PDA

Bekijk Volledige Versie : Christelijke PartijenVictory
17-10-02, 20:08
<edit>

barfly
17-10-02, 20:52
Wanneer staat er iemand op om een moslim partij te beginnen?
Enne "ze" komen toch niet aan de macht? Wat zou je zeggen van het CDA (Christen Democratisch Appél)
Men moet stemmen op wat men wil.

Victory
17-10-02, 21:24
<edit>

Fillastiene
18-10-02, 11:09
Geplaatst door Victory


*
Weet ik niet.

*
Veel mensen die op CDA hebben gestemt, zouden nooit op SGP of CU stemmen. CDA kan je niet echt meer een christelijke partij noemen, in ieder geval niet zoals SGP/CU (de echte christelijke partijen). Veel dingen die zij wel 'toestaan' zou een christen niet goed vinden. Ik heb al eens vaker kritiek van CU/SQP op CDA gehoord.

*
Van mij mag jij stemmen op wie je wilt. Ik waarschuw de moslims alleen dat de christelijke partijen pro-"isreal" zijn.

Ja, een tijd terug was er een soort van demonstratie met het thema 'Vrienden van Israel'. Volgens mij na die van Palestina. Een lijsttrekker van de SGP -van der vlies?- had toen gesproken en zijn steun beuigd aan Israel.

Dus inderdaad niet stemmen.

Fillastiene

Donna
18-10-02, 20:02
De SGP is tegen vrouwen in de politiek.

De SGP is zelfs tegen vrouwen in de SGP.

Maargoed. Elk voordeel hep z'n nadeel.

bman
19-10-02, 11:22
Geplaatst door [email protected]
Ik heb er lang over nagedacht.. en heb hetgeen hierboven staat ook zeker meegenomen in mijn besluit.. Ik ben er nu eigenlijk zeker van dat ik SGP ga stemmen.. En k hoop velen met mij..

Het is overigens overwegend meer een strategische dan een inhoudelijke keus.. Natuurlijk s een strategische keus gebaseerd op het inhoudelijke.. Maar ik kies er bijvoorbeeld niet voor om het op de ChristenUnie te gooien..

Ik zal later wel verklaren waarom ik op hun stem insha'Allah..

Vertel!

Simon
19-10-02, 11:33
Geplaatst door Victory

Veel mensen die op CDA hebben gestemt, zouden nooit op SGP of CU stemmen. CDA kan je niet echt meer een christelijke partij noemen, in ieder geval niet zoals SGP/CU (de echte christelijke partijen). Veel dingen die zij wel 'toestaan' zou een christen niet goed vinden. Ik heb al eens vaker kritiek van CU/SQP op CDA gehoord.


CDA is in ieder geval veel representatiever voor het Christendom in Nederland dan het SGP dat traditioneel maar 2 zetels haalt. Het CDA heeft overigens ook moslims op de lijst.

Simon

Simon
19-10-02, 11:41
Geplaatst door [email protected]
Ik heb er lang over nagedacht.. en heb hetgeen hierboven staat ook zeker meegenomen in mijn besluit.. Ik ben er nu eigenlijk zeker van dat ik SGP ga stemmen.. En k hoop velen met mij..

Het is overigens overwegend meer een strategische dan een inhoudelijke keus.. Natuurlijk s een strategische keus gebaseerd op het inhoudelijke.. Maar ik kies er bijvoorbeeld niet voor om het op de ChristenUnie te gooien..

Ik zal later wel verklaren waarom ik op hun stem insha'Allah..

Nou ik zou nog maar eens goed nadenken. Dit artikel heb ik van de website van de SGP. Dan kan je goed beoordelen hoe de SGP tegenover de Islam staat:

Simon

--------------------------------------------------------------------------------
Op het scherpst van de snede

Geen harde uitspraken over multicultureel Nederland graag. Dat is wat Mehmet Kaplan voorstaat. Aan die multiculturele samenleving mogen we niet morrelen. De SGP heeft nooit meegedaan aan lofzangen op de multiculturele samenleving. Voor ons ligt de kern in de onwaardeerbare meerwaarde van het christelijk geloof voor de publieke samenleving.

De fluwelen handschoenen waarmee vroeger over allochtonen gesproken werd, zijn de laatste jaren door bijna alle partijen uitgetrokken. Veel politici zeggen tegenwoordig dat Nederland vol is of raakt: Melkert, Dittrich, Fortuyn. Of stellen dat de islam in Nederland zou moeten 'seculariseren', net zoals het Nederlandse christendom, zodat ook de islam onschadelijk gemaakt is voor politiek en samenleving. Achterliggende gedachte is dat godsdienst en politiek van elkaar gescheiden moeten worden. Een funeste gedachte.

Godsdienst en politiek hebben alles met elkaar te maken. Dat blijkt al uit de eedsaflegging bij de aanvaarding van een politiek ambt. De eedsformule is: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig'. Deze eed wordt door de overheid ter bevestiging van trouw gevorderd. Daarbij gaat het om de aanroeping van de God van de Bijbel. De positie van de eed is uitgehold door de invoering van de belofte als alternatief. Het toestaan van allerhande gewijzigde eedsformules - ideaal van PvdA-minister De Vries - is een nieuwe aantasting van de christelijke eed. Een onbegaanbare weg, omdat de overheid dan welbewust verantwoordelijkheid neemt voor het "zweren bij hen die geen God zijn" (Jer. 5:7)!

Debatteren over multicultureel Nederland moet op het scherpst van de snede. Het gaat immers ten diepste om de eer van God in het publieke leven. De wetgever moet keuzes maken als het gaat om de vormgeving van het burgerlijk huwelijk, de bescherming van het leven, het experimenteren met erfelijk materiaal, de bescherming van Gods schepping, de
acceptatie van godsdienstige uitingen in het publieke leven. Als de wetgever daarbij uitgaat van gelijkberechtiging van alle levensbeschouwingen en godsdiensten, loopt hij vast. De overheid kan en mag niet neutraal zijn. De sociaal-democraat Kaplan zal dat vanuit zijn eigen politieke praktijk moeten bevestigen.

De multiculturele samenleving is een feit. Nederland wordt bevolkt door een veelheid aan culturen. De vele vreemdelingen in ons land hebben van oorsprong een andere taal, gebruiken en godsdienst. Maar een feit is nog geen norm. De SGP heeft nooit meegezongen in het koor dat de lof aanhief op multicultureel Nederland. Al te gemakkelijk werd gedacht over culturele verschillen. Te veel klemtoon werd gelegd op de eigen cultuur van nieuwkomers. Te optimistisch werd uitgegaan van de verwachting dat minderheden hun weg wel zouden vinden in de samenleving.

Voorstanders van de multiculturele samenleving zien er aan voorbij dat voor een hechte samenleving gemeenschappelijke waarden en normen nodig zijn. Onze Nederlandse cultuur is gestempeld door het christendom. Gods leiding in de geschiedenis van Nederland heeft ook vandaag zeggingskracht, al zien we de massale ontkerstening diep inwerken op onze cultuur en wetgeving. Dat stemt ons diep verdrietig. Evenals de opkomst van niet christelijke godsdiensten zoals de islam in ons land. Die veelkleurigheid kunnen we allerminst positief waarderen. Het is, anders dan Kaplan suggereert, niet in strijd met onze rechtsorde een negatief oordeel over het multiculturele ideaal uit te spreken. Dat wordt pas anders als men zich te buiten gaat aan grove beledigingen tegenover mensen of ongepaste smaadtaal in de mond neemt.

Is dit stigmatiseren? Nee, dat doet de SGP niet. Vreemdelingenhaat is onverenigbaar met christelijke naastenliefde. Ons standpunt is helder, maar we willen de nuance niet uit het oog verliezen. Ook niet over islam en geweld na 11 september. We kunnen niet elke moslim als potentiële terrorist beschouwen. Anderzijds kan men niet negeren hoe wereldwijd door extremistische moslims geweld wordt gerechtvaardigd met een beroep op de islam. Dat is reden genoeg om ook binnen onze grenzen waakzaamheid te betrachten.

Nederland vol? Niet voor mensen die voor hun leven te vrezen hebben. Daarvoor moet plaats zijn en blijven. Wel voor mensen die om oneigenlijke redenen asiel aanvragen en zo onze herbergzaamheid misbruiken. Daar moeten we niet omfloerst over doen. Met het verdoezelen van feiten is niemand gediend.

Kaplan wil eigenlijk van de multiculturele samenleving weer een taboe maken. De problemen rond inburgering, onderwijsachterstanden en criminaliteit onder allochtone jongeren zijn echter te ernstig om daar laconiek aan voorbij te gaan. Wie dat doet, speelt Fortuyn in de kaart. Laten we liever een eerlijke discussie voeren over de manco's van multicultureel Nederland. Niet om mensen af te schrijven, maar om uitzicht te bieden. Een positief perspectief bij het licht van het Woord van God!

Mr. C.G. van der Staaij, lid van de SGP-fractie Tweede Kamer
Drs. E.J. Brouwer, beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer

Mark
19-10-02, 18:58
Geplaatst door [email protected]
Ik heb er lang over nagedacht.. en heb hetgeen hierboven staat ook zeker meegenomen in mijn besluit.. Ik ben er nu eigenlijk zeker van dat ik SGP ga stemmen.. En k hoop velen met mij..

Het is overigens overwegend meer een strategische dan een inhoudelijke keus.. Natuurlijk s een strategische keus gebaseerd op het inhoudelijke.. Maar ik kies er bijvoorbeeld niet voor om het op de ChristenUnie te gooien..

Ik zal later wel verklaren waarom ik op hun stem insha'Allah..

De SGP is een verwerpelijke confessionele partij. Ik hoop dat ze al hun zetels kwijt raken. Ik hoop dat jij de enige in Nederland bent die op ze stemt. Maar helaas zal heel Urk, Staphorst en de Alblasserwaard wel weer gehoor geven aan de oproep van hun dominee.