PDA

Bekijk Volledige Versie : De vrouw in de Islam?Milayo
23-09-02, 18:04
AANRECHT
Het volgende stuk laat toch wel heel duidelijk zien dat, zoals Pim al zei, het enige recht van een vrouw het aanrecht is:

"Onze geliefde profeet Mohammed (saw) heeft gezegd:

"Iedereen onder u is een regeerder, gids of leider en aan iedereen zal tijdens het Laatste Oordeel gevraagd worden naar zijn onderdanen."

En:

"Ieder van u is een schaapherder die verantwoordelijk is voor zijn kudde... De man is het hoofd van het gezin die onder zijn zorg staat. De vrouw is het hoofd in het huis van haar man en zij zal gevraagd worden over degenen voor wie zij zorgt..."

HOOFDDOEKJES
Kortom: Het zien van de vrouw als een sexobjekt is in de Islaam een zonde. Het kan zelfs zo zijn dat we de schepping van God ermee beledigen. God wil niet dat de vrouw zich er voor leent en op zo'n manier beledigd wordt.
de hele kwestie over hoofddoekjes is erop gebaseerd dat je vrouwen beschermt van mannen met slechte gedachten en dat je mannen niet op slechte ideeën brengt.
Komt bij mij op hetzelfde neer als het verbieden van het rijden van een mooie auto, omdat je mensen op het idee brengt die auto te jatten. En dat vind ik belachelijk.
Overigens, de baldadige allochtone jeugd die ik zie laat z'n baard niet staan. Wat op hetzelfde zou neerkomen als het niet dragen van een hoofddoek. Hetzelfde geldt overigens voor veel getrouwde en/of volwassen moslim-mannen.
Bovendien 'rechtvaardigt' dit voor veel allochtonen min of meer dat autochtone vrouwen 'hoeren' zijn. Dat ze met hun kleding er gewoon om vragen dat er iets vervelends met hen gebeurt. Terwijl de autochtone man toch in de meeste gevallen vooral de goede zaken benadrukt en flirt en versiert...wanneer hij geen relatie heeft. En als hij wel een relatie heeft, dan is hij fout ALS in die relatie is afgesproken dat het niet mag...maar dat kan toch niet zomaar op de vrouw zonder hoofddoek worden afgewimpeld?

En dan, onder meer dit stuk:
Degene die met bedekt hoofd op straat loopt, wordt soms misschien wel nagestaard, maar wat valt er dan te zien dan slechts een bescheiden voor zich uitkijkende moslima?
Een vrouw die zich laat wijsmaken dat rondlopen als een pinguin ervoor zorgt dat je een goede vrouw bent en zich afsluit voor de mooie dingen in het leven als gezonde spanningen tussen man en vrouw.
En dan de veel van de allochtonen mannen, die onze 'hoeren' drie keer van boven tot onder verlekkerd bekijken met de tong uit de bek, met als je mazzel hebt geen beledigende opmerkingen.
Echt belachelijk dit! En als zo'n geëmancipeerde moslim met een hoofddoekje dan agent wil worden, wat heb je aan zo'n agent als deze niet eens mensen op straat recht in de ogen mag kijken of wanneer ze dat doet met een sluier?

Dan nog iets:
Om over na te denken:

Stel je voor:
"Je vindt een zeer uitzonderlijke diamant.
Het is de mooiste edelsteen die je ooit gezien hebt.
Oogverblindend, zo mooi schittert het.
Zou je het niet koesteren?
Zou je het niet goed bewaren, op een plekje waar niemand het vinden kan,
wetend dat anderen net als jij onder de indruk zouden zijn
en het ook graag zouden willen hebben? "
Oh, dit is echt eng en 'rechtvaardigt' voor velen het min of meer of werkelijk totaal opsluiten van de vrouw, tenzij de man ook het huis verlaat en ze mee mag. Helemaal als een verblijfsvergunning van de vrouw ook nog als pressiemiddel gebruikt kan worden om de baas te spelen, aangezien die gekoppeld kan zijn aan de verblijfsvergunning van de man.
Een diamant kan niet lopen en een diamant kan geen behoefte hebben aan maatschappelijke, sociale, economische en emotionele ontwikkeling.
En dan kun je de vergelijking ook nog wel omdraaien met de baard op zo'n manier:
Zou de vrouw geen voldoening hebben in haar relatie als de schoonheid van haar man niet door andere vrouwen wordt gezien? (d.m.v. de baard)

Zou de man geen voldoening in zijn relatie vinden als de schoonheid van zijn vrouw niet door andere mannen kan worden gezien? (d.m.v. de hoofddoek)
Maar dan nog zou duidelijk moeten zijn dat je niet elkaars bezit bent en dat maatschappelijk welzijn minstens net zo belangrijk is als welzijn binnen het gezin.

Als Allah inderdaad niet wil dat gezinnen op deze manier leven en als vrouwen uitgestoten worden als ze in de maatschappij wat proberen te bereiken EN als de moslims in dit land het niet voor elkaar krijgen om de switch te maken naar een moderne opvatting, dan zal de staat eraan moeten bijdragen om deze switch te maken. Zowel wat betreft het aangaan van de discussie als het aanpassen van controle-organen om meer toezicht te houden op de normen en waarden van de moderniteit als het bestraffen van het overtreden van wetten en grondwetten die met deze normen en waarden samenhangen. Hiertoe behoort de scheiding tussen kerk en staat, de emancipatie van de vrouw en de homofiel (ofwel de gelijkheid aan de man en de hetofiel) en de vrijheid van meningsuiting.
En wellicht ook het respect voor autoriteiten die niet tot het gezin behoren (vader en moeder) maar tot de maatschappij (politie, leraren, badmeesters, etc.). En ja, inderdaad, ook autochtone Nederlanders (met name jongeren) maken zich schuldig aan disrespect voor autoriteiten, maar minder.
Laten we er, zoals Pim ooit zei, 's mee beginnen om met z'n allen de afspraak (zonder sancties) te maken dat een politie-agent weer met 'u' aangesproken dient te worden.

Dikra_selefie
26-02-05, 09:58
De moslim vrouw: Haar status in de Ummah

Door Shaych ‘Abdoel ‘Aziez Ibn Baaz (d.1420H) [1] (rahimahoellaah)

De Islamitische vrouw heeft een nobele en hoge status en haar invloed is erg groot in het leven van iedere moslim. De islaamitische vrouw is zeker de eerste leraar bij het opbouwen van een rechtvaardige maatschappij mits zij de leiding volgt van het boek van Allaah en de Soennah van onze boodschapper (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam). Immers, het vastklampen aan de Qor`aan en de Soennah weerhoudt iedere moslim – vrouw of man- verre van misleidingen in welke vorm dan ook. De misleiding waaronder de verschillende volken lijden en hun verdeeldheid komen niet voor, tenzij er ver wordt afgedwaald van het pad van Allaah – de Meest Perfecte- de Allerhoogste en waarmee Zijn profeten en boodschappers (Vrede zij met hen) kwamen.
De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:
"Ik heb voor jullie twee dingen (achter) gelaten, Als jullie je daar aan vast houden, kunnen jullie na mij nooit (af) dwalen, het boek van Allaah en mijn Soennah".[2]
Het grote belang van de rol van de Moslim vrouw – of dat nu als vrouw, zus of dochter is en de rechten die haar toekomen zijn uitgelegd in de nobele Qor’aan, een uitvoerige uitleg hiervan is te vinden in de zuivere Soennah.
De reden waarom een vrouw zo belangrijk is, is omdat ze grote verantwoordelijkheden en lasten heeft en vele moeilijkheden moet doorstaan-verantwoordelijkheden en moeilijkheden die een man niet eens aankan. Daarom is het een verplichting voor een ieder om dankbaarheid, vriendelijkheid en begaanheid te tonen aan de moeder. En daarom verdient de moeder voorrang boven de vader in deze kwestie. Allaah de Verhevene zegt:

“En wij hebben de mens met betrekking tot zijn ouders opgedragen goed en plichttrouw te zijn- zijn moeder heeft hem immers in grote zwakheid gedragen en totdat hij gespeend werd waren het nog twee jaar. Jij moet Mij en jou ouders dank betuigen. Bij Mij is de bestemming”1.

Allaah de Verhevene zegt:
“En wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen- zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard. De zwangerschap en (de tijd erna) totdat hij gespeend werd is dertig maanden”2.1
Soerat Loeqmaan 31:14 2 Soerat Ahqaaf 41:15

Een man kwam naar de boodschapper van Allaah (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) en zei: "O Boodschapper van Allaah! Welke persoon op deze aarde verdient het meest mijn goede behandeling?" Hij antwoordde:
"je moeder"
De man vroeg, "En wie dan?" en hij antwoordde:
"Je moeder"
De man vroeg toen, "En wie dan?" En de profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) antwoordde weer: "Je moeder"
Toen vroeg de man weer, "En wie dan?" En de profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) antwoordde: "Je vader."[3]

Het is noodzaak dat aan de moeder drie keer meer de vriendelijkheid en goede behandeling gegeven wordt dan aan de vader.
Wat betreft de status van de echtgenote en haar invloed op het kalmeren van de ziel is duidelijk te zien in deze nobele Ayaah (openbaring van Allaah), –
De Verhevene zegt:
“En tot zijn tekenen behoort dat hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken”.3 Soerat Ar-roem 30:21
Al-Haafidh Ibn Kethier (d.774H) – rahimahullaah – zegt bij het uitleggen van de termen muwaddah and rahmah die in bovengenoemde aayah voorkomen:
"Al-muwaddah betekent liefde en genegenheid en ar-rahmah betekent barmhartigheid en medelijden – daar de man een vrouw neemt of omdat hij van haar houdt of omdat hij barmhartigheid en medelijden met haar heeft; door haar een kind van zichzelf te geven…" [4]

En de unieke houding dat de vrouw van de profeet Chadiedjah – radiyallaahu ‘anhaa – aannam, had een grote invloed op het rustig maken en kalmeren van de boodschapper van Allaah (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam), toen de engel Djibreel (‘alayhis salaam) de eerste keer naar de grot van Hiraa kwam. De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) keerde met kloppend hart en hevig bevend terug naar Chadiejah (radiyallaahu ‘anhaa) met de eerste openbaring, en zei tegen haar: "Bedek me, bedek me!
En zij bedekte hem totdat zijn angst weg was, en zei daarna alles wat er gebeurd was tegen Chadiejah (radiyallaahu ‘anhaa) . Toen zei hij: "Ik ben ben bang dat mij iets gaat overkomen”
Waarop zij tegen hem zei: "Nooit! Bij Allaah! Allaah zal je nooit ten schande brengen. Jij onderhoudt goede banden met je relaties, je helpt de armen en de behoeftigen, je behandelt je gasten vriendelijk en staat mensen in nood bij.[5]

En vergeet ‘Aa`ishah (radiyallaahu ‘anhaa) en haar grote invloed niet. Want zelfs de grote metgezellen namen de kennis van hadeeth van haar en vele Sahaabiyaat (vrouwelijke metgezellen) leerden de vele regels inzake vrouwenzaken van haar.

En zonder twijfel heeft mijn moeder (van Shaych ibn Baaz ﷲÇ ﻪﻤﺣÑ) – Moge Allaah genadig met haar zijn- een grote invloed op mij gehad, mij gestimuleerd en gesteund om te studeren. Moge Allaah haar nog meer belonen en haar belonen met het beste voor wat ze voor mij gedaan heeft.
En er is ook geen enkele twijfel dat in het huis waarin vriendelijkheid, tederheid, liefde en zorg met de Islaamitische tarbiyah (opvoeding en cultivering) zijn, een grote invloed zullen hebben op de man.

Hij zal – als Allaah het wil – succesvol zijn in zijn zaken en in alle andere dingen – of het nu het zoeken naar kennis is, handel drijven, de kost verdienen of iets anders dan dit. Het is aan Allaah alleen aan wie ik succes vraag en vraag om ons te leiden naar datgene waar Hij van houdt en mee tevreden is. En moge Allaah’s zegeningen en vrede zijn op onze profeet Mohammed (salla Allaahoe ‘alayhi wa sallam), zijn familie, metgezellen en volgelingen.

Voetnoten:
[1] Hij is een voorbeeld geleerde: Abu ‘Abdullaah, ‘Abdul ‘Azeez Ibn ‘Abdullaah Ibn Baaz. Hij werd geboren in de stad Riyaadh (Saudi Arabia) op de 12e van Dhul-Hijjah in het jaar 1330H. Hij begon met het verwerven van kennis door eerst de Qor ‘aan uit het hoofd te leren voordat hij de puberteit bereikte. Hierna begon hij met de bestudering van nobele wetenschappen zoals ‘Aqeedah (geloof), Fiqh (Islamitische rechtsgeleerdheid), Hadeeth (profetische overleveringen), Usoolul-Fiqh (de beginselen van rechtsgeleerheid), Faraa`id (erfrecht), Nahw (grammatica) and Sarf (morfologie) – zelfs toen de Shaykh volledig blind werd op zijn negentiende. Hij studeerde bovengenoemde wetenschappen bij de meest prominente geleerden van Riyaadh en Makkah in zijn tijd, inclusief Shaykh Muhammad Ibn ‘Abdul Lateef Ibn ‘Abdur Rahmaan Ibn Hasan en ook de voormalige Grote Muftee en nobele student, Shaykh Muhammad Ibn Ibraaheem – bij wie hij tien jaar heeft gestudeerd. Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar, was mild, genereus en geduldig van aard. Hij was standvastig en wijs bij het praten over de waarheid. Hij was een zaahid (iemand die zich onthoudt) met respect voor deze wereld en hij was een van de belangrijkste geleerden van Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah in zijn tijd. De nobele Shaykh – bij Allaah’s gratie- wijdde zijn hele leven toe aan de Islaam en de moslims door het schrijven van veel boeken en mensen te onderwijzen en de mensen van dienst te zijn. Tevens was hij erg actief in de Da’wah. Moge Allaah onze nobele vader en Shaykh vergeven.
Dit artikel was een antwoord op een vraag inzake de positie en status van vrouwen in de Islaam en is gehaald uit zijn Majmoo’ul Fataawaa wa Maqaalaatil Mutanawwi`ah (3/348-350).

[2] Hasan: overgeleverd door Maalik in al-Muwattaa (2/899) en al-Haakim (1/93), van Ibn ‘Abbaas (radiyallaahu ‘anhu). Hij is authentiek verklaard door Shaykh al-Albaanee in as-Saheehah (no. 1871).

[3] Overgeleverd door al-Bukhaaree (no. 5971) en Muslim (7/2), van Abu Hurayrah (radiyallaahu ‘anhu).

[4] Tafseer Qur`aanil A’dheem (3/439) van al-Haafidh Ibn Katheer.

[5] Overgeleverd door al-Bukhaaree (1/22) en Muslim (1/139), van de lange overlevering van ‘Aa`ishah (radiyallaahu ‘anhaa).
Vertaald door Zahra as-selefiejah
Nagekeken door Sp-Beheer

Liber
06-03-05, 20:42
Mannen in de islam:

2.223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

El_Islam
10-03-05, 22:17
Geplaatst door Dikra_selefie
De moslim vrouw: Haar status in de Ummah

Door Shaych ‘Abdoel ‘Aziez Ibn Baaz (d.1420H) [1] (rahimahoellaah)

De Islamitische vrouw heeft een nobele en hoge status en haar invloed is erg groot in het leven van iedere moslim. De islaamitische vrouw is zeker de eerste leraar bij het opbouwen van een rechtvaardige maatschappij mits zij de leiding volgt van het boek van Allaah en de Soennah van onze boodschapper (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam). Immers, het vastklampen aan de Qor`aan en de Soennah weerhoudt iedere moslim – vrouw of man- verre van misleidingen in welke vorm dan ook. De misleiding waaronder de verschillende volken lijden en hun verdeeldheid komen niet voor, tenzij er ver wordt afgedwaald van het pad van Allaah – de Meest Perfecte- de Allerhoogste en waarmee Zijn profeten en boodschappers (Vrede zij met hen) kwamen.
De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:
"Ik heb voor jullie twee dingen (achter) gelaten, Als jullie je daar aan vast houden, kunnen jullie na mij nooit (af) dwalen, het boek van Allaah en mijn Soennah".[2]
Het grote belang van de rol van de Moslim vrouw – of dat nu als vrouw, zus of dochter is en de rechten die haar toekomen zijn uitgelegd in de nobele Qor’aan, een uitvoerige uitleg hiervan is te vinden in de zuivere Soennah.
De reden waarom een vrouw zo belangrijk is, is omdat ze grote verantwoordelijkheden en lasten heeft en vele moeilijkheden moet doorstaan-verantwoordelijkheden en moeilijkheden die een man niet eens aankan. Daarom is het een verplichting voor een ieder om dankbaarheid, vriendelijkheid en begaanheid te tonen aan de moeder. En daarom verdient de moeder voorrang boven de vader in deze kwestie. Allaah de Verhevene zegt:

“En wij hebben de mens met betrekking tot zijn ouders opgedragen goed en plichttrouw te zijn- zijn moeder heeft hem immers in grote zwakheid gedragen en totdat hij gespeend werd waren het nog twee jaar. Jij moet Mij en jou ouders dank betuigen. Bij Mij is de bestemming”1.

Allaah de Verhevene zegt:
“En wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen- zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard. De zwangerschap en (de tijd erna) totdat hij gespeend werd is dertig maanden”2.1
Soerat Loeqmaan 31:14 2 Soerat Ahqaaf 41:15

Een man kwam naar de boodschapper van Allaah (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) en zei: "O Boodschapper van Allaah! Welke persoon op deze aarde verdient het meest mijn goede behandeling?" Hij antwoordde:
"je moeder"
De man vroeg, "En wie dan?" en hij antwoordde:
"Je moeder"
De man vroeg toen, "En wie dan?" En de profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) antwoordde weer: "Je moeder"
Toen vroeg de man weer, "En wie dan?" En de profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) antwoordde: "Je vader."[3]

Het is noodzaak dat aan de moeder drie keer meer de vriendelijkheid en goede behandeling gegeven wordt dan aan de vader.
Wat betreft de status van de echtgenote en haar invloed op het kalmeren van de ziel is duidelijk te zien in deze nobele Ayaah (openbaring van Allaah), –
De Verhevene zegt:
“En tot zijn tekenen behoort dat hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken”.3 Soerat Ar-roem 30:21
Al-Haafidh Ibn Kethier (d.774H) – rahimahullaah – zegt bij het uitleggen van de termen muwaddah and rahmah die in bovengenoemde aayah voorkomen:
"Al-muwaddah betekent liefde en genegenheid en ar-rahmah betekent barmhartigheid en medelijden – daar de man een vrouw neemt of omdat hij van haar houdt of omdat hij barmhartigheid en medelijden met haar heeft; door haar een kind van zichzelf te geven…" [4]

En de unieke houding dat de vrouw van de profeet Chadiedjah – radiyallaahu ‘anhaa – aannam, had een grote invloed op het rustig maken en kalmeren van de boodschapper van Allaah (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam), toen de engel Djibreel (‘alayhis salaam) de eerste keer naar de grot van Hiraa kwam. De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) keerde met kloppend hart en hevig bevend terug naar Chadiejah (radiyallaahu ‘anhaa) met de eerste openbaring, en zei tegen haar: "Bedek me, bedek me!
En zij bedekte hem totdat zijn angst weg was, en zei daarna alles wat er gebeurd was tegen Chadiejah (radiyallaahu ‘anhaa) . Toen zei hij: "Ik ben ben bang dat mij iets gaat overkomen”
Waarop zij tegen hem zei: "Nooit! Bij Allaah! Allaah zal je nooit ten schande brengen. Jij onderhoudt goede banden met je relaties, je helpt de armen en de behoeftigen, je behandelt je gasten vriendelijk en staat mensen in nood bij.[5]

En vergeet ‘Aa`ishah (radiyallaahu ‘anhaa) en haar grote invloed niet. Want zelfs de grote metgezellen namen de kennis van hadeeth van haar en vele Sahaabiyaat (vrouwelijke metgezellen) leerden de vele regels inzake vrouwenzaken van haar.

En zonder twijfel heeft mijn moeder (van Shaych ibn Baaz ﷲÇ ﻪﻤﺣÑ) – Moge Allaah genadig met haar zijn- een grote invloed op mij gehad, mij gestimuleerd en gesteund om te studeren. Moge Allaah haar nog meer belonen en haar belonen met het beste voor wat ze voor mij gedaan heeft.
En er is ook geen enkele twijfel dat in het huis waarin vriendelijkheid, tederheid, liefde en zorg met de Islaamitische tarbiyah (opvoeding en cultivering) zijn, een grote invloed zullen hebben op de man.

Hij zal – als Allaah het wil – succesvol zijn in zijn zaken en in alle andere dingen – of het nu het zoeken naar kennis is, handel drijven, de kost verdienen of iets anders dan dit. Het is aan Allaah alleen aan wie ik succes vraag en vraag om ons te leiden naar datgene waar Hij van houdt en mee tevreden is. En moge Allaah’s zegeningen en vrede zijn op onze profeet Mohammed (salla Allaahoe ‘alayhi wa sallam), zijn familie, metgezellen en volgelingen.

Voetnoten:
[1] Hij is een voorbeeld geleerde: Abu ‘Abdullaah, ‘Abdul ‘Azeez Ibn ‘Abdullaah Ibn Baaz. Hij werd geboren in de stad Riyaadh (Saudi Arabia) op de 12e van Dhul-Hijjah in het jaar 1330H. Hij begon met het verwerven van kennis door eerst de Qor ‘aan uit het hoofd te leren voordat hij de puberteit bereikte. Hierna begon hij met de bestudering van nobele wetenschappen zoals ‘Aqeedah (geloof), Fiqh (Islamitische rechtsgeleerdheid), Hadeeth (profetische overleveringen), Usoolul-Fiqh (de beginselen van rechtsgeleerheid), Faraa`id (erfrecht), Nahw (grammatica) and Sarf (morfologie) – zelfs toen de Shaykh volledig blind werd op zijn negentiende. Hij studeerde bovengenoemde wetenschappen bij de meest prominente geleerden van Riyaadh en Makkah in zijn tijd, inclusief Shaykh Muhammad Ibn ‘Abdul Lateef Ibn ‘Abdur Rahmaan Ibn Hasan en ook de voormalige Grote Muftee en nobele student, Shaykh Muhammad Ibn Ibraaheem – bij wie hij tien jaar heeft gestudeerd. Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar, was mild, genereus en geduldig van aard. Hij was standvastig en wijs bij het praten over de waarheid. Hij was een zaahid (iemand die zich onthoudt) met respect voor deze wereld en hij was een van de belangrijkste geleerden van Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah in zijn tijd. De nobele Shaykh – bij Allaah’s gratie- wijdde zijn hele leven toe aan de Islaam en de moslims door het schrijven van veel boeken en mensen te onderwijzen en de mensen van dienst te zijn. Tevens was hij erg actief in de Da’wah. Moge Allaah onze nobele vader en Shaykh vergeven.
Dit artikel was een antwoord op een vraag inzake de positie en status van vrouwen in de Islaam en is gehaald uit zijn Majmoo’ul Fataawaa wa Maqaalaatil Mutanawwi`ah (3/348-350).

[2] Hasan: overgeleverd door Maalik in al-Muwattaa (2/899) en al-Haakim (1/93), van Ibn ‘Abbaas (radiyallaahu ‘anhu). Hij is authentiek verklaard door Shaykh al-Albaanee in as-Saheehah (no. 1871).

[3] Overgeleverd door al-Bukhaaree (no. 5971) en Muslim (7/2), van Abu Hurayrah (radiyallaahu ‘anhu).

[4] Tafseer Qur`aanil A’dheem (3/439) van al-Haafidh Ibn Katheer.

[5] Overgeleverd door al-Bukhaaree (1/22) en Muslim (1/139), van de lange overlevering van ‘Aa`ishah (radiyallaahu ‘anhaa).
Vertaald door Zahra as-selefiejah
Nagekeken door Sp-Beheer

tbarkellah :duim:

Vrouwen hebben veel rechten en verantwoording in het leven

Alleen mensen onderschatten dat.