PDA

Bekijk Volledige Versie : Allochtone ex-gevangene gemedenDon
14-10-02, 12:22
Allochtone ex-gevangene gemeden
Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM - Allochtone ex-gedetineerden zijn de dupe van het reorganisatiebeleid van de reclassering. Reclasseringswerkers moeten aan hoge productie-eisen voldoen. Daardoor mijden zij structureel moeilijkere gevallen, waartoe de allochtonen worden gerekend.

De reclasseringswerkers werken liever met delictplegers die de Nederlandse taal beheersen, gemotiveerd zijn en een delict bekennen. Dit blijkt uit onderzoek van Miranda Boone van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen in Utrecht. Het onderzoek richtte zich op de manier waarop reclasseringswerkers omgaan met de culturele verscheidenheid van hun cliŽnten.

Onder druk van het ministerie van Justitie ligt sinds de reorganisatie in 1995 bij de reclassering de nadruk op de productie. Reclasseringspersoneel bevestigt dat. Er blijft daardoor te weinig tijd over voor kwaliteit en inhoud, blijkt uit het onderzoek.

Allochtone ex-gevangenen belanden vaak in de categorie 'moeilijke gevallen', beschrijft Boone, vooral door het taalprobleem. Een ander punt is het grote aantal ontkennende allochtone (vooral Marokkaanse en Antilliaanse) delinquenten. Veel reclasseringswerkers beschouwen een bekentenis als belangrijke voorwaarde voor het bieden van hulpverlening.

Boone: 'Het doel van de reclassering is te voorkomen dat mensen in herhaling vallen. Maar het weren van delictplegers die meer aandacht vragen, draagt niet bepaald bij aan een afname van het aantal recidivisten.'

Boone pleit voor aanpassing van de reclasseringsprogramma's. 'De inhoud moet meer toegesneden worden op etnische minderheidsgroepen.' Bovendien moet de reclassering haar werknemers vaardigheden bijbrengen zodat die meer inzicht krijgen in specifieke problemen van allochtonen.