PDA

Bekijk Volledige Versie : Zijn athe´sten wel zo slim?Marsipulami
26-01-15, 09:00
Zijn athe´sten wel zo slim?

Hogepriesters Dawkins en Krauss zijn dom en gevaarlijk

Marcel Hulspas: 28-12-2014 14:58 uur

Het gaat slecht met het athe´sme in de wereld. Vrijwel overal worden ze vervolgd, zo blijkt uit een recent rapport van de internationale humanisten. Meest recente voorbeeld: de Egyptische politie voel onlangs een Ĺathe´stisch cafÚĺ binnen omdat men daarů de duivel zou vereren. Sisi wil daarmee bewijzen dat je in Egypte niet op de Moslimbroeders hoeft te stemmen ľ hij is net zo dom als de Broeders. Overigens is het in Egypte niet verboden om ongelovig te zijn, als je de islam maar niet belachelijk maakt. Vandaar die extra beschuldiging dat ze daar in dat cafÚ de duivel vereerden.

Richard Dawkins en Lawrence Krauss

Athe´sten ľ je zou op grond van dergelijke berichten bijna sympathie voor ze hebben. Maar in eigen land is dat lastig. Er zijn goede, maar er zij ook veel luie athe´sten. En die luie beheersen momenteel de media. Wie tegenwoordig athe´sme zegt, heeft het al snel over de twee hogepriesters van deze alternatieve religie: de Britse bioloog Richard Dawkins en de Amerikaanse fysicus Lawrence Krauss. Die trekken al jaren de wereld rond om in zaaltjes het athe´stische Woord te verkondigen. De evolutie en de Oerknal, meer heeft een mens niet nodig om gelukkig te worden. En die zaaltjes zitten vol enthousiaste gelovigen. Er is onlangs zelfs een documentaire over de heren gemaakt, ĹThe Unbelieversĺ, zodat hun volgelingen nog veel meer kunnen genieten van de scherpe oneliners en geweldige grappen die beide heren jaar in jaar uit debiteren. Grappen over gelovigen, daarin zijn ze gespecialiseerd. En de bezoekers vinden het prachtig.

Dat de heren niet in God geloven, dat zal me worst wezen. Dat doe ik ook niet. Maar zij doen net alsof Ĺde wetenschapĺ bewezen heeft dat God niet bestaat. En dat iedereen die Ĺwetenschappelijkĺ of Ĺrationeelĺ denkt, tot dezelfde conclusie zal komen. Vervolgens schilderen ze gelovigen af als domkoppen die gewoon weigeren om De Waarheid te accepteren. Terwijl athe´sten weten hoe het zit. En bij die conclusie klinkt vanuit de zaal steevast instemmend gegrom. Want wat is het toch fijn om tot de intellectuele elite te behoren. En om de ander, de gelovige, belachelijk te maken.

Dom en gevaarlijk

Dawkins en Krauss zijn dom en gevaarlijk. Dom, omdat de wetenschap uiteraard niet kan bewijzen of God bestaat of niet. Wetenschap is een oneindig zoeken naar verklaringen voor de verschijnselen om ons heen, zˇnder daarbij een beroep te doen op bovennatuurlijke krachten. Dat de wetenschap daarbij hier en daar grote successen boekt, bewijst helemaal niet dat het bovennatuurlijke niet bestaat. De wetenschappers is, kortom, agnost vanuit zij taakopvatting. De stap naar athe´sme is geen wetenschappelijke stap maar uitsluitend een kwestie van persoonlijke overtuiging, van karakter, van smaak. Een beroep op Ĺde wetenschapĺ is onzin. God komt in de wetenschap niet voor, en kan dus ook op geen enkel moment uit welke vergelijking dan ook worden weggestreept.

Angst voor religie en fundamentalisme

Het feit dat Dawkins en Krauss hun athe´sme verkondigen met een beroep op wat de wetenschap ons heeft geleerd, suggereert dat ze geen verstand hebben van wetenschap, noch van het vraagstuk waar ze zo graag over kakelen. Maar in feite weten ze natuurlijk wel beter. De reden waarom ze zo graag het podium beklimmen is niet omdat ze via een of andere kromme logica ľ o wonder! ľ aangetoond hebben dat God niet bestaat. Hun ware drijfveer is angst voor religie. En dan vooral fundamentalisme. Voor die vreselijke christenen in de VS, die denken dat de aarde 6000 jaar oud is. En natuurlijk voor die moslimfanatici met hun bommen onder hun jurken. Dat soort types zijn er altijd geweest; er is geen reden om te denken dat de mensheid nu dommer is dan, zeg, 100 jaar geleden, maar we zitten in het Westen nu eenmaal met een identiteitscrisis. We weten niet meer zeker of we de beste en slimste zijn op deze aardkloot. En dus vrezen we nu ineens diezelfde groepen waar we voorheen hooghartig zwijgend aan voorbij gingen. In de zekerheid dat ze binnenkort zouden uitsterven. Daar zijn we allang niet meet zeker van. We zijn bang geworden.

Oppervlakkig vooruitgangsdenken

Het publiek van Dawkins en Krauss bestaat grotendeels uit betaĺs. Voor hen is het leven momenteel extra zuur, want zij gaan niet alleen zoals iedereen gebukt onder bovenstaande identiteitscrisis, maar lijden ook nog aan een oppervlakkig vooruitgangsdenken. Voor hen is het het bestaan van fundamentalisten types extra onverklaarbaar omdat Ĺde wetenschapĺ een einde zou hebben gemaakt aan bijgeloof en dwaasheid. Blijkbaar weigeren velen om onder invloed van de wetenschap uit te sterven. Ze zouden zo langzamerhand allemaal hypertolerante, ongelovige wereldburgers moeten zijn. In plaats daarvan gaan win het fanatisme terrein. Zo lijkt het. Wat te doen? Hun reactie op deze teleurstelling is de schepping van een ander, een athe´stisch fundamentalisme. Met dezelfde treken als de zo geminachte tegenstander: men is heilig overtuigd van de eigen logica en het eigen gelijk. En men geniet van geroddel over, en het vernederen van Ĺde tegenstanderĺ. Zo bezorgen ze de wetenschap een slechte naam. In plaats van een pleidooi voor dialoog en onderzoek, houden Dawkins en Krauss een pleidooi voor starheid en minachting. Met dat soort verdedigers zal het athe´sme in deze contreien nog hÚÚl lang niks anders zijn da het lullige schaduwbroertje van religieus fanatisme.

Geen millimeter diepzinniger. Geen haar beter.Over de auteur:Marcel Hulspas

Marcel Hulspas (Naaldwijk, 2 januari 1960) is een Nederlandse wetenschapsjournalist, columnist en publicist. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is afgestudeerd als astronoom.

The_Grand_Wazoo
26-01-15, 09:17
Raar verhaal dit. Die Krauss ken ik niet, Dawkins een stuk beter. Wat de meneer over Dawkins zegt klopt in ieder geval niet, sterker nog, die bestrijdt zelfs de mogelijkheid van een wetenschappelijk bewijs van het niet-bestaan van God.

Soldim
26-01-15, 10:47
Raar verhaal dit. Die Krauss ken ik niet, Dawkins een stuk beter. Wat de meneer over Dawkins zegt klopt in ieder geval niet, sterker nog, die bestrijdt zelfs de mogelijkheid van een wetenschappelijk bewijs van het niet-bestaan van God.

Kraus ook -- die beweert alleen maar dat we god niet nodig hebben om het universum te verklaren.

The_Grand_Wazoo
26-01-15, 11:33
Beetje dom van meneer Hulspas.

Marsipulami
26-01-15, 11:34
Die trekken al jaren de wereld rond om in zaaltjes het athe´stische Woord te verkondigen. De evolutie en de Oerknal, meer heeft een mens niet nodig om gelukkig te worden.

Die athe´sten zitten altijd maar mooi weer te maken met de oerknaltheorie. Ze vergeten erbij te vertellen dat de grondlegger van die theorie een katholieke geestelijke was en tevens voorzitter van de pauselijke academie voor wetenschappen. Georges Lemaţtre - Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre) Hebben ze zelf dan niemand in huis die op wetenschappelijk vlak iets zinnigs heeft te vertellen ?

H.P.Pas
26-01-15, 11:36
Hun ware drijfveer is angst voor religie.

Hulspas schouwt in alle zielen, hij kent zijn pappenheimers beter dan ze zichzelf kennen. Dit soort psychologie van de koude grond stemt mij altijd zorgelijk. Om twee redenen:
- Hulspas kan dit niet weten. Voor wie een beeje nadenkt begint het onbewijsbare tamelijk dicht bij huis, niet pas in de zevende hemel.
- Om het betoog van de heren op zijn merites te beoordelen hoeft ik dit ook niet te weten. Zoals ik Pythgoras' drijfveren niet hoef te kennen om de waarheid van zijn stelling in te zien.

Twee waarheden als koeien. Als Hulspas ze niet ziet is hij de slimste niet.
Als hij ze wel ziet maar terzijde laat omdat het hem even niet uitkomt belazert hij de lezer (of zichzelf). Geen beide spoort aan tot verder lezen.


Als ik nu, mijn bezorgdheid even terzijde latend, aanneem dat Hulspas hier het (onbewijsbare) gelijk aan zijn zijde heeft dan rijst de vraag: Hoe (on)redelijk is angst voor religie ? Daar valt over te praten. Dat er griezelige kanten aan zitten lijkt me onbetwistbaar. We hebben het onlangs nog kunnen ervaren. Hoewel het een vraag betreft die logisch uit zijn eigen stelling voortvloeit stelt Hulspas hem niet, laat staan dat hij aan beantwoorden toekomt.


Marcel Hulspas (Naaldwijk, 2 januari 1960) is een Nederlandse wetenschapsjournalist, columnist en publicist. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is afgestudeerd als astronoom.

Dat zal best. Een filosoof is hij niet.

The_Grand_Wazoo
26-01-15, 12:19
Die athe´sten zitten altijd maar mooi weer te maken met de oerknaltheorie. Ze vergeten erbij te vertellen dat de grondlegger van die theorie een katholieke geestelijke was en tevens voorzitter van de pauselijke academie voor wetenschappen. Georges Lemaţtre - Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre) Hebben ze zelf dan niemand in huis die op wetenschappelijk vlak iets zinnigs heeft te vertellen ?

Heb je het nou over wetenschappers of athe´sten?

Overigens gaat het Dawkins niet om de oerknal, maar om de evolutietheorie. Hij is bioloog van origine.

Ik krijg nogal de indruk dat je wat slap in de ruimte aan het ouwehoeren bent en geen tot weinig benul hebt, van wetenschap noch athe´sme.

Soldim
26-01-15, 12:29
Die athe´sten zitten altijd maar mooi weer te maken met de oerknaltheorie. Ze vergeten erbij te vertellen dat de grondlegger van die theorie een katholieke geestelijke was en tevens voorzitter van de pauselijke academie voor wetenschappen. Georges Lemaţtre - Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre) Hebben ze zelf dan niemand in huis die op wetenschappelijk vlak iets zinnigs heeft te vertellen ?

Lemaitre was een prima wetenschapper, en deinsde er niet voor terug om een paus die wetenschap voor het katholieke karretje wilde spannen tot orde te roepen.

Marsipulami
26-01-15, 12:33
Ik krijg nogal de indruk dat je wat slap in de ruimte aan het ouwehoeren bent en geen tot weinig benul hebt, van (wetenschap noch) athe´sme.

Over athe´sme hoef je niets te weten om er alles van te weten. Athe´sme is volgens de mensen op dit forum, geen leer of theorie en athe´sten zijn ook geen gemeenschap. Athe´sme gaat dus over niets. Het is niet moeilijk om alles te weten over niets.

Marsipulami
26-01-15, 12:37
Lemaitre was een prima wetenschapper, en deinsde er niet voor terug om een paus die wetenschap voor het katholieke karretje wilde spannen tot orde te roepen.

Wetenschap is een uitvinding van de katholieke kerk. De eerste universiteiten werden wereldwijd door de katholieke kerk opgericht.

The_Grand_Wazoo
26-01-15, 12:39
Over athe´sme hoef je niets te weten om er alles van te weten. Athe´sme is volgens de mensen op dit forum, geen leer of theorie en athe´sten zijn ook geen gemeenschap. Athe´sme gaat dus over niets. Het is niet moeilijk om alles te weten over niets.

Prima ...
En uit het feit dat je met geen woord over wetenschap rept zullen we dan maar afleiden dat daar de ballen verstand van hebt.

Soldim
26-01-15, 12:46
Wetenschap is een uitvinding van de katholieke kerk. De eerste universiteiten werden wereldwijd door de katholieke kerk opgericht.

Zoals bijvoorbeeld Al-Karaouine, Al-Azhar en Nizamiyya? :vreemd:

Marsipulami
26-01-15, 13:08
Zoals bijvoorbeeld Al-Karaouine, Al-Azhar en Nizamiyya? :vreemd:


Dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.:fpiraat:

super ick
31-01-15, 16:31
Dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.:fpiraat:

Je bent een gore trol. Niet uit op een serieuze discussie want je mening staat al vast.

knots71karel
31-01-15, 20:30
Heb je het nou over wetenschappers of athe´sten?

Overigens gaat het Dawkins niet om de oerknal, maar om de evolutietheorie. Hij is bioloog van origine.

Ik krijg nogal de indruk dat je wat slap in de ruimte aan het ouwehoeren bent en geen tot weinig benul hebt, van wetenschap noch athe´sme.

Hij haalt telkens onderwerpen aan die geen N.V.D.D.zijn om vooral maar te bewijzen dat mensen zonder GELOOF ook mensen zonder hersenen zijn .!

Olive Yao
04-08-16, 21:07
Dat zal best. Een filosoof is hij niet.

Duidelijk; gepaste observatie.


M. Hulspas
Dawkins en Krauss zijn dom en gevaarlijk. Dom, omdat de wetenschap uiteraard niet kan bewijzen of God bestaat of niet. Wetenschap is een oneindig zoeken naar verklaringen voor de verschijnselen om ons heen, zˇnder daarbij een beroep te doen op bovennatuurlijke krachten. Dat de wetenschap daarbij hier en daar grote successen boekt, bewijst helemaal niet dat het bovennatuurlijke niet bestaat. De wetenschappers is, kortom, agnost vanuit zij taakopvatting. De stap naar athe´sme is geen wetenschappelijke stap maar uitsluitend een kwestie van persoonlijke overtuiging, van karakter, van smaak. Een beroep op ‘de wetenschap’ is onzin. God komt in de wetenschap niet voor, en kan dus ook op geen enkel moment uit welke vergelijking dan ook worden weggestreept.

Sommige mensen zeggen: 'een god is een metafysische entiteit'. Fout. Een god is wat de gelovige gelooft dat die god is.

Hebben alle gelovigen door de millennia heen geloofd dat de goden waarin zij geloven metafysische entiteiten zijn? Nee. Dat zou niet kunnen, want het onderscheid 'fysisch / metafysisch' is typisch modern-europees-westers. In 'traditionele' culturen - dat zijn alle culturen behalve de 'moderne' europese cultuur zoals die zich vanaf rond 1600 begon te ontwikkelen - bestond zulk onderscheid niet. Niet alleen bestonden de concepten niet, het onderscheid bestond niet in het bewustzijn van mensen. Ook het onderscheid 'natuurlijk / bovennatuurlijk' bestond niet.

Om te weten te komen wat voor entiteit de god-in-kwestie is moeten we goed luisteren naar wat de gelovigen van die god zeggen. Donar kan moeilijk voor (in onze termen) metafysische entiteit gehouden worden - had hij een metafysische strijdwagen en een metafysische speer?

Als de god-in-kwestie geen metafysische entiteit is, valt Hulspas' verhaal in het water.

En als de god-in-kwestie wel geloofd wordt een metafysische entiteit te zijn? Dan geldt de stelling

de waarschijnlijkheid van een hypothese 'de god bestaat' nadert aan nul

nog steeds.

'Maar wetenschap kan geen uitspraken over metafysische entiteiten doen'. Laat dat zo zijn. Maar de stelling is geen uitspraak over een metafysische entiteit, maar over de wereld. Wetenschap kan die uitspraak over de wereld doen. Dawkins beschouwt die stelling inderdaad. Hij stelt een 'spectrum van waarschijnlijkheden' op (p. 50-51 in mijn uitgave), waarvan dit er een is.


bewijst helemaal niet dat het bovennatuurlijke niet bestaat

Wat is 'bovennatuurlijk bestaan'? Zijn is een van de moeilijkste woorden in de filosofie. Een entiteit is iets dat is. Het concept 'metafysische entiteit' zelf is al problematisch.

Wat kunnen mensen weten van 'metafysische entiteiten' zoals 'goden'?

Dawkins schrijft in dit verband:

"Scientific arguments (...) were inapropriate since theologians had always maintained that God lay outside science". (p. 154)

Wat Hulspas schrijft dus.

The theologians (...) were defining themselves into an epistemological Safe Zone where rational argument could not reach them because they had declared by fiat that it could not. (...)

There are other ways of knowing besides the scientific and it is one of these other ways of knowing that must be deployed to know God.
The most important of these other ways of knowing turned out to be personal, subjective experience of God. Several discussants at Cambridge claimed that God spoke to them, inside their heads, just as vividly and as personally as another human might.

(Vergelijk G. W. Bush: 'God told me to go to war').
Sommige mensen die dit claimen worden profeten genoemd.

Dawkins merkt dan op:

(...) if God really did communicate with humans that fact would emphatically not lay outside science. God comes bursting through from whatever other-worldly domain is his natural abode, crashing through into our world where his messages can be intercepted by human brains - and that phenomenon has nothing to do with science?

Vergelijk Donar. Hoe wordt een metafysische speer tot bliksem? De allesverklarende nonverklaring 'er is een god, en die kan alles, en die doet dat' verklaart niets.

Wat betekenen woorden over goden als metafysische entiteiten?

Daar gaat Dawkins niet op in. Herman Philipse wel in Atheistisch manifest. Hier een citaat:

De these van de buiten-rationaliteit van de religie (TBR), die aan het einde van de achttiende eeuw naar voren werd gebracht om het geloof te bewaren voor conflicten met de wetenschap, impliceert het onweerlegbaarheidsvereiste: de beschrijvende inhoud van de term 'God' moet zo gekozen worden dat tegenspraak tussen geloof en wetenschap a priori wordt uitgesloten. Omdat elke beschrijvende term verwijst naar iets wat in beginsel kenbaar is, volgt uit het onweerlegbaarheidsvereiste dat het woord 'God' geen beschrijvende inhoud kan hebben.

Aan dit alles gaat M. Hulspas voorbij in zn oppervlakkige litanie.

Olive Yao
04-08-16, 22:55
M. Hulspas

Dat de heren niet in God geloven, dat zal me worst wezen. Dat doe ik ook niet.


Wie was Mohammed volgens jou?
“Een mens, zoals de Koran zelf ook zegt, die op enige wijze openbaringen ontving en daarmee langzaam, moeizaam, maar uiteindelijk onstuitbaar ArabiŰ transformeerde. (...)"

bron (http://www.nieuwwij.nl/interview/mohammed-is-eigenlijk-veelzijdiger-en-interessanter-dan-jezus/)

Surfde en vond dit interview, met daarin dit citaat.

Openbaring veronderstelt een god die openbaart. Maar daar gelooft M. Hulspas niet in.
(In de rest van het interview heldert M. Hulspas dit niet op).
Misschien neemt hij het 'for the sake of argument' aan.

The_Grand_Wazoo
05-08-16, 00:14
Duidelijk; gepaste observatie.Sommige mensen zeggen: 'een god is een metafysische entiteit'. Fout. Een god is wat de gelovige gelooft dat die god is.

Hebben alle gelovigen door de millennia heen geloofd dat de goden waarin zij geloven metafysische entiteiten zijn? Nee. Dat zou niet kunnen, want het onderscheid 'fysisch / metafysisch' is typisch modern-europees-westers. In 'traditionele' culturen - dat zijn alle culturen behalve de 'moderne' europese cultuur zoals die zich vanaf rond 1600 begon te ontwikkelen - bestond zulk onderscheid niet. Niet alleen bestonden de concepten niet, het onderscheid bestond niet in het bewustzijn van mensen. (Dit geldt ook voor andere 'moderne' onderscheiden, zoals natuur / cultuur).

Om te weten te komen wat voor entiteit de god-in-kwestie is moeten we goed luisteren naar wat de gelovigen van die god zeggen. Donar kan moeilijk voor (in onze termen) metafysische entiteit gehouden worden - had hij een metafysische strijdwagen en een metafysische speer?

Als de god-in-kwestie geen metafysische entiteit is, valt Hulspas' verhaal in het water.

En als de god-in-kwestie wel geloofd wordt een metafysische entiteit te zijn? Dan geldt de stelling

de waarschijnlijkheid van een hypothese 'de god bestaat' nadert aan nul

nog steeds.

'Maar wetenschap kan geen uitspraken over metafysische entiteiten doen'. Laat dat zo zijn. Maar de stelling is geen uitspraak over een metafysische entiteit, maar over de wereld. Wetenschap kan die uitspraak over de wereld doen. Dawkins beschouwt die stelling inderdaad. Hij stelt een 'spectrum van waarschijnlijkheden' op (p. 50-51 in mijn uitgave), waarvan dit er een is.Wat is 'bovennatuurlijk bestaan'? Zijn is een van de moeilijkste woorden in de filosofie. Een entiteit is iets dat is. Het concept 'metafysische entiteit' zelf is al problematisch.

Wat kunnen mensen weten van 'metafysische entiteiten' zoals 'goden'?

Dawkins schrijft in dit verband:

"Scientific arguments (...) were inapropriate since theologians had always maintained that God lay outside science". (p. 154)

Wat Hulspas schrijft dus.

The theologians (...) were defining themselves into an epistemological Safe Zone where rational argument could not reach them because they had declared by fiat that it could not. (...)

There are other ways of knowing besides the scientific and it is one of these other ways of knowing that must be deployed to know God.
The most important of these other ways of knowing turned out to be personal, subjective experience of God. Several discussants at Cambridge claimed that God spoke to them, inside their heads, just as vividly and as personally as another human might.

(Vergelijk G. W. Bush: 'God told me to go to war').
Sommige mensen die dit claimen worden profeten genoemd.

Dawkins merkt dan op:

(...) if God really did communicate with humans that fact would emphatically not lay outside science. God comes bursting through from whatever other-worldly domain is his natural abode, crashing through into our world where his messages can be intercepted by human brains - and that phenomenon has nothing to do with science?

Vergelijk Donar. Hoe wordt een metafysische speer tot bliksem? De allesverklarende nonverklaring 'er is een god, en die kan alles, en die doet dat' verklaart niets.

Wat betekenen woorden over goden als metafysische entiteiten?

Daar gaat Dawkins niet op in. Herman Philipse wel in Atheistisch manifest. Hier een citaat:

De these van de buiten-rationaliteit van de religie (TBR), die aan het einde van de achttiende eeuw naar voren werd gebracht om het geloof te bewaren voor conflicten met de wetenschap, impliceert het onweerlegbaarheidsvereiste: de beschrijvende inhoud van de term 'God' moet zo gekozen worden dat tegenspraak tussen geloof en wetenschap a priori wordt uitgesloten. Omdat elke beschrijvende term verwijst naar iets wat in beginsel kenbaar is, volgt uit het onweerlegbaarheidsvereiste dat het woord 'God' geen beschrijvende inhoud kan hebben.

Aan dit alles gaat M. Hulspas voorbij in zn oppervlakkige litanie.

Ik begrijp jouw betoog niet. Ik vermoed omdat je nalaat te verklaren waarom een god geen metafysische entiteit zou wezen; of eigenlijk:wat jij onder metafysica beschouwd (:-) de hoofdvraag van de metafysica, het rijk dat naadloos overloopt in dat van de mentale zelfbevlekking).

Olive Yao
05-08-16, 00:33
Ik begrijp jouw betoog niet. Ik vermoed omdat je nalaat te verklaren waarom een god geen metafysische entiteit zou wezen; of eigenlijk:wat jij onder metafysica beschouwd (:-) de hoofdvraag van de metafysica, het rijk dat naadloos overloopt in dat van de mentale zelfbevlekking).

Ik stel niet dat een god geen metafysische entiteit is, maar dat een god is wat de gelovige gelooft dat die god is (zie de eerste zin in mn post).

Als de gelovige gelooft dat de god waar hij/zij in gelooft een metafysische entiteit is, dan neem ik dat aan.
En als de gelovige gelooft dat die god een fysische entiteit is, dan neem ik dat aan.
Met daarbij: het onderscheid fysisch / metafysisch is 'modern' europees.

Ik waag de volgende aanduiding van 'metafysica': 'buiten het heelal' (of 'de wereld').

Bofko
05-08-16, 05:14
Over athe´sme hoef je niets te weten om er alles van te weten. Athe´sme is volgens de mensen op dit forum, geen leer of theorie en athe´sten zijn ook geen gemeenschap. Athe´sme gaat dus over niets. Het is niet moeilijk om alles te weten over niets.

Humanisme Mars!! God scharrelt zijn eigen kostje wel. Het gaat om mensen!!

Waarom is God belangrijker dan de mens?

Waarom gaan religieuzen God zitten te ondersteunen ipv mensen die dat veel harder nodig hebben!!
Die religieuze energie kan een stuk beter besteedt worden aan humanistische energie. De laatste die hulp nodig heeft is God, toch?

Ik denk dat God wel zonder mensen kan..... Wat jij?

super ick
05-08-16, 06:04
Het gaat slecht met het athe´sme in de wereld. Vrijwel overal worden ze vervolgd

Gelovigen zijn nu eenmaal erg intolerant. Dat is genoegzaam bekend. Vooral katholieken hebben bewezen erg intolerant te zijn.

AchmetAch
05-08-16, 12:04
Bofko,

Ik denkt dat god in dat geval een narcist is;). Hij heeft de touwtjes in handen dus hij kiest er voor waar alle aandacht naar toe gaat. Gelovigen maken de keuze niet, inshallah;)

Marsipulami
05-08-16, 13:00
Humanisme Mars!! God scharrelt zijn eigen kostje wel. Het gaat om mensen!!

Waarom is God belangrijker dan de mens?

Waarom gaan religieuzen God zitten te ondersteunen ipv mensen die dat veel harder nodig hebben!!
Die religieuze energie kan een stuk beter besteedt worden aan humanistische energie. De laatste die hulp nodig heeft is God, toch?

Ik denk dat God wel zonder mensen kan..... Wat jij?

Zoals alle athe´sten maak je van God en mens concurrenten die elkaar constant tegenwerken. In de beleving van gelovigen zijn God en mensen echter bondgenoten en werken ze aan dezelfde droom. Gods-dienst is per definitie ook mensen-dienst (humanisme). Waarachtige gelovigen zijn altijd humanisten. Ik zal voor de gelegenheid ook eens een bijbelcitaatje toevoegen.[12] Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. [13] Dit is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals Hij verbonden is met ons: dat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. (...)

[20] Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben, die hij nooit heeft gezien. [21] Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben."


1 Joh 4, 12-13.20-21

Rob Gosseling
05-08-16, 15:04
Zoals alle athe´sten maak je van God en mens concurrenten die elkaar constant tegenwerken.

Athe´sten geloven niet in god. Iets wat niet bestaat kan ook niet met de mens concurreren. Een atehe´st zal nimmer stellen dat god met de mens concurreert.

Marsipulami
05-08-16, 15:11
Athe´sten geloven niet in god. Iets wat niet bestaat kan ook niet met de mens concurreren. Een atehe´st zal nimmer stellen dat god met de mens concurreert.

Dan maakt Bofko zich ten onrechte zorgen:


Humanisme Mars!! God scharrelt zijn eigen kostje wel. Het gaat om mensen!!

Waarom is God belangrijker dan de mens?

Waarom gaan religieuzen God zitten te ondersteunen ipv mensen die dat veel harder nodig hebben!!
Die religieuze energie kan een stuk beter besteedt worden aan humanistische energie. De laatste die hulp nodig heeft is God, toch?

Ik denk dat God wel zonder mensen kan..... Wat jij?

Rob Gosseling
05-08-16, 15:58
Dan maakt Bofko zich ten onrechte zorgen:


Humanisme Mars!! God scharrelt zijn eigen kostje wel. Het gaat om mensen!!

Waarom is God belangrijker dan de mens?

Waarom gaan religieuzen God zitten te ondersteunen ipv mensen die dat veel harder nodig hebben!!
Die religieuze energie kan een stuk beter besteedt worden aan humanistische energie. De laatste die hulp nodig heeft is God, toch?

Ik denk dat God wel zonder mensen kan..... Wat jij?


Ik vermoed dat Bofko niet god zÚlf bedoelt, maar het geloof in god. Voor een athe´st bestaat god niet, maar wÚl het geloof in god. Bofko spreekt over god als 'geloof' niet als een bestaande entiteit. En inderdaad, vanuit de waarheid van de gelovige kan god wel zonder mensen. Het geloof concurreert met het humanisme en niet god met de mens. Anders gezegd: in plaats van een gebedje te prevelen zouden gelovigen de tijd beter kunnen vullen met goede daden voor medemensen.

Marsipulami
05-08-16, 17:28
Ik vermoed dat Bofko niet god zÚlf bedoelt, maar het geloof in god. Voor een athe´st bestaat god niet, maar wÚl het geloof in god. Bofko spreekt over god als 'geloof' niet als een bestaande entiteit. En inderdaad, vanuit de waarheid van de gelovige kan god wel zonder mensen. Het geloof concurreert met het humanisme en niet god met de mens. Anders gezegd: in plaats van een gebedje te prevelen zouden gelovigen de tijd beter kunnen vullen met goede daden voor medemensen.

Athe´sten geloven niet in God, maar ze hebben wel een beeld van God. (Dat beeld zou dan moeten overeenkomen met de God waar gelovigen volgens hen in geloven.)

Je hoeft niet ergens in te geloven om er toch een beeld van te hebben. Ikzelf geloof niet in kabouters, maar heb er wel een beeld van. Het gaat namelijk om kleine wezentjes, met een witte baard, een rode puntmuts en ze wonen in paddenstoelen.

Welnu, het godsbeeld van athe´sten (van de God waar ze niet in geloven) komt niet overeen met het godsbeeld van gelovigen. Dat is de vaststelling.

Volgens Bofko (en ook volgens jouw uitleg) zijn the´sme en humanisme strijdig met elkaar. Immers je zegt zelf:
"In plaats van een gebedje te prevelen zouden gelovigen de tijd beter kunnen vullen met goede daden voor medemensen." "In plaats van" hoeft dus helemaal niet. Ik ken een heleboel mensen die het prevelen van een gebedje weten te combineren met goed doen voor medemensen. Er is geen concurrentie tussen the´sme en humanisme en er is geen concurrentie tussen God en mens.

Dat niet-gelovigen the´sme en humanisme als strijdig of concurrerend met elkaar ervaren is het gevolg van een verschillend beeld dat ze hebben van de God waar gelovigen in geloven. Voor athe´sten is het een "of/of-verhaal" en voor gelovigen is het een "en/en-verhaal".

Wizdom
05-08-16, 17:37
Bofko is een fantast... Hij fantaseert zoals veel atheisten erop los... Niet gehinderd door enige kennis... Zo is uit het niets iets ontstaan... De natuurwetten die op zichzelf al een bewijs zijn van ontwerp worden achteloos en klakkeloos als gegeven aangenomen terwijl wiskundigen en wetenschappers van astronomie hebben vastgesteld dat de dimensionering van de natuurwetten dusdanig zijn gekozen zodat het universum zijn stabilitieit waarborgt en er sprake kan zijn van een universum...

Dit alles wordt zonder enige wroeging genegeerd omdat atheisme niet gebaseerd is op intellect maar op gebrek daaraan...

Wizdom
05-08-16, 18:08
https://www.youtube.com/watch?v=QiS4r9Z57CI

super ick
05-08-16, 18:15
Athe´sten geloven niet in God, maar ze hebben wel een beeld van God. (Dat beeld zou dan moeten overeenkomen met de God waar gelovigen volgens hen in geloven.)

Je hoeft niet ergens in te geloven om er toch een beeld van te hebben. Ikzelf geloof niet in kabouters, maar heb er wel een beeld van. Het gaat namelijk om kleine wezentjes, met een witte baard, een rode puntmuts en ze wonen in paddenstoelen.

Welnu, het godsbeeld van athe´sten (van de God waar ze niet in geloven) komt niet overeen met het godsbeeld van gelovigen. Dat is de vaststelling.

Volgens Bofko (en ook volgens jouw uitleg) zijn the´sme en humanisme strijdig met elkaar. Immers je zegt zelf: "In plaats van" hoeft dus helemaal niet. Ik ken een heleboel mensen die het prevelen van een gebedje weten te combineren met goed doen voor medemensen. Er is geen concurrentie tussen the´sme en humanisme en er is geen concurrentie tussen God en mens.

Dat niet-gelovigen the´sme en humanisme als strijdig of concurrerend met elkaar ervaren is het gevolg van een verschillend beeld dat ze hebben van de God waar gelovigen in geloven. Voor athe´sten is het een "of/of-verhaal" en voor gelovigen is het een "en/en-verhaal".

AH, ik zie dat je weer een nieuw standpunt gevonden hebt.

Alle goede gelovigen zijn humanist. Tjonge jonge. Volgens mij zijn alle 'goede mensen' humanist en ja, tussen gelovigen zitten ook goede mensen.

Nu abortus nog en euthanasie.

Wizdom
05-08-16, 18:35
https://www.youtube.com/watch?v=iVwF2k5KTk0

Marsipulami
05-08-16, 18:58
AH, ik zie dat je weer een nieuw standpunt gevonden hebt.

Alle goede gelovigen zijn humanist.

Tss, "nieuw" standpunt ?

Ik heb dat standpunt al sedert het 1e studiejaar van de lagere school.

Het humanisme is trouwens een katholieke uitvinding cfr. Erasmus van Rotterdam.

Dat gelovigen humanisten zijn heb ik in de meer dan 30 000 bijdragen van mijnentwege op dit forum consequent verdedigt. Lees jij wel eens ooit de bijdragen van anderen op dit forum voordat je van alles begint te roepen ?

Marsipulami
05-08-16, 19:19
Nu abortus nog en euthanasie.

Het katholieke standpunt inzake abortus en euthanasie is bij uitstek een humanistisch standpunt. Ik bedoel dit: Op momenten dat kwetsbare, onmondige mensen -nog- niet -of niet meer- in staat zijn om zelf op te komen voor hun eigen rechten, op die momenten dient de gemeenschap te waken over hun rechten als mens.

Wizdom
05-08-16, 19:25
https://www.youtube.com/watch?v=cv7lCR-7AKQ

AchmetAch
05-08-16, 20:01
Wizdom je doet je naam mbt het athe´sme geen eer aan. Benoemt onwaarheden als waarheid.
God is een verschijnsel dat door gelovigen verschillend ge´nterpreteerd wordt als feit. Basis van 95% van de oorlogen (simpel verklaard, uiteindelijk komt oorlog door een genetische afwijking in de mens)
Zelf beschouw ik mij als agnost geen kenner van het the´sme noch athe´sme maar door te stellen dat atheisme niet gebaseerd is op het intellect, sla je de plank volledig mis. En dat met jouw intellect, die boven gemiddeld is in vergelijking met de gemiddelde gelovige reaguurder op dit forum is veelzeggend over gelovigen.

Wizdom
05-08-16, 20:34
Wizdom je doet je naam mbt het athe´sme geen eer aan. Benoemt onwaarheden als waarheid.
God is een verschijnsel dat door gelovigen verschillend ge´nterpreteerd wordt als feit. Basis van 95% van de oorlogen (simpel verklaard, uiteindelijk komt oorlog door een genetische afwijking in de mens)
Zelf beschouw ik mij als agnost geen kenner van het the´sme noch athe´sme maar door te stellen dat atheisme niet gebaseerd is op het intellect, sla je de plank volledig mis. En dat met jouw intellect, die boven gemiddeld is in vergelijking met de gemiddelde gelovige reaguurder op dit forum is veelzeggend over gelovigen.

https://www.youtube.com/watch?v=oZQoaI-K3ro

Wizdom
05-08-16, 20:48
Wizdom je doet je naam mbt het athe´sme geen eer aan. Benoemt onwaarheden als waarheid.
God is een verschijnsel dat door gelovigen verschillend ge´nterpreteerd wordt als feit. Basis van 95% van de oorlogen (simpel verklaard, uiteindelijk komt oorlog door een genetische afwijking in de mens)
Zelf beschouw ik mij als agnost geen kenner van het the´sme noch athe´sme maar door te stellen dat atheisme niet gebaseerd is op het intellect, sla je de plank volledig mis. En dat met jouw intellect, die boven gemiddeld is in vergelijking met de gemiddelde gelovige reaguurder op dit forum is veelzeggend over gelovigen.

https://www.youtube.com/watch?v=k7n6gyzmYDw

Wizdom
05-08-16, 21:01
Als je de boodschap hebt begrepen is er geen speld tussen te krijgen... Mekka ligt op de gouden ratio locatie van moeder aarde... De Schepping heeft gouden ratio als rode draad in de Schepping... De zin met vermelding Mekka in Heilige Quran heeft het woord Mekka staan exact op locatie die verhouding gouden ratio representeert in desbetreffende zin...

Wizdom
05-08-16, 21:11
https://www.youtube.com/watch?v=s7JqdZjVEW4

Wizdom
05-08-16, 21:13
https://www.youtube.com/watch?v=3TCV7dXUVVY

Naampje
05-08-16, 21:52
Wizz. Mister: copy paste!

Oiseau
05-08-16, 21:53
Het woord athe´sme verkondigen is niet slim en helemaal wanneer je meent wetenschapper te zijn.
Een wetenschapper hoort te weten waar zijn grenzen liggen.

Olive Yao
05-08-16, 22:30
Het woord athe´sme verkondigen is niet slim en helemaal wanneer je meent wetenschapper te zijn.
Een wetenschapper hoort te weten waar zijn grenzen liggen.

Bedankt voor je reactie.
Met je tweede zin ben ik het eens. Over wat ik schrijf kan gemakkelijk misverstand ontstaan, omdat het een complex onderwerp is. Ik bedoel niet dat wetenschap godgeloof uitsluit, of iets dergelijks. De eerste vraag voor mij is:

Wat is godgeloof? Wat is de aard van godgeloof?

Om die vraag te beantwoorden denk ik dat je godgeloof kunt vergelijken met wetenschap en filosofie. Die vergelijking, daar gaat het me om.

De volgende vraag voor mij is:

Wat brengt de aard van godgeloof mee voor de rol van godgeloof in verhoudingen tussen mensen?

Dit leidt uiteindelijk tot een filosofische motivatie van het bekende vers geen dwang in godgeloof.

Beheersing van macht vind ik conditio sine qua non. Daar maakt dit deel van uit.

Marsipulami
06-08-16, 00:20
Bedankt voor je reactie.
Met je tweede zin ben ik het eens. Over wat ik schrijf kan gemakkelijk misverstand ontstaan, omdat het een complex onderwerp is. Ik bedoel niet dat wetenschap godgeloof uitsluit, of iets dergelijks. De eerste vraag voor mij is:

Wat is godgeloof? Wat is de aard van godgeloof?

Om die vraag te beantwoorden denk ik dat je godgeloof kunt vergelijken met wetenschap en filosofie. Die vergelijking, daar gaat het me om.

De volgende vraag voor mij is:

Wat brengt de aard van godgeloof mee voor de rol van godgeloof in verhoudingen tussen mensen?

Dit leidt uiteindelijk tot een filosofische motivatie van het bekende vers geen dwang in godgeloof.

Beheersing van macht vind ik conditio sine qua non. Daar maakt dit deel van uit.

Wat een wartaal zeg. Maar goed, ik ga maar eens slapen.

Olive Yao
06-08-16, 00:57
Athe´sten geloven niet in God, maar ze hebben wel een beeld van God. (Dat beeld zou dan moeten overeenkomen met de God waar gelovigen volgens hen in geloven.)

Je hoeft niet ergens in te geloven om er toch een beeld van te hebben. Ikzelf geloof niet in kabouters, maar heb er wel een beeld van. Het gaat namelijk om kleine wezentjes, met een witte baard, een rode puntmuts en ze wonen in paddenstoelen.

Welnu, het godsbeeld van athe´sten (van de God waar ze niet in geloven) komt niet overeen met het godsbeeld van gelovigen. Dat is de vaststelling.

Volgens Bofko (en ook volgens jouw uitleg) zijn the´sme en humanisme strijdig met elkaar. Immers je zegt zelf: "In plaats van" hoeft dus helemaal niet. Ik ken een heleboel mensen die het prevelen van een gebedje weten te combineren met goed doen voor medemensen. Er is geen concurrentie tussen the´sme en humanisme en er is geen concurrentie tussen God en mens.

Dat niet-gelovigen the´sme en humanisme als strijdig of concurrerend met elkaar ervaren is het gevolg van een verschillend beeld dat ze hebben van de God waar gelovigen in geloven. Voor athe´sten is het een "of/of-verhaal" en voor gelovigen is het een "en/en-verhaal".

Wat een wartaal, zeg. Maar goed, ik ga maar eens slapen.

super ick
06-08-16, 09:59
Ik heb dat standpunt al sedert het 1e studiejaar van de lagere school.


Aha, jij noemt de lagere school studeren.

Er vallens ineens wat stukjes op zijn plek.

Maarehhhh, even een privÚvraag om een beter beeld te krijgen. Woon je wel zelfstandig?

Olive Yao
06-08-16, 10:28
Aha, jij noemt de lagere school studeren.

Er vallens ineens wat stukjes op zijn plek.

Maarehhhh, even een privÚvraag om een beter beeld te krijgen. Woon je wel zelfstandig?

Zou hij al zijn afgestudeerd? ;)

Olive Yao
06-08-16, 11:11
.
Over de aard van godgeloof

Goedemorgen Marsupilami, lekker geslapen? Even een poging doen de aard van godgeloof te beschrijven.

We hebben twee stellingen.

– De waarschijnlijkheid van een hypothese de god bestaat nadert aan nul.

Deze stelling geldt ook als een god een metafysische entiteit is. 'Maar wetenschap kan geen uitspraken doen over metafysische of bovennatuurlijke entiteiten'. Dit is geen uitspraak over een metafysische entiteit, maar over de wereld.

– Een axioma van het bestaan van een god heeft geen kenbare en zegbare inhoud.

Dit baseer ik op het verhaal van Herman Philipse. Met een 'axioma' bedoel in een stelling in het nulpunt tussen bewijzen en weerleggen. Hieruit volgt de bekende stelling (uitgesproken met schrandere kraaloogjes) 'Je kunt niet bewijzen dat een god bestaat, maar ook niet dat hij niet bestaat'.

Met deze twee stellingen kunnen we de aard van godgeloof beschrijven.

In een god geloven is:

aannemen dat een entiteit bestaat,

terwijl

de waarschijnlijkheid van een hypothese dat die entiteit bestaat aan nul nadert

en

een axioma van het bestaan van die entiteit geen kenbare en zegbare inhoud heeft.

Kun je dat aannemen?
Ja, dat blijkt: er zijn veel gelovigen.
Ja, maar die geven zich geen rekenschap van die twee stellingen. Of ze ontkennen ze.
Ja, maar ook als ze zich rekenschap geven van de twee stellingen, kunnen ze toch aannemen dat zo'n entiteit bestaat. De menselijke geest is daar toe in staat, lijkt me. Wat 'bestaan' betekent is dan wel onduidelijk; het heeft geen beschrijvende betekenis.
(...) of eigenlijk: wat jij onder metafysica beschouwd (:-) de hoofdvraag van de metafysica, het rijk dat naadloos overloopt in dat van de mentale zelfbevlekking).

Je weet meer van dit onderwerp dan ik, vermoed ik. Ik vraag me af of het nog nodig is om dat te beschouwen. Deze opvatting van de aard van godgeloof geldt ongeacht of de god-in-kwestie geloofd wordt een fysische of metafysische entiteit te zijn. En ik herhaal nog eens dat dit onderscheid, net als een onderscheid 'natuurlijk / bovennatuurlijk' in traditionele culturen niet bestaat. Het kan een continuŘm zijn. (Als ik culturele antropologen mag geloven).

Deze opvatting van de aard van godgeloof betekent dat dit zich niet op het terrein van wetenschap moet begeven. Dat is niets nieuws. Veel gelovigen begeven zich met hun godgeloof wel op het terrein van wetenschap, bijvoorbeeld wanneer ze de evolutietheorie met een beroep op hun geloof ontkennen. Dat past niet bij deze opvatting.

Deze opvatting van de aard van godgeloof past bij die van mensen die godgeloof als zingeving zien.
Het is verwant aan mythes.

De volgende vraag heeft praktische betekenis:

Wat betekent deze opvatting van de aard van godgeloof voor de rol van godgeloof in verhoudingen tussen mensen?

Wizdom
06-08-16, 11:22
.
Over de aard van godgeloof

Goedemorgen Marsupilami, lekker geslapen? Even een poging doen de aard van godgeloof te beschrijven.

We hebben twee stellingen.

ľ De waarschijnlijkheid van een hypothese de god bestaat nadert aan nul.

Deze stelling geldt ook als een god een metafysische entiteit is (wat dat ook is). 'Maar wetenschap kan geen uitspraken doen over metafysische of bovennatuurlijke entiteiten'. Dit is geen uitspraak over een metafysische entiteit, maar over de wereld.

ľ Een axioma van het bestaan van een god heeft geen kenbare en zegbare inhoud.

Dit baseer ik op het verhaal van Herman Philipse. Met een 'axioma' bedoel in een stelling in het nulpunt tussen bewijzen en weerleggen. Hieruit volgt de bekende stelling (die je met schrandere kraaloogjes moet uitspreken) 'Je kunt niet bewijzen dat een god bestaat, maar ook niet dat hij niet bestaat'.

Met deze twee stellingen kunnen we de aard van godgeloof afbakenen.

In een god geloven is:

aannemen dat een entiteit bestaat,

terwijl

de waarschijnlijkheid van een hypothese dat die entiteit bestaat aan nul nadert

en

een axioma van het bestaan van die entiteit geen kenbare en zegbare inhoud heeft.

Kun je dat aannemen?
Ja, dat blijkt: er zijn veel gelovigen.
Ja, maar die geven zich geen rekenschap van die twee stellingen. Of ze ontkennen ze.
Ja, maar ook als ze zich rekenschap geven van de twee stellingen, kunnen ze toch aannemen dat zo'n entiteit bestaat. De menselijke geest is daar toe in staat, lijkt me.Je weet meer van dit onderwerp dan ik, vermoed ik. Ik vraag me af of het nog nodig is om dat te beschouwen. Deze opvatting van de aard van godgeloof geldt ongeacht of de god-in-kwestie geloofd wordt een fysische of metafysische entiteit te zijn. En ik herhaal nog eens dat dit onderscheid, net als een onderscheid 'natuurlijk / bovennatuurlijk' in traditionele culturen niet bestaat. (Als ik culturele antropologen mag geloven).

Deze opvatting van de aard van godgeloof betekent, dat dit zich niet op het terrein van wetenschap moet begeven. Dat is niets nieuws. Dit is een nadere verklaring daarvan. Veel gelovigen begeven zich met hun godgeloof wel op het terrein van wetenschap, bijvoorbeeld wanneer ze de evolutietheorie met een beroep op hun geloof ontkennen. Dat faalt, en dat moeten gelovigen wel onder ogen zien. Dit is niets nieuws.

Deze opvatting van de aard van godgeloof past bij die van mensen die godgeloof als zingeving zien.

De volgende vraag heeft praktische betekenis:

Wat betekent deze opvatting van de aard van godgeloof voor de rol van godgeloof in verhoudingen tussen mensen?

Volgens mij kun je wel beredeneren dat God bestaat... Maar je kunt niet beredeneren dat hij niet bestaat... De redenatie is heel simpel...

Wetenschappelijk gezien kan er uit niets niet iets ontstaan... Maar omdat er uit het niets... Iets is ontstaan... Is de enige verklaring... Een bovennatuurlijke macht die uitsteigt boven menselijke wetenschap en in staat is om uit het niets... Iets te scheppen...

Een andere redenatie die de Schepper uitsluit is onmogelijk...

Olive Yao
06-08-16, 11:51
Volgens mij kun je wel beredeneren dat God bestaat... Maar je kunt niet beredeneren dat hij niet bestaat... De redenatie is heel simpel...

Wetenschappelijk gezien kan er uit niets niet iets ontstaan... Maar omdat er uit het niets... Iets is ontstaan... Is de enige verklaring... Een bovennatuurlijke macht die uitsteigt boven menselijke wetenschap en in staat is om uit het niets... Iets te scheppen...

Een andere redenatie die de Schepper uitsluit is onmogelijk...

Bedankt voor je reactie, Wizdom. Ik zie met lede ogen aan hoe andere forumleden vaak onsympathiek tegen je tekeer gaan. :jammer: Trek je daar niets van aan! :)

Ik denk over je post na. Moet nu wel wat anders gaan doen (economische wiskunde). :vierkant:

AchmetAch
08-08-16, 23:47
Wetenschap en godsgeloof staat los van elkaar. Godsgeloof en wetenschap moeten ook niet in elkaars vaarwater gaan zitten want er valt per definitie geen god vast te stellen. De athe´st en de the´st verschillen niet veel van elkaar. Er is geen absoluut bewijs en jouw aannemen begin je goed.. Volgens mij.. maar valt simpel te weerleggen door te stellen dat er altijd iets is geweest. Ook die stelling zal ik als agnost-athe´st niet aannemen.
Volgens mij is het in elk geval aannemelijker om te stellen dat wij met onze simpele brein in deze dimensie nooit kunnen beredeneren waar de oorsprong en creatie van oneindigheid ligt dan aan te nemen dat alles is gecreŰerd door een boven natuurlijke macht.
Boven natuurlijk en wonderen zeggen al genoeg. We weten het niet dus geven het een naam, zoals God i.p.v. te zeggen, wij mensen weten het niet punt.

Wat wij wel weten is dat wij steeds meer weten en willen weten. De vraag achter de vraag durven te stellen en het antwoord durven te bevragen.

super ick
09-08-16, 08:08
Wetenschap en godsgeloof staat los van elkaar. Godsgeloof en wetenschap moeten ook niet in elkaars vaarwater gaan zitten want er valt per definitie geen god vast te stellen. De athe´st en de the´st verschillen niet veel van elkaar. Er is geen absoluut bewijs en jouw aannemen begin je goed.. Volgens mij.. maar valt simpel te weerleggen door te stellen dat er altijd iets is geweest. Ook die stelling zal ik als agnost-athe´st niet aannemen.
Volgens mij is het in elk geval aannemelijker om te stellen dat wij met onze simpele brein in deze dimensie nooit kunnen beredeneren waar de oorsprong en creatie van oneindigheid ligt dan aan te nemen dat alles is gecreŰerd door een boven natuurlijke macht.
Boven natuurlijk en wonderen zeggen al genoeg. We weten het niet dus geven het een naam, zoals God i.p.v. te zeggen, wij mensen weten het niet punt.

Wat wij wel weten is dat wij steeds meer weten en willen weten. De vraag achter de vraag durven te stellen en het antwoord durven te bevragen.

Voor gelovigen hoeft dat niet in de weg te staan. Die kunnen het ontstaan van leven zowiezo aan god koppelen. Zijn hand zeg maar.

Bofko
09-08-16, 17:49
Volgens mij kun je wel beredeneren dat God bestaat... Maar je kunt niet beredeneren dat hij niet bestaat... De redenatie is heel simpel...

Wetenschappelijk gezien kan er uit niets niet iets ontstaan... Maar omdat er uit het niets... Iets is ontstaan... Is de enige verklaring... Een bovennatuurlijke macht die uitsteigt boven menselijke wetenschap en in staat is om uit het niets... Iets te scheppen...

Een andere redenatie die de Schepper uitsluit is onmogelijk...

Ok. God is er omdat niet iets uit niets kan ontstaan...... Kan ik mee leven, maar ik denk ook...misschien schiet ons intellect te kort om dat te kunnen snappen. Voor mij is het antwoord:'ik weet het niet' een optie. Voor jou kennelijk niet. Dus wat dat betreft ben ik een stuk nederiger dan jij.....

Maar bovendien waarom is die God naast almachtig en liefdevol zo jaloers, kleinzielig, verwend en wreed?

Degenen die mij wat beter kennen weten dat mijn probleem niet God zelf betreft maar het godsbeeld dat veel mensen van hem hebben.Ik zou eigenlijk willen zeggen: "Wat ze van Hem gemaakt hebben".

super ick
10-08-16, 09:13
Ok. God is er omdat niet iets uit niets kan ontstaan...... Kan ik mee leven, maar ik denk ook...misschien schiet ons intellect te kort om dat te kunnen snappen. Voor mij is het antwoord:'ik weet het niet' een optie. Voor jou kennelijk niet. Dus wat dat betreft ben ik een stuk nederiger dan jij.....

Maar bovendien waarom is die God naast almachtig en liefdevol zo jaloers, kleinzielig, verwend en wreed?

Degenen die mij wat beter kennen weten dat mijn probleem niet God zelf betreft maar het godsbeeld dat veel mensen van hem hebben.Ik zou eigenlijk willen zeggen: "Wat ze van Hem gemaakt hebben".

Wat ze van hem gemaakt hebben. Een hele goede.

Zo was Jezus een roomblanke man met mooie getrimde baard. Zeer onwaarschijnlijk voor iemand die in die regio is geboren.

The_Grand_Wazoo
10-08-16, 12:21
.
Over de aard van godgeloof

Goedemorgen Marsupilami, lekker geslapen? Even een poging doen de aard van godgeloof te beschrijven.

We hebben twee stellingen.

ľ De waarschijnlijkheid van een hypothese de god bestaat nadert aan nul.

Deze stelling geldt ook als een god een metafysische entiteit is. 'Maar wetenschap kan geen uitspraken doen over metafysische of bovennatuurlijke entiteiten'. Dit is geen uitspraak over een metafysische entiteit, maar over de wereld.

ľ Een axioma van het bestaan van een god heeft geen kenbare en zegbare inhoud.

Dit baseer ik op het verhaal van Herman Philipse. Met een 'axioma' bedoel in een stelling in het nulpunt tussen bewijzen en weerleggen. Hieruit volgt de bekende stelling (uitgesproken met schrandere kraaloogjes) 'Je kunt niet bewijzen dat een god bestaat, maar ook niet dat hij niet bestaat'.

Met deze twee stellingen kunnen we de aard van godgeloof beschrijven.

In een god geloven is:

aannemen dat een entiteit bestaat,

terwijl

de waarschijnlijkheid van een hypothese dat die entiteit bestaat aan nul nadert

en

een axioma van het bestaan van die entiteit geen kenbare en zegbare inhoud heeft.

Kun je dat aannemen?
Ja, dat blijkt: er zijn veel gelovigen.
Ja, maar die geven zich geen rekenschap van die twee stellingen. Of ze ontkennen ze.
Ja, maar ook als ze zich rekenschap geven van de twee stellingen, kunnen ze toch aannemen dat zo'n entiteit bestaat. De menselijke geest is daar toe in staat, lijkt me. Wat 'bestaan' betekent is dan wel onduidelijk; het heeft geen beschrijvende betekenis.Je weet meer van dit onderwerp dan ik, vermoed ik. Ik vraag me af of het nog nodig is om dat te beschouwen. Deze opvatting van de aard van godgeloof geldt ongeacht of de god-in-kwestie geloofd wordt een fysische of metafysische entiteit te zijn. En ik herhaal nog eens dat dit onderscheid, net als een onderscheid 'natuurlijk / bovennatuurlijk' in traditionele culturen niet bestaat. Het kan een continuŘm zijn. (Als ik culturele antropologen mag geloven).

Deze opvatting van de aard van godgeloof betekent dat dit zich niet op het terrein van wetenschap moet begeven. Dat is niets nieuws. Veel gelovigen begeven zich met hun godgeloof wel op het terrein van wetenschap, bijvoorbeeld wanneer ze de evolutietheorie met een beroep op hun geloof ontkennen. Dat past niet bij deze opvatting.

Deze opvatting van de aard van godgeloof past bij die van mensen die godgeloof als zingeving zien.
Het is verwant aan mythes.

De volgende vraag heeft praktische betekenis:

Wat betekent deze opvatting van de aard van godgeloof voor de rol van godgeloof in verhoudingen tussen mensen?

Ik begrijp weinig van deze post. Wat is 'het nulpunt tussen bewijzen en weerleggen'? Ik heb daar geen voorstelling van.

Wat betreft metafysica. Ik beschouw dat in de eerste plaats als een filosofische discipline, niet als aanduiding voor een domein in de werkelijkheid. Metafysica is een poging te veklaren hoe ÚÚn en hetzelfde ding zich op verschillende manieren kan manifesteren (een mens die door de tijd heen zich zelf met zich zelf identificeert, of hoe een colaflesje voor een chemicus iets 'anders is, nl. een samenstelling van deeltjes, dan voor een marketeer, nl. een tijdloos ontwerp dat met zijn ronde vormen tot een icoon van de westerse way-of-life is geworden); het betreft kortom de zoektocht naar de eerste beginselen waarop de veelheid van verschijningsvormen is terug te voeren en op grond waarvan verandering mogelijk is.
Ieder kennen baseert zich op metafysische beginselen, ook het wetenschappelijke of het theologische.

Naampje
10-08-16, 16:34
Ok. God is er omdat niet iets uit niets kan ontstaan...... Kan ik mee leven, maar ik denk ook...misschien schiet ons intellect te kort om dat te kunnen snappen. Voor mij is het antwoord:'ik weet het niet' een optie. Voor jou kennelijk niet. Dus wat dat betreft ben ik een stuk nederiger dan jij.....

Maar bovendien waarom is die God naast almachtig en liefdevol zo jaloers, kleinzielig, verwend en wreed?

Degenen die mij wat beter kennen weten dat mijn probleem niet God zelf betreft maar het godsbeeld dat veel mensen van hem hebben.Ik zou eigenlijk willen zeggen: "Wat ze van Hem gemaakt hebben".
Kennelijk kan God wel uit het niets ontstaan.

Waar komt god vandaan?

Met hetzelfde recht kun je zeggen dat de mens uit niets kan ontstaan. Als God altijd bestaan heeft, dan kan het heelal ook altijd hebben bestaan en de mens zijn ontstaan vanuit het heelal.

super ick
10-08-16, 17:26
Kennelijk kan God wel uit het niets ontstaan.

Waar komt god vandaan?

Met hetzelfde recht kun je zeggen dat de mens uit niets kan ontstaan. Als God altijd bestaan heeft, dan kan het heelal ook altijd hebben bestaan en de mens zijn ontstaan vanuit het heelal.

En op vragen waar we het antwoord (nog niet) op hebben ontlenen we het bestaan van God. Lijkt ook niet erg logisch.

Bofko
11-08-16, 00:39
Kennelijk kan God wel uit het niets ontstaan.

Waar komt god vandaan?

Met hetzelfde recht kun je zeggen dat de mens uit niets kan ontstaan. Als God altijd bestaan heeft, dan kan het heelal ook altijd hebben bestaan en de mens zijn ontstaan vanuit het heelal.

Yep.

De kwantummechanica en de relativiteitstheorie laten ons een glimp van een wereld zien die totaal contra-intuitief is en buiten elke menselijk maat en begripsvermogen. Het maakt duidelijk dat er in de kleine wereld binnen het atoom en de grote wereld van het universum dingen gebeuren die mensen niet kunnen bevatten.

Bofko
11-08-16, 00:53
En op vragen waar we het antwoord (nog niet) op hebben ontlenen we het bestaan van God. Lijkt ook niet erg logisch.

Het klopt filosofisch gezien beter om te zeggen, als je iets niet kunt verklaren :" Ik weet het niet", dan om te zeggen : "oh als ik het niet kan verklaren bestaat God dus". Overschatting van je eigen intellect.

Het geeft ook aan dat er meer vragen gesteld dan beantwoord kunnen worden.

Wizdom
11-08-16, 11:31
Kennelijk kan God wel uit het niets ontstaan.

Waar komt god vandaan?

Met hetzelfde recht kun je zeggen dat de mens uit niets kan ontstaan. Als God altijd bestaan heeft, dan kan het heelal ook altijd hebben bestaan en de mens zijn ontstaan vanuit het heelal.

Hier ligt een fundamentele denkfout... Schepper en geschapene zijn compleet verschillende domeinen... De logica van de Schepping loslaten op de Schepper is een denkfout... De Schepper legt in zijn Heilige Boek uit dat hij altijd heeft bestaan. M.a.w. hij is niet geschapen... Is niet onderhevig aan Schepping... Vergeet niet dat fenomeen tijd ook een Schepping is... Iets en niets is onderdeel van de Schepping... Onze capaciteit van kennis is begrensd door onze Schepper... Onze Schepper vertelt in zijn Heilige Boek dat wij slechts een klein beetje kennis hebben ontvangen... Met de ontvangen kennis beredeneren we... Omdat we het concept van iets kennen... Beredeneren we dat niets het tegenovergestelde is van iets... Dus als je zegt dat onze Schepper ook ontstaan is dan reken je de Schepper ook tot de Schepping en dat is fundamenteel onjuist... De Schepper is niet onderdeel van de Schepping... Hij was er altijd al en is niet onderhevig aan het fenomeen tijd wat slechts een onderdeel is van de Schepping...

Wij kunnen niets zeggen over de Schepper behalve wat hij over zichzelf bekend heeft gemaakt... Het ontbreekt ons eenvoudigweg over de kennis m.b.t. de Schepper behalve wat HIJ (SWT) aan ons heeft geopenbaard...

En in die context moet je idd zeggen... Meer weten we niet...

Wizdom
11-08-16, 11:37
Yep.

De kwantummechanica en de relativiteitstheorie laten ons een glimp van een wereld zien die totaal contra-intuitief is en buiten elke menselijk maat en begripsvermogen. Het maakt duidelijk dat er in de kleine wereld binnen het atoom en de grote wereld van het universum dingen gebeuren die mensen niet kunnen bevatten.

Niet helemaal waar... Ook in de quantum mechanica speelt het getal 1.618 (gouden ratio) die door de hele schepping een rode draad vormt een belangrijke rol... We beginnen stapje voor stapje ook die wereld van de Schepping steeds beter te begrijpen...

Olive Yao
14-08-16, 08:09
.

We hebben twee stellingen.
(...)
– Een axioma van het bestaan van een god heeft geen kenbare en zegbare inhoud.
Ik begrijp weinig van deze post. Wat is 'het nulpunt tussen bewijzen en weerleggen'? Ik heb daar geen voorstelling van.

Bedankt voor je reactie.
Het is een beeldspraak, die evident geen beeld bij je oproept.
Dat is een lesje schrijven voor mij: vermijd beeldspraken.

Het rust op wat H. Philipse schrijft:

De these van de buiten-rationaliteit van de religie (TBR), die aan het einde van de achttiende eeuw naar voren werd gebracht om het geloof te bewaren voor conflicten met de wetenschap, impliceert het onweerlegbaarheidsvereiste: de beschrijvende inhoud van de term 'God' moet zo gekozen worden dat tegenspraak tussen geloof en wetenschap a priori wordt uitgesloten. Omdat elke beschrijvende term verwijst naar iets wat in beginsel kenbaar is, volgt uit het onweerlegbaarheidsvereiste dat het woord 'God' geen beschrijvende inhoud kan hebben.

(dit staat ook in post #16 (http://www.maroc.nl/forums/het-nieuws-van-de-dag/379344-zijn-athe-sten-slim-post5543460.html#post5543460))

Hij schrijft ook:

Indien het woord 'God' geen beschrijvende inhoud heeft, is ook de uitspraak 'God bestaat' betekenisloos geworden.

Dan hebben we:
1. Gelovigen geloven dat God bestaat.
2. De uitspraak 'God bestaat' heeft geen beschrijvende betekenis.

De relatie tussen deze twee stellingen omvat diverse thema's.

thema: Wat is het gevolg van (2) voor (1)? Dit:

Het onkenbare kan niet bewezen of weerlegd worden.
Dus kan het bestaan van de god niet bewezen of weerlegd worden.

Het geloofsartikel de god bestaat noem ik een axioma, analoog aan axioma in logica.

Bofko
15-08-16, 02:38
Ook in de quantum mechanica speelt het getal 1.618 (gouden ratio) die door de hele schepping een rode draad vormt een belangrijke rol..

*proest* leg eens uit die relatie tussen quantummechanica en de gouden ratio........

Wizdom
15-08-16, 19:04
*proest* leg eens uit die relatie tussen quantummechanica en de gouden ratio........

Abstract

Quantum phase transitions take place between distinct phases of matter at zero temperature. Near the transition point, exotic quantum symmetries can emerge that govern the excitation spectrum of the system. A symmetry described by the E8 Lie group with a spectrum of eight particles was long predicted to appear near the critical point of an Ising chain. We realize this system experimentally by using strong transverse magnetic fields to tune the quasi–one-dimensional Ising ferromagnet CoNb2O6 (cobalt niobate) through its critical point. Spin excitations are observed to change character from pairs of kinks in the ordered phase to spin-flips in the paramagnetic phase. Just below the critical field, the spin dynamics shows a fine structure with two sharp modes at low energies, in a ratio that approaches the golden mean predicted for the first two meson particles of the E8 spectrum. Our results demonstrate the power of symmetry to describe complex quantum behaviors.

Wizdom
15-08-16, 19:07
*proest* leg eens uit die relatie tussen quantummechanica en de gouden ratio........

Golden ratio discovered in quantum world: Hidden symmetry observed for the first time in solid state matter

Date:
January 7, 2010
Source:
Helmholtz Association of German Research Centres
Summary:
Researchers have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. They have measured the signatures of a symmetry showing the same attributes as the golden ratio famous from art and architecture.


Their frequencies (pitch) are in the ratio of 1.618…, which is the golden ratio famous from art and architecture." Radu Coldea is convinced that this is no coincidence. "It reflects a beautiful property of the quantum system -- a hidden symmetry. Actually quite a special one called E8 by mathematicians, and this is its first observation in a material," he explains.

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100107143909.htm

Wizdom
15-08-16, 19:21
http://iopscience.iop.org/journal/1751-8121/labtalk/article/48239;jsessionid=1B5574CD64D0AAB5F58197790675817F. c1.iopscience.cld.iop.org

super ick
15-08-16, 19:53
Abstract

Quantum phase transitions take place between distinct phases of matter at zero temperature. Near the transition point, exotic quantum symmetries can emerge that govern the excitation spectrum of the system. A symmetry described by the E8 Lie group with a spectrum of eight particles was long predicted to appear near the critical point of an Ising chain. We realize this system experimentally by using strong transverse magnetic fields to tune the quasi–one-dimensional Ising ferromagnet CoNb2O6 (cobalt niobate) through its critical point. Spin excitations are observed to change character from pairs of kinks in the ordered phase to spin-flips in the paramagnetic phase. Just below the critical field, the spin dynamics shows a fine structure with two sharp modes at low energies, in a ratio that approaches the golden mean predicted for the first two meson particles of the E8 spectrum. Our results demonstrate the power of symmetry to describe complex quantum behaviors.

Quantum criticality in an Ising chain: experimental evidence for emergent E8 symmetry. - PubMed - NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20056884)

Zet voortaan even de link erbij zodat we kunnen zien waar je plakwerk vandaan komt. Nu lijkt het alsof je er verstand van hebt. Het gevolg kan zijn dat we je straks nog serieus gaan nemen.

Wizdom
16-08-16, 11:28
Quantum criticality in an Ising chain: experimental evidence for emergent E8 symmetry. - PubMed - NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20056884)

Zet voortaan even de link erbij zodat we kunnen zien waar je plakwerk vandaan komt. Nu lijkt het alsof je er verstand van hebt. Het gevolg kan zijn dat we je straks nog serieus gaan nemen.

Typische reactie van iemand zonder argumenten...

super ick
16-08-16, 11:46
Typische reactie van iemand zonder argumenten...

Jij trekt volle zalen met je knip- en plakwerk en je joetoepjes.

Wizdom
16-08-16, 12:38
Jij trekt volle zalen met je knip- en plakwerk en je joetoepjes.

Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit... Kwaliteit komt altijd boven drijven...

Maar als je nog wat inhoudelijke argumenten hebt dan hoor ik het graag...

Naampje
16-08-16, 23:39
Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit... Kwaliteit komt altijd boven drijven...

Maar als je nog wat inhoudelijke argumenten hebt dan hoor ik het graag...

Wat voor inhoudelijke argumenten heb jij? Dat stukje plakwerk zegt iets over benadering tot een detail van iets wat totaal irrelevant Is voor de totale theorie van de Quantum mechanica.

super ick
17-08-16, 08:19
Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit... Kwaliteit komt altijd boven drijven...

Maar als je nog wat inhoudelijke argumenten hebt dan hoor ik het graag...

Hoe kom je er nu eigenlijk bij dat je iets weerlegt of bewezen hebt?
Omdat je weer een stukje geplakt hebt? Valt dat onder de noemer kwaliteit?

Moet ik over wetenschap praten met iemand die gelooft in vliegende paarden?

Wizdom
17-08-16, 19:28
Hoe kom je er nu eigenlijk bij dat je iets weerlegt of bewezen hebt?
Omdat je weer een stukje geplakt hebt? Valt dat onder de noemer kwaliteit?

Moet ik over wetenschap praten met iemand die gelooft in vliegende paarden?

Ja natuurlijk... Steek je kop maar in het zand... Gaat je een hoop ellende opleveren... Reken er maar op...

Naampje
17-08-16, 19:30
Hoe kom je er nu eigenlijk bij dat je iets weerlegt of bewezen hebt?
Omdat je weer een stukje geplakt hebt? Valt dat onder de noemer kwaliteit?

Moet ik over wetenschap praten met iemand die gelooft in vliegende paarden?

En in djinns. Het magische volk in de keukenkastjes.

Naampje
17-08-16, 19:34
Ja natuurlijk... Steek je kop maar in het zand... Gaat je een hoop ellende opleveren... Reken er maar op...

Wat voor ellende? Waarom altijd dat dreigen met ellende? Ga je een aanslag plegen?

super ick
18-08-16, 09:43
Wat voor ellende? Waarom altijd dat dreigen met ellende? Ga je een aanslag plegen?

Nee, hij doelt op de vreselijke straf van zijn barmhartige god. Die gaat mij verbranden en als ik dan op het randje dreig te sterven van de vreselijke pijn geeft hij mij een nieuwe huid om weer opnieuw te beginnen.

In plaats dat hij die nieuwe huid NU geeft aan die kindjes die zich verbrand hebben door bombardementen in Syrie bewaart hij ze liever voor sadistische spelletjes.

Wizdom
24-08-16, 22:34
Nee, hij doelt op de vreselijke straf van zijn barmhartige god. Die gaat mij verbranden en als ik dan op het randje dreig te sterven van de vreselijke pijn geeft hij mij een nieuwe huid om weer opnieuw te beginnen.

In plaats dat hij die nieuwe huid NU geeft aan die kindjes die zich verbrand hebben door bombardementen in Syrie bewaart hij ze liever voor sadistische spelletjes.

Je bent zelf de SADIST... Je bent liever arrogant dan dat jij jezelf bevrijdt van het hellevuur tegen beter weten in... Als dat niet Sadistisch is dan weet ik het ook niet meer....

Naampje
25-08-16, 23:44
Je bent zelf de SADIST... Je bent liever arrogant dan dat jij jezelf bevrijdt van het hellevuur tegen beter weten in... Als dat niet Sadistisch is dan weet ik het ook niet meer....
Ik ben principieel tegen goden met sadistische trekken. Dus ook al Is er iets, dan nog vind ik het niet acceptabel om te martelen.
Bovendien zoals de hemel wordt beschreven gaat dat alleen maar over veel sex en veel eten. Lekker oppervlakkig allemaal.

Wizdom
26-08-16, 09:04
Ik ben principieel tegen goden met sadistische trekken. Dus ook al Is er iets, dan nog vind ik het niet acceptabel om te martelen.
Bovendien zoals de hemel wordt beschreven gaat dat alleen maar over veel sex en veel eten. Lekker oppervlakkig allemaal.

Je kan er een hoop aan vinden... Maar veranderen zul je het niet kunnen... Ook de straf zal je moeten ondergaan... Net zo goed als dat je je dood ook niet zullen kunnen stoppen... Hoewel je dat misschien ook Sadistisch vindt... Sterven zul je...

Dat hele Sadisme argument is 1 grote flauwekul... Jullie liegen jezelf voor... Er zijn 2 paden... 1 pad wat naar het Paradijs lijdt en vele paden die naar de HEL leiden... Jullie kiezen met het Sadisme argument voor 1 van de paden die naar de HEL leiden... Dat vind ik weer heel Sadistisch... Maar goed je hebt mensen die nu eenmaal ervan houden omzichzelf te pijnigen...

Wizdom
26-08-16, 23:40
Wat voor inhoudelijke argumenten heb jij? Dat stukje plakwerk zegt iets over benadering tot een detail van iets wat totaal irrelevant Is voor de totale theorie van de Quantum mechanica.

Totaal irrelevant niet? Vandaar dat het in blad science staat... Logisch toch? Wil je het nu irrelevant maken omdat het je niet uitkomt? Zelfbedrog noemen we dat...

Wizdom
26-08-16, 23:45
Ik ben principieel tegen goden met sadistische trekken. Dus ook al Is er iets, dan nog vind ik het niet acceptabel om te martelen.
Bovendien zoals de hemel wordt beschreven gaat dat alleen maar over veel sex en veel eten. Lekker oppervlakkig allemaal.

Waarom zeg je goden? Waar heb jij die afgoderij terminologie vandaan als ongelovige atheist? Heb ik het hier over goden? Er is maar 1 God... Wat doe jij hier als ongelovige op aarde? Voor heel veel ongelovige mensen is eten en sex best wel belangrijk... Maar je hebt wel gelijk... Het is niet het belangrijkste... Maar als ongelovige zou jij dat toch wel belangrijk moeten vinden... Waar komt anders die uitdrukking vandaan... "Je leeft maar 1 keer..." Dat is toch typisch een uitdrukking die ongelovigen bezigen... En daarmee bedoelen ze toch echt dat je het zoveel mogelijk van moet nemen... Maar nu hang jij dus blijkbaar de kluizenaar uit die niets moet hebben van de geneugden van dit leven... Heel erg hypocriet... Zelfbedrog noemen we dat....

Wizdom
27-08-16, 00:10
Nee, hij doelt op de vreselijke straf van zijn barmhartige god. Die gaat mij verbranden en als ik dan op het randje dreig te sterven van de vreselijke pijn geeft hij mij een nieuwe huid om weer opnieuw te beginnen.

In plaats dat hij die nieuwe huid NU geeft aan die kindjes die zich verbrand hebben door bombardementen in Syrie bewaart hij ze liever voor sadistische spelletjes.

Nog steeds Balken voor je ogen right? Je begrijpt nog steeds niet dat de regels op deze wereld en die in het hiernamaals totaal verschillen... Op deze wereld wordt je getoetst op je vrije wil... In het hiernamaals is er geen sprake meer van een toets... Dan is het tijd voor oordelen en veroordelen en straffen of belonen... Waarom haal je dat iedere keer door elkaar... Oorlogen zijn een kenmerk van de menselijke vrije wil... Onze Schepper doet wat hij wil... Maar hij beloont of bestraft op basis van zijn geopenbaarde richtlijnen... Dus wat je ook zegt... Je zult geen excuus hebben want je zult worden beoordeeld/veroordeeld op basis van zijn geopenbaarde richtlijnen... Iedereen zal overigen beoordeeld/veroordeeld worden op deze richtlijnen... Er zal niemand kunnen verklaren dat er sprake is van partijdigheid of discriminatie... Onze Schepper is schepper van iedereen en discrimineert niet op basis van huidskleur of etniciteit... Hij discrimineert op basis van zijn geopenbaarde richtlijnen...

Nu denkt menigeen dat hij daarover van alles kan roepen... Nu is dat in de praktijk ok zo... Echter deze uitspraken worden woord voor woord geregistereerd en zullen zich tegen je danwel voor je getuigen... Een wijs mens denkt eerst na voor hij zich uitspreekt...

Dus als iemand zijn Schepper van Sadisme beticht dan zegt ie eigenlijk het volgende:

1 - De persoon meent dat hij zich een status kan aannemen die hem het recht heeft om iets te roepen
over zijn Schepper
2 - De persoon meent dat hij over absolute kennis beschikt en daarmee onrechtmatige uitspraken kan doen

Wat betreft punt 1 is het natuurlijk belachelijk om te veronderstellen dat je als nietige sterveling die straks is overgeleverd is aan de genade van je Schepper de status hebt om iets negatiefs te zeggen over degene die jou bestaansrecht heeft gegeven. Het is niet alleen belachelijk... Het is ook uiterst ondankbaar... Het is uiterst dom en achterlijk... Je gebruikt de positieve energie die jou gegund is om iets negatiefs te zeggen over je Schepper... Dezelfde Schepper die alles uitlegt en heeft geopenbaard en je verzoekt om je positief en in onderwerping zijn welgevallen te verzoeken... En tegelijkertijd kies je partij voor de vijand, de Satan die je haat en die je deelgenoot wil maken in zijn lijden... Want het is de Satan die verleid tot opstandigheid en ondankbaarheid... Het is gewoon heel erg verschrikkelijk dom en wreed voor jezelf...

Wat betreft punt 2 heb je als ongelovige totaal geen absolute kennis die jou zou rechtvaardigen om iets onvriendelijks over jou Schepper te zeggen... Jou kennis is nog niet eens een druppel op een gloeiplaat laat staan om uberhaupt iets te stellen over jou Schepper die jou vermogen van kennis en begrip te boven gaat... Je laat je negatieve emoties de overhand nemen... De negatieve emoties aangewakkerd door jou Qareen die jou maar al te graag in de HEL ziet branden... Heel erg dom...

Ibrah1234
27-08-16, 06:23
Waarom zeg je goden? Waar heb jij die afgoderij terminologie vandaan als ongelovige atheist? Heb ik het hier over goden? Er is maar 1 God...

Volgens godchecker (http://www.godchecker.com/) zijn er wereldwijd zo'n 4000 goden en godinnen die worden aanbeden. Het is maar net waar je wieg heeft gestaan.

Wizdom
27-08-16, 09:21
Volgens godchecker (http://www.godchecker.com/) zijn er wereldwijd zo'n 4000 goden en godinnen die worden aanbeden. Het is maar net waar je wieg heeft gestaan.

Allemaal flauwekul... Er is maar 1 God... De Almachtige... Als er 4000 waren dan was de hele schepping in elkaar gestort door ruzie...

knuppeltje
27-08-16, 09:27
Allemaal flauwekul... Er is maar 1 God... De Almachtige... Als er 4000 waren dan was de hele schepping in elkaar gestort door ruzie...

Daar begint het al aardig aardig op te lijken.

super ick
27-08-16, 09:52
Allemaal flauwekul... Er is maar 1 God... De Almachtige... Als er 4000 waren dan was de hele schepping in elkaar gestort door ruzie...

Ik zou maar niet zo hoog van de toren blazen. Straks blijkt dat jij de verkeerde hebt aanbeden.

Eigenlijk zitten wij heel dicht bij elkaar.

Er zijn dus 4.000 goden. Jij gelooft niet in 3999 van die goden en ik niet in 4000. Dat scheelt er maar 1.
Jij moet mij dus heel goed kunnen begrijpen.

Vredeopaarde
27-08-16, 21:42
VOA is weer terug van vakantie en ready to rumble.

4000 Goden, cool, mr Wizdom heeft een tough nut to crack om aan te geven waarom de zijne de enige Almachtige is.
Voa wil graag van mr Wizdom weten waarom een goed mens, nooit iemand kwaad gedaan, altijd het goede, medemensen geholpen, niemand vernoord, noch gestolen, geld gedoneerd aan minderbedeelden, huis opengesteld voor reizigers en vreemden die behoeftig zijn, iedereen gerespecteerd heeft, goed voor de aarde is geweest, niemand discrimineerd, noch afrekend op hun afkomst ( allemaal dingen die ook in de Islam als deugden worden gezien), zijn kinderen goed opgevoed, niet het paradijs mag bereiken, aleen maar omdat hij de waarheid van Jaweh, Mohammed ect niet in woord beleden heeft, terwijl dieven, moordenaars, bomleggers, kindverkrachters ect dat wel zouden kunnen.

mr Wizdom houdt van internet filmpjes, zoek voor de gein es ff Stephan Frey op, hij heeft een interview op BBC en hem wordt gevraagd waarom hij niet in God gelooft; sterkte!!

Naampje
29-08-16, 00:25
Waarom zeg je goden? Waar heb jij die afgoderij terminologie vandaan als ongelovige atheist? Heb ik het hier over goden? Er is maar 1 God... Wat doe jij hier als ongelovige op aarde? Voor heel veel ongelovige mensen is eten en sex best wel belangrijk... Maar je hebt wel gelijk... Het is niet het belangrijkste... Maar als ongelovige zou jij dat toch wel belangrijk moeten vinden... Waar komt anders die uitdrukking vandaan... "Je leeft maar 1 keer..." Dat is toch typisch een uitdrukking die ongelovigen bezigen... En daarmee bedoelen ze toch echt dat je het zoveel mogelijk van moet nemen... Maar nu hang jij dus blijkbaar de kluizenaar uit die niets moet hebben van de geneugden van dit leven... Heel erg hypocriet... Zelfbedrog noemen we dat....
Er zijn 4000 goden ongeveer. Waarom gelovigen in de hemel alleen willen sexen en veel eten is mij een raadsel.

Als het daarom gaat is het wel een heel plat en oppervlakkig gedoe. En je geeft het nog toe ook. En dan die god nog aanbidden die aan de ene kant mensen martelt en aan de andere kant mensen de hele dag laat sexen en eten. Tja, wat voor god ben je dan? Een nogal simpele ziel. Ik ken mensen met betere eigenschappen.

Wizdom
29-08-16, 08:12
Er zijn 4000 goden ongeveer. Waarom gelovigen in de hemel alleen willen sexen en veel eten is mij een raadsel.

Als het daarom gaat is het wel een heel plat en oppervlakkig gedoe. En je geeft het nog toe ook. En dan die god nog aanbidden die aan de ene kant mensen martelt en aan de andere kant mensen de hele dag laat sexen en eten. Tja, wat voor god ben je dan? Een nogal simpele ziel. Ik ken mensen met betere eigenschappen.

Leg me geen woorden in de mond... Eten en sex is onderdeel van de geneugden van het leven... Onze Schepper belooft ons alle geneugden van het leven en meer als we ons distantieren van het kwaad en HEM alleen aanbidden... Het is niet oppervlakkig... Het is a fact of life... Mensen prefereren geneugden van het leven en mijden lijden... Er zijn vele geneugden en eten en sex is daar maar een onderdeel van...

Wat betreft de 4000 goden... Daar ga ik nog niet eens op in... Alleen de gedachte al is lachwekkend... Het is een contradictus interminus... Een God heeft niemand nodig en is Almachtig... Als hij dat moet delen met 3999 anderen kan het nooit een almachtige god zijn... Een Schepper is soeverein en heeft absolute macht...

Hij martelt alleen arrogante en slechte ondankbare mensen die hun leven lang van zijn Schepping hebben geprofiteerd maar hem nooit hebben aanbeden of bedankt... Zij verdienen de martelingen... Ook de HEL heeft haar rechten... De slechte ondankbare mensen en stenen zijn de brandstof van de HEL... Onze Schepper heeft de HEL haar aandeel belooft... Haar aandeel bestaat uit brandstof dat bestaat uit slechte ondankbare arrogante mensen die denken dat ze het beter weten dan de Schepper en stenen...

Wizdom
29-08-16, 08:29
VOA is weer terug van vakantie en ready to rumble.

4000 Goden, cool, mr Wizdom heeft een tough nut to crack om aan te geven waarom de zijne de enige Almachtige is.
Voa wil graag van mr Wizdom weten waarom een goed mens, nooit iemand kwaad gedaan, altijd het goede, medemensen geholpen, niemand vernoord, noch gestolen, geld gedoneerd aan minderbedeelden, huis opengesteld voor reizigers en vreemden die behoeftig zijn, iedereen gerespecteerd heeft, goed voor de aarde is geweest, niemand discrimineerd, noch afrekend op hun afkomst ( allemaal dingen die ook in de Islam als deugden worden gezien), zijn kinderen goed opgevoed, niet het paradijs mag bereiken, aleen maar omdat hij de waarheid van Jaweh, Mohammed ect niet in woord beleden heeft, terwijl dieven, moordenaars, bomleggers, kindverkrachters ect dat wel zouden kunnen.

mr Wizdom houdt van internet filmpjes, zoek voor de gein es ff Stephan Frey op, hij heeft een interview op BBC en hem wordt gevraagd waarom hij niet in God gelooft; sterkte!!

Het gaat allemaal om de doel van de Schepping... Onze Schepper heeft de Schepping met een doel gecreŰerd... Zijn belangrijkste doel is om aanbeden te worden... Hij vraagt ons geen welvaart of andere materiele zaken... Omdat dit het hoogste doel is verbleken alle andere zaken... Nu wordt aanbidden van de Schepper niet alleen uitgedrukt in het letterlijk aanbidden van onze Schepper... Ook het opvolgen van zijn richtlijnen ziet de Schepper als aanbidden... Dus als jij goed doet met het doel om de Schepper te aanbidden dan heb je 1 trede voor iemand die alleen letterlijk aanbidt maar de richtlijnen niet bewust opvolgt... Iemand die zich totaal niet interesseert voor zijn Schepper is een egoist die alleen voor zichzelf leeft... Wat hij doet doet hij alleen voor zichzelf... Hij doet goed om zichzelf op de borst te slaan... Hij doet goed om aan te tonen dat hij de Schepper daar niet voor nodig heeft... Hij gebruikt weldoening als een daad van verzet... Bewust of onbewust is hij een egoist... Hij is de doel van de Schepping voorbij...

Het is net iemand die een wiskunde toets met 10 vragen voor zijn neus krijgt en die alle 10 de vragen negeert en zijn eigen 10 vragen gaat verzinnen... Zelfs als hij alle 10 de vragen op een geniale wijze verzint en ook oplost... Krijgt hij nog steeds een 1... Zijn arrogantie wekt weerzin en hij is het doel voorbij gestreeft...

Vredeopaarde
29-08-16, 21:32
Mmm, mr Wizdom een opmerkelijke handreiking; begrijp ik je goed dat je zegt dat als je het goede doet zonder in de Almachtige te geloven, je desalniettemin toegelaten kan worden tot het paradijs? ( en dan laat ik de paradox dat degene die het goede doet, dat doet omdat hij/ zij mens is en dat niet doet omdat hij/ zij dat van zijn/ haar geloofovertuiging als dictaat opgelegd gekregen heeft, terzijde).

nog ff stephan fry; hij zegt what kind of God would create bone cancer by children, what did they do wrong, and then praying on your knees and thank that very same God that created that?
hoezo egoist? En de andere verklaringen die je geeft voor rechtvaardiging van straf; waarom verdienen deze kinderen straf?
Welke God creeert zoiets, terwijl Hij eenvoudig in Zijn almachtigheid dit had kunnen voorkomen, noch los van de onrechtvaardigheid en pijn die vele andere onschuldigen lijden; ook dat had Hij eenvoudig kunnen vermijden.
What say you, mr Wizdom?

Wizdom
29-08-16, 22:09
Mmm, mr Wizdom een opmerkelijke handreiking; begrijp ik je goed dat je zegt dat als je het goede doet zonder in de Almachtige te geloven, je desalniettemin toegelaten kan worden tot het paradijs? ( en dan laat ik de paradox dat degene die het goede doet, dat doet omdat hij/ zij mens is en dat niet doet omdat hij/ zij dat van zijn/ haar geloofovertuiging als dictaat opgelegd gekregen heeft, terzijde).

nog ff stephan fry; hij zegt what kind of God would create bone cancer by children, what did they do wrong, and then praying on your knees and thank that very same God that created that?
hoezo egoist? En de andere verklaringen die je geeft voor rechtvaardiging van straf; waarom verdienen deze kinderen straf?
Welke God creeert zoiets, terwijl Hij eenvoudig in Zijn almachtigheid dit had kunnen voorkomen, noch los van de onrechtvaardigheid en pijn die vele andere onschuldigen lijden; ook dat had Hij eenvoudig kunnen vermijden.
What say you, mr Wizdom?

Kinderen die overlijden vˇˇr de pubertijd gaan allemaal naar het paradijs... Verder raad ik je aan om goed te lezen wat ik schrijf voor je verkeerde conclusies trekt...

Vredeopaarde
29-08-16, 22:44
Mr Wizdom, daarom vroeg ik ook, begrijp ik je goed.., kennelijk is dat niet het geval. Leg eens uit?

Enne, wat een stuitende constatering, kinderen die doodgaan voor hun pubertijd gaan allemaal naar het paradijs; geldt dat alleen voor gelovigen of ook voor atheisten of andersgelovigen?
dat beantwoordt overigens de veel fundamenteler vraag niet; welke God, die alles in zijn macht heeft staat uberhaupt toe dat kinderen doodgaan, zonder dat zij daaraan enige schuld hebben;
Het antwoord op deze vraag bepaalt de waarachtigheid, respect en rechtvaardigheid van God; indien God hierop geen afdoende antwoord heeft, is Hij slechts instument voor charlatans die geen antwoord hebben voor hen die lijden en onrechtvaardig behandeld worden.
Mr Wizdom, creeer wat licht in de duisternis.

Naampje
29-08-16, 23:52
Leg me geen woorden in de mond... Eten en sex is onderdeel van de geneugden van het leven... Onze Schepper belooft ons alle geneugden van het leven en meer als we ons distantieren van het kwaad en HEM alleen aanbidden... Het is niet oppervlakkig... Het is a fact of life... Mensen prefereren geneugden van het leven en mijden lijden... Er zijn vele geneugden en eten en sex is daar maar een onderdeel van...

Wat betreft de 4000 goden... Daar ga ik nog niet eens op in... Alleen de gedachte al is lachwekkend... Het is een contradictus interminus... Een God heeft niemand nodig en is Almachtig... Als hij dat moet delen met 3999 anderen kan het nooit een almachtige god zijn... Een Schepper is soeverein en heeft absolute macht...

Hij martelt alleen arrogante en slechte ondankbare mensen die hun leven lang van zijn Schepping hebben geprofiteerd maar hem nooit hebben aanbeden of bedankt... Zij verdienen de martelingen... Ook de HEL heeft haar rechten... De slechte ondankbare mensen en stenen zijn de brandstof van de HEL... Onze Schepper heeft de HEL haar aandeel belooft... Haar aandeel bestaat uit brandstof dat bestaat uit slechte ondankbare arrogante mensen die denken dat ze het beter weten dan de Schepper en stenen...
Dus slechte mensen mag je martelen. En dat vind je ok? Dus volgende keer een dief in de gevangenis gewoon gaan martelen. Vreselijke God die dat doet, die andere 3999 zijn misschien beter. Een almachtige god die aanbeden wil worden is ook een beetje zielig vind je niet?

Wizdom
30-08-16, 09:00
Mr Wizdom, daarom vroeg ik ook, begrijp ik je goed.., kennelijk is dat niet het geval. Leg eens uit?

Enne, wat een stuitende constatering, kinderen die doodgaan voor hun pubertijd gaan allemaal naar het paradijs; geldt dat alleen voor gelovigen of ook voor atheisten of andersgelovigen?
dat beantwoordt overigens de veel fundamenteler vraag niet; welke God, die alles in zijn macht heeft staat uberhaupt toe dat kinderen doodgaan, zonder dat zij daaraan enige schuld hebben;
Het antwoord op deze vraag bepaalt de waarachtigheid, respect en rechtvaardigheid van God; indien God hierop geen afdoende antwoord heeft, is Hij slechts instument voor charlatans die geen antwoord hebben voor hen die lijden en onrechtvaardig behandeld worden.
Mr Wizdom, creeer wat licht in de duisternis.

Mensen maken in deze wereld een toets... Als je denkt de toets arrogant over te kunnen slaan of zelf een eigen toets te kunnen verzinnen en daar de antwoorden zelf voor in te vullen dan krijg je net als in de echte wereld een pijnlijke 1.

Enne ook kinderen van ongelovigen en atheisten tot de pubertijd leeftijd gaan naar het paradijs...

Wizdom
30-08-16, 09:02
Dus slechte mensen mag je martelen. En dat vind je ok? Dus volgende keer een dief in de gevangenis gewoon gaan martelen. Vreselijke God die dat doet, die andere 3999 zijn misschien beter. Een almachtige god die aanbeden wil worden is ook een beetje zielig vind je niet?

Wij zijn geen God... Dus wij mogen niet martelen... Verder ben jij zielig omdat je in dwaling verkeert...

Naampje
31-08-16, 23:37
Wij zijn geen God... Dus wij mogen niet martelen... Verder ben jij zielig omdat je in dwaling verkeert...

Een mens mag niet martelen, maar een god wel. Denk daar maar een goed over na en over wat je aanbidt. Beetje zieke gedachte namelijk.

Op welke leeftijd begint de puberteit precies?

Wizdom
01-09-16, 14:12
Een mens mag niet martelen, maar een god wel. Denk daar maar een goed over na en over wat je aanbidt. Beetje zieke gedachte namelijk.

Op welke leeftijd begint de puberteit precies?

Het is geen gedachte... Het is een feit... Straffen (martelen zoals jij het noemt) is het resultaat van jou daden... Je kan namelijk ook beloont worden en dan ga je naar het Paradijs...

Mensen martelen zichzelf dagelijks in het leven... Zij doen zaken die slecht voor ze zijn waardoor ze bijvoorbeeld verslaafd raken en zich een leven lang martelen...

Sommige mensen zijn nog vreemder... Zij ontkennen dat God mensen zal bestraffen of belonen waardoor zij kiezen voor marteling...

H.P.Pas
01-09-16, 21:19
Het is geen gedachte... Het is een feit... .

https://nl.wikipedia.org/wiki/FeitEen feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten.

Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden

Het is geen feit. Het is een niet toetsbare bewering.

Wizdom
01-09-16, 23:35
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feit
Het is geen feit. Het is een niet toetsbare bewering.

Sodom en Chamorra is een feit
Farao vernietiging is ene feit
Zondvloed Noach is een feit
Diaspora Joden is een feit

Dat zijn toch echt allemaal straffen geweest... Allemaal stuk voor stuk feiten...

super ick
02-09-16, 10:22
Dus wij mogen niet martelen

Afsnijden van handen en of voeten,
Stokslagen,
Zweepslagen.

Voor mij zijn dat regelrechte martelpraktijken.

Vredeopaarde
02-09-16, 10:35
Mr Wizdom, beetje onbevredigend is het wel dat u bepaalde overtuigingen als feit presenteert, dan is een discussie niet zo zinvol.
dus de door u gepresenteerde feiten over het bestaan en wil van God overtuigen niet, maar dat hoeft ook niet, zolang een ieder respect kan blijven opbrengen voor elkaars standpunt en niet uit naam van een al dan niet bestaande God andersdenkenden vervolgt, doodt of anderszins discrimineert. Daarvan is echter helaas maar al te vaak sprake, dat geloofsovertuigingen, en met name tegenwoordig de Islam, een kennelijke rechtvaardiging is voor mensonteerend onrecht. Vreemd is echter ook dat in vroeger tijden de tolerantie ten aanzien van andersdenkenden veel groter was, denk aan de periode van het echte kalifaat; dat was een mengsel van diverse volkeren, religieuze stromingen en zelfs ongelovigen. Door die meer liberale houding, is er in die periode ook economische voorspoed geweest en wetenschappelijke vooruitgang. Daarvan is nu geen sprake meer van. Door de starre houding en afwezigheid van iedere tolerantie voor andersdenkenden storten Islamitisch georienteerde landen en volkeren zich zowel in moreel opzicht als economisch opzicht in het ravijn. De huidige interpretatie van de Islam die de hoofsstroming lijkt te worden staat garant voor onrecht, achtelijkheid, armoe en moord. Op die wijze vernietigt de Islam zichzelf. Waarschijnlijk is globalisering hiervan de oorzaak in combinatie met ( dat heb ik al eerder aangehaald) de ongeletterdheid van vele leiders is islamitische landen en als gevolg daarvan het anafalbetisme van hun onderdanen. Het meerderdeel van de M.O. Leiders kunnen geen boek lezen in een andere taal dan hun eigen taal en hebben geen enkel historisch besef. Als je dat combineert met zielloze tribale eenkennigheid, dan hoeft het perfide westen eigenlijk niet zoveel te doen. Rustig afwachten totdat men elkaar volledig naar de klote heeft geholpen en men is aardig op weg.
wat verbazing blijft wekken is dat de gemiddelde moslim dat pikt, maar goed het zij zo.

als laatste punt mr Wizdom merk ik nog op dat je op geen enkele wijze aan mij duidelijk kunt maken waarom het rechtvaardig is dat jouw God mensen en kinderen straft die niets misdaan hebben. Kinderen dood laat gaan die niets misdaan hebben, ongelovigen die hun hele leven goed zijn geweest dood laat gaan. Mensen in stinkende armoe en onrecht laat leven.
God moet toch eenvoudig in staat zijn dat te verhinderen.
En als Hij dat niet doet is het toch een egoistische rancuneuze wraakzuchtige figuur?

wellicht is het beter dat als je toch het bestaan van God aanneemt, tevens aan te nemen dat Hij niet alles in de hand heeft, want dit is onverteerbaar.
overigens ben ik bereid, mocht het zover zijn, in het aanschijns God deze boodschap ook persoonlijk over te brengen, voorzoveel de Almachtige dit niet al weet, gegeven zijn almachtigheid.

groet VOA

Wizdom
02-09-16, 12:09
Mr Wizdom, beetje onbevredigend is het wel dat u bepaalde overtuigingen als feit presenteert, dan is een discussie niet zo zinvol.
dus de door u gepresenteerde feiten over het bestaan en wil van God overtuigen niet, maar dat hoeft ook niet, zolang een ieder respect kan blijven opbrengen voor elkaars standpunt en niet uit naam van een al dan niet bestaande God andersdenkenden vervolgt, doodt of anderszins discrimineert. Daarvan is echter helaas maar al te vaak sprake, dat geloofsovertuigingen, en met name tegenwoordig de Islam, een kennelijke rechtvaardiging is voor mensonteerend onrecht. Vreemd is echter ook dat in vroeger tijden de tolerantie ten aanzien van andersdenkenden veel groter was, denk aan de periode van het echte kalifaat; dat was een mengsel van diverse volkeren, religieuze stromingen en zelfs ongelovigen. Door die meer liberale houding, is er in die periode ook economische voorspoed geweest en wetenschappelijke vooruitgang. Daarvan is nu geen sprake meer van. Door de starre houding en afwezigheid van iedere tolerantie voor andersdenkenden storten Islamitisch georienteerde landen en volkeren zich zowel in moreel opzicht als economisch opzicht in het ravijn. De huidige interpretatie van de Islam die de hoofsstroming lijkt te worden staat garant voor onrecht, achtelijkheid, armoe en moord. Op die wijze vernietigt de Islam zichzelf. Waarschijnlijk is globalisering hiervan de oorzaak in combinatie met ( dat heb ik al eerder aangehaald) de ongeletterdheid van vele leiders is islamitische landen en als gevolg daarvan het anafalbetisme van hun onderdanen. Het meerderdeel van de M.O. Leiders kunnen geen boek lezen in een andere taal dan hun eigen taal en hebben geen enkel historisch besef. Als je dat combineert met zielloze tribale eenkennigheid, dan hoeft het perfide westen eigenlijk niet zoveel te doen. Rustig afwachten totdat men elkaar volledig naar de klote heeft geholpen en men is aardig op weg.
wat verbazing blijft wekken is dat de gemiddelde moslim dat pikt, maar goed het zij zo.

als laatste punt mr Wizdom merk ik nog op dat je op geen enkele wijze aan mij duidelijk kunt maken waarom het rechtvaardig is dat jouw God mensen en kinderen straft die niets misdaan hebben. Kinderen dood laat gaan die niets misdaan hebben, ongelovigen die hun hele leven goed zijn geweest dood laat gaan. Mensen in stinkende armoe en onrecht laat leven.
God moet toch eenvoudig in staat zijn dat te verhinderen.
En als Hij dat niet doet is het toch een egoistische rancuneuze wraakzuchtige figuur?

wellicht is het beter dat als je toch het bestaan van God aanneemt, tevens aan te nemen dat Hij niet alles in de hand heeft, want dit is onverteerbaar.
overigens ben ik bereid, mocht het zover zijn, in het aanschijns God deze boodschap ook persoonlijk over te brengen, voorzoveel de Almachtige dit niet al weet, gegeven zijn almachtigheid.

groet VOA

Beste VOA... Je mag geloven wat je wilt... Ik informeer hier slechts op basis van beste weten en kunnen... Dat ik je niet kan overtuigen is triest voor jou zelf... Immers ieder mens zal zijn eigen lasten moeten dragen... Ik zal jou last niet dragen en jij zult mijn last niet dragen...

De Profetie van onze Profeet maakt duidelijk dat er een aantal fases zullen zijn in de geschiedenis van de Islam... De 1e fase was van de Profeet en zijn Apostelen zoals Abu Bakr, Omar, Outhman enz... Deze fase weerspiegelt de beste praktizering van de Islam en zijn waarden... Dan hebben we een fase van goede Kaliefen die opvolgen... Dan hebben we een fase van Koningen die de macht met geweld aan zich zullen toe-eigenen weliswaar Islamitisch maar meer gebaseerd op hebzucht, rijkdom, en macht dan op Islamitische waarden... In deze tijd leven we nu... Deze tijd is dan ook een tijd transitie want de volgende fase is weer een fase vergelijkbaar met fase 1... Althans dat is wat er gezegd word door mensen die zeggen er verstand van te hebben... Op basis van de gebeurtenissen in de geschiedenis lijkt dat aardig te kloppen... Dus we zitten in roerige tijden vanwege de transitie die plaats zal vinden... Zoals we zien gaat het ook fout zoals we zien met ISIS... Maar als het goed is zal er ook iets goeds uit gaan komen in de vorm van een legitieme Kalifaat...

Wat betreft jou laatste opmerking over een wraakzuchtige God... Klopt dat gedeeltelijk... Want onze God heeft 2 kanten... 1 Wraakzuchtige kant en 1 Barmharige kant... Barmhartig voor degenen die zich toewijden en zijn wraakzuchtigheid vrezen en zijn Barmhartigheid verzoeken... Wraakzuchtig voor degenen die hem ontkennen, zijn bestaan ontkennen, zijn wraakzuchtigheid verloochenen en achteloos/arrogant zijn voor zijn Barmhartigheid... Alleen hen zal zijn wraakzucht treffen...

Wat betreft het lijden op deze wereld... Het volgende... Deze wereld is een toets... Bij een toets horen obstakels die overwonnen moeten worden... Teleurstellingen die overwonnen moeten worden... Puzzels die opgelost moeten worden... Degene die niet alleen klaagt maar de toets succesvol volbrengt zal uiteindelijk gelukkig zijn...

Degenen die een zwaardere toest hebben gehad en deze succesvol hebben afgesloten krijgen een hogere status dan degenen die een lichtere toets hebben ondergaan en succesvol afgesloten... Wijze woorden van Johan Cruijf... Elk nadeel heeft zijn voordeel...

Vredeopaarde
02-09-16, 21:05
Ach, mr Wizdom, dit komt mij allemaal bekend voor; opgegroed in het " rijke" roomse leven; de verschillen zijn minimaal, dus ik begrijp het wel. Alhoewel die gebeurtennissen 500 jaar geleden plaatsvonden. Ook toen ik nog exposed was aan de religie van mijn ouders, buurt en parochie, verbaasde mij het gemak waarmee men andersdenkenden kon minimaliseren, discrimineren en zelfs dood wensen. Goed dat die episode achter ons ligt, ook het katholisisme heeft een geschiedenis van bloed doordrenkte rabbiate eenkennigheid. Wat nu verbaast is dat de Islam hetzelfde pad bewandelt, leer van de droeve geschiedenis van religies die de Islam voorgingen, voordat jouw gekoesterde religie aan moorddadige twist ten onder gaat en wellicht zal je de door jou gewenste fase 1 dan niet meer kunnen aanschouwen. Maak niet dezelfde fout door te denken dat jouw religie de enige waarheid is, zoals velen voor jou dat gedaan hebben met andere religies en nog steeds doen. Als het voor jou een leidraad in je leven is, is dat prima, maar oordeel en veroordeel anderen niet als zij een andere leidraad kiezen.

Dat is de enige manier om vreedzaam op aarde te leven, als jij dan denkt dat, bijvoorbeeld ik, het moeilijk krijgen op de dag des oordeels omdat mijn keuzes niet overeen komen met de jouwe, dan past slechts begrip en barmhartigheid, zoals ik jou ook sterkte wens in het aanschijns God, omdat ik jouw keuze respecteer en jij hopelijk de mijne.
Als gezegd zie ik niet op tegen de discussie met Hem; en als hij desondanks Zijn toorn over mij uitspreidt, dan zal ik mijn lot blijmoedig aanvaarden, in de wetenschap een goed mens te zijn geweest; niet onfeilbaar, maar met de beste intenties; als Hij mensen aanvaardt in zijn Koninkrijk die gedood hebben zonder reden, geplunderd, verkracht, totale willekeur, onschuldige kinderen doodt en dat alles in Zijn naam, dan is Zijn Koninkrijk een stinkende geperverteerde boevenbende waar je niet zou willen zijn, en for that matter, Hijzelf ook niet.

no offence overigens als je er anders over denkt.

groet, VOA

Wizdom
03-09-16, 09:54
Ach, mr Wizdom, dit komt mij allemaal bekend voor; opgegroed in het " rijke" roomse leven; de verschillen zijn minimaal, dus ik begrijp het wel. Alhoewel die gebeurtennissen 500 jaar geleden plaatsvonden. Ook toen ik nog exposed was aan de religie van mijn ouders, buurt en parochie, verbaasde mij het gemak waarmee men andersdenkenden kon minimaliseren, discrimineren en zelfs dood wensen. Goed dat die episode achter ons ligt, ook het katholisisme heeft een geschiedenis van bloed doordrenkte rabbiate eenkennigheid. Wat nu verbaast is dat de Islam hetzelfde pad bewandelt, leer van de droeve geschiedenis van religies die de Islam voorgingen, voordat jouw gekoesterde religie aan moorddadige twist ten onder gaat en wellicht zal je de door jou gewenste fase 1 dan niet meer kunnen aanschouwen. Maak niet dezelfde fout door te denken dat jouw religie de enige waarheid is, zoals velen voor jou dat gedaan hebben met andere religies en nog steeds doen. Als het voor jou een leidraad in je leven is, is dat prima, maar oordeel en veroordeel anderen niet als zij een andere leidraad kiezen.

Dat is de enige manier om vreedzaam op aarde te leven, als jij dan denkt dat, bijvoorbeeld ik, het moeilijk krijgen op de dag des oordeels omdat mijn keuzes niet overeen komen met de jouwe, dan past slechts begrip en barmhartigheid, zoals ik jou ook sterkte wens in het aanschijns God, omdat ik jouw keuze respecteer en jij hopelijk de mijne.
Als gezegd zie ik niet op tegen de discussie met Hem; en als hij desondanks Zijn toorn over mij uitspreidt, dan zal ik mijn lot blijmoedig aanvaarden, in de wetenschap een goed mens te zijn geweest; niet onfeilbaar, maar met de beste intenties; als Hij mensen aanvaardt in zijn Koninkrijk die gedood hebben zonder reden, geplunderd, verkracht, totale willekeur, onschuldige kinderen doodt en dat alles in Zijn naam, dan is Zijn Koninkrijk een stinkende geperverteerde boevenbende waar je niet zou willen zijn, en for that matter, Hijzelf ook niet.

no offence overigens als je er anders over denkt.

groet, VOA

Je moet de Quran maar eens serieus lezen... Dan zul je zien dat er antwoorden staan op al jouw vergelijkingen en opmerkingen... Dat laatste "...Als ik in zijn aangezicht sta...en over mij wordt zijn toorn afgeblazen..." klinkt mij nogal naief in de oren... Vooral omdat jij een eigen definitie hebt van wat "goed" is en denkt dat die interpretatie legitiemer is dan de definitie van "goed" door onze Schepper.... Zoals je weet "zoveel mensen... zoveel meningen..." Ieder mens zal je een andere interpretatie geven van wat goed is... Dat betekent dat "goed" een marge heeft die kan uitslaan buiten de marge van wat daadwerkelijk "goed" is... Want alleen onze Schepper, de Schepper van het "Goede" en het "Kwade" beschikt over de absolute definitie van "goed"... Ik wens je veel sterkte en wijsheid...

StevieK
03-09-16, 15:26
Alleen jammer dat een kleine groep fundamentalisten moslim de islam in een kwaad daglicht stellen en het overgrote deel van de moslims dit toestaan.

Slinger
03-09-16, 15:54
Sommigen van hen zijn in elk geval niet slim genoeg om hier niet te reageren...

Vredeopaarde
04-09-16, 01:11
Ok, mr Wizdom I challenge you, of eigenlijk jouw Profeet; zeg mij maar wat jouw Schepper, Roerganger, God als " goed" betiteld; als dat slechts is in Hem geloven en ook zaken goed vinden die niet goed zijn, dan moet je echt twiijfelen aan de oprechtheid van jouw Profeet.
Jij lijkt te twijfelen, gegeven jouw laatste reactie, dat kan ook niet anders want twijfel is gerechtvaardigd als jouw Profeet toestaat dat onschuldige kinderen doodgaan aan ziektes of andere rampspoed, terwijl Hij dat eenvoudig kan voorkomen.
Jouw twijfel is temeer gerechtvaardigd als jouw Profeet het ok vindt dat andersdenkenden worden vermoord; er waren tijden dat de Islam niet eens bestond, dus als jouw Profeet vindt dat Hij de wijsheid in pacht heeft , is dat een historische blunder. Mr Wizdom doe jezelf een lol en mij ook, want ik wens je het beste, maar accepteer dat jouw Profeet niet allesomvattend is, maar slechts een leidraad voor jouw leven, niet het mijne.
En dat er geen enkele reden is om te veronderstellen dat jouw waarheid beter ( of slechter) is dan de mijne.

onder die omstandigheden moet je elkaars meningen respecteren, zonder het noodzakelijkerwijze met elkaar eens te zijn.

Als je desondanks je mening wil opdringen aan anderen, moet je niet gek opkijken dat anderen daar stuurs op reageren

Karma_
04-09-16, 02:57
Alleen jammer dat een kleine groep fundamentalisten moslim de islam in een kwaad daglicht stellen en het overgrote deel van de moslims dit toestaan.

Leer het eerst fatsoenlijk spellen. Wellicht neem ik je dan serieus.

super ick
04-09-16, 10:35
Alleen jammer dat een kleine groep fundamentalisten moslim de islam in een kwaad daglicht stellen en het overgrote deel van de moslims dit toestaan.

Kleine groep?

The_Grand_Wazoo
04-09-16, 14:06
Sodom en Chamorra is een feit
Farao vernietiging is ene feit
Zondvloed Noach is een feit
Diaspora Joden is een feit

Dat zijn toch echt allemaal straffen geweest... Allemaal stuk voor stuk feiten...

Of Sodom en Chomora door de toorn Gods zijn vernietigd is geen feit, maar een veronderstelling. Het veronderstelt dat er zoiets als een God bestaat. Een bewijs daarvoor is, althans in modern wetenschappelijke termen, nooit gevonden. Vandaar dat wij het over een 'geloof' hebben.

Hetzelfde gaat op over de 'vernietiging' van een farao.

Voor de zondvloed, in de zin van een wereldwijde overstroming, dat is geen feit. Er is niets in de geologische bodemlagen van terug te vinden. Wel plaatselijke overstromingen, maar het gaat om het 'wereldwijde'. Geen feit, kortom.

De diaspora van de joden was een feit, maar inmiddels niet meer.

Wizdom
04-09-16, 18:53
Ok, mr Wizdom I challenge you, of eigenlijk jouw Profeet; zeg mij maar wat jouw Schepper, Roerganger, God als " goed" betiteld; als dat slechts is in Hem geloven en ook zaken goed vinden die niet goed zijn, dan moet je echt twiijfelen aan de oprechtheid van jouw Profeet.
Jij lijkt te twijfelen, gegeven jouw laatste reactie, dat kan ook niet anders want twijfel is gerechtvaardigd als jouw Profeet toestaat dat onschuldige kinderen doodgaan aan ziektes of andere rampspoed, terwijl Hij dat eenvoudig kan voorkomen.
Jouw twijfel is temeer gerechtvaardigd als jouw Profeet het ok vindt dat andersdenkenden worden vermoord; er waren tijden dat de Islam niet eens bestond, dus als jouw Profeet vindt dat Hij de wijsheid in pacht heeft , is dat een historische blunder. Mr Wizdom doe jezelf een lol en mij ook, want ik wens je het beste, maar accepteer dat jouw Profeet niet allesomvattend is, maar slechts een leidraad voor jouw leven, niet het mijne.
En dat er geen enkele reden is om te veronderstellen dat jouw waarheid beter ( of slechter) is dan de mijne.

onder die omstandigheden moet je elkaars meningen respecteren, zonder het noodzakelijkerwijze met elkaar eens te zijn.

Als je desondanks je mening wil opdringen aan anderen, moet je niet gek opkijken dat anderen daar stuurs op reageren

Jou reactie verraad dat je gefixeerd bent op dit leven... Voor jou houdt het leven op deze wereld op en alles moet daarom op deze wereld tot een goed eind komen...

Ik vertel je dat onze Schepper deze wereld voor de mensheid als een toets heeft geschapen... Dus op deze wereld worden mensen ziek, er is honger, ellende maar ook goede zaken die een mens beproeven... Een mens kan heel arm zijn en vermogend worden... Hij kan daardoor rare dingen gaan doen... Andersom kan ook... Een mens kan rijk zijn en arm worden en om die reden rare dingen gaan doen... De toets is dat je je in alle omstandigheden richt op je Schepper ongeacht de omstandigheden... Dat is de ultieme test van goed handelen... Als jij het bijltje erbij neer gooit omdat je een tegenslag krijgt ben je een onbetrouwbare dienaar en misschien zelfs kwaadaardig omdat je wilt nemen en niets kunt geven... Het is de ultieme test... Trouw blijven ongeacht omstandigheden...

Onze Schepper beloont na dit leven zonder grenzen... Onverstelbaar voor een sterveling... Maar goed als jij je horizon slechts verbreed tot dit leven dan zul je het nooit begrijpen... Logisch want jij wilt alles in het hier en nu...

Wizdom
04-09-16, 21:17
Of Sodom en Chomora door de toorn Gods zijn vernietigd is geen feit, maar een veronderstelling. Het veronderstelt dat er zoiets als een God bestaat. Een bewijs daarvoor is, althans in modern wetenschappelijke termen, nooit gevonden. Vandaar dat wij het over een 'geloof' hebben.

Hetzelfde gaat op over de 'vernietiging' van een farao.

Voor de zondvloed, in de zin van een wereldwijde overstroming, dat is geen feit. Er is niets in de geologische bodemlagen van terug te vinden. Wel plaatselijke overstromingen, maar het gaat om het 'wereldwijde'. Geen feit, kortom.

De diaspora van de joden was een feit, maar inmiddels niet meer.

Precies wat in de Quran is aangekondigd... Maar goed dat wist jij natuurlijk weer niet omdat je niet luistert...

And after him We said to the Children of Israel, 'Dwell Ye in the promised land; and when the time of the promise of the Latter Days come, We shall bring you together out of various people." (17:105)
Creation of Israel and gathering of Sephardic, Ashkenazi and the Jews of many other different races in Israel proves the authenticity of this prophecy and hence Quran.

Ibrah1234
04-09-16, 22:57
And after him We said to the Children of Israel, 'Dwell Ye in the promised land; and when the time of the promise of the Latter Days come, We shall bring you together out of various people." (17:105)

Zionisme in de koran?

Wizdom
04-09-16, 23:39
Zionisme in de koran?

Voorspelling van ZIONISME in KORAN?

Ibrah1234
04-09-16, 23:47
Voorspelling van ZIONISME in KORAN?

Het zijn toch de woorden van Allah (vzm) 'Children of Israel, 'Dwell into the promised land?

Wellicht zijn de Joden de enigen die de woorden van Allah serieus hebben genomen en zijn de anti-zionisten derhalve volgelingen van Satan.

Wizdom
05-09-16, 00:48
Het zijn toch de woorden van Allah (vzm) 'Children of Israel, 'Dwell into the promised land?

Wellicht zijn de Joden de enigen die de woorden van Allah serieus hebben genomen en zijn de anti-zionisten derhalve volgelingen van Satan.

Wow... Krom praten kun jij als geen ander? Heb je nog meer andere talenten? De wens is de vader van de gedachte...

super ick
05-09-16, 08:57
Wow... Krom praten kun jij als geen ander? Heb je nog meer andere talenten? De wens is de vader van de gedachte...


Het staat er wel!

The_Grand_Wazoo
05-09-16, 09:03
Ok, even recapituleren: je komt met een lijstje van vier zogenaamde feiten. Ik geef aan dat alleen de diaspora een feit 'was'.
Jij schijnt het met die herziene telling eens te zijn, aangezien je de drie mislukte punten maar laat voor wat ze zijn en enthousiast roept dat de diaspora in de koran zou zijn voorspeld.
Dat is een beetje rare voorspelling; de diaspora had immers plaats voordat de koran geschreven werd.

super ick
05-09-16, 09:12
Ok, even recapituleren: je komt met een lijstje van vier zogenaamde feiten. Ik geef aan dat alleen de diaspora een feit 'was'.
Jij schijnt het met die herziene telling eens te zijn, aangezien je de drie mislukte punten maar laat voor wat ze zijn en enthousiast roept dat de diaspora in de koran zou zijn voorspeld.
Dat is een beetje rare voorspelling; de diaspora had immers plaats voordat de koran geschreven werd.

Hij bedoelt de heilige boeken van andere religies die de islam schaamteloos overgenomen heeft.

De joden in die boeken bleken duizenden jaren later ineens moslims. Jozef bleek Joesoef en de Joodse aardsvader Abraham was moslim zonder dat hij het zelf wist en heette ineens Ibrahim.
Zo gbeierde het ook met de religie die draaide om de Ka'aba. Die werd ook overgenomen.

Joden wilden niet en daar plukken ze nu nog de vruchten van.

Vredeopaarde
06-09-16, 17:37
Mr Wizdom, ik weet niet precies waar dit over gaat, maarre u geeft weinig antwoorden, anders dan dat de Schepper het zo bedoeld heeft.
Ik vind het allemaal prima dat u grote waarde hecht aan het woord van de Schepper. Minder prima is dat u lijkt te suggereren dat onschuldige kinderen die sterven, verkrachtingen, plunderingen, onrecht ect, die allemaal in dit leven op aarde plaatsvinden in naam van, onder andere, Uw religie, kennelijk een " test" is.
Logischer is en ook beter verteerbaar, dat de daden in dit leven het leven in het hiernamaals bepalen. Als gezegd de grootste smeerlappen kunnen kennelijk in uw religie het Paradijs betreden, en zij die altijd goed waren, niet.
nog los van dit feit is, dat er geen groter onrecht te bedenken is om mensen te doden, verkrachten ect omdat zij toevallig niet in het zelfde als u geloven, zoals het ook onrecht is u te verbieden te geloven wat u wil.
de onverdraagzame eenkennigheid die sommige van uw geloofsgenoten ten toonspreiden is onrecht en zou nimmer tot het paradijs mogen leiden en zou in dit leven zeer afgekeurd moeten worden en bestreden, ook door u.

tsja, dat moeten wij toch met elkaar eens kunnen zijn?

Wizdom
06-09-16, 22:34
Mr Wizdom, ik weet niet precies waar dit over gaat, maarre u geeft weinig antwoorden, anders dan dat de Schepper het zo bedoeld heeft.
Ik vind het allemaal prima dat u grote waarde hecht aan het woord van de Schepper. Minder prima is dat u lijkt te suggereren dat onschuldige kinderen die sterven, verkrachtingen, plunderingen, onrecht ect, die allemaal in dit leven op aarde plaatsvinden in naam van, onder andere, Uw religie, kennelijk een " test" is.
Logischer is en ook beter verteerbaar, dat de daden in dit leven het leven in het hiernamaals bepalen. Als gezegd de grootste smeerlappen kunnen kennelijk in uw religie het Paradijs betreden, en zij die altijd goed waren, niet.
nog los van dit feit is, dat er geen groter onrecht te bedenken is om mensen te doden, verkrachten ect omdat zij toevallig niet in het zelfde als u geloven, zoals het ook onrecht is u te verbieden te geloven wat u wil.
de onverdraagzame eenkennigheid die sommige van uw geloofsgenoten ten toonspreiden is onrecht en zou nimmer tot het paradijs mogen leiden en zou in dit leven zeer afgekeurd moeten worden en bestreden, ook door u.

tsja, dat moeten wij toch met elkaar eens kunnen zijn?

De meetlat van de Schepper bepaalt wat goed is en wat kwaad... Dat wordt allemaal uiteengezet in de KORAN en de HADITH... Onze Schepper bestraft en beloont... De redenen zijn uiteengezet in de KORAN en HADITH... Wie een smeerlap is en wie niet is ook minitieus uiteengezet in KORAN en HADITH...

Wat jou dwars zit is dat ene criterium wat onderscheidt maakt tussen een zondaar die gelooft en een zondaar die niet gelooft... Voor een zondaar die gelooft is er een ontsnapping naar Paradijs ondanks dat deze wel gestraft wordt... Voor een zondaar die niet gelooft is er geen sprake van een mogelijke paradijs...

Immers wat is zijn aanspraak op het paradijs? Kun jij dat mij uitleggen... Een zondaar die niet gelooft heeft het Paradijs en zijn Schepper altijd verworpen? Dus een zondaar die niet gelooft heeft zichzelf uitgesloten!

Naampje
06-09-16, 23:06
De meetlat van de Schepper bepaalt wat goed is en wat kwaad... Dat wordt allemaal uiteengezet in de KORAN en de HADITH... Onze Schepper bestraft en beloont... De redenen zijn uiteengezet in de KORAN en HADITH... Wie een smeerlap is en wie niet is ook minitieus uiteengezet in KORAN en HADITH...

Wat jou dwars zit is dat ene criterium wat onderscheidt maakt tussen een zondaar die gelooft en een zondaar die niet gelooft... Voor een zondaar die gelooft is er een ontsnapping naar Paradijs ondanks dat deze wel gestraft wordt... Voor een zondaar die niet gelooft is er geen sprake van een mogelijke paradijs...

Immers wat is zijn aanspraak op het paradijs? Kun jij dat mij uitleggen... Een zondaar die niet gelooft heeft het Paradijs en zijn Schepper altijd verworpen? Dus een zondaar die niet gelooft heeft zichzelf uitgesloten!
Jouw paradijs is alleen maar veel sex en eten uit gouden schalen. Geweldig hoor, hoogstaand ook en erg spiritueel.

binloser
07-09-16, 10:57
je kunt van alles verzinnen en dan moet een ander bewijzen dat het niet bestaat? Dan is het einde zoek. je neemt pas met zekerheid aan dat iets bestaat als het op een of ander manier is bewezen. Voordien zijn het hypotheses.

The_Grand_Wazoo
07-09-16, 11:18
Jouw paradijs is alleen maar veel sex en eten uit gouden schalen. Geweldig hoor, hoogstaand ook en erg spiritueel.

Hoe ziet jouw paradijs er uit?

Naampje
07-09-16, 18:03
Hoe ziet jouw paradijs er uit?

Inzicht in de werking van het heelal, kennis van alle natuurwetten en deze begrijpen. Begrip over hoe alles met alles kan samenhangen, reizen in de tijd etc.....

Vredeopaarde
07-09-16, 22:05
Ok, endgame; jij gelooft dat grote smeerlappen in dit leven het Paradijs kunnen bereiken, door in Hem te geloven en mensen die goed gedaan hebben in dit leven niet; ok kan het mij niet voorstellen, maar als dat in jouw geloof zo is, so be it.

ik geloof niet in jouw Schepper, omdat Hij monstreuze dingen toelaat, die ik onverteerbaar acht; jij vind dat kennelijk ok; so be it.

Wat onacceptabel is, en kan mij niet voorstellen dat jij het er mee oneens bent, is dat in dit leven mensen gedood worden omdat zij niet hetzelfde vinden als jij; laat dat oordeel aan de Schepper en leef tot die tijd vreedzaam naast elkaar.
ik heb al eerder opgemerkt geen moeite noch probleem te hebben, in het aanschijns Gods( voorzoveel aanwezig) mijn daden te verantwoorden, en aanvaard alsdan blijmoedig mijn lot, in de wetenschap dat als God mij zou straffen God onrechtvaardig en fout is.

Dus ben jij het eens dat het fout en ongerechtvaardigd is dat mensen in dit leven, die andersdenkend zijn, vermoord, verkracht, uitgesloten ect worden?

Laat de Schepper oordelen, en oordeel niet voor Hem.

hierbij ga ik best ver met jou mee, gegeven het feit dat ik, voor zoveel de Schepper al zou bestaan( wat ik betwijfel) weinig respect voor Hem kan opbrengen gegeven het leed en ellende dat hij veroorzaakt.

groet,

VOA

super ick
08-09-16, 12:58
Ok, endgame; jij gelooft dat grote smeerlappen in dit leven het Paradijs kunnen bereiken, door in Hem te geloven en mensen die goed gedaan hebben in dit leven niet; ok kan het mij niet voorstellen, maar als dat in jouw geloof zo is, so be it.

ik geloof niet in jouw Schepper, omdat Hij monstreuze dingen toelaat, die ik onverteerbaar acht; jij vind dat kennelijk ok; so be it.

Wat onacceptabel is, en kan mij niet voorstellen dat jij het er mee oneens bent, is dat in dit leven mensen gedood worden omdat zij niet hetzelfde vinden als jij; laat dat oordeel aan de Schepper en leef tot die tijd vreedzaam naast elkaar.
ik heb al eerder opgemerkt geen moeite noch probleem te hebben, in het aanschijns Gods( voorzoveel aanwezig) mijn daden te verantwoorden, en aanvaard alsdan blijmoedig mijn lot, in de wetenschap dat als God mij zou straffen God onrechtvaardig en fout is.

Dus ben jij het eens dat het fout en ongerechtvaardigd is dat mensen in dit leven, die andersdenkend zijn, vermoord, verkracht, uitgesloten ect worden?

Laat de Schepper oordelen, en oordeel niet voor Hem.

hierbij ga ik best ver met jou mee, gegeven het feit dat ik, voor zoveel de Schepper al zou bestaan( wat ik betwijfel) weinig respect voor Hem kan opbrengen gegeven het leed en ellende dat hij veroorzaakt.

groet,

VOA

Dat oordelen mag best. Daar is de sharia voor.

Oordeel niet opdat...........is iets voor christenen.

The_Grand_Wazoo
08-09-16, 13:54
Inzicht in de werking van het heelal, kennis van alle natuurwetten en deze begrijpen. Begrip over hoe alles met alles kan samenhangen, reizen in de tijd etc.....

Ook interessant ... Maar daar trek je weinig publiek mee :-)

Naampje
09-09-16, 00:06
Ook interessant ... Maar daar trek je weinig publiek mee :-)

Want? Dat wil alleen maar neuken en eten uit gouden schalen. De hemel is een mannenprojectie. Op aarde moet je nog even door de zure appel heen bijten en vroom doen, maar eenmaal in de hemel mag je los gaan op 70 maagden en kun je je volvreten. Klinkt voor mij in ieder geval niet aantrekkelijk de hemel als een super bordeel waar primaire driften de dienst uit maken. Daar komt het in feite op neer. Zouden vrouwen ook zo'n hemel willen?

Wizdom
11-09-16, 08:49
Ok, endgame; jij gelooft dat grote smeerlappen in dit leven het Paradijs kunnen bereiken, door in Hem te geloven en mensen die goed gedaan hebben in dit leven niet; ok kan het mij niet voorstellen, maar als dat in jouw geloof zo is, so be it.

ik geloof niet in jouw Schepper, omdat Hij monstreuze dingen toelaat, die ik onverteerbaar acht; jij vind dat kennelijk ok; so be it.

Wat onacceptabel is, en kan mij niet voorstellen dat jij het er mee oneens bent, is dat in dit leven mensen gedood worden omdat zij niet hetzelfde vinden als jij; laat dat oordeel aan de Schepper en leef tot die tijd vreedzaam naast elkaar.
ik heb al eerder opgemerkt geen moeite noch probleem te hebben, in het aanschijns Gods( voorzoveel aanwezig) mijn daden te verantwoorden, en aanvaard alsdan blijmoedig mijn lot, in de wetenschap dat als God mij zou straffen God onrechtvaardig en fout is.

Dus ben jij het eens dat het fout en ongerechtvaardigd is dat mensen in dit leven, die andersdenkend zijn, vermoord, verkracht, uitgesloten ect worden?

Laat de Schepper oordelen, en oordeel niet voor Hem.

hierbij ga ik best ver met jou mee, gegeven het feit dat ik, voor zoveel de Schepper al zou bestaan( wat ik betwijfel) weinig respect voor Hem kan opbrengen gegeven het leed en ellende dat hij veroorzaakt.

groet,

VOA

Ik hou niet zo van het herhalen van statements... Ook ga ik me niet verdedigen tegen jou interpretaties... Het zijn jou interpretaties... Wat jij vind is niet relevant... Immers op de Dag des Oordeels zul je met feiten geconfronteerd gaan worden en alles wat jij vond zal zo dom lijken als het achterend van een varken... Alleen zul je daar dan weinig aan hebben...

Wizdom
11-09-16, 08:51
Want? Dat wil alleen maar neuken en eten uit gouden schalen. De hemel is een mannenprojectie. Op aarde moet je nog even door de zure appel heen bijten en vroom doen, maar eenmaal in de hemel mag je los gaan op 70 maagden en kun je je volvreten. Klinkt voor mij in ieder geval niet aantrekkelijk de hemel als een super bordeel waar primaire driften de dienst uit maken. Daar komt het in feite op neer. Zouden vrouwen ook zo'n hemel willen?

Er is vast ook een Paradijs voor kluizenaren... Onze Schepper beloont een ieder zoals hij wenst... Als je het maar verdient kun je het je wensen...

super ick
11-09-16, 09:02
Het wordt voorgespiegeld als een grote orgie. Een geile bende. Hele dagen ontmaagden.

Wizdom
11-09-16, 09:10
Het wordt voorgespiegeld als een grote orgie. Een geile bende. Hele dagen ontmaagden.

Dat is een simplistische blik van een ongelovige... Maar goed het algehele inbeeldingsvermogen is mank dus dat kan er ook wel bij...

Vredeopaarde
11-09-16, 10:37
Mr Wizdom, ik begon mijn vorige post niet voor niets met " endgame" ; we komen namelijk, na een lange reeks van uitwisselingen van gedachten bij de essentie van het verschil van gedachten over hoe met elkaar samen te leven en de plaats van een geloof daarin.
jij bent niet bereid om duidelijk te maken dat andersdenkenden ( althans in jouw visie) evenveel respect verdienen als anderen die een geloof aanhangen en als ik dan aangeef dat ik prima kan leven met het feit dat iemand iets gelooft maar dat datzelfde geloof nooit aanleiding mag zijn om andersdenkenden naar het leven te staan, dan.......blijft het oorverdovend stil, anders dan dat ik zo dom als het achtereind van een varken ben.

dit geeft het probleem in een notedop weer; een onverdraagzame religie waarvan de volgelingen menen, op basis van hun geloofsbeginselen anderen te discrimineren of zelfs vermoorden en op z'n best zich daar zelf niet schuldig aan maakt, maar passief ( en wellicht heimelijk goedkeurend) wrede daden door anderen laat passeren en dat legitimeert door ...tsja door wat eigenlijk.

omgaan met minderheden, andersgelovigen is kennelijk een intellectuele uitdaging die velen in de moslimgemeenschap de pet ver te boven gaan. En, ook dat is een herhaling, als je kennis neemt van de geschiedenis, wat zelden gebeurt, de bronnen van uitleg zijn tegenwoordig youtube en andere droeftoeter bronnen, weet je dat de Islam zeer gevarieerd was en voorspoed kende, mede als gevolg van de kunst van het omgaan met andere stromingen en religies.

De tragische conclusie is dat de ( figuurlijke) anafalbeten de macht hebben en het geloof gekaapt hebben. De invloed daarvan voelt iedereen, ook u mr Wizdom, star en dogmatisch de circelredeneringen repeteren, zonder enig oog voor historie, realiteit en respect voor anderen.

Enfin, ik sluit af door u te danken uw gedachten met mij te delen, maar deze rituele dans voortzetten heeft weinig zin, als wij geen overeenstemming kunnen krijgen over de basale spelregels van het leven en hoe met elkaar om te gaan.
Vandaar " endgame"

groet,VOA

Wizdom
11-09-16, 19:18
Mr Wizdom, ik begon mijn vorige post niet voor niets met " endgame" ; we komen namelijk, na een lange reeks van uitwisselingen van gedachten bij de essentie van het verschil van gedachten over hoe met elkaar samen te leven en de plaats van een geloof daarin.
jij bent niet bereid om duidelijk te maken dat andersdenkenden ( althans in jouw visie) evenveel respect verdienen als anderen die een geloof aanhangen en als ik dan aangeef dat ik prima kan leven met het feit dat iemand iets gelooft maar dat datzelfde geloof nooit aanleiding mag zijn om andersdenkenden naar het leven te staan, dan.......blijft het oorverdovend stil, anders dan dat ik zo dom als het achtereind van een varken ben.

dit geeft het probleem in een notedop weer; een onverdraagzame religie waarvan de volgelingen menen, op basis van hun geloofsbeginselen anderen te discrimineren of zelfs vermoorden en op z'n best zich daar zelf niet schuldig aan maakt, maar passief ( en wellicht heimelijk goedkeurend) wrede daden door anderen laat passeren en dat legitimeert door ...tsja door wat eigenlijk.

omgaan met minderheden, andersgelovigen is kennelijk een intellectuele uitdaging die velen in de moslimgemeenschap de pet ver te boven gaan. En, ook dat is een herhaling, als je kennis neemt van de geschiedenis, wat zelden gebeurt, de bronnen van uitleg zijn tegenwoordig youtube en andere droeftoeter bronnen, weet je dat de Islam zeer gevarieerd was en voorspoed kende, mede als gevolg van de kunst van het omgaan met andere stromingen en religies.

De tragische conclusie is dat de ( figuurlijke) anafalbeten de macht hebben en het geloof gekaapt hebben. De invloed daarvan voelt iedereen, ook u mr Wizdom, star en dogmatisch de circelredeneringen repeteren, zonder enig oog voor historie, realiteit en respect voor anderen.

Enfin, ik sluit af door u te danken uw gedachten met mij te delen, maar deze rituele dans voortzetten heeft weinig zin, als wij geen overeenstemming kunnen krijgen over de basale spelregels van het leven en hoe met elkaar om te gaan.
Vandaar " endgame"

groet,VOA

Zoals ik zei... Jou interpretaties zijn krom en nergens op gebaseerd... Dat ik dat kortzichtig vindt is geen verassing... Je hebt een negatieve waas voor je ogen die zich vertaalt in een negatieve spiraal denken... Je lijkt in dat opzicht in SuperIck, alleen is SuperIck erg kort van stof...

Wizdom
11-09-16, 19:32
https://www.youtube.com/watch?v=L19x1At7bvw

Wizdom
11-09-16, 19:33
https://www.youtube.com/watch?v=6UuCRYfO4e0

Wizdom
11-09-16, 19:35
The Prophet's Last Sermon
It was there that he, while sitting on his camel, delivered his sermon in a loud voice to his people. He began by praising God and thanking Him, and then turning to the people, he said:

"O Men, listen well to my words, for I do not know whether I shall meet you again on such an occasion in the future. O Men, your lives and your property shall be inviolate until you meet your Lord. The safety of your lives and of your property shall be as inviolate as this holy day and holy month. Remember that you will indeed meet your Lord, and that He will indeed reckon your deeds. Thus do I warn you. Whoever of you is keeping a trust of someone else shall return that trust to its rightful owner. All interest obligation shall henceforth be waived. Your capital, however, is yours to keep. You will neither inflict nor suffer inequity. God has judged that there shall be no interest and that all the interest due to `Abbas ibn `Abd al Muttalib shall henceforth be waived. Every right arising out of homicide in pre-Islamic days is henceforth waived. And the first such right that I waive is that arising from the murder of Rabi'ah ibn al Harith ibn `Abd al Muttalib. O Men, the devil has lost all hope of ever being worshipped in this land of yours. Nevertheless, he still is anxious to determine the lesser of your deeds. Beware of him, therefore, for the safety of your religion. O Men, intercalation or tampering with the calendar is evidence of great unbelief and confirms the unbelievers in their misguidance. They indulge in it one year and forbid it the next in order to make permissible that which God forbade, and to forbid that which God has made permissible. The pattern according to which the time is reckoned is always the same. With God, the months are twelve in number. Four of them are holy. Three of these are successive and one occurs singly between the months of Jumada and Sha'ban. O Men, to you a right belongs with respect to your women and to your women a right with respect to you. It is your right that they not fraternize with any one of whom you do not approve, as well as never to commit adultery. But if they do, then God has permitted you to isolate them within their homes and to chastise them without cruelty. But if they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. Remember that you have taken them as your wives and enjoyed their flesh only under God's trust and with His permission. Reason well, therefore, O Men, and ponder my words which I now convey to you. I am leaving you with the Book of God and the Sunnah of His Prophet. If you follow them, you will never go astray. O Men, harken well to my words. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not, therefore, do injustice to your own selves. O God, have I conveyed Your message?"

When the Prophet finished his sermon, he dismounted and waited until noon, at which time he performed both the noon and the midafternoon prayers. He then mounted his camel and proceeded to al Sakharat where he recited to the people the concluding divine revelation: "Today I have completed for you your religion, and granted you the last of my blessings. Today I have accepted for you Islam as the religion." [Qur'an, 5:4]

Wizdom
11-09-16, 19:41
https://www.youtube.com/watch?v=ibMJ8OhC3ck

Wizdom
11-09-16, 19:52
https://www.youtube.com/watch?v=JB5R1a4bSUM

Wizdom
11-09-16, 19:58
https://www.youtube.com/watch?v=GaIlbXXbE1U

Vredeopaarde
11-09-16, 23:09
Mr Wizdom, kennelijk vind je het zelf ook moeilijk om om te gaan met de belangrijkste issue die de Islam en andersdenkenden verdeeld; het omgaan met minderheden, ongelovigen en andersdenkenden.
Ook jij geeft blijk van het feit dat dat concept intellectueel nauwelijks aan te kunnen; jouw respons is wat youtube filmpjes, in plaats van de issue serieus te bestuderen. Ik zou bijna zeggen, shame on you, jij lijkt een gelovige die niet slaafs de idioterie die via de schotel binnenkomt gelooft, maar uitgedaagd om je hersens te gebruiken, reageer je als een tragische jaknikker, die intellectueel nauwelijks het concept kan bevatten. En dat is vreemd, want ook in de moslimwereld zijn er in het verleden grote wetenschappers bezig geweest, dus die eenkennigheid en vieleine narigheid, is niet hoe de moslimwereld er uit zag.

Hoe dan ook, ik ken Superick niet, maar ben bijzonder teleurgesteld in jouw reactie. Dacht een serieuze uitwisseling van gedachten te hebben, zonder dat wij het met elkaar eens hoeven te zijn, maar jouw reactie is respectloos.

Tragisch.

super ick
12-09-16, 08:10
Zoals ik zei... Jou interpretaties zijn krom en nergens op gebaseerd... Dat ik dat kortzichtig vindt is geen verassing... Je hebt een negatieve waas voor je ogen die zich vertaalt in een negatieve spiraal denken... Je lijkt in dat opzicht in SuperIck, alleen is SuperIck erg kort van stof...

Tja, er valt met mij niet veel te praten over geloof en zeker niet over de islam met zijn martelpraktijken.

Wizdom
12-09-16, 11:09
Mr Wizdom, kennelijk vind je het zelf ook moeilijk om om te gaan met de belangrijkste issue die de Islam en andersdenkenden verdeeld; het omgaan met minderheden, ongelovigen en andersdenkenden.
Ook jij geeft blijk van het feit dat dat concept intellectueel nauwelijks aan te kunnen; jouw respons is wat youtube filmpjes, in plaats van de issue serieus te bestuderen. Ik zou bijna zeggen, shame on you, jij lijkt een gelovige die niet slaafs de idioterie die via de schotel binnenkomt gelooft, maar uitgedaagd om je hersens te gebruiken, reageer je als een tragische jaknikker, die intellectueel nauwelijks het concept kan bevatten. En dat is vreemd, want ook in de moslimwereld zijn er in het verleden grote wetenschappers bezig geweest, dus die eenkennigheid en vieleine narigheid, is niet hoe de moslimwereld er uit zag.

Hoe dan ook, ik ken Superick niet, maar ben bijzonder teleurgesteld in jouw reactie. Dacht een serieuze uitwisseling van gedachten te hebben, zonder dat wij het met elkaar eens hoeven te zijn, maar jouw reactie is respectloos.

Tragisch.

Wat een hoop trash ben jij aan het storten... Niet kunnen omgaan met minderheden? De Islam kent geen minderheden... De Islam kent mensen die in de Schepper geloven en die niet in de Schepper geloven... Alle mensen zijn in principe gelijk behalve in daden en geloof.... En de beste der mensen zijn zij die geloven en goede daden verrichten... Het zijn mensen zoals jij die mensen verdelen in meerderheden en minderheden... En dat noemt zich dan verlicht en intellectueel...

Youtube is slechts een medium die informatie op een aantrekkelijke manier kan overdragen... Dat gezeur over youtube is een belachelijk argument... Het is niet het medium maar de kwaliteit en inhoud van de filmpjes die bepaalt wat de kwaliteit is... Het is gewoon een belachelijk, achterlijk en stompzinnig argument... Je klinkt als iemand uit een vorige generatie die zich beklaagt over moderne middelen...

De enige jaknikker hier dat ben jij... Ik ben hier opgegroeid tussen de denkbeelden van hier... Dus ik ben de enige hier die objectief kan oordelen tussen hier geldende denkbeelden en Islamitische denkbeelden... Jij hebt met de paplepel hier geldende denkbeelden geserveerd gekregen en je hebt je ontwikkeld volgens hier geldende maatstaven... Jij bent een jaknikker... Ik ben vrij om te denken wat ik wil... Jij niet... Jij zit opgesloten in hier geldende denkbeelden...

Ik ben degene die zijn hersens gebruikt... Het enige wat jij en SuperIck doen is ontkennen en in twijfel trekken van wetenschappelijke feiten waar niemand omheen kan...

Wizdom
12-09-16, 11:22
Tja, er valt met mij niet veel te praten over geloof en zeker niet over de islam met zijn martelpraktijken.

Martelpraktijken... Bedoel je dan de Alliantie waar Nederland ook deel vanuit maakte waardoor Miljoenen mensen in Irak en Syrie in ellende zijn gestort? Bedoel je dat soort martelpraktijken of tellen die in jou denkbeelden niet mee? Of is het de propganda die lijdt tot een 3e wereld oorlog? Bedoel je dat soort martelpraktijken? What about the 1e en 2e wereldoorlog? Was de Islam daar ook verantwoordelijk voor? Of was het de verlichtende ideologie van het Westen die daar de oorzaak van was? Was het, het ongeloof?

Ja, de 1e, 2e en wellicht 3e wereldoorlog zijn echte martelpraktijken... Daar vallen individuele straffen voor criminelen bij in het niet... Zij voorkomen martelpraktijken als die van de 1e, 2e, en 3e wereldoorlog... Maar omdat mensen zoals jij chaos en bedrog verkiezen boven een vredige maatschappij die berust op de orde van onze Schepper krijgen ze er wereldoorlogen voor terug...

Umarvlie
12-09-16, 11:45
Jouw paradijs is alleen maar veel sex en eten uit gouden schalen. Geweldig hoor, hoogstaand ook en erg spiritueel.

Als sex en gouden schalen het enige is dat jij eruit opmaakt zegt dat meer over jou dan over het paradijs. Waar het hart van vol is....

Wizdom
12-09-16, 13:36
Martelpraktijken... Bedoel je dan de Alliantie waar Nederland ook deel vanuit maakte waardoor Miljoenen mensen in Irak en Syrie in ellende zijn gestort? Bedoel je dat soort martelpraktijken of tellen die in jou denkbeelden niet mee? Of is het de propganda die lijdt tot een 3e wereld oorlog? Bedoel je dat soort martelpraktijken? What about the 1e en 2e wereldoorlog? Was de Islam daar ook verantwoordelijk voor? Of was het de verlichtende ideologie van het Westen die daar de oorzaak van was? Was het, het ongeloof?

Ja, de 1e, 2e en wellicht 3e wereldoorlog zijn echte martelpraktijken... Daar vallen individuele straffen voor criminelen bij in het niet... Zij voorkomen martelpraktijken als die van de 1e, 2e, en 3e wereldoorlog... Maar omdat mensen zoals jij chaos en bedrog verkiezen boven een vredige maatschappij die berust op de orde van onze Schepper krijgen ze er wereldoorlogen voor terug...

9 wetenschappelijke bewijzen waarom het atheistische denken volkomen gebaseerd is op verzonnen beginselen...

9 Scientific Facts Prove the "Theory of Evolution" is False | Humans Are Free (http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html)

Wizdom
12-09-16, 13:54
Miracles in quran 1400 years ago,shocking nowdays science!!
September 5, 2010 at 8:48am

1 - The Almighty said: (Then He turned to the sky when it was smoke) separated 11:- Made these verses in the conference's scientific miracle of the Qur'an, which was held in Cairo, and when he heard a Japanese professor (Yoshidi Kosei) that verse got surprised and said, did not reach science and scientists to the stunning fact only recently, after the cameras caught the satellite strong images and movies live show and a star is composed of a large mass of thick dark smoke and then had (if our information, the former by these movies and live images were based on false hypotheses that the sky was fog) and said (this may be added to the miracles of the Quran miracle Amazing confirmed that you tell about it is the God who created the universe billions of years ago).2 - The Almighty said: (not those who disbelieve known that the heavens(sky) and the earth were sewn together) of the Prophets 3:- I was stunned scientists in the Islamic Youth Conference held in Riyadh in 1979 peak when they heard the verse and said: It was really the early universe is a nebulous cloud of smoke gas potential contiguous then turned gradually to the millions of millions of stars filled the sky. Then told the American Professor (Palmer), said that what was said can not in any way be attributed to a person who died 1400 years ago because he did not have telescopes and not space ships help to discover these facts, it must be, who told Muhammad is God and has announced Professor (Palmer) his conversion to Islam at the end of the conference.3 - The Almighty said: (and made from water every living thing ,do you not believe in) the Prophets 30:- And modern science has proven that any organism consists of a high proportion of the water and if he lost 25 percent of its water, it inevitably will die because all chemical reactions within the cells of any living organism is not only in aqueous medium. Where to Muhammad may Allah bless him and grant him peace in this medical information??4 - The Almighty said: (and the sky we have built ,and still going wide) 47:- And modern science has proved that the sky continuously increase the capacity of it is told Muhammad may Allah bless him and peace of this fact in those times, backward? Would have telescopes and satellites?! Or is it a revelation from God, the Creator of this great universe??? Is not this irrefutable evidence that the Qur'an is God right???5 - The Almighty said: (the sun and a resting place for the estimation of Allah) Yassin 38:- And has proved by modern science that the sun traveling at 43200 miles per hour and as the distance between us and the sun 92 million miles, we see it fixed and does not move and was surprised Professor U.S. to hear the verse of the Koran and said, I find it very difficult to imagine that science Quran which to achieve these scientific facts which have not been able only recently.6 - The Almighty said: (and who want to mislead him he makes his chest so narrow, as if breathging up in the sky) cattle 125:- And now when I get in an airplane and fly away with you and step up in the sky What do you feel? Do you feel tightness in the chest? Fberoik who told Muhammad, may Allah bless him and grant him peace so 1400 years ago? Did have a spacecraft of its own which could be unaware of this phenomenon physical? Or is it a revelation from God???7 - The Almighty and them is night, We withdraw therefrom the day, and if they are in darkness) Yassin 37, and the Almighty said: (and have adorned the lower heaven with lamps) King 5:- As indicated by the holy verses the universe is steeped in the dark dark and we were in broad daylight on the surface of the earth, and I have watched the scientists the earth and the rest of the planets of the solar lit in broad daylight while the heavens around submerged in darkness it is if he knows days of Muhammad God and peace that the darkness is the case dominates the universe? And that these galaxies and stars are not only lights a small and weak hardly dispel the darkness of the universe, plunging the surrounding seeming Kzeinp lamps and no more? And when I read these verses to hearing one of American Scientists stunned admiration and increased admiration and surprise surprise majesty and greatness of the Quran and said it can not be mentioned except in the words of sucking mm of the universe, the knower secrets and Dakkaigah.8 - The Almighty said: (and made the sky a roof preserved) Prophets 32:- And has proved by modern science and the existence of the Earth's atmosphere, which is protected from harmful solar rays and meteorites destroyed when touching these meteorites the Earth's atmosphere, it is raging because of friction with the tags seems to us the night in the form of blocks, a small flare fell from the sky very quickly, estimated at about 150 miles in the second and then extinguished quickly and disappear, and this is what we call Balchb, who told Muhammad, may Allah bless him and grant him peace that the sky Calcagaf save Earth from meteorites and solar radiation harmful? Is this not evidence that peremptory this Qur'an, when the creator of this great universe???

9 - The Almighty said: (and the mountains as pegs?) Report 7, and the Almighty said: (and Throw me in the earth lest it should shake with you) Luqman 10:- Since the earth's crust and from the mountains and plateaus and deserts over the depths of liquid and soft animation (known as Layer cinema), the earth's crust, and what it Westmead and constantly moving and will result in movement of cracks and huge earthquakes destroy everything .. But this did not happen .. Why?

- Has been shown recently that two-thirds of any mountain rooted in the depths of the earth and in the (layer cinema) and only a third of a prominent above-ground therefore likeness of God Almighty mountains that hold the tent peg land as in the previous verse, and has made these verses at the Muslim youth, which was held in Riyadh in 1979 and has astonished professor America (Palmer) and the world geological Japanese (Slardo) and they said it is not reasonable in any way to be the words of a human, especially that it was said 1400 years ago because we did not arrive at the scientific facts only after extensive studies with the aid of technology of the twentieth century that were not in an era when there was ignorance and underdevelopment throughout the land) also attended the discussion of the world (Frank Bryce) Counsel American President (Carter) and specialized in geology and the sea and said, agape can not Mohammed become familiar with this information and must be the pinnacle of them is the creator of this universe, the knower secrets and laws and designs).10 - The Almighty said: (view of the mountains and thinkest them firmly fixed and are going through a cloud over the work of God, who disposes of all things) till 88:- We all know that mountains are stationary in place, but we if we rise from the earth away from the attractiveness and atmosphere we will see the earth revolves rapidly (100 mph) and then we will see the mountains and to be going functioning of the clouds means that the movement is not self but of the motion of the Earth just like clouds, which does not move himself, but driven by the wind, and this is evidence of the movement of the Earth, who told Muhammad, may Allah bless him and grant him peace this? Is not God??11 - Almighty said: (Marj Bahrain meet them * do not transgress isthmus) Rahman: 19-20:- Has been shown through recent studies show that each sea its own special characteristics which distinguish it from other seas Khdp salinity and weight Allen awareness of water until the color of which varies from one place to another because of variations in temperature and depth and other factors, and stranger than this discovery of the delicate white line is taking shape by the confluence of water, Bahrain each other and this is exactly what is stated in the previous verses, and when discussed in the Qur'anic text with the world of the U.S. Professor of the Sea (Hill) and also the German geologist (Schroeder) responded, saying that this divine science one hundred percent and its trunks between and it is impossible for a person my mother's simple Kmamed be mastered this knowledge in an age dominated by the backwardness and ignorance.12 - The Almighty said: (and we send the winds fertilizing) Al-Hijr 22:- And this is proven by modern science as the benefits of wind they carry the pollen grains to pollinate the flowers that will later bear fruit, it is told Muhammad, peace be upon him, and that the wind is inoculated flowers? Is not that evidence that this Qur'aan is the word of God???13 - The Almighty said: (more mature skin Bdlnahm skins to taste the punishment) of women 56:- And modern science has proven that the particles competent physical pain and heat are present in the skin layer alone, and with that the skin will burn with what is beneath the muscles, etc., but the Koran does not mention it because the pain is specific to the skin layer alone. It is told Muhammad to this medical information? Is not God??

Wizdom
12-09-16, 13:55
14 - The Almighty said: (or Kzlmat in a dark place fraught with waves topped by waves, topped by clouds of darkness on each other if they are removed his hand was barely sees and of God did not make him light his final abode of light) the light 40:- Could not ancient man to dive more than 15 meters because it was unable to survive without breathing more than two minutes and because the veins of his body would explode from the pressure of the water and after that there submarines in the twentieth century, scientists found that the seabed very dark and discovered that each sea Xie two layers of water, the first is very deep and dark and covered by the waves very moving and another layer surface and is also a dark and covered by waves that we see on the surface of the sea, and was surprised the American world (Hill) of the greatness of the Quran and raised eyebrows when it was discussed with the miracle found in the second half of the verse he says: (the darkness of clouds on each other if they are removed his hand was barely seen) and said that such a cloud has not witnessed the Arabian Peninsula and this never bright weather does not occur only in North America, Russia and the States Scandinavian near the pole, and which were not discovered days of Mohammed may Allah bless him and grant him peace and must be the Holy Word of God.15 - The Almighty said: (* Romans have been defeated in the lowest land) Romans 2-3:- The minimum land: spot lower on the surface of the earth and have overcome the Romans in Palestine near the Dead Sea, and when he discussed this verse with the geologist famous (Palmer) in the international scientific conference held in Riyadh in 1979 denied this immediately and announced to the world that there many places on the Earth's surface is lower asked scientists to make sure of his information, and to review the geographical Mkttanh surprised the world (Palmer) map of maps showing topography of Palestine and has been traced by the thick arrow points to the Dead Sea area and has written at its peak (the lowest spot on Earth's surface) were perplexed Professor and declared his admiration and appreciation, and stressed that this Quran must be the word of God.16 - The Almighty said: (Ikhalqkm in the wombs of your mothers, creation after creation of the creature in the darkness of three meaning) 6:- It was not Mohammed a doctor, and he could not dissect a pregnant woman, and did not receive lessons in Anatomy and Embryology, and even did this science known before the nineteenth century, the meaning of the verse is quite clear Modern science has proven that there are three membranes surrounding the fetus These are:

- First: the membranes that surround the conjoined fetus is composed of the membrane that makes up the lining of the uterus and placental membrane and membrane TB and these three membranes form the darkness first sticking together.

- Second: the wall of the womb and the second is the darkness. Third: the abdominal wall and the third is the darkness. Where to Muhammad Muhammad, peace in this medical information???

17 - The Almighty said: (Did you see that God is delighted to extend the Clouds, then composing himself, then it turned into rubble, you see the rain issuing out of which come down from heaven and from the mountains where the cold afflicts by whom and for whom he will spend almost not burqa goes Balobesar) light 43:- Scientists say: begin to form cumulus clouds in several cells a few snippets of cotton blown by wind to incorporate some of them in some of the problem of cloud giant a mountain as high as 45 thousand feet and the summit will be a cloud too cold for the base, and because of this difference in temperature created eddies leads to the formation hail at the height of the cloud shape km mountainous lead to electrical discharges fired sparks spectacular light affect pilots in the sky including page called (the temporary blindness) and this is what the verse perfectly. Is Muhammad may Allah bless him and grant him peace can come of this information is accurate as of him???

18 - The Almighty said: (and they stayed in their Cave three hundred years and adding nine) Cave 25:- The meaning of the verse is that the people of the cave had stayed in their cave 300 years, solar and 309 lunar years, and was sure to mathematicians that the solar year is longer than the lunar year is 11 days, if we multiply the 11-day 300 years the result is 3300 and dividing this figure by the number day of the year (365) output becomes 9 years. Would the prophet Mohammed peace be upon him to know the length of stay of the people of the cave lunar and solar calendar???

19 - The Almighty and is something that does not take away the flies Istnvdhuh than twice the student and required) Al-Hajj 73:- And has proven to modern science and secretions when the flies to be captured so as to prevent the material is completely different to the picked up so we can not know the truth of the material picked up and so we can not exhaust this article, including all. Muhammad, who told this too? Not God Almighty is the world's minutes, who told him things?

20 - The Almighty said: (and I have created man from a quintessence of clay * Then We made the sperm into a clot of congealed * then created sperm into a clot the clot into bones and clothed the bones with flesh, then we produced it another best of creators) believers, 11-13,

And the Almighty said: (O people, if you are in doubt of the expedition then we have created you from dust, then from a sperm and then from a clot, then from the reconstructed embryo, and unformed to show you) Hajj 5:

- From the previous verses it is clear that the creation of man is in phases as follows:

1 - Soil: The evidence for that, and that all the mineral elements and organic composition and the human body found in soil and mud and the second guide that will become dust after his death no different from the soil in anything.

2 - sperm: and that is not honoring the wall of the egg and the resulting fertilized egg (sperm gamete), which incite divisions phones that make sperm gametes grow and multiply so that the embryo of an integrated, as He says: (Verily We created man from a sperm gametes) Rights 2.

3 - leech: After the cell divisions that occur in the fertilized egg shaped cluster of cells similar in form micro-berry fruit (clot) which is characterized by its ability to hung on the wall of the uterus to draw the necessary food from the blood vessels in it.

4 - embryo: Taatkhalq cells of the embryo to give the limb buds and the members and organs of the body different is composed if cells reconstructed the membranes surrounding Balamadgp (membrane placental as well as villi that will become the salvation of later), they cells unformed, and under study microscopic indicate that the fetus at the stage of the embryo seems like a piece of meat or chewed gum and teeth and marked Odharas Madgp.

Not confirm this verse: (from the embryo, synthetic and non-synthetic) Was Muhammad may Allah bless him and grant him peace Device (ECHO) has defined through this fact?!

5 - The advent of bone: scientifically proven that the bones begin to appear at the end of the embryo stage and this coincides with the order in which said verse (Fajlguena lump bones).

6 - Apparel bone meat: I have proved that modern embryology muscle (meat) to be formed, the bones a few weeks, and clothing associated muscle acidifies the skin of the fetus and this fully agrees with him: (and clothed the bones with flesh).

When supervised by the seventh week of pregnancy, stages of completion are creating the fetus has ended and became a form akin to unborn baby and needs some time to grow and complete its growth and its length and weight and take a question that has known.

And now: Is it possible for Mohammed Mohammed may Allah bless him and grant him peace to make this medical information and had lived in an era where there is ignorance and backwardness???

I've looked these verses of the great conference miracle medical VII of the Koran in 1982 and what the world heard of Thai (Tajmas) specialized knowledge of the embryos in those verses even announced immediately and without hesitation that there is no god but Allah, Mohammad is the Messenger of God, also attended the conference, Prof. famous ( Keith Moore) is a senior professor of American and Canadian universities and said (it is impossible to be a prophet knew all these minute details on the stages of creating a perception of the fetus and of itself, and must have been in contact with the senior scientist briefed on the various sciences, not and is God) and has announced his conversion to Islam at the conference held in 1983 and line Qur'an and miracles in Arabic in the university's famous book, taught to medical students in the faculties of America and Canada.

--------------------------------------------------------

Numerical Miracles

each word ho many times have it been mentioned in quran

life 115

Afterlife 115

Satan Angels 88 88 times respectivly

life 145 times death 145 times

men 24 women 24

devil 11 & 11 to seek refuge from it

days 365 month 12

Muslim prayers 5

and had said the word sea 32 times and the word land 13 times ,total 13 + 32=45

- And make the following two equations we get the following:

The equation "1": number of words sea (water)mentioned ¸ the total number of words on land and sea Î 100

The equation "2": the number of word land mentioned ¸ total number of words on land and sea Î 100

Based on the first equation: 32 ¸ 45 Î 100 ==== 71,111111111 percent

At the second equation: 13 ¸ 45 Î 100 ==== 28,88888889 percent

Modern science has proven that the ocean water is a 71.111111111 percent of the volume of the earth and the dry land is 28.88888889 Pal hundred (Is this all a coincidence )!!!!

* Eternal Miracle Quran he says: (And whoever seeks a religion other than Islam will not accept it when it is one of the losers in the Hereafter).

Wie had bovenstaande kunnen copycasten zoals leugenaar SuperIck meerder malen heeft gesuggereerd? Stond dit allemaal in de Bijbel of de Thora en zo ja kan je het aanwijzen? Mohammed VZMH was ongeletterd? Hoe had de Profeet Mohammed (VZMH) dat kunnen kopieren zoals leugenaar SuperIck dat meerdere malen heeft gesuggereerd? SuperIck kan niets hard maken... Zijn enige argumenten zijn leugen, bedrog en eigen belachelijke interpretaties die nergens op zijn gebaseerd...

Wizdom
12-09-16, 14:08
Beste VOA,

Ik ben geen roekeloze fantast die de woorden van onze Schepper licht opneemt... Atheisme heeft totaal geen feitelijke basis... Ook geen wetenschappelijke basis... Atheisme is een verzinsel van Karl Marx... De man die onderdeel was van de plot die heeft geleid tot de Russische revolutie en de de dood van minstens 65 miljoen doden...

Oftwel atheisme is ontsproten uit een ideologie die heeft bewezen de mensheid tot zelfvernietiging te leiden... Dat doet het atheisme door de mensen te misleiden... Atheisme leert de mens dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen dat hij slechts het materialisme dient na te jagen... Dat zijn de 2 basis ingredienten... Alle afgeleiden hiervan zijn destructief... En dat kunnen we zien aan de ontwikkeling van de hedendaagse maatschappij... Individualisme viert hoogtij... Gebroken gezinnen... 1 ouder gezinnen... Losbandigheid... Sociale erosie... Kinderen die hun ouders niet respecteren... Eenzaamheid... Allemaal vruchten van atheisme... Het is de basis van heel veel kwaad...

Atheisme is een verzinsel van de Satan die Karl Marx heeft geinspireerd om deze ideologie te verspreiden... Het is de deur voor de Satan om zijn invloed te vergroten... Als mensen alleen uit zijn op materie is het voor Satan een kinderspel om ze met hem de HEL in te helpen...

Atheisme was de basis voor Darwinisme... En is/was slechts een 2 traps raket om de mensheid te misleiden...

Jij neemt het licht op maar onze Schepper neemt het zeer zwaar op... Hij zal wraak nemen op ongelovigen die zijn boodschap naast zich neerleggen... En terecht want zijn boodschap staat vol met wetenschappelijk, sociale, rechtvaardige, liefdevolle en logische handreikingen... Iemand die dat allemaal naast zich neerlegt heeft wel bewezen dat ie het Paradijs niet waardig is... Rest alleen nog de HEL...

The_Grand_Wazoo
12-09-16, 14:10
9 wetenschappelijke bewijzen waarom het atheistische denken volkomen gebaseerd is op verzonnen beginselen...

9 Scientific Facts Prove the "Theory of Evolution" is False | Humans Are Free (http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html)


Nee, dat zijn geen 9 feiten. Een groot deel van deze 9 zogenaamde wetenschappelijke feiten zijn allang weerlegd. Weetje Wizdom, dat jij de Sialm aanhangt, da┤s prima. Dat mag je helemaal zelf weten en is wat mij betreft niets mis mee+ geloof vooral als je daar blij van wordt. Maar gaan niet zitten verdraaien en ronduit lariekoek uitslaan. En deze website is gewoon kullekoek aan het verkopen en is verre van wetenschappelijk. Hou je bij de openbaarheidswaarheid en ga niet op de wetenschappelijke toer. Wees vooral niet zo dom om te beweren dat wetenschappelijke inzichten al lang zijn bewezen binnen de islam. Als ze al waren aangekondigd, dan niet bnnen een wetenschappelijke context, en precies dat, is wat wetenschap a) zo succesvol maakt en b) onderscheid van andere vormen van ┤kennen┤. Als jij dat namelijk doet dan loop je nogal een risico, nl. dat het wetenschappelijk inzicht door nieuwe ontwikkelingen op de helling gaat, bijv. een wetenschappelijke weerlegging van de relativieteits-theorie of de evolutie theorie en de ontwikkeling van nieuwe verklaringsmodellen. Wetenschappelijke theorien worden namelijk bijgesteld. Dus als je nu beweerd dat in de koran theorie A of B wordt aangekondigd, en theorie A of B wordt morgen gewijzigd, dan sta je daar voor schut. Kortom, bezing de lof op je schepper en hou je verre van wetenschappelijke claims.

Wizdom
12-09-16, 14:19
Nee, dat zijn geen 9 feiten. Een groot deel van deze 9 zogenaamde wetenschappelijke feiten zijn allang weerlegd. Weetje Wizdom, dat jij de Sialm aanhangt, da┤s prima. Dat mag je helemaal zelf weten en is wat mij betreft niets mis mee+ geloof vooral als je daar blij van wordt. Maar gaan niet zitten verdraaien en ronduit lariekoek uitslaan. En deze website is gewoon kullekoek aan het verkopen en is verre van wetenschappelijk. Hou je bij de openbaarheidswaarheid en ga niet op de wetenschappelijke toer. Wees vooral niet zo dom om te beweren dat wetenschappelijke inzichten al lang zijn bewezen binnen de islam. Als ze al waren aangekondigd, dan niet bnnen een wetenschappelijke context, en precies dat, is wat wetenschap a) zo succesvol maakt en b) onderscheid van andere vormen van ┤kennen┤. Als jij dat namelijk doet dan loop je nogal een risico, nl. dat het wetenschappelijk inzicht door nieuwe ontwikkelingen op de helling gaat, bijv. een wetenschappelijke weerlegging van de relativieteits-theorie of de evolutie theorie en de ontwikkeling van nieuwe verklaringsmodellen. Wetenschappelijke theorien worden namelijk bijgesteld. Dus als je nu beweerd dat in de koran theorie A of B wordt aangekondigd, en theorie A of B wordt morgen gewijzigd, dan sta je daar voor schut. Kortom, bezing de lof op je schepper en hou je verre van wetenschappelijke claims.

Kun jij weerleggen dat in de Quran staat waar het laagste punt op aarde is? En zo ja kun je weerleggen hoe het kan dat het in de Quran vermeld staat? En ga niet weer vage rookgordijnen optrekken?

Kom maar op met je wijsheid...

https://www.youtube.com/watch?v=75fQZIy38F8

The_Grand_Wazoo
12-09-16, 14:32
Kun jij weerleggen dat in de Quran staat waar het laagste punt op aarde is? En zo ja kun je weerleggen hoe het kan dat het in de Quran vermeld staat? En ga niet weer vage rookgordijnen optrekken?

Kom maar op met je wijsheid...

https://www.youtube.com/watch?v=75fQZIy38F8

Je bent niet exact genoeg. Het laagste punt op aarde? Wanneer? 30.000 jaar geleden, 100.000 jaar geleden? Nu, over 10.000 jaar.

De aarde is veranderlijk. Er is een tijd geweest dat er geen Middelandse zee was. Dat dwat nu de toppen van de Alpen zijn, een zeebodem was.

Het kan zijn dat de koran nu gelijk heeft, het probleem is dat het over 10.000 jaar dat gelijk misschien niet meer heeft, en 100.000 jaar geleden hoogst waarschijnlijk ook niet. Het diepste punt van de wereld is vanuit wetenschappelijk oogpunt een volstrekte non-issue en de precieze locatie een 'tijdelijk' feit.

Als plaat-tektoniek nou eens in de Koran beschreven stond, inclusief de verklaring van de factoren die de aardplaten laten bewegen dan ben ik misschien nog bereid iets harder mijn best te doen.

Wizdom
12-09-16, 15:07
Je bent niet exact genoeg. Het laagste punt op aarde? Wanneer? 30.000 jaar geleden, 100.000 jaar geleden? Nu, over 10.000 jaar.

De aarde is veranderlijk. Er is een tijd geweest dat er geen Middelandse zee was. Dat dwat nu de toppen van de Alpen zijn, een zeebodem was.

Het kan zijn dat de koran nu gelijk heeft, het probleem is dat het over 10.000 jaar dat gelijk misschien niet meer heeft, en 100.000 jaar geleden hoogst waarschijnlijk ook niet. Het diepste punt van de wereld is vanuit wetenschappelijk oogpunt een volstrekte non-issue en de precieze locatie een 'tijdelijk' feit.

Als plaat-tektoniek nou eens in de Koran beschreven stond, inclusief de verklaring van de factoren die de aardplaten laten bewegen dan ben ik misschien nog bereid iets harder mijn best te doen.

Probeer je nu jezelf er onderuit te manouvreren met gladde praatjes? De Koran heeft het over de laagste punt op aarde ten tijde van de strijd tussen de Perzen en de Romeinen... Dus de context is ongeveer 1400 jaar geleden...

Dus je geeft toe dat de Quran gelijk heeft... Nou dat vind ik al heel wat... Zeer bijzonder... Heel erg moedig voor iemand die niet gelooft? Nu, wie kan deze kennis hebben gehad zo ongeveer 1400 jaar geleden? Noem een aantal opties?

super ick
12-09-16, 15:47
Probeer je nu jezelf er onderuit te manouvreren met gladde praatjes? De Koran heeft het over de laagste punt op aarde ten tijde van de strijd tussen de Perzen en de Romeinen... Dus de context is ongeveer 1400 jaar geleden...

Dus je geeft toe dat de Quran gelijk heeft... Nou dat vind ik al heel wat... Zeer bijzonder... Heel erg moedig voor iemand die niet gelooft? Nu, wie kan deze kennis hebben gehad zo ongeveer 1400 jaar geleden? Noem een aantal opties?

IK heb even voor je meegezocht.
Zoals zo vaak betreft het een probleem met de vertaling:

Dat vers refereert niet naar de laagste punt op aarde. De Romeinen zijn verslagen in het nabij zijnde land, maar zij zullen na hun nederlaag zeker overwinnen.
The Romans have been defeated in the nearer land, (Pickthall).
The Roman Empire has been defeated In a land close by (Yusuf Ali).
The Byzantines have been defeated in the nearest land. (Sahih international).

De gevechten vonden niet plaats naast de dode zee, maar in Jeruzalem en Damascus. De afstand van Damascus tot de dode zee is een dikke 250/300 km. Dus zou er inderdaad in dat vers het laagste punt bedoeld zijn dan is dat fout.

Tomas
12-09-16, 17:05
...is een dikke 25/30 km...

Maak er niet net zo'n puinhoop van.

Vredeopaarde
12-09-16, 17:18
Mm, wetenschappelijke verhandelingen over de Koran kunnen uiterst interessant zijn, de Katholieke kerk heeft ook altijd oog gehad voor wetenschap....totdat het bestaan van God aan de orde kwam, toen vond men het niet zo leuk meer.

Maar mr Wizdom dat is nu ff niet the point; ik stelde een en andermaal de sectarische eenkennigheid van jouw visie op de Islam ter discussie; dat ongelovigen geen respect verdienen en in dit leven naar het leven worden gestaan; dat keur je niet af. Je roept iets over atheisme dat je dat niet goed vind; fine mag jij vinden, maar dat legitimeert niet wat moslims menen zich te kunnen permiteren jegens andersdenkenden. Het is teleurstellend en droef dat jij daar niet fel en helder afstand van neemt. Dan ben je in plaats van onderdeel van de oplossing onderdeel van het probleem. Die eenkennigheid veroorzaakt tweespalt, oorlogen ect en is bovendien zeer slecht voor iedere vorm van vooruitgang.
ik hoef niet te herhalen wat het resultaat is van sectarische eenkennigheid, dat zien wij vandaag de dag constant in het M.O.; diverse, nota bene mensen van hetzelfde geloof, die elkaar op de meest wrede wijze ombrengen, omdat ze intellectueel niet in staat zijn te bevatten dat mensen ook een andere vise op de werkelijkheid en God kunnen hebben.

mr Wizdom, jij lijkt ook in dat denkpateoon verzeild te zijn geraakt; iedereen die er anders over denkt verdient geen rechtvaardige behandeling in dit leven.
los daarvan is een dergelijke visie ook volstrekt in strijd met de periode van glorie van de Islam, waar velen onder de moslims naar terug verlangen. Het echte kalifaat bestond uit 10 tallen geloofsovertuigingen en door daar op een bepaalde wijze mee om te gaan ontstond er bloei en wetenschap.
De rabbiate eenkennigheid die nu door de anafalbeten verspreid wordt is niets van dat alles; er wordt niets uitgevonden, geproduceerd of anderszins een bijdrage geleverd; slechts cynisch dood en verderf.

mr Wizdom, het spijt mij vreselijk u doet uw naam geen eer aan als u niet ziet dat zelf de Islam alleen maar kan overleven door, kennelijk opnieuw te moeten leren, hoe om te gaan met andersdenkenden.

The_Grand_Wazoo
12-09-16, 19:48
Probeer je nu jezelf er onderuit te manouvreren met gladde praatjes? De Koran heeft het over de laagste punt op aarde ten tijde van de strijd tussen de Perzen en de Romeinen... Dus de context is ongeveer 1400 jaar geleden...

Dus je geeft toe dat de Quran gelijk heeft... Nou dat vind ik al heel wat... Zeer bijzonder... Heel erg moedig voor iemand die niet gelooft? Nu, wie kan deze kennis hebben gehad zo ongeveer 1400 jaar geleden? Noem een aantal opties?

Ik wil best toegeven dat de koran gelijk heeft in dit geval. Overigens weet ik het niet eens zeker wat 1.400 jaar geleden het laagste punt op aarde is geweest, maar als dat het punt is wat de koranheeft aangegeven, danheeft die het daar bij het rechte eind. De koran heeft ook niet het idiote bijbelse scheppingsverhaal, meer de oersoep variant.

Maar daarmee ga je voorbij aan de kern van de zaak. Is de methode waarlangs de schrijver van de koran tot deze slotsom is gekomen, transparant en herhaalbaar. Dat is namelijk de kern van wetenschap. Wetenschappelijke inzichten, de werking van de seizoenen, de getijden, de omloop van de planeten, de ontwikkeling van soorten, komen voort uit een wetenschappelijke methode. En het is deze methode van kennisverwerving die maakt of een inzicht wetenschappelijk is of niet. Wetenschapsbeoefening gaat voor een deel om het wat (waarbij het zich beperkt to 'natuurlijke' fenomen te verklaren uit 'natuurlijke' oorzaken) het evenzo belangrijke andere onderdeel is het hoe, de methode, de meta hodos, weg waarlangs.
Inzichten door een boven natuurlijk schepsel geopenbaard aan een mens vallen daar wetenschappelijk bezien, niet onder. Islamitische wetenschappers verwerven hun kennis op precies dezelfde manier als christenlijke, joodse, hinduistische enz.

Ik was even vergeten wat het laagst gelegen punt op aarde was (we hebben het er al eens over gehad, was het toch vergeten, dom, dom). Stel ik wist het echt niet, zou het ook niet kunnen opzoeken en jij zou mij hebben verteld wat het was en mij verteld dat jij dit zeker wist omdat het in de koran staat, dan had ik geaarzeld het als waarheid aan te nemen omdat ik de manier waarop de kennis die de koran claimt, verworven is een te wankele basis vind voor geloof.

Wizdom
13-09-16, 00:34
IK heb even voor je meegezocht.
Zoals zo vaak betreft het een probleem met de vertaling:

Dat vers refereert niet naar de laagste punt op aarde. De Romeinen zijn verslagen in het nabij zijnde land, maar zij zullen na hun nederlaag zeker overwinnen.
The Romans have been defeated in the nearer land, (Pickthall).
The Roman Empire has been defeated In a land close by (Yusuf Ali).
The Byzantines have been defeated in the nearest land. (Sahih international).

De gevechten vonden niet plaats naast de dode zee, maar in Jeruzalem en Damascus. De afstand van Damascus tot de dode zee is een dikke 250/300 km. Dus zou er inderdaad in dat vers het laagste punt bedoeld zijn dan is dat fout.

Leuk geprobeerd... Ga naar Google translate... Tik in het Engels in het woord lowest wat betekent "het laagste"... Zie Engelse vertaling en zie daar het arabische woord أدنى phonetisch 'adnaa wat letterlijk betekent... Laagste ... Dat is ook het woord wat gebezigd word in de Quran...
Leuk geprobeerd maar jammerlijk mislukt om twijfel te zaaien...

Typisch SuperIck... Probeert machteloos twijfel te trekken over duidelijke bewijzen in de Quran... Jij draagt een hoop last op je schouders... Als je niet tot inkeer komt verdien je straks nog een plekje naast Satan en de Farao...

Wizdom
13-09-16, 00:50
Mm, wetenschappelijke verhandelingen over de Koran kunnen uiterst interessant zijn, de Katholieke kerk heeft ook altijd oog gehad voor wetenschap....totdat het bestaan van God aan de orde kwam, toen vond men het niet zo leuk meer.

Maar mr Wizdom dat is nu ff niet the point; ik stelde een en andermaal de sectarische eenkennigheid van jouw visie op de Islam ter discussie; dat ongelovigen geen respect verdienen en in dit leven naar het leven worden gestaan; dat keur je niet af. Je roept iets over atheisme dat je dat niet goed vind; fine mag jij vinden, maar dat legitimeert niet wat moslims menen zich te kunnen permiteren jegens andersdenkenden. Het is teleurstellend en droef dat jij daar niet fel en helder afstand van neemt. Dan ben je in plaats van onderdeel van de oplossing onderdeel van het probleem. Die eenkennigheid veroorzaakt tweespalt, oorlogen ect en is bovendien zeer slecht voor iedere vorm van vooruitgang.
ik hoef niet te herhalen wat het resultaat is van sectarische eenkennigheid, dat zien wij vandaag de dag constant in het M.O.; diverse, nota bene mensen van hetzelfde geloof, die elkaar op de meest wrede wijze ombrengen, omdat ze intellectueel niet in staat zijn te bevatten dat mensen ook een andere vise op de werkelijkheid en God kunnen hebben.

mr Wizdom, jij lijkt ook in dat denkpateoon verzeild te zijn geraakt; iedereen die er anders over denkt verdient geen rechtvaardige behandeling in dit leven.
los daarvan is een dergelijke visie ook volstrekt in strijd met de periode van glorie van de Islam, waar velen onder de moslims naar terug verlangen. Het echte kalifaat bestond uit 10 tallen geloofsovertuigingen en door daar op een bepaalde wijze mee om te gaan ontstond er bloei en wetenschap.
De rabbiate eenkennigheid die nu door de anafalbeten verspreid wordt is niets van dat alles; er wordt niets uitgevonden, geproduceerd of anderszins een bijdrage geleverd; slechts cynisch dood en verderf.

mr Wizdom, het spijt mij vreselijk u doet uw naam geen eer aan als u niet ziet dat zelf de Islam alleen maar kan overleven door, kennelijk opnieuw te moeten leren, hoe om te gaan met andersdenkenden.

Het grappige is dat alle propaganda die op je afgevuurd word door de media op mij projecteert... Al dat sectarisch geweld heeft niets te maken met Islam... Dat is allemaal neo-kolonistische machtspolitiek wat de oorzaak is van al dat sectarisch geweld... Dat sommige groeperingen dat onder allerlei leuzen legitimeren is omdat zij op een of andere manier hun handelen moeten legitimeren... Extremistische Sjieten in Irak die Soenieten vermoorden en omgekeerd... Maar als je terug gaat naar de laatste ceremonie van onze Profeet dan zegt hij in zijn afscheidsrede... Wordt niet na mij ongelovigen door elkaar (Moslims) te doden... Op basis van de uitspraak van de Profeet zijn Moslims die elkaar doden ongelovigen immers het is niet toegestaan dat de ene Moslim een andere Moslim vermoord... Dat zien we gebeuren door IS waardoor het voor iedereen duidelijk is dat IS een eigen agenda heeft die niets te maken heeft met Islam... IS is slechts een beweging die uit is op macht en rijkdom gefinancierd en bewapent door het Westen en sommige Olie staten vanwege geo-politieke belangen... Dat jij dat niet ziet is omdat jij slechts opperverlakkig het verlangen hebt om de Islam te veroordelen... Jij veroordeelt de Islam niet op zijn karakteristieken maar op basis van wat de Media schetsen op basis van een stel losgeslagen hooligans die uitgebreid een podium krijgen... De gratis podium krijgen zij omdat het een agenda dient die ten goede komt aan bedrog en misleiding van de rest van de mensheid... Zij die oppervlakkig zijn zoals jij geloven dat het de waarheid is... Niet wetende dat de hele scene die in het Midden-Oosten in gang is gezet geregisseerd wordt vanuit een aantal hoofdsteden die met veel geld, politieke invloed en wapens bepalen welke groepen de overhand krijgen en welke niet... Het is een grote poppenkast waarbij de regisseurs groepen met geld en wapens tegen elkaar opzetten met de belofte van macht en rijkdom...

Als er een echte Islamitische macht in het Midden-Oosten zou zijn zou Islamitisch bloed niet rijkelijk vloeien... Dan zou je een blok moeten zien die strijd tegen Israel... Maar die zien we niet... We zien een blok van koerden die vechten tegen IS en een blok van Nusra die vechten tegen IS en een blok van Assad die tegen beide vecht... We zien een blok van Irak die vecht tegen IS en tegen Soenieten... Als je de laatste ceremonie van onze Profeet hebt gehoord dan weet je dat dit niks te maken heeft met Islam...

Naampje
14-09-16, 09:45
Als sex en gouden schalen het enige is dat jij eruit opmaakt zegt dat meer over jou dan over het paradijs. Waar het hart van vol is....

Juist niet. Zo staat de hemel beschreven. Daar heb ik niets mee en voor mij niet interessant, als je mijn eerdere post hebt gelezen. Voor mij is een hemel met alleen maagden en veel eten oppervlakkig en weinig aantrekkelijk. Voor jou kennelijk de hemel.

Umarvlie
14-09-16, 11:51
Juist niet. Zo staat de hemel beschreven. Daar heb ik niets mee en voor mij niet interessant, als je mijn eerdere post hebt gelezen. Voor mij is een hemel met alleen maagden en veel eten oppervlakkig en weinig aantrekkelijk. Voor jou kennelijk de hemel.

Nee, zo staat het niet beschreven. Je eigen wensen krijgen de overhand in jouw beeldvorming.

H.P.Pas
14-09-16, 16:06
Nee, zo staat het niet beschreven.

:wtf: Hoe dan wel ?

AchmetAch
24-10-16, 22:49
Opmerkelijk om terug te lezen dat intelligente gelovigen "feiten' uit de koran als wetenschappelijke waarheden verkondigen. Geloof wat je wil geloven maar geloof is het laatste wat rijmt met wetenschap, zeker als dit geloof zich nooit zelf onderzoekt en herziet. Koran 2.0, sttt is haram.

Uiterst boeiende discussie.

super ick
25-10-16, 08:03
Opmerkelijk om terug te lezen dat intelligente gelovigen "feiten' uit de koran als wetenschappelijke waarheden verkondigen. Geloof wat je wil geloven maar geloof is het laatste wat rijmt met wetenschap, zeker als dit geloof zich nooit zelf onderzoekt en herziet. Koran 2.0, sttt is haram.

Uiterst boeiende discussie.

Discussie is uit den boze. Sterker nog, in menig moslimland kan je er voor gestraft worden als je iets in twijfel trekt of ter discussie stelt.
Dat moet wel gebeuren anders veranderd er niets. Heb je goed gezien, Achmed.

binloser
25-10-16, 08:31
Er bestaan een heleboel dingen niet. God is er 1 van. Het is de taak van degenen die beweren dat iets zus of zo is om te bewijzen dat het zo is. Tot dat is gebeurd wordt er vanuit gegaan dat het niet zo is.

super ick
26-10-16, 08:57
Er bestaan een heleboel dingen niet. God is er 1 van. Het is de taak van degenen die beweren dat iets zus of zo is om te bewijzen dat het zo is. Tot dat is gebeurd wordt er vanuit gegaan dat het niet zo is.

Daar moet je bij een gelovige niet mee aankomen. Sterker nog, hoewel nooit bewezen moet men respect hebben voor een nooit bewezen god van een ander. Tot aan de grondwet aan toe worden zij bevoordeeld. Zelfs in Nederland. Hoog tijd om er eens een dikke streep doorheen te zetten.