PDA

Bekijk Volledige Versie : sierat el mustaqien de juiste pad



almomina
04-08-02, 16:11
In de naam van Allah de meest Barmhartige de Genadevolle.

Alle lof is voor Allah: we prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergiffenis. We zoeken ook toevlucht (bij Hem) tegen het kwaad in onszelf en tegen de averechtse gevolgen van onze daden. Als iemand leiding van Allah ontvangt, er is niemand die hem kan misleiden, en als Hij iemand misleidt, er is niemand die Hem kan leiden. Ik getuig, dat er geen godheid is behalve Allah en ik getuig, dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Siraat Al -Moestaqiem, de rechte (duidelijke) weg!

Wat zegt Allah de verhevene hierover, en wat hebben de geleerden hierover duidelijk gemaakt? Zijn er ook overleveringen erover te vinden?

Allah de verhevene zegt: ''En dat dit Mijn weg is, de rechte weg, volgt het dus, en volgt geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn weg..."(Al-An'aam aayah 153).

Sheikh Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (Moge Allah hem genadig zijn) heeft hierover gezegd: "Zijn weg Verheven is Hij, is het uitvoeren van wat Hij ons heeft opgedragen en het niet tot de hypocrieten (leugenaars die uiterlijk de Islam tonen, maar binnen in hun harten onthouden aan datgene wat Hij ons heeft verboden) behoren en te geloven in alles wat Zijn profeet (vrede en zegen zij met hem) ons heeft gebracht, alle profijtvolle kennis en betrouwbare informatie, wetten, regels,enz. uitvoeren.".

En in de hadith (Overlevering van de woorden, daden of goedkeuringen van de profeet Mohammed vrede en zegen zij met hem) die overgeleverd is door ibn mas’oed (moge Allah welbehagen met hem hebben) zegt hij: “De profeet (vrede en zegen zij met hem) trok een (lange) streep met zijn hand op de grond en zei: “Dit is de rechte weg van Allah”. Toen trok hij rechts en links van deze streep (afwijkende) andere strepen en zei: “Van deze zijwegen is er geen rechte weg…..Toen reciteerde de profeet de bovenstaande vers Al-an’am voor". (Overgeleverd door Ahmed -Al moesnad, Alh’aakim verklaarde hem sahih en Al-dzahabie was het met hem eens).

De weg die naar Allah (de verhevene) leidt is één en dat is die waarmee Hij (Allah) Zijn Boodschappers (Moge Allah hen vrede en zegeningen schenken) heeft gestuurd en waarvoor Hij zijn boeken heeft laten neerdalen. Niemand kan Hem bereiken alleen via deze ene weg, ook al proberen de mensen allerlei wegen en kloppen op vele deuren, toch zullen zij alle wegen geblokkeerd aantreffen en alle deuren gesloten vinden

Behalve deze ene weg, want voorzeker is dit "DE WEG" die naar Allah de verhevene leidt.

En wij zijn opgedragen om Allah de verhevene keer op keer leiding en standvastigheid te vragen (minstens 17 keer per dag) op deze siraat Al moestaqiem in onze dagelijkse gebeden, Allah de verhevene zegt:"....leidt ons op de rechte weg." (Al-Faatiha, aayah 6).

We vragen Allah ons te leiden op het rechte weg en vragen om standvastigheid en om kennis opdat wij zullen praktiseren, we vragen Hem om over ons te waken, ons te beschermen en te helpen om niet één van de zijwegen te nemen die ons alleen zal doen dwalen van de weg die naar Hem (Allah) toe leidt.
:engel: :engel: :engel: :engel: khadija