PDA

Bekijk Volledige Versie : Amien!JonaH
05-11-02, 08:11
1. Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel (2:201)

2. Onze Heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk (2:250)

3. Onze heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken (2:286)

4. Onze heer, belast ons niet zoals degenen voor ons belast heeft (2:286)

5. Onze heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk (2:286)

6.Onze heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. (3:8)

7.Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze overdrijvingen met betrekking tot onze zaak en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk (3:147)

8. Onze heer, voorwaar, U bent degene die iemand de hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn (3:192)

9.Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproep tot geloof: ‘Gelooft in jullie Heer’ (3:193)

10. Onze heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van ) de vromen (3:193)

11.Onze Heer,schenk ons wat U aan Uw boodschappers belooft hebt en verneder ons niet de op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet (3:194)

12.Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren (7:23)

13.Onze Heer, plaats ons niet bij het onrechtplegende volk (7:47)

14. Onze Heer, doe een uitspraak tussen ons en ons volk, naar de waarheid en U bent de Beste van de Oordelaars (7:89)

15. Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich hebben overgegeven (7:126)

16. Onze Heer, maak ons geen voorwerp van vervolging door het onrechtlegende volk. En red ons door Uw Barmhartigheid van het ongelovige volk (10:85-86)

17 Onze Heer, Voorwaar, U weet wat wij verbergen en wat wij openlijk doen en er is voor Allah niets verborgen op de aarde en in de hemel (14:38)

18. Onze Heer, schenk ons van uw zijde barmhartigheid en bereid ons een rechte weg voor onze zaak (18:10)

19. Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de Moetaqqoen (25:74)

20. Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel (40:7)

21. Onze Heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de Tuinen van ‘Adn ( het paradijs) binnentreden, die U hen beloofd hebt: voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze (40:8)

22. Onze Heer, neem de bestraffing van ons weg: voorwaar wij zijn gelovigen (44:12)

23. Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent zachtmoedig, meest Barmhartig (59:10)

24. Onze Heer, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons in berouw en tot U is de tergkeer (60:4)

25. Onze Heer, vervolmaak voor ons licht en vergeef ons: voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken (66:8)

Amien

JonaH

Yonaida
05-11-02, 20:58
Amien

JonaH
07-11-02, 13:05
Geplaatst door Yonaida
Amien


Godzijdank dat er iemand Amien zegt :)


JonaH

elouafi
14-11-02, 11:23
AMIEN.....AMIEN....AMIEN

shema
17-11-02, 19:01
AMIN YA RABBI AL3LAMIN!

Aicha19
20-12-02, 23:10
En hier nog een ~AMIEN~

crazy2000
25-12-02, 00:57
JonaH
eh een beetje vreemd waarom gebruik je steeds ONZE HEER ?? Volgens mij hebben de Moslims daar een ander woord voor!!!

7obyIslam
27-12-02, 00:22
Allahoemma Amien !.............en moge deze Doe'as verhoord worden,door de verhevene Heer Allah(swt).AMIEN!