PDA

Bekijk Volledige Versie : nieuws Allochtone kinderen structureel gediscrimineerd door schooldirecteureniReport
01-05-13, 20:31
17427
Leerlingen van allochtone afkomst worden structureel geweigerd op basisscholen. De reden hiervoor is dat de school bang is om een zwarte school te worden en vrezen een lage Cito-score.

Het toelaten van veel allochtone leerlingen met leer- en taalachterstanden zouden het niveau negatief beïnvloeden. De school zou daardoor in een negatief daglicht komen te staan, met als gevolg dat autochtone ouders een andere school kiezen voor hun kinderen.

Deze selectie is niettemin in strijd met de wet gelijke behandeling en de vrije schoolkeuze.
Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, liet onderzoek doen naar dit fenomeen na klachten van ouders over discriminatie. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen interviewde hiervoor in drie gemeenten twaalf schooldirecteuren, -bestuurders, tientallen ouders en onderwijsambtenaren.

Volgens Zeki Arslan, onderwijsdeskundige van Forum, was het onderzoek weliswaar bescheiden, maar hierin erkenden professionals uit het onderwijs dat dit structureel gebeurt. Arslan geeft aan dat hij het schokkend vindt dat de vrije schoolkeuze kennelijk niet voor iedereen is. Het is niet goed voor de integratie en er zou op deze manier een tweeledige samenleving ontstaan. Deze resultaten zouden dan ook de aanzet moeten zijn voor een uitgebreid onderzoek.

De PO-raad, vereniging van schoolbesturen, is het eens met de oproep van Forum. Een woordvoerder verteld dat zij ook dergelijke signalen hebben opgevangen. Volgens hem is duidelijkheid over de ernst daarom gewenst, aangezien deze gang van zaken niet acceptabel is, indien deze conclusie juist is.

Forum vindt gemengd onderwijs een belangrijk onderdeel voor goede scholing. Kinderen die afkomstig zijn uit ‘taalarme thuismilieus’ hebben baat bij de kennis en vaardigheden van de autochtone kinderen. Daarnaast leren kinderen om te gaan met de multiculturele samenleving.

Bij ongeveer 12 procent van de basisscholen is ruim de helft van de kinderen allochtoon. Volgens Arslan toont het onderzoek aan dat dat percentage waarschijnlijk alleen maar toeneemt. Allochtone ouders worden vaak doorverwezen naar zwarte scholen omdat deze meer gespecialiseerd zijn in onderwijs aan kinderen met taalachterstanden. Deze ouders hebben dan ook vaak het gevoel dat zij niet welkom zijn, of worden geconfronteerd met lange wachtlijsten.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat schooldirecteuren op eigen houtje dergelijke beslissingen nemen. Daardoor is het ook niet goed in kaart te brengen, waardoor de school geen discriminatie kan worden verweten.