina. Hoe kan dat nou, denkt hij. Hoe kunnen mijn broeders en zusters hongerlijden terwijl er zoveel moslims zijn, moslims helpen elkaar toch allemaal? Hij verricht de kleine wassing en bid Salaat Al isha, haalt een islamitisch boek van de plank over het hiernamaals en gaat in zijn bed liggen lezen. Hij leest, dat ieder mens in het hiernamaals zich tenminste moet verantwoorden voor 4 zaken waaronder, ook de zaak; Wat heb je met je geld gedaan? Heb je het verspild of heb je aan de behoeftigen gedacht? Hij schrok en dacht direct aan het vuurwerk dat ze met z'n allen zouden gaan kopen morgen, zou Allah Soebhana wa ta aala het goed vinden dat hij vuurwerk zou gaan kopen? Hij bleef maar denken en denken over het geld dat hij zou gaan besteden aan haram en viel in een diepe slaap.

Hij ziet zichzelf in een graf liggen en word ondervraagd door Engelen, Hij komt dichterbij zichzelf en ziet hoe de Engelen aan hem vragen,''Wat heb je met je geld gedaan? Heb je het verspild of heb je aan de behoeftigen gedacht? Heb je je geld aan de zaak van Allah Soebhana wa ta aala gegeven? Hij word bang en denkt na, heb ik mijn geld op de juiste manier besteed? Heb ik geld gegeven aan de armen, of de moskee een handje geholpen? of mijn broeders in Palestina, Irak etc? Het antwoord durft hij niet uit te spreken. Hij ruikt een slechte geur en ziet hoe mensen gestraft worden, hij smeekt Allah om een tweede kans, hij huilt en huilt maar en heeft zo'n enorme spijt.
Een hand reikt naar hem toe, ''Younnes, Younnes wakker worden je hebt een nachtmerrie gehad''. Hij kijkt zijn moeder verbaasd aan en omhelst haar zonder wat te zeggen. Hij kijkt naar de klok en ziet dat het 04:53 is, hij staat op, doet de kleine wassing en verricht het gebed. Hij smeekt Allah huilend en vol berouw om genade en belooft Allah Soebhana wa ta aala dat al het geld dat hij uit zal geven, uitgegeven zal worden op de weg van Allah Soebhana wa ta aala
En jij?

Broeders & zusters denk goed na over hoe je je geld besteed, inschallah zullen wij behoren bij de mensen die hun geld goed besteden op de weg van Allah soebhana wa ta aala
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

vrouwtje85
04-10-10, 12:46
hoezo is vuurwerk haram...
misschien een rare vraag.. maar als je ook gewoon aan de armen denkt en hun geld geeft.. en daarnaast ook gewoon vuurwerk koopt.

almira1
04-10-10, 16:58
barak Allah fiek om te plaatsen!
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sterretje2
04-10-10, 19:42
Ibn al-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Het is de moslims niet toegestaan de feesten van de mushrikeen bij te wonen volgens de concensus van de respectabele geleerden. De Fuqaha (rechtsgeleerden) die de 4 wetscholen (madhab) volgen, hebben dit duidelijk in hun boeken vermeld…Al-Bayhaqi leverde over met een sahih isnaad (betrouwbare keten van overleveraars) van ‘Umar ibn al-Khattab dat deze zei: “Ga niet naar de mushrikeen in hun kerken op de dagen van hun feesten, want de Goddelijke Toorn daalt over hen neer.” En ‘Umar zei ook: “Vermijdt de vijanden van Allah op hun feesten.”Al-Bayhaqi leverde met een jayyid isnaad over van AbdAllah ibn ‘Amr dat deze zei: “”Wie zich vestigt in een land van niet-Arabieren en hun nieuw jaar en feesten viert en hen imiteert en in deze staat sterft, zal met hen verzameld worden op de Dag der Opstanding.” (ahkaam ahl al-dhimma , 1/723-724)

De ongelovigen feliciteren met Kerstmis of andere van hun feestdagen is haraam, volgens alle geleerden. Ibn al-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zei in ahkaam al-dhimma: “De kuffaar feliciteren met rituelen die alleen bij hen horen is haraam, net als hen feliciteren met hun feesten en vasten door te zeggen: ‘prettige feestdagen’ of ‘veel plezier met je feest’of iets dergelijks. Als degene die dit zegt gered is van kufr (dus moslim is) is dit nog steeds verboden. Het is als iemand feliciteren met het buigen voor het kruis of erger dan dat. Het is een net zo grote zonde als het feliciteren van iemand die wijn drinkt, of vermoord heeft of onwettige sexuele relaties heeft enz. Velen van degene die geen respect voor hun religie hebben, vallen in deze valkuil; zij realiseren zich het beledigende van deze handelingen niet. Wie iemand feliciteert met zijn ongehoorzaam of bid’ah (toevoegingen) of kufr (ongeloof) stelt zichzelf bloot aan de Toorn en Woede van Allah.”
Het feliciteren van de kuffaar op hun feestdagen is haraam in de mate zoals ibn al-Qayyim beschrijft, omdat het impliceert dat iemand deze handelingen van kufr accepteert of goedkeurt, zelfs als men deze handelingen niet accepteert voor zichzelf. De moslim zou geen daden van kufr moeten accepteren of goedkeuren, want Allah zal niets van dit accepteren, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “Als jullie niet geloven; voorwaar Allah heeft jullie niet nodig. En de ondankbaarheid van Zijn dienaren behaagt Hem niet; maar wanneer jullie dankbaar zijn dan heeft Hij behagen in jullie.” (39:7)
“Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (5:3)


Dus hen feliciteren is verboden ook al zijn het je collega’s (of familie). Als zij ons groeten (feliciteren) op de dag van hun feesten, zouden we niet moeten reageren, want het zijn niet onze feesten en het zijn geen geaccepteerde feesten door Allah. Deze feesten zijn vernieuwingen in hun religies en zelfs die feesten die vroeger voorgeschreven zijn, zijn opgeheven door de religie van islam gezonden aan Mohammed (vrede zij met hem) voor de hele wereld. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt; het al niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (3:85) Het is verboden (haraam) om uitnodigingen op deze dagen te aanvaarden omdat dit erger is dan hen feliciteren omdat je aktief deelneemt aan deze dagen. Moslims zijn verboden de kuffaar te imiteren door zelf feestjes op deze dagen te organiseren of cadeaus te geven of snoep of eten te geven of vrij van hun werk te nemen, omdat de profeet (vrede zij met hem) zei: “degene die een volk imiteert, is een van hen.” Sheick al-Islaam ibn Taymiyyah zegt in zijn boek: “hen imiteren in sommige van hun feesten impliceert dat men tevreden is met hun valse geloof en handelingen en geeft hen de hoop dat ze de gelegenheid zullen hebben om de zwakkeren te vernederen en te misleiden.” Degene die iets van het voorgaande doet, begaat een zonde, of hij het nu doet uit beleefdheid of om vriendelijk te zijn, of omdat hij te verlegen is om te weigeren of wat voor reden dan ook want dit is hypocrisie in islam en omdat het de ongelovigen trots op hun religie maakt.
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Zuster_Fie_Dien_
05-10-10, 23:20
Tijd om je geld weg te gooien?!!

Wat heb jij over voor Allah SWT!!

Younnes is blij, over 2 dagen is het Oud en nieuw en morgen gaat hij met zijn vrienden vuurwerk kopen. Ze hebben samen afgesproken dat ze het geld bij elkaar doen, zodat ze lekker veel vuurwerk kunnen kopen. ''Younnes kom eten'' roept zijn moeder, hij loopt de trap af en ziet zijn moeder verdrietig naar een documentaire over Palestina kijken. ''Kijk, kijk je broeders hebben niks, geen eten geen schoon drinkwater alles word ze afgepakt.
Zijn moeder loopt naar de eettafel, terwijl Younnes verbaasd blijft kijken naar een palestijnse moeder wiens baby net gestorven is in haar armen. ''gestorven door hongersnood'' staat er onder in het beeld.
Er volgen nog meer gruwelijke beelden, die hij maar niet uit zijn hoofd kan zetten. hij krijgt geen hap door zijn keel en blijft maardenken aan Palestina. Hoe kan dat nou, denkt hij. Hoe kunnen mijn broeders en zusters hongerlijden terwijl er zoveel moslims zijn, moslims helpen elkaar toch allemaal? Hij verricht de kleine wassing en bid Salaat Al isha, haalt een islamitisch boek van de plank over het hiernamaals en gaat in zijn bed liggen lezen. Hij leest, dat ieder mens in het hiernamaals zich tenminste moet verantwoorden voor 4 zaken waaronder, ook de zaak; Wat heb je met je geld gedaan? Heb je het verspild of heb je aan de behoeftigen gedacht? Hij schrok en dacht direct aan het vuurwerk dat ze met z'n allen zouden gaan kopen morgen, zou Allah Soebhana wa ta aala het goed vinden dat hij vuurwerk zou gaan kopen? Hij bleef maar denken en denken over het geld dat hij zou gaan besteden aan haram en viel in een diepe slaap.

Hij ziet zichzelf in een graf liggen en word ondervraagd door Engelen, Hij komt dichterbij zichzelf en ziet hoe de Engelen aan hem vragen,''Wat heb je met je geld gedaan? Heb je het verspild of heb je aan de behoeftigen gedacht? Heb je je geld aan de zaak van Allah Soebhana wa ta aala gegeven? Hij word bang en denkt na, heb ik mijn geld op de juiste manier besteed? Heb ik geld gegeven aan de armen, of de moskee een handje geholpen? of mijn broeders in Palestina, Irak etc? Het antwoord durft hij niet uit te spreken. Hij ruikt een slechte geur en ziet hoe mensen gestraft worden, hij smeekt Allah om een tweede kans, hij huilt en huilt maar en heeft zo'n enorme spijt.
Een hand reikt naar hem toe, ''Younnes, Younnes wakker worden je hebt een nachtmerrie gehad''. Hij kijkt zijn moeder verbaasd aan en omhelst haar zonder wat te zeggen. Hij kijkt naar de klok en ziet dat het 04:53 is, hij staat op, doet de kleine wassing en verricht het gebed. Hij smeekt Allah huilend en vol berouw om genade en belooft Allah Soebhana wa ta aala dat al het geld dat hij uit zal geven, uitgegeven zal worden op de weg van Allah Soebhana wa ta aala
En jij?

Broeders & zusters denk goed na over hoe je je geld besteed, inschallah zullen wij behoren bij de mensen die hun geld goed besteden op de weg van Allah soebhana wa ta aala

Jazzaak Allahoe Ghairan voor het plaatsen zuster & Inschallaah is dit een reminder voor alle broeders en zusters fie dien! Moge Allaah (swt) onze Ummah versterken! Ameen :hartje:
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl

Sterretje2
06-10-10, 10:33
Ameen oehtie fie dien
Oorspronkelijk geplaatst via mobiel.ANSAAR.NL
__________________
Oorspronkelijk geplaatst op forums.ansaar.nl