PDA

Bekijk Volledige Versie : Wij projecteren onze ideeŽn over pijn op dierenHatert
29-06-11, 18:12
'Wij projecteren onze ideeŽn over pijn op dieren'


Peter Henk Steenhuis − 29/06/11, 07:56


http://static0.trouw.nl/static/photo/2011/7/13/2/20110629080351/media_xl_880562.jpg
Afgevaardigden van de Joodse gemeenschap volgen de stemming over het wetsvoorstel van Marianne Thieme over het onverdoofd ritueel slachten. © anp

INTERVIEW - "Nu het onverdoofd ritueel slachten verboden is, zou je al het slachten moeten verbieden." Dit stelt de filosoof Renť ten Bos, die in zijn boek 'Het geniale dier' de scheidslijn tussen mens en dier onderzoekt.
"Ik heb een bureaulade vol onderzoeken waaruit blijkt dat dieren bij slacht enorm lijden. De situatie bij onverdoofd slachten is niet aannemelijk veel slechter dan bij verdoofd slachten."

Waarom dan toch deze hele heisa?

"De politiek wil de laatste jaren steeds meer morele beslissingen nemen. Er heerst in de samenleving nu kennelijk een moreel ongenoegen over hoe wij met dieren omgaan. Dat wil de politiek vertalen. Maar hoe? De bio-industrie aanpakken? Dat gaat niet - nog niet. Laten we dan maar het punt van de onverdoofde slacht verwezenlijken.

"Naar mijn idee is het een verkeerde wending als de politiek zich steeds nadrukkelijker op het morele pad begeeft. In een samenleving bestaat er een constante kruisbestuiving van morele ongenoegens. Die opvattingen botsen met elkaar, reageren op elkaar, en jagen verandering aan. Daar moet de politiek op durven vertrouwen.

"Wereldwijd groeit de vleesconsumptie zeker tot 2050. De cijfers daarover zijn overweldigend, en de zorg daarover is even groot, omdat de vleesindustrie allesbehalve een duurzame industrie is. De vleesindustrie is in Nederland schadelijker voor het milieu dan alle auto's die we rondrijden. Maar als wij Nederlanders ons ongenoegen uiten over de bio-industrie door minder vlees te kopen, verandert die industrie in no time."

De Kamer heeft zich nu over onder meer runderen gebogen. Geldt wat nu voor runderen is afgesproken ook voor muizen, ratten, kippen?

"Ja. Gelijke monniken, gelijk kappen. Als politici in Nederland zo'n hekel hebben aan dierenleed, en kennelijk zo goed weet wat lijden bij dieren betekent, dan zou je slachten volledig moeten verbieden."

U klinkt nu cynisch.

"Natuurlijk. Deze wet is een gevolg van antropocentrisch denken. Wij projecteren onze ideeŽn over pijn op dieren. Omdat wij het prettig vinden verdoofd onze kiezen te laten trekken, denken we dat het beter is verdoofd geslacht te worden."

Dat is niet zo?

"Dat weten we niet. Kunnen wij anders dan antropocentrisch denken? Waarschijnlijk niet. Er is een onoverkomelijk probleem: de ontoegankelijkheid van het bewustzijn van het dier. Het dier kan namelijk niet praten."

Toch beweert u dat dieren net zo lijden bij onverdoofde als bij verdoofde slacht.

"Het is bewezen dat dieren pijn lijden, maar we hebben geen idee of dit lijden in de buurt komt van ons lijden. Wij schrijven termen als lijden en pijn toe aan andere zintuiglijke wezens dan de mens. Maar ik betwijfel of we pijn dan dezelfde betekenis kunnen geven als die voor ons mensen heeft."

'Wij projecteren onze ideeŽn over pijn op dieren' - Filosofie - TROUW (http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/2459372/2011/06/29/Wij-projecteren-onze-ideeen-over-pijn-op-dieren.dhtml)

Bofko
29-06-11, 18:19
Yep. Spijker op de kop.Emotie-politiek viert hoogtij

Eke
29-06-11, 18:33
"Een grote stap voorwaarts is de studie van Lynne U. Sneddon, Victoria A. Braithaite en Michael J. Gentle: 'Do fishes have nociceptors: evidence for the evolution of a vertebrate sensory system', Proceedings of the Royal Society B, (2003). Dit onderzoek naar de pijnbeleving van vissen, verricht door het Roslin Instituut en de Universiteit van Edinburgh, laat zien dat vissen, in dit geval regenboogforellen, op dezelfde wijze op pijnprikkels reageren als mensen en andere gewervelde dieren. De onderzochte vissen beschikken over 58 receptoren rond de bek en elders in de kop, die reageren op mechanische druk, abnormaal hoge temperatuur en giftige substanties. Een injectie van bijengif in de bek van de vissen riep diverse heftige en langdurige reacties bij de vissen op, zoals schokkende en schurende bewegingen. Deze reacties kunnen vanwege de lange duur niet louter als reflexen beschouwd worden.


De grenzen tussen ongewervelde en gewervelde dieren zijn niet strikt. Ook bij ongewervelde dieren moeten we er van uitgaan dat deze pijn kunnen ervaren. Bij diverse soorten zijn opiumachtige (opioÔde) stoffen in hun lichaam aangetoond. OpioÔden komen in het lichaam van gewervelden voor, ook van de mens, en zorgen ervoor dat de pijn wordt verzacht of zelfs helemaal wordt weggenomen. De toediening van opioÔden bij ongewervelden veroorzaakt hetzelfde effect, zoals blijkt uit een reeks van experimenten bij slakken, garnalen, wormen en insecten. "


Hier kun je het nalezen. http://http://www.dierenwelzijn-nederland.nl/bewustzijn_en_pijn.htm

mark61
29-06-11, 18:38
Goed stuk.

Ik vraag aandacht voor de wrede massaslachtingen onder vissen (omgekeerde waterboarding), de plezierjacht (nee das geen schuit), voor dieren in dierentuinen, proefdieren en dieren in circussen (vorige week verboden in Engeland, ook altijd goed voor quasi-emo-wetgeving als het om dieren gaat)

Tomas
29-06-11, 18:47
Moeilijk allemaal. Ik beperk mijn projectie grotendeels tot zoogdieren, de rest kan stikken.

mark61
29-06-11, 18:50
Moeilijk allemaal. Ik beperk mijn projectie grotendeels tot zoogdieren, de rest kan stikken.

Hun leven, of hun sterven? Of hun hiernamaals welbevinden?

Tomas
29-06-11, 18:52
Hun leven, of hun sterven? Of hun hiernamaals welbevinden?

Da's een goeie. Laten we de dieren met het lekkerste vlees zo snel mogelijk naar het paradijs sturen. Is er mooiere dierenliefde?

mark61
29-06-11, 18:55
Da's een goeie. Laten we de dieren met het lekkerste vlees zo snel mogelijk naar het paradijs sturen. Is er mooiere dierenliefde?

Ik denk het niet. Bovendien, als ik het goed begrijp is kannibalisme op zich niet eens verboden. Niet in Duitsland in ieder geval. Dus wat is eigenlijk het probleem?

OK dus we schaffen de bio-industrie voor binnenlandse consumptie af. Onze exportmarkten moeten hun eigen morele oordelen maar vellen. Biologisch vee slachten we vervolgens op elke manier af waarbij de dieren happy kijken tot de laatste seconde. Misschien is cannabis wel wat, of XTC.