PDA

Bekijk Volledige Versie : Over homo's en allochtonen.Man_Ray
03-03-12, 16:28
Dames en heren politici,

Vorig weekend kregen twee jongeren in Leuven klappen na een fuif. Het waren homo's, de daders bleken jongeren met buitenlandse roots (DS 29 februari). Wat volgde, waren krantenartikels, petities, discussies op sociale media. En vrijdag verscheen een open brief aan de politieke leiders van dit land, getekend door veertig al dan niet bekende holebi's (DS 2 maart). Het moet maar eens gedaan zijn met dat geweld tegen homo's. Dat klopt. We moeten dat geweld maar eens heel streng gaan aanpakken. Dat klopt. We moeten die allochtonen maar eens een lesje leren. Juist, ja. Of toch niet?

Dames en heren politici,

Vorig weekend kregen twee jongeren in Leuven klappen na een fuif. Het waren homo's, de daders bleken jongeren met buitenlandse roots (DS 29 februari). Wat volgde, waren krantenartikels, petities, discussies op sociale media. En vrijdag verscheen een open brief aan de politieke leiders van dit land, getekend door veertig al dan niet bekende holebi's (DS 2 maart). Het moet maar eens gedaan zijn met dat geweld tegen homo's. Dat klopt. We moeten dat geweld maar eens heel streng gaan aanpakken. Dat klopt.

We moeten die allochtonen maar eens een lesje leren. Juist, ja. Of toch niet?

Mooi vind ik het, al die aandacht voor homofoob geweld. Mooi zijn de beloften dat er eindelijk iets gedaan zal worden. Maar heb ik diezelfde woorden al niet eerder gehoord? Vorig jaar misschien? Of was het een paar jaar geleden? Sorry, dames en heren politici, maar jullie verdienen een trap onder de kont. Want nu staan jullie daar, fulminerend in de kranten. Brullend in open brieven dat het maar genoeg moet zijn met dat geweld door allochtonen.

Alsof u daar in de Wetstraat niet wist dat er iets rot was in uw steden? Alsof u niet wist dat in Brussel een almaar groter wordende groep jongeren op de dool is? Een groep die op straat hangt, in kansarmoede leeft, geen job heeft, geen zicht op een toekomst. En die zijn woede en frustratie omzet in geweld, blind geweld. Een groep die metrostations afbreekt, overvallen pleegt, autoruiten inslaat en holebi's in elkaar mept.

Het is jammer genoeg dagelijkse kost in de hoofdstad van Europa.

Mag ik daarom even erg boos zijn op jullie? Wanneer staat iemand op die zegt: we hebben gefaald, we hadden meer moeten doen. Wanneer geeft iemand openlijk toe dat we deze ellende hadden kunnen voorkomen? Wanneer zegt iemand dat die jongeren die we zo fijn Ďallochtoon' noemen, vaak gewoon Belgen zijn? Want blijkbaar is het weer politiek correct om het over die Ďallochtonen' te hebben. Of zoals een jazzmuzikant in Reyers Laat enkele weken geleden suggereerde: Ďaanpassen of terug naar hun land'. Mijn nekhaar stond plots recht.

Dames en heren politici, die zogenaamde allochtonen, die rondhangen op en rond onze Anspachlaan, zijn hier geboren en getogen. Ze zijn deel van uw systeem. En nu er barsten zitten in dat systeem, en velen erkennen dat het hele multi-culti-verhaal moeilijker is dan gedacht, zijn het plots weer Ďallochtonen'. Want dan zijn ze onze verantwoordelijkheid niet meer. Mag ik zeggen dat ik dat laf vind? Dat we als maatschappij een grote verantwoordelijkheid dragen, met z'n allen, voor wat hier fout dreigt te lopen? Of ben ik dan te genuanceerd? Ben ik misschien te braaf?

Liever noem ik mezelf jong en naÔef. Een te grote idealist. Laten we samen strijden tegen geweld. Maar laten we ook eerlijk zijn. Laten we erkennen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Dat hard optreden tegen homofoob geweld wellicht geen structurele oplossing biedt. Er is meer aan de hand, en er is meer nodig dan dat. Maar daarvoormoet je moedig zijn. Je voor ťťn keer niet wegstoppen achter verkiezingen.

Mag ik afsluiten met een laatste waarschuwing, dames en heren politici? De tijd is op. Een groter conflict is op komst als jullie nu niet handelen. Dit is jullie kans om iets recht te zetten. Om te luisteren naar de noodkreten van verschillende groepen in ons land. Om erop toe te zien dat we over tien jaar wakker worden in een stad, een land, waar iedereen in verdraagzaamheid naast en met elkaar leeft. Een hele opdracht, maar daarvoor zijn jullie ook verkozen. En dan moeten jullie ook geen open brieven meer schrijven.

Riadh Bahri is journalist bij VRT-Nieuws. Hij schrijft deze bijdrage in eigen naam. Hij is zelf homo.

Trap onder kont van politici - De Standaard (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=PU3MNVII)

Max Stirner
03-03-12, 18:29
Alsof u daar in de Wetstraat niet wist dat er iets rot was in uw steden? Alsof u niet wist dat in Brussel een almaar groter wordende groep jongeren op de dool is? Een groep die op straat hangt, in kansarmoede leeft, geen job heeft, geen zicht op een toekomst. En die zijn woede en frustratie omzet in geweld, blind geweld. Een groep die metrostations afbreekt, overvallen pleegt, autoruiten inslaat en holebi's in elkaar mept.

Het is jammer genoeg dagelijkse kost in de hoofdstad van Europa.Trap onder kont van politici - De Standaard (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=PU3MNVII)Brussel is inderdaad een behoorlijk verpauperde k*tstad geworden de afgelopen jaren ... En dat bepaalde groepen allochtonen hieraan zeker hun bijdrage hebben geleverd, zal geen zinnig mens ontkennen

Begrijp dat de schrijver van dit, op zich best sympathieke, artikel dit graag wil toeschrijven aan sociaal-economische factoren en aan politici " die geen perspectief bieden" aan deze kansarme stakkers

Het zelf echter het idee dat de onderliggende oorzaken in een andere hoek gezocht moeten worden

Verlicht
03-03-12, 18:52
Het zelf echter het idee dat de onderliggende oorzaken in een andere hoek gezocht moeten worden


welke hoek is dat dan precies, Einstein ? je hebt wel de pik op bepaalde groepen mensen , dus zijn ze of hun eigen geloof of cultuur al bijvoorbaat & per definitie de oorzaken van alle ellende = subjectief populistisch simplistisch subjectief kijk op de dingen, vind je niet ?

Deze manier van "denken " heb je dus wel gemeen met alle racisten, xenofoben, nazis, fascisten ....
Gefeliciteerd dan*waaroom worden homos per definitie als slachtoffers beschouwd ? kan het niet gebeuren dat bepaalde homos bepaalde moslims of anderen zouden provoceren of uitlokken bijv met hun eventueel gedrag ?


Vormen alle molsims of alle Marokkanen of Hollanders wel homogene groepen bijv ? schei toch uit


als een homo in elkaar wordt geslagen door moslim jongeren bijv ,is dat meteen terug te voren naar islam als oorzaak ? predikt islam wel het in elkaar slaan van homos bijv ? kan dat niet ander oorzaken hebben ? behalve dat & behalve de socio-economisch oorzaken die men noemt ?

kan je een heel groep mensen als een homogeen groep zien zonder individuen ? terwijl veel zgn moslims weining tot niks met islam te maken zouden hebben , terwijl islam als zodanig wordt wel veraaden door meest huidige moslims ...........islam die wel weinig tot geen rol speelt in het leven van meest huidige moslims ...Besides :

Predikt de islam wel dat moslims moeten zomaar homos in elkaar slaan ?

als atheisten homos in elkaar zouden slaan , zeg je toch niet dat dat te maken zou hebben met het feit dat de eersten niet in God zouden geloven of niet ?


Ik dacht te vernemen van jou westerse "verlichte " denkers , wetenschappers, sociologen, psychologen, anthropologen ........dat religie geen rol speelt in het leven , dat religie down-to-earth onderliggende oorzaken zou hebben : psychologisch cultureel socio-economisch , politiek , geo-politiek oorzaken bijv

Max Stirner
03-03-12, 19:11
welke hoek is dat dan precies, Einstein ? je hebt wel de pik op bepaalde groepen mensen , dus zijn ze of hun eigen geloof of cultuur al bijvoorbaat & per definitie de oorzaken van alle ellende = subjectief populistisch simplistisch subjectief kijk op de dingen, vind je niet ?

Deze manier van "denken " heb je dus wel gemeen met alle racisten, xenofoben, nazis, fascisten ....
Gefeliciteerd dan*waaroom worden homos per definitie als slachtoffers beschouwd ? kan het niet gebeuren dat bepaalde homos bepaalde moslims of anderen zouden provoceren of uitlokken bijv met hun eventueel gedrag ?


Vormen alle molsims of alle Marokkanen of Hollanders wel homogene groepen bijv ? schei toch uit


als een homo in elkaar wordt geslagen door moslim jongeren bijv ,is dat meteen terug te voren naar islam als oorzaak ? predikt islam wel het in elkaar slaan van homos bijv ? kan dat niet ander oorzaken hebben ? behalve dat & behalve de socio-economisch oorzaken die men noemt ?

kan je een heel groep mensen als een homogeen groep zien zonder individuen ? terwijl veel zgn moslims weining tot niks met islam te maken zouden hebben , terwijl islam als zodanig wordt wel veraaden door meest huidige moslims ...........islam die wel weinig tot geen rol speelt in het leven van meest huidige moslims ...Besides :

Predikt de islam wel dat moslims moeten zomaar homos in elkaar slaan ?

als atheisten homos in elkaar zouden slaan , zeg je toch niet dat dat te maken zou hebben met het feit dat de eersten niet in God zouden geloven of niet ?

Doel niet zozeer alleen op "de islam" hoor, meer op een in het algemeen ietwat primitieve cultuur en een opvoeding door ouders die dit gedrag blijkbaar niet zo heel erg vinden

Zou het sociaal economische excuusgraag geloven, maar geloof het niet .

Denk dat dit een mentaliteitskwestie is en dat politici hierop slechts een zeer beperkte invloed hebben

Je derde alinea is episch, geeft ook wel aardig weer waar ik op doel

Verlicht
03-03-12, 19:57
..................

primitief cultuur

ouders keuren het gedrag van hun eigen kinderen niet af

mentaliteitskwestie

opvoeding

allemaal suggestief populistisch simplistisch subjectief selectief kijk op de dingen die wel op nergens slaat weer

dus de politiek, sociaal of westerse cultureel omgeving waaronder deze mensen leven speelt geen enkel rol in hun denken of gedrag : wat een knap geniaal conclusie ; de immigranten zijn wel dus in staat immuun te zijn met betrekking tot de culturele sociale psychologisch, politiek, ideologisch , socio-economisch ......invloeden van de westerse cultuur waaronder ze leven, integenstelling tot de rest van de mensheid dus : hoe kunnen ze zoiets geniaals bereiken haha

Verlicht
03-03-12, 20:04
Doel niet zozeer alleen op "de islam" hoor, meer op een in het algemeen ietwat primitieve cultuur en een opvoeding door ouders die dit gedrag blijkbaar niet zo heel erg vinden

Zou het sociaal economische excuusgraag geloven, maar geloof het niet .

Denk dat dit een mentaliteitskwestie is en dat politici hierop slechts een zeer beperkte invloed hebben

Je derde alinea is episch, geeft ook wel aardig weer waar ik op doel


Zo, je denkt wel dat jou westerse cultuur of mentaliteit wel superieur aan de rest zouden zijn ? waarop baseer je zulke geniaal conclusie dan ? jou eigen anthropologen , sociologen , psychologen ....bijv zouden je meteen als een achterlijk cultuur racist kunnen noemen als ze deze woorden van je zouden horen

Bovendien :

Is de cultuur van de man dat almachtig dat ze alle gedrag van de man bepaalt ? zou er geen vrije wil zijn bijv? waaroom lijk je de ander factoren wel te negeren : biologisch, psychologisch , sociaal ....?

heeft de westerse maatschappelijk onrechtvardigheid niks er mee te maken ? wat je wel achterstand noemt bijv : heeft die vermeende achterstand wel te maken met de maatschappelijk onrechtvaardigheid , discriminatie ...van immigranten of niet bijv ?

wat is jou eigen definitie van cultuur of mentaliteit dan bijv ?

Anthropologen bijv hebben maar liefst 164 definities van cultuur ontwikkeld , wat is de jouwe ?

Staat ook wel vast dat het potentieel invloed van cultuur op de desbetreffend "onderdanen " van een bepaald cultuur zeer verschillend is van individu tot individu & dat veel ander factoren daarin bepaalde rollen zouden spellen , al zouden de individueen uit een gegeven cultuur bepaalde overeenkomsten met elkaar delen

wat zijn de factoren die het denken & dus gedrag van de mens zouden bepalen dan , volgens je wel ?


P.S.: wat vind je trouwens van het "feit ' dat de modern wetenschap, psychologie, anthropologie, sociologie ...........wel hadden "bewezen " dat religie een reflectie zou zijn van al dan niet sexueel of al dan niet materiele onderliggende oorzaken : dat religie is slechts een reflectie van cultureel socio-economisch , politiek, psychologisch neuronale ...ooorzaken , meer niet = dat religie is slechts een illusie of fabeltje

Eeen illusie of een fabeltje als een reflectie van bepaalde down-to-earth onderliggende oorzaken kan niet de echt oorzaak zijn dan van het denken of van het gedrag dus van mensen individueen of groepen want religie als zodanig bestaat dus niet = een menselijk verzinsel & illusie fabeltje = wat niet zou bestaan als zodanig kan niet de oorzaak zijn van wat dan ook dus , om wel weer te zwijgen over het feit dat islam wel weinig tot geen rol speelt in het leven van meest huidig moslims , om maar te zwijgen over het feit dat islam bijv keurt het zomaar in elkaar slaan van mensen streng af, of dat homos zouden zijn of marmannetjes ...

men beweert bijv zelfs dat de christelijk kruistochten bijv economisch oorzaken hadden & dus niets met religie te maken zouden hebben gehad

wat vind je ervan dan ?

Man_Ray
03-03-12, 21:12
Effe bijsturen. Ik ken de situatie in Brussel vrij goed.

Vele jongerenbendes die *ook* aan gaybashing doen zijn afkomstig uit oorlogsgebieden. Irak, Afghanistan, ServiŽ, BosniŽ, Kosovo, Congo, etc en dus met een heel andere houding tegenover geweld dan *wij*. (waarmee ik niet recht wil praten wat krom is).

@ verlicht: ik zie niet in waarom uiterlijkheden van 'graag zien' tussen wat voor mensen dan ook een provocatie kan zijn.

(leen)
03-03-12, 22:58
Effe bijsturen. Ik ken de situatie in Brussel vrij goed.

Vele jongerenbendes die *ook* aan gaybashing doen zijn afkomstig uit oorlogsgebieden. Irak, Afghanistan, ServiŽ, BosniŽ, Kosovo, Congo, etc en dus met een heel andere houding tegenover geweld dan *wij*. (waarmee ik niet recht wil praten wat krom is).Zou wel eens kunnen kloppen,
hier op de hoek zit een azc, als er weer eens ellende is zitten de heren (nooit dames) er best wel vaak bij.
Standaard verweer is dat ze strijd gewend zijn,wel vreemd dat homofobie als strijd ervaren wordt.

super ick
04-03-12, 10:14
Standaard verweer is dat ze strijd gewend zijn

JA dat klopt wel. Er zitten regelmatig oorlogsmisdadigers tussen. Weten hun toekomstige buren vast wat ze te wachten staat.

Verlicht
04-03-12, 19:07
Effe bijsturen. Ik ken de situatie in Brussel vrij goed.

Vele jongerenbendes die *ook* aan gaybashing doen zijn afkomstig uit oorlogsgebieden. Irak, Afghanistan, ServiŽ, BosniŽ, Kosovo, Congo, etc en dus met een heel andere houding tegenover geweld dan *wij*. (waarmee ik niet recht wil praten wat krom is).

@ verlicht: ik zie niet in waarom uiterlijkheden van 'graag zien' tussen wat voor mensen dan ook een provocatie kan zijn.

wat ik bedoel is dat zulke incidenten kunnen ook wel eens uitgelokt worden door bepaalde homos , de laatsten zijn ook geen lieverdjes, niet allemaal althans : men moet die incidenten binnen de context van de wet behandelen als misdaden tussen bepaalde mensen : als ik bijv ruzie met een niet-moslim zou hebben , men moet niet gelijk zeggen dat het komt door het feit dat ik moslim ben & dat de ander een marsmannetje of marsvrouwtje is : ruzie kan veel ander oorzaken hebben


wat ik vooraal bedoel is dat men moet elk incident apart & in diens context benaderen , men moet vooraal niet gelijk gaan concluderen dat bepaalde culturen of bepaalde geloven de oorzaken zouden zijn van het gedrag van bepaalde individueen : men moet de oorzaken van die incidenten vooraal in de socio-economisch , psychologisch

sfeer plaatsen want we zijn individueen, we zijn geen culturen, we zijn geen geloven, we zijn geen naties ....

men moet ook niet iedereen over 1 enkel kametje scheren & groepen mensen zijn zeker niet homogeen

Stopnaald
04-03-12, 20:22
Altijd maar weer die socio-economische factoren....maar wel heel opvallend dat die kennelijk lang niet zo'n belemmering zijn voor de meisjes om te slagen.

super ick
05-03-12, 08:00
Altijd maar weer die socio-economische factoren....maar wel heel opvallend dat die kennelijk lang niet zo'n belemmering zijn voor de meisjes om te slagen.

Hebben de mannen moeite zichzelf ondergeschikt te maken bijvoorbeeld op een school of bij een werkgever? (als het ooit zo ver komt)

Stopnaald
05-03-12, 13:20
Discrimminatie bestaat. Structurele discrimminatie ook. En dat zal altijd zo blijven. Maar dat eeuwige geneuzel en gejammer van sommige prikkers hier daar ben ik zo langzamerhand wel eens klaar mee. Als er 1 groep is die pas ťcht wordt gediscrimmineerd, dan zijn het de vrouwen wel. Moet je nagaan als je ook nog eens een allochtone vrouw bent, of een gehandicapte allochtone vrouw, of een on(der)ontwikkelde gehandicapte allochtone vrouw.

De gemiddelde "kansenjongere" weet gewoon niet wat het IS om gediscrimmineerd te worden, NIET op dat niveau. En al dat gehuilie huilie is niets anders dan het gepeeuw van een hopeloos hypocriete en achterlijke cultuur die jongens opvoedt tot meelijwekkende ruggegraatloze hypocriete mysogene prinsjes die een ware cultuurshock ondergaan als ze met de werkelijke wereld in aanraking komen. DAT is het probleem. Voed je jongens netjes op en pas je cultuur aan de moderne tijd aan. Doe je dat niet en blijf je in de 4e eeuw hangen, dan mishandel je je zonen en zitten zij (en de rest van de samenleving) met de gevolgen daarvan. Kortom ouders: wordt verdomme eens wakker!!!

Verlicht
06-03-12, 19:14
Sociaal onrechtvaardigheid is 1 van de oorzaken van alle ellende : zie de UK riots , de Franse riots , LA riots ....dus

Als men wel wordt gediscrimineerd , benadeeld ...dan gaat men diens frustratie uiten op het 1 of ander manier ,met of zonder geweld , dan gaat men op anderen afreageren .................

I suggest you try to treat all people equally & with dignity first before trying to lecture anyone about anything

Karin.N
06-03-12, 22:13
Sociaal onrechtvaardigheid is 1 van de oorzaken van alle ellende : zie de UK riots , de Franse riots , LA riots ....dus

Als men wel wordt gediscrimineerd , benadeeld ...dan gaat men diens frustratie uiten op het 1 of ander manier ,met of zonder geweld , dan gaat men op anderen afreageren .................

I suggest you try to treat all people equally & with dignity first before trying to lecture anyone about anything

Zoals Stopnaald al eerder aangaf worden vrouwen veel en veel vaker geconfronteerd met discriminatie dan mannen. Toch gebruiken vrouwen weinig geweld. Het zou die gediscrimineerde mannen/jongens sieren wanneer ze in de eerste plaats ervoor zorgen dat ze voldoende zijn gekwalicifeerd voor de arbeidsmarkt. Daarmee voorkom je geen discriminatie. Maar door onvoldoende gekwalicifeerd te zijn voor een baan, een gebrek aan een juiste werkhouding verbeter je gegarandeerd je positie niet. En dan moet je niet gaan lopen klagen, maar mans genoeg zijn om jezelf te verbeteren.

Stopnaald
07-03-12, 09:48
Sociaal onrechtvaardigheid is 1 van de oorzaken van alle ellende : zie de UK riots , de Franse riots , LA riots ....dus

Als men wel wordt gediscrimineerd , benadeeld ...dan gaat men diens frustratie uiten op het 1 of ander manier ,met of zonder geweld , dan gaat men op anderen afreageren .................

I suggest you try to treat all people equally & with dignity first before trying to lecture anyone about anything

huilie huilie ik ben zoooo zielig. Nou wat dacht je ervan om eens actie te ondernemen ipv alleen maar te huilen? En dan niet dat achterlijke rondmeppen, maar daadwerkelijk aan je toekomst werken.

Bij de weg, hoe durf je te roepen om gelijkheid en respect, als juist de moslima's met extra hindernissen en problemen te maken krijgen vanuit de eigen omgeving?

Het probleem is niet zozeer de socio-economische situatie, maar de ruggegraatloze slachtoffermentaliteit.
Wees een VENT en zeur niet zo!!!

H.P.Pas
07-03-12, 10:06
Het probleem is niet zozeer de socio-economische situatie, maar de ruggegraatloze slachtoffermentaliteit.
Wees een VENT en zeur niet zo!!!

Het probleem is, dat macho's watjes zijn.

The_Grand_Wazoo
07-03-12, 10:08
Maar sommige cultureel of religieus homogene groepen blijken wel homofoob. Dan is de relatie met de cultuur en religie al snel gelegd.

Stopnaald
07-03-12, 11:28
Het probleem is, dat macho's watjes zijn.

Da's waar, maar het komt ook omdat die macho's daarin enabled worden. Als de omgeving (ouders, broers/zussen, overige familie etc) die macho's nooit corrigeren in hun slachtoffergedrag, dan verandert er natuurlijk nooit wat.

Stopnaald
07-03-12, 15:38
Maar sommige cultureel of religieus homogene groepen blijken wel homofoob. Dan is de relatie met de cultuur en religie al snel gelegd.

Elke kat is een viervoeter, niet elke viervoeter is een kat.

Ik leg vooral de relatie met de gezinscultuur. We zijn in de eerste plaats het product van onze opvoeding. Daarnaast heeft volgens mij de bredere cultuur (etnische groep, vriendengroep, religiegroep etc) ook wel invloed, maar de gezinscultuur is volgens mij toch leidend.

Ik zie ook eenzelfde mentaliteit bij andere macho's van bijv. Latijns Amerikaanse of Aziatische culturen. Daarom stel ik ook beslist dat het niet persť iets islamitisch is, maar wel macho en dat wordt door o.a. de islam gepropageerd/gestimuleerd.

Verlicht
07-03-12, 18:44
Zoals Stopnaald al eerder aangaf worden vrouwen veel en veel vaker geconfronteerd met discriminatie dan mannen. Toch gebruiken vrouwen weinig geweld. Het zou die gediscrimineerde mannen/jongens sieren wanneer ze in de eerste plaats ervoor zorgen dat ze voldoende zijn gekwalicifeerd voor de arbeidsmarkt. Daarmee voorkom je geen discriminatie. Maar door onvoldoende gekwalicifeerd te zijn voor een baan, een gebrek aan een juiste werkhouding verbeter je gegarandeerd je positie niet. En dan moet je niet gaan lopen klagen, maar mans genoeg zijn om jezelf te verbeteren.


was dat maar zo simpel joh , kom op , zeg


je weet absoluut niet waarover je het hebt : als blanke vrouw heb je al lang beter rechten, vrijheden ...

je zou je maar in de schoenen van een moslim , een zwart persoon .....verplaatsen om dat precies te ondervinden ...= dit is geen slachtoffer rol mentaliteit , wel de werkelijkheid helaas
als vrouw , heb je toch geen testosterone of wel ? om maar deze te noemen : aggressife gedrag of geweld hoort bij de natuur van de man : heeft wel te maken met zijn functie als man ook wel in een hard gewelddading intolerant wereld die niet softer wordt , zeker niet

Ik zou zeggen : kijk eens even naar de black civil rights movement in de VS bijv of naar welke strijd dan ook tegen onrecht , racisme, discriminatie , apartheid ..............dat wordt allemaal niet gevoerd door mietjes , Nelson Mandelas of Ghandis , met de laatsten als de uitzondering op de regel wel

Verlicht
07-03-12, 19:02
Maar sommige cultureel of religieus homogene groepen blijken wel homofoob. Dan is de relatie met de cultuur en religie al snel gelegd.


je bent wel gevaarlijk bezig , dat besef je niet eens :

vroeger hadden de nazis ook wel de joden gedemoniseerd "omdat " de joodse cultuur , geloof , ras ....corrupt of slecht zouden zijn geweest : de nazis zouden zeggen dat de joden hun eigen lot onder de nazis hadden vervolgens verdiend : demonisch moraal psychologie mentaliteit "logica " van evil nazism

het is ook wel bekend dat mensen individueen & zelfs volkeren hun eigen tekortkomingnen , misdaden , slechte kanten , angsten, fallen ....projecetern op ander individueen of op ander volkeren onder bepaald down -to-earth omstandigheden : socio-economisch , politiek, psychologisch , geo-politiek ...historisch..

Bovendien :

Bestaan er zeker geen homogene groepen ; of het nou religieus , cultureel, politiek of ander groepen zouden zijn

Zelfs elk individueel religieus ervaring verschilt van welk ander individueel religieus ervaring dan ook , zelfs binnen dezelfde religieus geloof of gemeenschap : zelfs met betrekking tot identical twins

je moet eens wel proberen William James ' The varieties of religious experience lezen : kan je gratis downloaden hier onder trouwens :

The Varieties of Religious Experience - William James | Feedbooks (http://fr.feedbooks.com/book/4145/the-varieties-of-religious-experience)

P.S.: Ik dacht te vernemen dat religie als zodanig slechts een illusie fabeltje verzinsel zou zijn die dus niet zou bestaan als zodanig : hoe kan nou iets dat niet zou bestaan welk invloed dan ook hebben op wat of op wie dan ook dan ?

Final note :

islam bijv keurt welke mishandeling van mensen dan ook absoluut af dus : islam die eist van moslims dat ze de ander culturen , geloven , denkstromingnen , volkeren, rassen , ethnisch groepen ...wel moeten respecetern , destemeer als molsims in niet -moslim landen zouden leven : vanzelfsprekend

Vergeet ook niet dat islam speelt weinig tot geen rol tegenwoordig in het leven van de meerderheid van moslims ; men moet de onderliggend oorzaken van gewelddadig homofoob gedrag bijv in een ander sfeer zoeken , buiten islam , in de socio-economisch , politiek , psychologisch individueel sfeer bijv

vergeet ook niet al die biologisch psychologisch sociaal cultureel ideologisch economisch politiek & ander factoren die het denken dus het gedrag van de mens mede-bepalen :

om te gaan dus beweren dat zulke gewelddadig homofoob incidenten uitsluitend in de religieus cultureel sfeer gezocht moeten worden is gewoon een idiotie :

zelfs religieuze gevoelens of religie kunnen meestaal wel heel down -to-earth onderliggend oorzaken hebben die absoluut niets te maken zouden hebben met de eersten als zodanig dus : kunnen iets psychisch verbergen bijv , kunnen een uiting zijn van frustratie met betrekking tot discriminatie , met betrekking tot sociaal onrechtvaardigheid ...noem maar op

zie hoe mensen soms afreageren op anderen in het dagelijks leven: men reageert af meestaal op zwakkeren in de maatschappij , niet omdat men iets tegen die zwakkeren zou hebben , maar als een soort onbewust veilig uitlaatklep :

men reageert soms af op de eigen dierbaren zelfs , op de eigen vrouw , kinderen ...simpelweg omdat het veilig zou zijn : probeer eens dan af te reageren op een sterk gebouwd man op straat dan haha

zie hoe joden vroeger bijv werden als doel van haat gekozen , als scapegoats , als punchball : zie hoe moslims tegenwoordig worden als doel gekozen , als punchball voor frustraties : men moet de onderliggend oorzaken ervan in de socio-economisch , psychologisch , politiek , geo-politiek ...sfeer zoeken & niet gaan zeggen dat het te wijten was aan de joden, aan het jodendom of aan islam moslims ...
Ik had een prachtig boek gelezen over anthropologie met betrekking tot hoe westerse imperialisme bijv omging met de locale gecoloniseerd volkeren & hoe het westen trachte diens eigen misdaden , imperialisme met betrekking tot die volkeren te rechtvaardigen via blaming the victim morality psychology mentality "logics " in de zin van dat die "primitieve " volkeren waren barbaren die beschaafd behoren te worden .....in de zin van dat zulke "primitieve " volkeren het aan zichzelf hadden te danken dat ze zo werden behandeld door het beschaafd westen :

de massacre van native indian Americans bijv was "gerechtvaardigd " door het "feit " dat die indianen "barbaren " waren bijv


het macho westen die het oosten had beschouwd bijv als een soort mysterieus primitief female die als prooi voor westerse mannelijk ego werd gezien ; satisfaction of male predator ego via the conquest of females , het oosten als female die beschaafd behoort te worden ; als westerse colonisten locale vrouwen zouden verkrachten bijv , dan gaan ze zeggen dat de desbetreffend vrouwen dat hadden verdiend of uitgelookt ..............

zie hoe sexueel intimidatie vernedering deel had uitgemaakt van de VS invasie van Irak : Abu Gharib ...Tenslotte :

elk volk ,geloof, ras , elk natie, elk ideologie , cultuur ...heeft vooroordelen met betrekking tot ander rassen , volkeren , naties , culturen , geloven...men moet dus wel trachten het feit op te merken dat niet elk individu van een bepaald cultuur , ideologie, natie, volk .....dezelfde cultureel vooroodelen zou hanteren : dat heeft wel te maken met het genoten onderwijs van de desbetreffend individu , zijn / haar opvoeding , diens levens ervaringnen , karakter , vrije wil , psyche ....

bepaalde culturen , geloven keuren homofilie bij af , ik ook wel, maar we behoren allemaal andersdenkenden te respecteren want homofilie afkeuren is geen synoniem van mensen mishandelen op welke manier dan ook

westerse acceptatie van homofilie heeft niets universeels, progressiefs of moderns daarentegen want homofilie werd ook wel vrijer & openlijker bedreven in de antiek tijd bijv dus :


acceptatie van homofilie in het westen die wel terug te voeren is naar de westerse socio-economisch , politiek & ander omstandigheden : die is voornamelijk terug te voren is naar materialisme als een ideologie , terug te [B]voeren naar de materialistisch a-moraal liberaal ethiek die dominert tegenwoordig in de wereld : contractarianist , utilitarianist , kantian : een materialistisch a-moreel liberaal ethiek die terug te voeren is naar Spinoza's ethiek of monisme in de zin van :

neither good nor evil do exist as such , idem dito for the free will ....

Pijn is slecht & genot is goed & alleen in die zin dan = utilitarianisme avant la lettre dus :

westerse materialistisch cultureel liberaal ethiek als slechts een reflectie van de socio-economisch , politiek, geo-politiek omastandigheden, wel te verstaan dus
men moet dus de eigen ethiek niet gaan opleggen aan anderesdenkenden , we moeten allemaal wel elkaar respeceteren daarentegen : elk discriminatie of mishandeling (verbaal, fysiek ) van homos moeten we dus allemaal sterk & streng afkeuren

Verlicht
07-03-12, 20:07
huilie huilie ik ben zoooo zielig. Nou wat dacht je ervan om eens actie te ondernemen ipv alleen maar te huilen? En dan niet dat achterlijke rondmeppen, maar daadwerkelijk aan je toekomst werken.

Bij de weg, hoe durf je te roepen om gelijkheid en respect, als juist de moslima's met extra hindernissen en problemen te maken krijgen vanuit de eigen omgeving?

Het probleem is niet zozeer de socio-economische situatie, maar de ruggegraatloze slachtoffermentaliteit.
Wees een VENT en zeur niet zo!!!

Ik zeur niet , idioot :

Ik probeer een verklaring , geen rechtvaardiging , te vinden voor het afkeurenswaardig gedrag van bepaalde mensen met betrekking tot homos juist

de rest van je verhaal is te idioot , te racistisch & te simplistisch populistisch voor woorden om daarop te gaan reageren

hypocriete moraal ridders zoals jezlef zijn wel de echt macho-watjes zoals H.P.Pas had geprojecteerd net als reaktie op je "macho" moralistisch hypocriet verhaal dus = dubbel machos-watjes ,hypocriete moraal ridders zijn jullie beide in feite + jullie ontkenen de feiten met betrekking tot de realiteit : dat er een bepaald sociaal onrechtvaardigheid gaande in jullie maatschappijen met betrekking tot bepaalde zwakkeren in de maatschappij = laf houding dus van beide jullie maatschappijen & jullie zelf wat dat betreft dan = gefeliciteerd dan

Fulanadetal
07-03-12, 20:27
was dat maar zo simpel joh , kom op , zeg


je weet absoluut niet waarover je het hebt : als blanke vrouw heb je al lang beter rechten, vrijheden ...


als vrouw , heb je toch geen testosterone of wel ? om maar deze te noemen : aggressife gedrag of geweld hoort bij de natuur van de man : heeft wel te maken met zijn functie als man ook wel in een hard gewelddading intolerant wereld die niet softer wordt , zeker niet

Ik zou zeggen : kijk eens even naar de black civil rights movement in de VS bijv of naar welke strijd dan ook tegen onrecht , racisme, discriminatie , apartheid ..............dat wordt allemaal niet gevoerd door mietjes , Nelson Mandelas of Ghandis , met de laatsten als de uitzondering op de regel wel

Je zou eens een weekje vrouw moeten zijn, echt. Ik ben al een hele tijd vrouw, eigenlijk al mijn hele leven, dus ben wel wat gewend.
Maar de laatste tijd ben ik er eens op gaan letten. Vrouwen (ja ook die blanke) verdienen nog altijd minder dan hun mannelijke gelijken. Zijn nog altijd het onderwerp van heel veel seksistische grappen. In de media, op het werk. Doen nog altijd veeeeel meer in het huishouden naast de baan en kinderen. Zijn veel vaker dan mannen het slachtoffer van relationeel geweld. Het is gewoon zo.
En hoe erger een maatschappij er aan toe is, hoe erger de vrouwen het hebben. Zij zijn het laagste van het laagste. Uiteindelijk zijn de vrouwen de lul.

Lennon is al even dood en het N woord kan niet meer. Maar goed, toch maar even. Aangezien er nog niet al te veel is veranderd.


http://www.youtube.com/watch?v=LW5vsmZCR1o

Verlicht
07-03-12, 21:11
Je zou eens een weekje vrouw moeten zijn, echt. Ik ben al een hele tijd vrouw, eigenlijk al mijn hele leven, dus ben wel wat gewend.
Maar de laatste tijd ben ik er eens op gaan letten. Vrouwen (ja ook die blanke) verdienen nog altijd minder dan hun mannelijke gelijken. Zijn nog altijd het onderwerp van heel veel seksistische grappen. In de media, op het werk. Doen nog altijd veeeeel meer in het huishouden naast de baan en kinderen. Zijn veel vaker dan mannen het slachtoffer van relationeel geweld. Het is gewoon zo.
En hoe erger een maatschappij er aan toe is, hoe erger de vrouwen het hebben. Zij zijn het laagste van het laagste. Uiteindelijk zijn de vrouwen de lul.

Lennon is al even dood en het N woord kan niet meer. Maar goed, toch maar even. Aangezien er nog niet al te veel is veranderd.


http://www.youtube.com/watch?v=LW5vsmZCR1o

Grotendeels mee eens , lady :

er is er niet veel veranderd hier inderdaad helaas : ik probeer netjes te blijven (sommiggen hierboven bestempelen dat als watje-macho gedrag als men soft & netjes zich gedraagt zonder aggressie of geschreeuw blijkbaar ) maar dat kan ik niet altijd helaas ,vooraal als iemand me de hypocriet arrogant moralistisch les pretendeert te geven zonder eerst te lezen wat ik te zeggen had & zonder te weten wat of wie ik zou zijn , wat ik allemaal had meegemaakt ..............zonder te willen aanvaarden dat mensen wel kunnen veranderen , maar goed ,dat terzijde dan : irrelevent dus, anders zou een ander idioot hier gaan zeggen dat ik zit te zeuren , te huilen of de slachtoffer role te spelen haha :


het is nooit goed als het aan meest van deze gasten zou liggen : gedraag je je netjes dan ben je een watje , ben je aggressief dan ben je een macho , hopeloos

Ik spreek namens ander benadeelden , zo veel mogelijk althans , "iets " dat ik nooit ben geweest , integendeel zelfs < ik bof wel want ik had de kans relatief hoog onderwijs te genieten , liefhebbende ouders & omgeving , ik bof wel omdat ik ook wel een blanke caucasian European face heb ....maar ik kan gewoon niet tegen onrecht , discriminatie , simplisme, racisme, poppulisme ....vandaar mijn veroontwaardigd eerder aggressief idioot optredens hier trouwens die had ik grotendeels afgeleerd door mezelf aan anger management te onderwerpen met succes, neem ik aan

das mijn punt juist : ik ben geen vrouw & kan nooit helemaal voelen wat een vrouw in deze tijd hier of elders meemaakt , ik ben toevallig getrouwd met een juweel van een sterk vrouw : ik weet een beetje wat een vrouw allemaal moet doorstaan , maar dat kan ik nooit helemal voelen , want ik been geen vrouw, vandaar dat ik tegen karin.NL zei dat ze nooit kan voelen wat een immigrant zou voelen of wat een immigrant vrouw zou voelen , laat staan wat een zwart moslima helemaal zou voelen bijv .............

These guys made me angry really , i still am


I can only imagine as lenon used to do : I do have a dream , a much broader one than that of martin Luther King for example : imagine humanity being capable in the future of realising something wonderful at the level of societies , cultures, spirituality , politics , economics , psychology , mentality , ethics ....like our great yanni did at the level of music that's much more than just music : but i am an utopian idealist fool dreamer , i guess , so

Good night , all the best , thanks , appreciate indeed

Verlicht
07-03-12, 21:30
Quote :

"....O thou who complains of the cruelty of heaven,

Thou whose glass cries out against the injustice of the stone

How long this wailing and crying and lamentation ?

How long this perpetual beating of thy breast ?

The pith of life is contained in action

The delight in creation is the law of life

Arise & create a new world

Wrap thyself in flames , be an Abraham

To comply with this world which does not favour thy purposes

Is to fling away thy buckler on the field of battle.

The man of strong character who's master of himself

Will find fortune complaisant

if the world does not comply with his humour

he will try the hasard of war with heaven

he will dig up the foundations of the universe

And cast its atoms into a new mould

He will subvert the course of time

And wreck the azure firmament

By his own strength he will produce

A new world which will do his pleasure

If one cannot live in the world as be seems a man

then it's better to die like a brave........." end quote " to be continued

Source : The secrets of self by Dr Sir philosopher & great poet Mohammed Iqbal u can download for free from here below:

ASRAR-I-KHUDI (The Secrets of Self) - Dr. Muhammad Iqbal | Feedbooks (http://fr.feedbooks.com/userbook/14136/asrar-i-khudi-the-secrets-of-self)


The Reconstruction of Religious Thought in Islam - Sir. Muhammad Iqbal | Feedbooks (http://fr.feedbooks.com/userbook/14177/the-reconstruction-of-religious-thought-in-islam)

Fulanadetal
08-03-12, 05:40
Natuurlijk kan ik als Nederlandse nooit navoelen wat de pijn van iemand is die om iets gediscrimineerd wordt wat ik niet ben of heb. "Vrouw" ken ik wel. Maar niet homo, moslim, jood, mormoon, met hoofdddoek, zonder hoofddoek, zwart, rood, gehandicapt, lagere kaste etc.
Het wordt alleen wel heel ingewikkeld (maar het is zeker niet zeldzaam) als de gediscrimineerden elkaar ook weer gaan discrimineren.

Maar als je zegt dat homo's er zelf om vragen, sorry maar dat argument ken ik heel goed. "Dat meisje vroeg erom verkracht te worden, ze had zich te uitdagend gekleed."
"Die homo's liepen zichtbaar homo te wezen in het bijzijn van die andere jongens, logisch dat die boos werden."

NEE! Van iemand anders blijf je af. Punt.

Verlicht
08-03-12, 18:18
[QUOTE=Fulanadetal;5001134]Natuurlijk kan ik als Nederlandse nooit navoelen wat de pijn van iemand is die om iets gediscrimineerd wordt wat ik niet ben of heb. "Vrouw" ken ik wel. Maar niet homo, moslim, jood, mormoon, met hoofdddoek, zonder hoofddoek, zwart, rood, gehandicapt, lagere kaste etc.


Das precies mijn punt ,dameHet wordt alleen wel heel ingewikkeld (maar het is zeker niet zeldzaam) als de gediscrimineerden elkaar ook weer gaan discrimineren.Precies : in de psychologie is er een heel bekend feit dat luidt als volgt :

Abused people become abusers in their turn unless they get the proper therapyMaar als je zegt dat homo's er zelf om vragen, sorry maar dat argument ken ik heel goed. "Dat meisje vroeg erom verkracht te worden, ze had zich te uitdagend gekleed."nee, ik had gezegd dat homos zijn ook geen lieverdjes , niet allemaal althans : men moet dus voorzichtig zijn met voorbarige conclusies met betrekking tot die incidenten tegen homos : homos zijn niet oer definitie slachtoffers : men moet die incidenten apart bestuderen want soms worden ze uitgelokt door sommige homos, maar das slechts een poging van mijn kant om een verklaring , geen rechtvaardiging , te vinden voor het afkeurenswaardig gedrag van sommigen in relatie tot homos, samen met ander verklaringnen : lees eens wat ik zei hierboven dan aub


"Die homo's liepen zichtbaar homo te wezen in het bijzijn van die andere jongens, logisch dat die boos werden."


nee, dat was niet mijn punt :

dit is wel wat ik bedoel met uitlokken :had ik zelf persoonlijk een slecht ervaring met bepaalde homos meegemaakt waarbij ze hadden wel geprobeerd mij te "versieren " : ik had toen lang haar ....das niet iets prettigs want ik ben een hetero dus : toch had ik netjes laten weten dat ze er mee moesten stoppen , ze gingnen wel door , had ik ze genegeerd eerst , maar daarna werd ik echt boos & had ik 1 van hun naar Alice's wonderland gestuurd wat voor resultaat had dat ik wel met rust werd gelaten achterafNEE! Van iemand anders blijf je af. Punt.


Precies : das mijn punt ook wel , zie wat ik zei erover in mijn ander posts hierboven

Ik blijf af van mensen als ze dat ook wel zouden doen met betrekking tot mijn eigen persoon dus

Verlicht
08-03-12, 19:31
Ik ben nog van het lavet.

http://www.youtube.com/watch?v=PlJVWV0MfIw


Mean spirits have only the weapon of resentment : i told you many times you had a serious attitude problem , i wonder why , why all that resentment , poor lad ?


You do seem to talk the talk, i wonder whether you can walk the walk


Quote :

"..........A young man , Cypress-tall

Came from the town of Merv to Lahore

He went to see the venerable saint

That the sun might dispth is darkness

"I am hammed in " he said , " by foes ;

I am as a glass in the midst of stones,

Do thou teach me , O sir of heavenly rank,

How to lead my life amongst enemies ,"

The wise director, in whose nature ,

Love had allied beauty with majesty ,

Answered : " Thou art unread in life's lore ,

Careless of its end & its beginning .

Be without fear of others

Thou art a sleeping force : awake,

When the stone thought itself to be glass,

It became glass & got into the way of breaking .

If the traveller thinks himself weak ,

He delivers his soul unto the brigand .

How long wilt thou regard thyself as water & clay ?

Create from thy clay a flaming Sinai

Why be angry with mighty men ?

Why complain of enemies?

I will declare the truth : thine enemy is they friend :

His existence crowns thee with glory .

Whosoever knows the states of the Self

Considers a powerful enemy to be a blessing from God

To the seed of man the enemy is -as a rain-cloud:

He awakens its potentialities.

If they spirit be strong ,the stones in they way are as water :

What wrecks the torrent of the ups & downs of the road ?

The sword of resolution is whetted by the stones in the way '

And put to proof by traversing stage after stage .

What is the use of eating & sleeping like a beast ?

What is the use of being , unless thou have strength in thyself ?

When thou mak'st thyself strong with Self

Thou wilt destroy the world at they pleasure.

If thou wouldst pass away, become free of Self,

If thou wouldst live ,become full of Self,

Who is death ? to become oblivious to Self .

Why imagine that it is the parting of soul & body ?

Abide in Self like Joseph ?

Advance from captivity to empire

Think of Self & be a man of action

Be a man of God, bear mysteries within"............." End quote : to be continuedSource : the secrets of self by Dr. Sir philosopher & great poet Mohammad Iqbal

I

TonH
08-03-12, 19:50
Beste Verlicht. Geen idee wie, wat of hoe je bent, maar ik heb geen ideen waar de meeste replies of posts van je over gaan. Sorry, zal wel een PIGGS-gebrek zijn?

H.P.Pas
08-03-12, 19:54
Mean spirits have only the weapon of resentment : i told you many times you had a serious attitude problem , i wonder why , why all that resentment , poor lad ?

Whatever you sell, I don't buy it.

TonH
08-03-12, 19:57
Whatever you sell, I don't buy it.

Ah! 't Is zo'n telsell ding? Bedankt voor de waarschuwing.

Verlicht
08-03-12, 20:20
Whatever you sell, I don't buy it.

Do not flatter yourself , i am not selling anything : i was just responding to ur silly non-sense : i was asking u whether you can walk the walk , instead of just talking the talk

behave or just have the decency to just shut up otherwise

Verlicht
08-03-12, 20:21
Ah! 't Is zo'n telsell ding? Bedankt voor de waarschuwing.

You are yet another Greek genius ....pffff...

TonH
08-03-12, 20:22
You are yet another Greek genius ....pffff...

Dat ontken ik ten stelligste, want daarvoor ben ik dan weer net the orthodox.

Verlicht
08-03-12, 20:48
Dat ontken ik ten stelligste, want daarvoor ben ik dan weer net the orthodox.

Exactly

suit urself then : you confirm what i was saying

what i said was meant to be ironic ,so

TonH
08-03-12, 21:17
Exactly

suit urself then : you confirm what i was saying

what i said was meant to be ironic ,so

Ok. Maar af en toe zit er iets tussen je reacties dat helder en scherp is en dan vind ik het jammer dat ik niets snap van een groot deel van je overige reacties. I guess, so be it.

mark61
08-03-12, 21:20
Beste Verlicht. Geen idee wie, wat of hoe je bent, maar ik heb geen ideen waar de meeste replies of posts van je over gaan. Sorry, zal wel een PIGGS-gebrek zijn?

Je kent Sallahdin toch wel? De man met de 257 nicks?

Verlicht
08-03-12, 21:22
Ok. Maar af en toe zit er iets tussen je reacties dat helder en scherp is en dan vind ik het jammer dat ik niets snap van een groot deel van je overige reacties. I guess, so be it.

ach , laat maar joh , niks aan de hand

dat was iets tussen mij & die irriterend pretentieus arrogant H.P.Pas , meer niet

Als je iets van mijn verhalen niet zou snappen, dan moet je dat vermelden of mijn posts helemaal niet lezen, beste vriend

Prettig avond nog : het is slechts een stormtje in een glas water dus

mark61
08-03-12, 21:23
"I am hammed in

Das zo haraam als de neten sonny.

Hemmed in.

Verlicht
08-03-12, 21:25
Je kent Sallahdin toch wel? De man met de 257 nicks?


haha

nee, die aardig Griekse meneer waarvoor ik wel respect heb trouwens had alleen zichzelf in een lastig situatie of lastig parket geplaatst waar hij niet thuishoorde = een bepaald ruzie tussen me & H.P.Pas dus , meer niet , maar dat kon ie niet weten ,zo

Niks aan de hand dus

Verlicht
08-03-12, 21:28
Das zo haraam als de neten sonny.

Hemmed in.

whatever ; kan wel gebeuren

mark61
08-03-12, 21:34
haha

nee, die aardig Griekse meneer waarvoor ik wel respect heb trouwens had alleen zichzelf in een lastig situatie of lastig parket geplaatst waar hij niet thuishoorde = een bepaald ruzie tussen me & H.P.Pas dus , meer niet , maar dat kon ie niet weten ,zo

Niks aan de hand dus

Wat haha. Wat moet je met 257 nicks?

Fulanadetal
09-03-12, 06:05
Das zo haraam als de neten sonny.

Hemmed in.

Ham in een blikje!! Spam!


http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE

Fulanadetal
09-03-12, 06:06
De nieuwe nick van Salah, Spam!

super ick
09-03-12, 08:57
Wat haha. Wat moet je met 257 nicks?

Ik denk dat er geen opzet in het spel is.
Zo te lezen is hij onder permanente invloed van drugs.
De volgende dag is hij zijn nick en wachtwoord vergeten en maakt hij weer een nieuwe.

Verlicht
09-03-12, 18:00
Wat haha. Wat moet je met 257 nicks?

haha

waaroom niet ahaha?

Ik heb alleen deze nick over trouwens , de rest is al geblokkeerd door beheer dus

Verlicht
09-03-12, 18:01
Ik denk dat er geen opzet in het spel is.
Zo te lezen is hij onder permanente invloed van drugs.
De volgende dag is hij zijn nick en wachtwoord vergeten en maakt hij weer een nieuwe.

exactly , u are a super genius , super

Verlicht
09-03-12, 18:02
De nieuwe nick van Salah, Spam!


Geen leuk nick ? haha

Ik heb wat nieuwtjes voor je wel , later dus, kan je veel geld er mee verdienen : geinteresseerd ?

Verlicht
09-03-12, 18:05
Ik heb wat voor jullie allemaal strakjes : jullie kunnen wel veel geld er mee verdienen trouwens , geen spam

Verlicht
10-03-12, 18:21
????????????

QueenImane
10-03-12, 23:06
homo zijn is nie toegestaan in d Koran en peste/geweld/... ook ni. Dus is het eigluk fout van die gaste van tegenwoordig. Als ze n homo zien is het direct van BAAM n BOEM. Ma da is dus ergerdan homo zijn. Je valt mense lastig die u eigluk nix misdaan hebben. We zulle alml wel onze 'afrekening' krijge dusja

HaasHaas
11-03-12, 01:45
de schijn van politici inderdaad. de hypocrisie. en vooral de veroordeling zodra het woord buitenlands of allochtoon naar boven komt drijven.
dan zijn ze gedreven om tegen culturele schenen te schoppen. om maar even te scoren op het gebied van zetels in de politiek.
politiek is geen oplossing. politiek is een bezetenheid. het kent net zoveel waarde als de reclames op tv.