PDA

Bekijk Volledige Versie : [Voor EdV] Islam biedt me geen zielenrust.Douniah
09-10-02, 14:37
Ik vind dit onverantwoord dat er zomaar berichten worden gewist en leden worden gebanned!!!!! We leven in Nederland en hier geldt o.a Vrije Meningsuiting. Ik heb enkel mijn gedacht gezegd, en 10 minuten later werden mijn berichten permanent gewist en werd ik gebanned.Ik kreeg e mails van mensen[ik zal de namen zeker niet noemen] dat ik mijn mond moet houden en aan de koranwetten moet houden enzovoort en in een andere e mail stond erin dat ik beter zulke gedachten niet mag verspreiden in de Islamitische gemeenschap anders zal ik er ''iets gebeuren'' met mij.

Ik heb de moed om toch weer mijn gewiste bericht terug op het forum te zetten!
Ik ben doordat ik de inhoud van het islamitische geloof ben gaan bestuderen uit mijn niks doen (alleen maar werken ) . De theologische problemen die ik tegen kwam zijn voor de islam en het christendom grotendeels hetzelfde. Aangezien ik nooit bevredigende antwoorden op deze problemen heb gevonden ben ik tot de conclusie gekomen dat god niet bestaat. Althans het bestaan van een god zoals in de Bijbel of Koran beschreven acht ik uitgesloten. Ik ben nieuwsgierig naar de oplossingen die dominees of imams voor de nu volgende problemen hebben. Ik heb als voorbeeld meestal Koran teksten gebruikt die bij wijze van spreken ook in de Bijbel hadden kunnen staan. Hier komen de vragen.

Is God almachtig?

Kan God een steen maken die zo zwaar wordt dat zelfs hij hem niet meer kan bewegen? Als hij het niet kan is hij niet almachtig. Kan hij het wel dan is hij ook niet almachtig want hij kan immers de steen niet meer bewegen! Het lijkt mij dat volgens deze redenatie er geen almachtige god kan bestaan. Of wel?

Is God volmaakt?

Er wordt vaak gezegd dat God volmaakt is. Een bewering die je zo maar aanneemt.

Zodra iemand zegt : "God wil dit of dat… " ontkent ie God in z’n volmaaktheid. Iets willen betekent onbevredigd zijn. Er kan niets bestaan dat tegelijk onbevredigd is en tegelijk ook volmaakt. Of wel? Betekent volmaak zijn niet hetzelfde als ‘ behoefteloos’ zijn ?

Het is gezegd dat niets buiten de wil van Allah zal geschieden. Zelfs geen blad aan de boom zal bewegen zonder zijn goedkeuren. Zeker , als er iets kan gebeuren dat tegen z'n wil in gaat dan wordt z'n almacht in twijfel getrokken. Maar als er alleen maar dingen gebeuren volgens zijn wil , wat is dan de fout van de zondaar of de ongelovige?

Heeft het nog nut je voor een examen in te spannen? Als Allah niet wil dat je slaagt kun je je voor bereiden wat je wil maar je zakt toch.En als je er met de pet naar gooit en Allah wil dat je slaagt dan slaag je hoe dan ook. Waarom zul je je nog ergens voor inspannen dan?

Is God Alwetend?

Als er een alwetende god bestaat ben je niet meer zelf verantwoordelijk voor je daden.Alles wat er gebeurt is was bij God altijd al bekend. Dat maakt dat je als het ware een programma afdraait. Je kunt niet van dat programma afwijken. Alles is bekend. Maakt dit God niet tevens tot een soort sadist ?Hij wist dat Eva van de verboden appel ging eten zodat de zonde in de wereld zou komen .(als hij het niet heeft geweten dan is hij natuurlijk niet alwetend en impliciet ook niet almachtig) De verboden appel neerhangen kan moeilijk een soort test van god voor Eva geweest zijn want waarom zal God haar testen als hij de uitslag op voorhand al kent?

Waarom moet niet God zelf in plaats van de Satan als bron van alle ellende gezien worden ?

4.93En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah's toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden.

In sura 4.93 wordt dus melding gemaakt van Allah’s toorn. De vraag is nu hoe het kan dat een alwetende God kwaad kan worden. Een alwetende God die kwaad op iemand is geworden heeft altijd al geweten dat hij kwaad op die persoon zou gaan worden. Er kan weinig verrassing zijn bij God wanneer de kwaadmakende overtreding uiteindelijk begaan wordt. Bovendien heeft God ook nog eens de macht om de overtreding te voorkomen. Duidt kwaadheid of toorn overigens ook niet op een imperfectie?

Is God rechtvaardig , barmhartig , vergevingsgezind en /of genadevol?

9.68 Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen.

In sura 9.68 staat dus dat huichelaars en ongelovigen voor eeuwig in de hel zullen branden. Die straf houd nooit meer op. Als dit de straf van een rechtvaardige , barmhartige en genadevolle God is, welke straf zou dan een onrechtvaardige , onbarmhartige, onvergevingsgezinde en ongenadevolle God wel niet moeten geven?

Nog voor de schepping was het Allah al bekend wie er naar de hemel zou gaan en wie naar de hel. Altijd heeft hij geweten wie na welke overtreding waar in het hiernamaals terecht zou komen. Er zijn dus mensen die voor de hel zijn gecreëerd. Maar wat was hun zonde? Welke fout hebben zij begaan? Waarom hebben zij van hun rechtvaardige , barmhartige,vergevingsgezinde en genadevolle schepper (zo’n zware) straf gekregen?

Misschien moet de vraag wel zo gesteld worden : Waarom sluit het rechtvaardigheidsgevoel en de logica die de mensen van God gekregen hebben totaal niet bij Gods eigen rechtvaardigheidsgevoel en logica aan? Of vinden de meeste mensen de eeuwigdurende straffen van God op ogenschijnlijk lichte overtredingen wel rechtvaardig? En als God ons waarschuwt voor het eeuwig vuur dan is dat wel voor een vuur dat hij zelf in de wereld gebracht heeft. Hij had ook kunnen besluiten dat vuur niet te maken . En ook wat een overtreding is is door hem vast gesteld. En niet in de laatste plaats dient opgemerkt te worden dat de ‘ objecten ’ van Gods straf ook door hem zelf zijn gemaakt.

Is God Alom aanwezig?

Zoals zwaarte kracht alom aanwezig is zo is God alom aanwezig zeggen de gelovigen. God ziet en hoort de dus alles van zeer nabij. Hij zit dus met z’n neus boven op alle ellende in de wereld en doet er helemaal niets aan. Waarom niet? Wil hij het niet? Kan hij het niet? Of kan het hem niets schelen? Of is hij mensen een test aan het afleggen (ondanks dat de uitslag ervan bij hem op voorhand bekend is)?

God wil dat wij hem kennen wordt altijd gezegd. Is het dan niet vreemd dat hij zich alleen maar aan een klein groepje mannen genaamd ‘profeten’ openbaard? Hij had zich toch met hetzelfde gemak zich aan iedereen kunnen tonen? Waarom zo’n omweg? Waarom druist de logica die hij ons geven heeft zo tegen die van hemzelf in?

Deze problemen hebben mij dus uit m’n geloof gestoten . Zijn antwoorden op mijn vraag mogelijk?

Mafkees
09-10-02, 14:44
Ayaan Hirsi Ali op MarocNL........;)

Simon
09-10-02, 15:05
Hee maar moeten we nu alle reacties ook opnieuw reproduceren? Volgens mij is de topic niet gewist om hetgeen je hierboven schrijft. Maar je zou het aan beheer kunnen vragen.

Simon

Douniah
09-10-02, 15:11
Geplaatst door Simon
Hee maar moeten we nu alle reacties ook opnieuw reproduceren? Volgens mij is de topic niet gewist om hetgeen je hierboven schrijft. Maar je zou het aan beheer kunnen vragen.

Simon
Mijn topics zijn wel degelijk gewist om hetgeen ik hierboven schreef. Ik kreeg een e mail met '' jouw topics druisen tegen de islam, en daarom zullen ze verwijderd worden + de ban''


:boogie: :boogie: :boogie:Ik heb ze tenminste nog snel gekopieerd voor ze werden gewist als ''reserve''

Sfenza
09-10-02, 15:12
ik vraag het me soms ook af
weet er iemand antwoord?

Amellady
09-10-02, 15:50
Ik had een heel uitgebried antwoord gegeven. Mevrouw Jamillah/Dounia had daar niks op te zeggen. Maar jah. Dat antwoord is natuurlijk samen met de topic gewist.

Marsipulami
09-10-02, 16:17
Geplaatst door Douniah
Ik vind dit onverantwoord dat er zomaar berichten worden gewist en leden worden gebanned!!!!! We leven in Nederland en hier geldt o.a Vrije Meningsuiting. Ik heb enkel mijn gedacht gezegd, en 10 minuten later werden mijn berichten permanent gewist en werd ik gebanned.Ik kreeg e mails van mensen[ik zal de namen zeker niet noemen] dat ik mijn mond moet houden en aan de koranwetten moet houden enzovoort en in een andere e mail stond erin dat ik beter zulke gedachten niet mag verspreiden in de Islamitische gemeenschap anders zal ik er ''iets gebeuren'' met mij.

Ik heb de moed om toch weer mijn gewiste bericht terug op het forum te zetten!
Ik ben doordat ik de inhoud van het islamitische geloof ben gaan bestuderen uit mijn niks doen (alleen maar werken ) . De theologische problemen die ik tegen kwam zijn voor de islam en het christendom grotendeels hetzelfde. Aangezien ik nooit bevredigende antwoorden op deze problemen heb gevonden ben ik tot de conclusie gekomen dat god niet bestaat. Althans het bestaan van een god zoals in de Bijbel of Koran beschreven acht ik uitgesloten. Ik ben nieuwsgierig naar de oplossingen die dominees of imams voor de nu volgende problemen hebben. Ik heb als voorbeeld meestal Koran teksten gebruikt die bij wijze van spreken ook in de Bijbel hadden kunnen staan. Hier komen de vragen.

Is God almachtig?

Kan God een steen maken die zo zwaar wordt dat zelfs hij hem niet meer kan bewegen? Als hij het niet kan is hij niet almachtig. Kan hij het wel dan is hij ook niet almachtig want hij kan immers de steen niet meer bewegen! Het lijkt mij dat volgens deze redenatie er geen almachtige god kan bestaan. Of wel?

Is God volmaakt?

Er wordt vaak gezegd dat God volmaakt is. Een bewering die je zo maar aanneemt.

Zodra iemand zegt : "God wil dit of dat… " ontkent ie God in z’n volmaaktheid. Iets willen betekent onbevredigd zijn. Er kan niets bestaan dat tegelijk onbevredigd is en tegelijk ook volmaakt. Of wel? Betekent volmaak zijn niet hetzelfde als ‘ behoefteloos’ zijn ?

Het is gezegd dat niets buiten de wil van Allah zal geschieden. Zelfs geen blad aan de boom zal bewegen zonder zijn goedkeuren. Zeker , als er iets kan gebeuren dat tegen z'n wil in gaat dan wordt z'n almacht in twijfel getrokken. Maar als er alleen maar dingen gebeuren volgens zijn wil , wat is dan de fout van de zondaar of de ongelovige?

Heeft het nog nut je voor een examen in te spannen? Als Allah niet wil dat je slaagt kun je je voor bereiden wat je wil maar je zakt toch.En als je er met de pet naar gooit en Allah wil dat je slaagt dan slaag je hoe dan ook. Waarom zul je je nog ergens voor inspannen dan?

Is God Alwetend?

Als er een alwetende god bestaat ben je niet meer zelf verantwoordelijk voor je daden.Alles wat er gebeurt is was bij God altijd al bekend. Dat maakt dat je als het ware een programma afdraait. Je kunt niet van dat programma afwijken. Alles is bekend. Maakt dit God niet tevens tot een soort sadist ?Hij wist dat Eva van de verboden appel ging eten zodat de zonde in de wereld zou komen .(als hij het niet heeft geweten dan is hij natuurlijk niet alwetend en impliciet ook niet almachtig) De verboden appel neerhangen kan moeilijk een soort test van god voor Eva geweest zijn want waarom zal God haar testen als hij de uitslag op voorhand al kent?

Waarom moet niet God zelf in plaats van de Satan als bron van alle ellende gezien worden ?

4.93En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah's toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden.

In sura 4.93 wordt dus melding gemaakt van Allah’s toorn. De vraag is nu hoe het kan dat een alwetende God kwaad kan worden. Een alwetende God die kwaad op iemand is geworden heeft altijd al geweten dat hij kwaad op die persoon zou gaan worden. Er kan weinig verrassing zijn bij God wanneer de kwaadmakende overtreding uiteindelijk begaan wordt. Bovendien heeft God ook nog eens de macht om de overtreding te voorkomen. Duidt kwaadheid of toorn overigens ook niet op een imperfectie?

Is God rechtvaardig , barmhartig , vergevingsgezind en /of genadevol?

9.68 Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen.

In sura 9.68 staat dus dat huichelaars en ongelovigen voor eeuwig in de hel zullen branden. Die straf houd nooit meer op. Als dit de straf van een rechtvaardige , barmhartige en genadevolle God is, welke straf zou dan een onrechtvaardige , onbarmhartige, onvergevingsgezinde en ongenadevolle God wel niet moeten geven?

Nog voor de schepping was het Allah al bekend wie er naar de hemel zou gaan en wie naar de hel. Altijd heeft hij geweten wie na welke overtreding waar in het hiernamaals terecht zou komen. Er zijn dus mensen die voor de hel zijn gecreëerd. Maar wat was hun zonde? Welke fout hebben zij begaan? Waarom hebben zij van hun rechtvaardige , barmhartige,vergevingsgezinde en genadevolle schepper (zo’n zware) straf gekregen?

Misschien moet de vraag wel zo gesteld worden : Waarom sluit het rechtvaardigheidsgevoel en de logica die de mensen van God gekregen hebben totaal niet bij Gods eigen rechtvaardigheidsgevoel en logica aan? Of vinden de meeste mensen de eeuwigdurende straffen van God op ogenschijnlijk lichte overtredingen wel rechtvaardig? En als God ons waarschuwt voor het eeuwig vuur dan is dat wel voor een vuur dat hij zelf in de wereld gebracht heeft. Hij had ook kunnen besluiten dat vuur niet te maken . En ook wat een overtreding is is door hem vast gesteld. En niet in de laatste plaats dient opgemerkt te worden dat de ‘ objecten ’ van Gods straf ook door hem zelf zijn gemaakt.

Is God Alom aanwezig?

Zoals zwaarte kracht alom aanwezig is zo is God alom aanwezig zeggen de gelovigen. God ziet en hoort de dus alles van zeer nabij. Hij zit dus met z’n neus boven op alle ellende in de wereld en doet er helemaal niets aan. Waarom niet? Wil hij het niet? Kan hij het niet? Of kan het hem niets schelen? Of is hij mensen een test aan het afleggen (ondanks dat de uitslag ervan bij hem op voorhand bekend is)?

God wil dat wij hem kennen wordt altijd gezegd. Is het dan niet vreemd dat hij zich alleen maar aan een klein groepje mannen genaamd ‘profeten’ openbaard? Hij had zich toch met hetzelfde gemak zich aan iedereen kunnen tonen? Waarom zo’n omweg? Waarom druist de logica die hij ons geven heeft zo tegen die van hemzelf in?

Deze problemen hebben mij dus uit m’n geloof gestoten . Zijn antwoorden op mijn vraag mogelijk?


Zoals een blindgeborene nooit in staat zal zijn om kleuren te onderscheiden, zo is het menselijke verstand niet in staat om de werkelijkheid om zich heen begrippelijk te verhelderen en te begrijpen. Tot op zekere hoogte wel natuurlijk maar nooit volledig.

Het leven is geen wiskundig probleem dat moet worden opgelost maar een mysterie dat moet geleefd worden.

De erkenning van de eindigheid van het menselijk denkvermogen is een basishouding voor degenen die in God willen geloven. Hogergenoemde opmerkingen weerleggen volgens mij niet de mogelijkheid van het godsbestaan maar confronteren de mens slechts met de eindigheid van zijn denken.

Uit dergelijke verstandelijke spitsvondigheden kan men in ieder geval leren dat men voorzichtig moet omspringen met het denken in termen van absolute waarheden.

Volgens mij is er nog wel een dieper niveau om religieuze teksten te verstaan en er mee om te gaan dan op een louter rationeel essentialistische manier. Zoals de betekenis van een gedicht of een kunstwerk ook nooit helemaal begrippelijk kan worden verklaard zonder de boodschap te verminken.

In ieder geval heeft geloof in God ook te maken met vertrouwen en het loslaten van eigen inzichten in de hoop dat men er als mens rijker van zal worden.

Wizdom
09-10-02, 16:24
Geplaatst door Douniah
Ik vind dit onverantwoord dat er zomaar berichten worden gewist en leden worden gebanned!!!!! We leven in Nederland en hier geldt o.a Vrije Meningsuiting. Ik heb enkel mijn gedacht gezegd, en 10 minuten later werden mijn berichten permanent gewist en werd ik gebanned.Ik kreeg e mails van mensen[ik zal de namen zeker niet noemen] dat ik mijn mond moet houden en aan de koranwetten moet houden enzovoort en in een andere e mail stond erin dat ik beter zulke gedachten niet mag verspreiden in de Islamitische gemeenschap anders zal ik er ''iets gebeuren'' met mij.

Ik heb de moed om toch weer mijn gewiste bericht terug op het forum te zetten!
Ik ben doordat ik de inhoud van het islamitische geloof ben gaan bestuderen uit mijn niks doen (alleen maar werken ) . De theologische problemen die ik tegen kwam zijn voor de islam en het christendom grotendeels hetzelfde. Aangezien ik nooit bevredigende antwoorden op deze problemen heb gevonden ben ik tot de conclusie gekomen dat god niet bestaat. Althans het bestaan van een god zoals in de Bijbel of Koran beschreven acht ik uitgesloten. Ik ben nieuwsgierig naar de oplossingen die dominees of imams voor de nu volgende problemen hebben. Ik heb als voorbeeld meestal Koran teksten gebruikt die bij wijze van spreken ook in de Bijbel hadden kunnen staan. Hier komen de vragen.

Is God almachtig?

Kan God een steen maken die zo zwaar wordt dat zelfs hij hem niet meer kan bewegen? Als hij het niet kan is hij niet almachtig. Kan hij het wel dan is hij ook niet almachtig want hij kan immers de steen niet meer bewegen! Het lijkt mij dat volgens deze redenatie er geen almachtige god kan bestaan. Of wel?

Is God volmaakt?

Er wordt vaak gezegd dat God volmaakt is. Een bewering die je zo maar aanneemt.

Zodra iemand zegt : "God wil dit of dat… " ontkent ie God in z’n volmaaktheid. Iets willen betekent onbevredigd zijn. Er kan niets bestaan dat tegelijk onbevredigd is en tegelijk ook volmaakt. Of wel? Betekent volmaak zijn niet hetzelfde als ‘ behoefteloos’ zijn ?

Het is gezegd dat niets buiten de wil van Allah zal geschieden. Zelfs geen blad aan de boom zal bewegen zonder zijn goedkeuren. Zeker , als er iets kan gebeuren dat tegen z'n wil in gaat dan wordt z'n almacht in twijfel getrokken. Maar als er alleen maar dingen gebeuren volgens zijn wil , wat is dan de fout van de zondaar of de ongelovige?

Heeft het nog nut je voor een examen in te spannen? Als Allah niet wil dat je slaagt kun je je voor bereiden wat je wil maar je zakt toch.En als je er met de pet naar gooit en Allah wil dat je slaagt dan slaag je hoe dan ook. Waarom zul je je nog ergens voor inspannen dan?

Is God Alwetend?

Als er een alwetende god bestaat ben je niet meer zelf verantwoordelijk voor je daden.Alles wat er gebeurt is was bij God altijd al bekend. Dat maakt dat je als het ware een programma afdraait. Je kunt niet van dat programma afwijken. Alles is bekend. Maakt dit God niet tevens tot een soort sadist ?Hij wist dat Eva van de verboden appel ging eten zodat de zonde in de wereld zou komen .(als hij het niet heeft geweten dan is hij natuurlijk niet alwetend en impliciet ook niet almachtig) De verboden appel neerhangen kan moeilijk een soort test van god voor Eva geweest zijn want waarom zal God haar testen als hij de uitslag op voorhand al kent?

Waarom moet niet God zelf in plaats van de Satan als bron van alle ellende gezien worden ?

4.93En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah's toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden.

In sura 4.93 wordt dus melding gemaakt van Allah’s toorn. De vraag is nu hoe het kan dat een alwetende God kwaad kan worden. Een alwetende God die kwaad op iemand is geworden heeft altijd al geweten dat hij kwaad op die persoon zou gaan worden. Er kan weinig verrassing zijn bij God wanneer de kwaadmakende overtreding uiteindelijk begaan wordt. Bovendien heeft God ook nog eens de macht om de overtreding te voorkomen. Duidt kwaadheid of toorn overigens ook niet op een imperfectie?

Is God rechtvaardig , barmhartig , vergevingsgezind en /of genadevol?

9.68 Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen.

In sura 9.68 staat dus dat huichelaars en ongelovigen voor eeuwig in de hel zullen branden. Die straf houd nooit meer op. Als dit de straf van een rechtvaardige , barmhartige en genadevolle God is, welke straf zou dan een onrechtvaardige , onbarmhartige, onvergevingsgezinde en ongenadevolle God wel niet moeten geven?

Nog voor de schepping was het Allah al bekend wie er naar de hemel zou gaan en wie naar de hel. Altijd heeft hij geweten wie na welke overtreding waar in het hiernamaals terecht zou komen. Er zijn dus mensen die voor de hel zijn gecreëerd. Maar wat was hun zonde? Welke fout hebben zij begaan? Waarom hebben zij van hun rechtvaardige , barmhartige,vergevingsgezinde en genadevolle schepper (zo’n zware) straf gekregen?

Misschien moet de vraag wel zo gesteld worden : Waarom sluit het rechtvaardigheidsgevoel en de logica die de mensen van God gekregen hebben totaal niet bij Gods eigen rechtvaardigheidsgevoel en logica aan? Of vinden de meeste mensen de eeuwigdurende straffen van God op ogenschijnlijk lichte overtredingen wel rechtvaardig? En als God ons waarschuwt voor het eeuwig vuur dan is dat wel voor een vuur dat hij zelf in de wereld gebracht heeft. Hij had ook kunnen besluiten dat vuur niet te maken . En ook wat een overtreding is is door hem vast gesteld. En niet in de laatste plaats dient opgemerkt te worden dat de ‘ objecten ’ van Gods straf ook door hem zelf zijn gemaakt.

Is God Alom aanwezig?

Zoals zwaarte kracht alom aanwezig is zo is God alom aanwezig zeggen de gelovigen. God ziet en hoort de dus alles van zeer nabij. Hij zit dus met z’n neus boven op alle ellende in de wereld en doet er helemaal niets aan. Waarom niet? Wil hij het niet? Kan hij het niet? Of kan het hem niets schelen? Of is hij mensen een test aan het afleggen (ondanks dat de uitslag ervan bij hem op voorhand bekend is)?

God wil dat wij hem kennen wordt altijd gezegd. Is het dan niet vreemd dat hij zich alleen maar aan een klein groepje mannen genaamd ‘profeten’ openbaard? Hij had zich toch met hetzelfde gemak zich aan iedereen kunnen tonen? Waarom zo’n omweg? Waarom druist de logica die hij ons geven heeft zo tegen die van hemzelf in?

Deze problemen hebben mij dus uit m’n geloof gestoten . Zijn antwoorden op mijn vraag mogelijk?

He, je hebt de vrije keus. Als het goede niet bevalt dan neem je toch gewoon het slechte. Wat zeur je nou. Als je mij maar niet lastig valt met blasfemie.

Wizdom
09-10-02, 16:25
Geplaatst door Wizdom


He, je hebt de vrije keus. Als het goede niet bevalt dan neem je toch gewoon het slechte. Wat zeur je nou. Als je mij maar niet lastig valt met blasfemie.

Verder is dit een Marokaanse Islamitische Site. Dus wel een beetje respect voor andersdenkenden aub.

Simon
09-10-02, 16:34
Geplaatst door Douniah
Mijn topics zijn wel degelijk gewist om hetgeen ik hierboven schreef. Ik kreeg een e mail met '' jouw topics druisen tegen de islam, en daarom zullen ze verwijderd worden + de ban''

Ik heb ze tenminste nog snel gekopieerd voor ze werden gewist als ''reserve''

Oh kwamen die emails dan van beheer van deze site ? Nou merkwaardig ! Ik ga steeds meer aan de tolerantie van moslims twijfelen. Ze kunnen niet omgaan met andersdenkenden. Dat schijnt een bedreiging te vormen. Misschien staan ze niet zo sterk in hun geloof want anders zouden ze het alleen maar interessant vinden.

Maar ik vond wel dat je op een gegeven moment wel erg veel van die topics opende over je ongeloof terwijl het steeds op hetzelfde neerkwam. Dan kan je je nieuwe bijdragen ook toevoegen aan de topic die je er al over geopend hebt.

Simon

bman
09-10-02, 16:53
ik wil die emails wel eens zien...klinkt mij eerder als een verzinsel. Als het waar is: shame on you, beheer. Stelletje schijnheilen zouden het zijn als men daarom artikelen verwijdert...maar ik denk het niet: mijn draadje of beter een draadje van yousrah (waarin de moslims allemaal angstvallig hun mondjes hielden) over het werkelijke ontstaan van de Koran is volgens mij ook niet weggehaald...


mag nog altijd op gereageerd woorden, beste moslimbroeders en zusters...of durven jullie niet?

Hamza-T
09-10-02, 23:08
Jongens zullen wij nu ook op joodse en christelijke sites hun geloven gaan bespotten?
Ik heb er in ieder geval geen behoefte aan,jullie wel?
Ze komen toch al hier :fplet:

Mark
10-10-02, 06:43
welkom terug Douniah!!!!

:lole: :lole:

10-10-02, 06:52
He Douniah.. Waarom is er nog nooit een komeet ingeslagen die de mensheid doet uitsterven..? Weet jij hoe nietig wij zijn in het universum.. Wie regelt het verkeer daar dan..?