PDA

Bekijk Volledige Versie : Economie herstelt sneller dan gedacht, koopkracht van ouderen blijft dalen...Eric de Blois
13-08-15, 18:16
Economie herstelt sneller dan gedacht

Bron : trouw (http://trouw) - 11 augustus 2015

http://static1.trouw.nl/static/photo/2015/16/9/0/20150811151809/media_xl_3218160.jpg

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Dit jaar groeit die met 2 procent, in 2016 zelfs met 2,4 procent, blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (http://cpb.nl/Node/15977).

Het CPB houdt bij de voorspellingen rekening met de lastenverlichting van 5 miljard die het kabinet voor de zomer aankondigde. Staatssecretaris Eric Wiebes van financiŽn moet hiervoor nog wel op zoek naar steun van een deel van de oppositie.

Als gevolg van het cadeau van Wiebes valt het overheidstekort in 2016 iets hoger uit dan eerder gedacht. In juni ging het CPB nog uit van een tekort van 0,8 procent van het binnenlands product. Nu is dat 1,5 procent van het bbp.

Ook de lagere gasopbrengsten door het besluit van de regering om de Groningse gaswinning terug te schroeven hebben een negatief effect op het tekort. Het percentage is alsnog ruim onder het Europees maximum van 3 procent.

Werkloosheid
De werkloosheid zal zakken van 7 procent naar 6,7 procent van de beroepsbevolking, hetzelfde percentage als in juni. In de praktijk is het goed mogelijk dat de werkeloosheid nog verder zal dalen als gevolg van de lastenverlaging van Wiebes.

De maatregelen van het kabinet zijn vooral gericht op werkenden. Vooral midden- en hogere inkomens gaan er daarom flink op vooruit. Hun koopkracht groeit in 2016 naar verwachting met 2,1 procent. Uitkeringsgerechtigden leveren 0,3 procent in, gepensioneerden zelfs 1,1 procent.

http://static0.trouw.nl/static/photo/2015/1/0/12/20150811151911/media_xl_3218202.jpg

Dijsselbloem
Voor minister Jeroen Dijsselbloem van financiŽn betekenen de cijfers goed nieuws. Hij gaat nu rekenen wat de raming precies betekent voor de begroting.

"De mee- en tegenvallers brengen we zoals altijd de komende tijd in kaart, waarna de komende weken definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de begroting 2016. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de stelselherziening en de lastenverlichting. Op Prinsjesdag presenteren we de plannen voor komend jaar."

Minister Lodewijk Asscher (sociale zaken) noemt de voorspelde stevige economische groei en stijgende koopkracht "mooi nieuws". Maar hij ziet wel een "glasheldere opdracht" voor het kabinet. "Dit koopkrachtbeeld moet gerepareerd worden. Dus we moeten er alles aan doen om op Prinsjesdag een begroting te presenteren waarmee ook ouderen en mensen met een uitkering er volgend jaar niet op achteruit gaan."

Tweede kamer
Ook in de Tweede Kamer is verheugd gereageerd op de cijfers. D66 roept het kabinet op de gunstige omstandigheden te benutten voor hervormingen en "het dak te repareren als de zon schijnt''.

Wouter Koolmees (D66) dringt aan op belastinghervorming, maar daar konden diverse partijen het voor de zomer niet over eens worden. "Laten we niet weer op onze handen gaan zitten tot we echt niet langer kunnen wachten om noodzakelijke maatregelen te nemen. We moeten het geld dat we nu hebben goed gebruiken en niet zomaar over de balk gooien. Daarom moet dit kabinet een echte belastinghervorming niet langer uitstellen vanwege politieke onenigheid."

Volgens Mark Herbers (VVD) zit de economie "nog verder in de lift dan we al dachten" en is het herstel op alle fronten zichtbaar. "Het is nu aan het kabinet om op dit stevige fundament voort te bouwen en in aanloop naar Prinsjesdag de laatste besluiten te nemen over belastingverlaging en koopkracht in 2016."

PvdA'er Henk Nijboer is blij met de gunstige raming, maar hij vraagt het kabinet wel rekening te houden met de inkomens van ouderen die onder druk staan. Hij wil voorstellen zien voor een "rechtvaardiger koopkrachtbeleid".

Arnold Merkies (SP) betreurt het dat de laagste inkomens niet profiteren van de groei, maar erop achteruitgaan. "Het kabinet heeft nog veel werk te verrichten om op Prinsjesdag met betere plannen te komen die de lasten eerlijker verdelen en bovendien echt een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid."

Koopkracht van ouderen blijft dalen
Bron : trouw (http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4119780/2015/08/13/Koopkracht-van-ouderen-blijft-dalen.dhtml) - 13 augustus 2015

http://static1.trouw.nl/static/photo/2015/9/4/3/20150813073950/media_xl_3222048.jpg

Het was deze week een bijna ongewoon positief bericht over de economie: die trekt volgens het Centraal Planbureau harder aan dat verwacht: 2,4 procent in plaats van 2,1 procent. Er is alleen ťťn groep die er niet van meeprofiteert: de ouderen. Waar werkenden er 2,4 procent op vooruit zullen gaan, gaan gepensioneerden er 1,1 procent op achteruit. Minister Asscher van sociale zaken heeft daarom laten weten iets aan de slechte positie van ouderen te willen doen.

De achteruitgang is wrang, omdat ouderen er als gevolg van de malaise bij de pensioenfondsen er de laatste jaren al behoorlijk op achteruit waren gegaan. Uit onderzoek van de onderzoeksinstituten ITS en SEO kwam naar voren dat zij er om deze redenen in de periode 2009 tot 2013 gemiddeld 6,2 procent op achteruit gingen, tegenover 1,1 procent bij werkenden.

Met name gepensioneerden met midden- en hogere inkomens hadden hiermee te maken, omdat de pensioenen al jaren hetzelfde zijn, terwijl de prijzen stijgen. Ouderen met slechts een AOW'tje hadden daar minder last van, omdat die wel jaarlijks geÔndexeerd wordt, zoals dat heet. Verhoudingsgewijs werden deze ouderen wel harder geraakt door het afschaffen en versoberen van diverse compensatiemaatregelen, onder meer voor zorgkosten.

Over de gehele linie lijken ouderen de klappen wel iets beter op te kunnen vangen. Gemiddeld hebben zij 104.000 euro eigen vermogen, dat voor 60 procent uit stenen bestaat. Werkenden hebben ongeveer de helft, hun vermogen bestaat voor een iets groter deel uit spaargeld. Wel daalde dat vermogen als gevolg van de dalende huizenprijzen behoorlijk; gepensioneerden met een huis verloren gemiddeld ruim 6000 euro, werkenden ongeveer de helft.

Tweederde uit stenen
Het lijkt de vraag of die snelle daling de komende tijd kan veranderen in een snelle stijging nu de huizenprijzen weer wat aantrekken. Seniorenorganisatie Anbo noemt dat te kort door de bocht. Een woordvoerder wijst er op dat lang niet alle ouderen een eigen huis hebben, en dat het eigen vermogen van de ouderen die dat wťl hebben, maar voor tweederde uit stenen bestaat. "

Als dat meer waard wordt, dan is dat prettig, maar de meeste mensen zitten er niet op te wachten om dat te verkopen om geld vrij te maken", aldus de woordvoerder.

De Anbo zal niemand aanraden om het eigen huis te verkopen, maar een beetje geld zou volgens de organisatie veel ouderen niet slecht uitkomen. De reden: als gevolg van een recente maatregel van dit kabinet ziet het er niet naar uit dat pensioenfondsen hun maandelijkse uitkering zullen aanpassen aan de inflatie.

Omdat De Nederlandsche Bank de regels voor pensioenfondsen verder heeft aangegescherpt, zullen de fondsen meer geld in kas moeten houden. Juist in een tijd van economische groei, waarin lonen doorgaans stijgen en producten duurder worden, is het volgens de Anbo wrang dat de pensioenen daarom nog steeds niet meestijgen.

Eric de Blois
13-08-15, 18:28
IndustriŽle productie weer toegenomen


Bron : trouw (http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4115344/2015/08/07/Industriele-productie-weer-toegenomen.dhtml) - 7 augustus 2015

http://static0.trouw.nl/static/photo/2015/10/3/4/20150807074051/media_xl_3210079.jpg

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,6 procent hoger dan in juni 2014. Dat bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor de vierde maand op rij dat de industrie meer produceerde dan een jaar eerder.

De productie wordt echter nog steeds negatief beÔnvloed door het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn. 'Door de bank genomen stijgt de productie van de industrie sinds de zomer van 2014', constateerde het statistiekbureau.

De stijging van de productie was het grootst bij de farmaceutische en transportmiddelenindustrie, respectievelijk 13,8 en 10,2 procent. Van de grotere branches produceerde alleen de chemische industrie minder dan in juni 2014.

De stemming onder de ondernemers in de industrie was vorige maand weliswaar wat minder positief dan een maand eerder, maar nog altijd ligt het vertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. 'De verslechtering in juli komt vooral doordat ondernemers wat minder positief zijn over de productie in de komende 3 maanden. In juni bereikte het producentenvertrouwen het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd', aldus het CBS.

Nederlandse export naar landen buiten EU verdubbeld


Bron : trouw (http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4113996/2015/08/05/Nederlandse-export-naar-landen-buiten-EU-verdubbeld.dhtml) - 6 augustus 2015

http://static1.trouw.nl/static/photo/2015/4/12/3/20150805082552/media_xl_3206178.jpg

De export van Nederlandse producten naar landen buiten de Europese Unie is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging het om 33,8 miljard euro, 17,9 miljard euro meer dan over dezelfde periode in 2005. Ook de export naar EU-landen steeg met bijna een derde. Dit blijkt uit cijfers van CBS (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2015/nederlands-product-steeds-populairder-buiten-de-eu.htm).

Van de totale Nederlandse exportwaarde is 56 procent van Nederlandse makelij. 44 procent van de exportwaarde gaat om wederuitvoer. Dit zijn buitenlandse producten die hier zijn ingevoerd en na een korte bewerking weer zijn uitgevoerd. Aan producten van Nederlandse makelij verdient Nederland per uitgevoerde euro bijna zeven keer zoveel als aan wederuitvoer.

Nederland exporteert buiten de EU vooral veel naar BraziliŽ. Daar is sprake van een verzesvoudiging van de export. Naar BraziliŽ werden onder andere meer schepen uitgevoerd. De export naar China en Singapore verviervoudigde bijna. Andere bestemmingen buiten de EU waar de export sterk steeg zijn Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Hong Kong en Canada.

Grondstoffen
Ondanks de relatief sterke groei van bestemmingen buiten de EU, blijven onze drie belangrijkste exportpartners EU-landen. Naar Duitsland werd in de eerste vijf maanden van 2015 5,4 miljard euro meer Nederlands product uitgevoerd dan in dezelfde periode tien jaar terug. Ook naar BelgiŽ (plus 2,3 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (plus 1,9 miljard euro) werd fors meer Nederlands product uitgevoerd.

De export van Nederlandse machines en vervoermaterieel liet de afgelopen tien jaar een veel sterkere groei zien naar niet-EU-landen (plus 6,7 miljard euro) dan naar EU-landen (plus 2,1 miljard euro).

De uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen kende de grootste groei, namelijk 9,5 miljard euro. EU- en niet-EU-landen houden elkaar hier precies in evenwicht. Zo was er naar de EU een forse toename van Nederlands aardgas, terwijl naar landen als Singapore, Mexico, Togo en Canada veel meer hier geraffineerde aardolieproducten werden uitgevoerd.

Eric de Blois
13-08-15, 18:38
'Pensioenfondsen staan er stuk slechter voor'

Bron : trouw (http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4112844/2015/08/03/Pensioenfondsen-staan-er-stuk-slechter-voor.dhtml) - 3 augustus 2015

http://static0.trouw.nl/static/photo/2015/11/13/1/20150803154945/media_xl_3203221.jpg

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er afgelopen maand een stuk slechter voor komen te staan, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van onderzoekbureau Aon Hewitt. Dat komt vooral doordat De Nederlandsche Bank (DNB) de rekenrente heeft aangepast waarmee de pensioenfondsen hun verplichtingen berekenen. Ook hadden de fondsen last van het dalen van de marktrente.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen liep in juli met 4 procentpunt terug naar 104 procent. De graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen kunnen voldoen aan hun verplichtingen.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is vorige maand gelijk gebleven op 107 procent. Dat is 3 procentpunt onder de grens om te kunnen beginnen met indexeren, maar nog boven de grens voor een dekkingstekort.

Lage rentestand
De pensioenfondsen kampen al enige tijd met de lage rentestand in Europa. Bij een lage rente komen hun toekomstige verplichtingen namelijk hoger uit. Voorlopig ziet het er dan ook naar uit dat de fondsen hun buffers verder moeten verhogen, waardoor indexatie (verhoging) van de pensioenen verder uit beeld raakt en de premies mogelijk omhoog moeten.

Het kan zelfs dat pensioenregelingen op termijn verder versoberd moeten worden, aldus Aon. De rekenrente was voorheen vastgesteld op een niveau van 4,2 procent, maar moet door de aanpassingen van DNB voortaan worden afgeleid van een voortschrijdend gemiddelde van de lange rente over de afgelopen tien jaar. Hierdoor is de rekenrente al teruggevallen naar 3,3 procent, maar het laagste punt is waarschijnlijk nog niet bereikt.

H.P.Pas
13-08-15, 21:58
Nederlandse export naar landen buiten EU verdubbeld

Een zoekplaatje van cijfers waarin ťťn gegeven verloren dreigt te gaan : 75% van de export gaat naar de EU.

super ick
14-08-15, 09:08
Een zoekplaatje van cijfers waarin ťťn gegeven verloren dreigt te gaan : 75% van de export gaat naar de EU.

Een verdubbeling van die andere 25 procent mag je best veel noemen. Zoals in alle handel is het goed verder te kijken dan je EU-neus lang is.
'Onze' handelsgeest kennende zou dat aandeel best nog wel eens kunnen toenemen.

H.P.Pas
14-08-15, 10:53
Een verdubbeling van die andere 25 procent mag je best veel noemen. .

Sure.

Ook de export naar EU-landen steeg met bijna een derde

Eťn derde van 75 % is ook best veel.

De kale cijfers:
(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2015/nederlands-product-steeds-populairder-buiten-de-eu.htm)Export in de periode januari t/m mei.

.......... 2005...............2015
EU........48.6................64.2 (+ 15.6 ; 32%)
n. EU....15.9................33.8 (+ 17.9 ; 112%)

Sterkste relatieve groeiers: BraziliŽ (+455% ), Singapore (+287 %) en China (+272%)
Sterkste absolute groeiers: Duitsland (+5.4), BelgiŽ(+2.3) en ex aequo UK (+1.9)/US(+1.8)/China(+1.8)

China en BraziliŽ hebben een weergaloze boom-periode achter de rug en zullen de komende jaren, aldus de algemene verwachting, kleinere broodjes gaan bakken. (2015 wordt voor BraziliŽ een recessiejaar, China heeft zojuist gedevalueerd). Singapore is zijnerzijds sterk afhankelijk van export naar China.

Conclusie (Geheel voor de rekening van Pas):

Nederland staat ongeveer in dezelfde positie als Zwitserland:
-Het gaat niet slecht met de export.
-Brood, boter , de huur en het ziekenfonds verdienen we in de EU.
-We verdienen een leuke cent bij in de rest van de wereld.

Marsipulami
14-08-15, 11:47
Er zijn teveel oude mensen in NL die veel geld kosten aan de overheid en te weinig jonge mensen voor een bloeiende economie. Dus die pensioenen kunnen alleen maar verder achteruit gaan.

Eric de Blois
15-08-15, 06:30
Er zijn teveel oude mensen in NL die veel geld kosten aan de overheid en te weinig jonge mensen voor een bloeiende economie. Dus die pensioenen kunnen alleen maar verder achteruit gaan.

Toch opmerkelijk dat er nog zoveel inactieve jongeren zijn die leven van een uitkering, terwijl die oudjes, toen ze nog werkten en jong waren, netjes hun premie betaalden voor het pensioen van hun ouders. Die oudjes hebben hun leven lang gewerkt, de meesten dan, die inactieve jongeren nog niet. Zou het niet rechtvaardig zijn dat ook mee te nemen als overweging? Ik ben wel van mening nu de levensverwachting steeds verder omhoog gaat, dit gevolgen moet hebben voor de leeftijd waarop men met pensioen gaat. Ouderen zouden dus langer door moeten werken. Maar dat slaat natuurlijk nergens op wanneer duizenden jongeren geen werk hebben en leven van een uitkering. Zodra die allemaal aan het werk gaan, mogen die oudjes van mij iets langer doorwerken. Niet eerder... En dan moet dat probleem van leeftijdsdiscriminatie ook efficiŽnt worden aangepakt door de overheid.

Mark
17-08-15, 02:23
Toch opmerkelijk dat er nog zoveel inactieve jongeren zijn die leven van een uitkering, terwijl die oudjes, toen ze nog werkten en jong waren, netjes hun premie betaalden voor het pensioen van hun ouders. Die oudjes hebben hun leven lang gewerkt, de meesten dan, die inactieve jongeren nog niet. Zou het niet rechtvaardig zijn dat ook mee te nemen als overweging? Ik ben wel van mening nu de levensverwachting steeds verder omhoog gaat, dit gevolgen moet hebben voor de leeftijd waarop men met pensioen gaat. Ouderen zouden dus langer door moeten werken. Maar dat slaat natuurlijk nergens op wanneer duizenden jongeren geen werk hebben en leven van een uitkering. Zodra die allemaal aan het werk gaan, mogen die oudjes van mij iets langer doorwerken. Niet eerder... En dan moet dat probleem van leeftijdsdiscriminatie ook efficiŽnt worden aangepakt door de overheid.

volgens mij werken er nu meer mensen dan ooit, omdat vroeger vrouwen thuis bleven.

CBS - Twee eeuwen beroepsbevolking: van 830 duizend naar 7,4 miljoen werkenden - Artikel (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-beroepsbevolking-vanaf-1800-art.htm)

die oude generatie heeft dus maar de helft bijgedragen

super ick
17-08-15, 10:42
Sure.


Eťn derde van 75 % is ook best veel.

De kale cijfers:
(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2015/nederlands-product-steeds-populairder-buiten-de-eu.htm)Export in de periode januari t/m mei.

.......... 2005...............2015
EU........48.6................64.2 (+ 15.6 ; 32%)
n. EU....15.9................33.8 (+ 17.9 ; 112%)

Sterkste relatieve groeiers: BraziliŽ (+455% ), Singapore (+287 %) en China (+272%)
Sterkste absolute groeiers: Duitsland (+5.4), BelgiŽ(+2.3) en ex aequo UK (+1.9)/US(+1.8)/China(+1.8)

China en BraziliŽ hebben een weergaloze boom-periode achter de rug en zullen de komende jaren, aldus de algemene verwachting, kleinere broodjes gaan bakken. (2015 wordt voor BraziliŽ een recessiejaar, China heeft zojuist gedevalueerd). Singapore is zijnerzijds sterk afhankelijk van export naar China.

Conclusie (Geheel voor de rekening van Pas):

Nederland staat ongeveer in dezelfde positie als Zwitserland:
-Het gaat niet slecht met de export.
-Brood, boter , de huur en het ziekenfonds verdienen we in de EU.
-We verdienen een leuke cent bij in de rest van de wereld.

'Onze' groei moet ook nog bestendig blijken. De geldpersen van de ECB staan er lustig op los te draaien. De onderliggende problemen zijn nog lang niet opgelost.
Er is de laatste jaren 20 miljard bezuinigd, nu vallen politici over elkaar heen om de 5 miljard aan meevallers weg te gaan geven terwijl de staatsschuld het laatste decennium onevenredig hard is gegroeid. Politic zijn slechte boekhouders.

Conclusie, geheel voor rekening van Dick,

- De groei is deels kunstmatig. Onze produkten binnen de EU worden gekocht met geleend geld.
- De bubbel wordt verder opgeblazen.
- Onze kinderen worden opgezadeld met veel te hoge schulden omdat onze generatie ruggengraatloze, visieloze politici hebben voorgebracht.
-Onder normale omstandigheden exporteren de meeste landen het meest naar buurlanden.
-Miljarden EU-subsidies maken mensen lui en werken innovatie tegen (zie de Franse boeren).

Mark
17-08-15, 13:24
'Onze' groei moet ook nog bestendig blijken. De geldpersen van de ECB staan er lustig op los te draaien. De onderliggende problemen zijn nog lang niet opgelost.
Er is de laatste jaren 20 miljard bezuinigd, nu vallen politici over elkaar heen om de 5 miljard aan meevallers weg te gaan geven terwijl de staatsschuld het laatste decennium onevenredig hard is gegroeid. Politic zijn slechte boekhouders.

Conclusie, geheel voor rekening van Dick,

- De groei is deels kunstmatig. Onze produkten binnen de EU worden gekocht met geleend geld.
- De bubbel wordt verder opgeblazen.
- Onze kinderen worden opgezadeld met veel te hoge schulden omdat onze generatie ruggengraatloze, visieloze politici hebben voorgebracht.
-Onder normale omstandigheden exporteren de meeste landen het meest naar buurlanden.
-Miljarden EU-subsidies maken mensen lui en werken innovatie tegen (zie de Franse boeren).

Er is natuurlijk een verschil tussen bubbels creeren en op basis van QE de Euro wat rechttrekken ten opzichte van de Dollar en yen die dat al jaren doen en de Yuan die kunstmatig laag is.
Daarnaast is groei ook gebaseerd op bevolkingsgroei en hogere efficiencie dus zeker niet alleen op basis van QE wat overigens pas vorig jaar begonnen is.

De schulden zijn iets te hoog maar de aflossing is nu goedkoper door de lage rentes dan in de perioden toen we nog rond de 60% staatsschuld zaten dus dat is allemaal relatief. mensen die de staatsschuld naar 0 willen brengen snappen weinig van economie en financieringen. Die mensen zou ik adviseren om hun huis te kopen zonder hypotheek na 40 jaar sparen als ze 70 zijn.

Tot slot over de subsidies: eens dat die innovatie in de weg staan, daarentegen moeten wij ons wel wapenen tegen andere economische blokken die onze industrieen willen kapot maken door hun subsidies. Een betere oplossing zou zijn buitenland te straffen voor hun subsidies met belastingen.

Mark
17-08-15, 13:27
Toch opmerkelijk dat er nog zoveel inactieve jongeren zijn die leven van een uitkering, terwijl die oudjes, toen ze nog werkten en jong waren, netjes hun premie betaalden voor het pensioen van hun ouders. Die oudjes hebben hun leven lang gewerkt, de meesten dan, die inactieve jongeren nog niet. Zou het niet rechtvaardig zijn dat ook mee te nemen als overweging? Ik ben wel van mening nu de levensverwachting steeds verder omhoog gaat, dit gevolgen moet hebben voor de leeftijd waarop men met pensioen gaat. Ouderen zouden dus langer door moeten werken. Maar dat slaat natuurlijk nergens op wanneer duizenden jongeren geen werk hebben en leven van een uitkering. Zodra die allemaal aan het werk gaan, mogen die oudjes van mij iets langer doorwerken. Niet eerder... En dan moet dat probleem van leeftijdsdiscriminatie ook efficiŽnt worden aangepakt door de overheid.

De nostalgie naar de hard werkende ouwetjes is altijd een interessant fenomeen maar niet echt gebaseerd op de werkelijkheid. Kijk eens naar de studenten uit de jaren 60 70 die 10 jaar konden studeren met stufi, kijk eens naar de grote werkeloosheid begin jaren 80... Ik denk dat we nu effectiever omgaan met arbeid. Om nog niet eens te spreken over alle VUT / vroege pensieoenen etc uit de jaren 80/90 die we ook nog betalen.

Het systeem dat je voor de volgende generatie betaald is natuurlijk te idioot voor worden bij demografische veranderingen als de vergrijzing.

Toen ik nog een kind was begin jaren 80 werd al gewaarschuwd dat de vergrijzing over 20/30 jaar een groot probleem zou zijn. Nu is die tijd aangebroken en zijn we verrast dat de pensioenen niet houdbaar zijn.

Quel surprise :)

super ick
18-08-15, 08:51
Er is natuurlijk een verschil tussen bubbels creeren en op basis van QE de Euro wat rechttrekken ten opzichte van de Dollar en yen die dat al jaren doen en de Yuan die kunstmatig laag is.
Daarnaast is groei ook gebaseerd op bevolkingsgroei en hogere efficiencie dus zeker niet alleen op basis van QE wat overigens pas vorig jaar begonnen is.

De schulden zijn iets te hoog maar de aflossing is nu goedkoper door de lage rentes dan in de perioden toen we nog rond de 60% staatsschuld zaten dus dat is allemaal relatief. mensen die de staatsschuld naar 0 willen brengen snappen weinig van economie en financieringen. Die mensen zou ik adviseren om hun huis te kopen zonder hypotheek na 40 jaar sparen als ze 70 zijn.

Tot slot over de subsidies: eens dat die innovatie in de weg staan, daarentegen moeten wij ons wel wapenen tegen andere economische blokken die onze industrieen willen kapot maken door hun subsidies. Een betere oplossing zou zijn buitenland te straffen voor hun subsidies met belastingen.

Inflatie in de hand werken. Op termijn een even grote bubbel creŽeren als de VS. Ik heb er een slecht gevoel bij. Een Italiaan aan het hoofd van de ECB.

Nergens heb ik het over staatsschuld naar nul brengen maar heb je de cijfers gezien? De stijging van de laatste tijd? Dan kan zo niet doorgaan, zoveel is wel zeker.

Haha, dat zou een grap zijn zeg. De 'subsidiekoning' himself die ineens anderen gaat belasten.

super ick
18-08-15, 08:54
De nostalgie naar de hard werkende ouwetjes is altijd een interessant fenomeen maar niet echt gebaseerd op de werkelijkheid. Kijk eens naar de studenten uit de jaren 60 70 die 10 jaar konden studeren met stufi, kijk eens naar de grote werkeloosheid begin jaren 80... Ik denk dat we nu effectiever omgaan met arbeid. Om nog niet eens te spreken over alle VUT / vroege pensieoenen etc uit de jaren 80/90 die we ook nog betalen.

Het systeem dat je voor de volgende generatie betaald is natuurlijk te idioot voor worden bij demografische veranderingen als de vergrijzing.

Toen ik nog een kind was begin jaren 80 werd al gewaarschuwd dat de vergrijzing over 20/30 jaar een groot probleem zou zijn. Nu is die tijd aangebroken en zijn we verrast dat de pensioenen niet houdbaar zijn.

Quel surprise :)


Dat was allang bekend. Rekenvaardigheid van de baisisschool. Meer was er niet voor nodig. Alleen de politiek werd gedomineerd door de babyboomers, de vakbonden deden niets voor jongeren. Hielden de VUT voor hun achterban zolang mogelijk in stand. Lieten jongeren willens en wetens betalen voor een systeem waar ze zelf nooit een cent van terug zagen.

Umarvlie
18-08-15, 09:16
Dat was allang bekend. Rekenvaardigheid van de baisisschool. Meer was er niet voor nodig. Alleen de politiek werd gedomineerd door de babyboomers, de vakbonden deden niets voor jongeren. Hielden de VUT voor hun achterban zolang mogelijk in stand. Lieten jongeren willens en wetens betalen voor een systeem waar ze zelf nooit een cent van terug zagen.

Dat zijn de jongeren van toen - wij dus.

En nu wij oud worden zijn wij nu volgens de jongeren van nu, die zelf nog niets anders hebben bijgedragen dan kosten voor de samenleving en een luierberg, het probleem?