PDA

Bekijk Volledige Versie : De plaats van de profeet Mohammed in de Islamzorro
08-11-02, 22:50
De plaats van de profeet Mohammed in de Islam
door: Werkgroep IBN

Een moslim die recht in de leer is omdat hij alleen de Koran erkent als religieuze leidraad wordt er vaak van beschuldigd de profeet Mohammed te haten en niet te respecteren en wat al niet meer. Al deze beschuldigingen zijn ongegrond. Wij respecteren Mohammed juist wel en wij haten hem niet. Hoe kunnen wij hem haten als God hem heeft uitgekozen als profeet en gezant om ons de Koran te brengen? Hij was een goed moslim en een voorbeeld voor ons allen. Hij is een voorbeeld in dat hij alleen volgde wat aan hem geopenbaard was. Dat is waarin de moslims hem moeten volgen. Niet in klederdracht, haardracht, looprichting, persoonlijke hygiŽne of wat dan ook. Hij was een mens net als wij allen zijn. Hij deed wat God hem opdroeg. Dat moeten wij ook doen.

De meeste mensen die zich moslim noemen stellen dat ze de Soenna van de profeet volgen. De Soenna van de profeet is de levenswijze gebaseerd op de aan Mohammed toegeschreven woorden en daden (Hadith) die volgens de aanhangers ervan juridisch bindende precedenten vormen. Wij volgen deze Soenna niet om het volgende:

God heeft nergens in de Koran geboden de Soenna van Mohammed of van wie dan ook te volgen. Als God het heeft over een Soenna, is dat Zijn onveranderlijke Soenna, Zijn onveranderlijke methode om de zondaars te straffen; 8:38, 15:13, 17:77 etc. Er is een aya waarin God te kennen geeft dat Hij ons naar de Soenna wil leiden van hen die voor ons waren: "God wil jullie onderrichten in en leiden naar de Soenna van degenen die voor jullie waren en jullie Zijn barmhartigheid tonen. God is Wetend, Wijs" (4:26) Dit vers komt na een uiteenzetting van enkele aspecten van het huwelijksrecht in de Islam. Dat was dus de Soenna van hen die voor ons waren waar God ons naar toe wil leiden en in onderrichten.
De zogenaamde Soenna van de profeet is gebaseerd op onbetrouwbare bronnen. Er is geen enkele garantie dat de Hadith werkelijk het leven van Mohammed beschrijft zoals die was. Die 'Soenna van de profeet' bestaat niet.
2:136: "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, IsmaŽl, Isaak, Jakob en de stammen werd neergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons."

2:285: "Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in God, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers. Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers; en zij zeiden: 'Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is de terugkeer'."

3:84 "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, IsmaŽl, Isaak, Jakob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons."

4:150-152 "Degenen die God en Zijn boodschappers verwerpen en onderscheid wensen te maken tussen God en Zijn boodschappers, zeggende: 'Wij geloven in sommige en niet in andere', zij willen een tussenweg volgen. Dezen zijn inderdaad de ongelovigen en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf bereid. En degenen, die in God en al Zijn boodschappers geloven en geen onderscheid tussen wie dan ook maken, dezen zijn het, wie Hij spoedig hun beloning zal geven; God is Vergevend, Barmhartig."

Wij nemen de vermaning van bovenstaande verzen serieus en maken daarom geen onderscheid tussen de boodschappers van God. Degenen die claimen de Soenna van Mohammed te volgen begaan een fout, niet alleen omdat die Soenna niet bestaat en het volgen ervan nooit geboden is, maar ook omdat ze dus een onderscheid maken tussen de boodschappers van God. Ze willen alleen de Soenna van Mohammed volgen en niet die van Jezus, Mozes, Jakob, Isaak, IsmaŽl, Abraham etc. etc. De plaats van de profeet Mohammed in de Islam is dezelfde als die van alle andere profeten en boodschappers.


Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Medea-Sefieroth
08-11-02, 22:52
Geplaatst door zorro
De plaats van de profeet Mohammed in de Islam
door: Werkgroep IBN

Een moslim die recht in de leer is omdat hij alleen de Koran erkent als religieuze leidraad wordt er vaak van beschuldigd de profeet Mohammed te haten en niet te respecteren en wat al niet meer. Al deze beschuldigingen zijn ongegrond. Wij respecteren Mohammed juist wel en wij haten hem niet. Hoe kunnen wij hem haten als God hem heeft uitgekozen als profeet en gezant om ons de Koran te brengen? Hij was een goed moslim en een voorbeeld voor ons allen. Hij is een voorbeeld in dat hij alleen volgde wat aan hem geopenbaard was. Dat is waarin de moslims hem moeten volgen. Niet in klederdracht, haardracht, looprichting, persoonlijke hygiŽne of wat dan ook. Hij was een mens net als wij allen zijn. Hij deed wat God hem opdroeg. Dat moeten wij ook doen.

De meeste mensen die zich moslim noemen stellen dat ze de Soenna van de profeet volgen. De Soenna van de profeet is de levenswijze gebaseerd op de aan Mohammed toegeschreven woorden en daden (Hadith) die volgens de aanhangers ervan juridisch bindende precedenten vormen. Wij volgen deze Soenna niet om het volgende:

God heeft nergens in de Koran geboden de Soenna van Mohammed of van wie dan ook te volgen. Als God het heeft over een Soenna, is dat Zijn onveranderlijke Soenna, Zijn onveranderlijke methode om de zondaars te straffen; 8:38, 15:13, 17:77 etc. Er is een aya waarin God te kennen geeft dat Hij ons naar de Soenna wil leiden van hen die voor ons waren: "God wil jullie onderrichten in en leiden naar de Soenna van degenen die voor jullie waren en jullie Zijn barmhartigheid tonen. God is Wetend, Wijs" (4:26) Dit vers komt na een uiteenzetting van enkele aspecten van het huwelijksrecht in de Islam. Dat was dus de Soenna van hen die voor ons waren waar God ons naar toe wil leiden en in onderrichten.
De zogenaamde Soenna van de profeet is gebaseerd op onbetrouwbare bronnen. Er is geen enkele garantie dat de Hadith werkelijk het leven van Mohammed beschrijft zoals die was. Die 'Soenna van de profeet' bestaat niet.
2:136: "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, IsmaŽl, Isaak, Jakob en de stammen werd neergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons."

2:285: "Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in God, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers. Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers; en zij zeiden: 'Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is de terugkeer'."

3:84 "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, IsmaŽl, Isaak, Jakob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons."

4:150-152 "Degenen die God en Zijn boodschappers verwerpen en onderscheid wensen te maken tussen God en Zijn boodschappers, zeggende: 'Wij geloven in sommige en niet in andere', zij willen een tussenweg volgen. Dezen zijn inderdaad de ongelovigen en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf bereid. En degenen, die in God en al Zijn boodschappers geloven en geen onderscheid tussen wie dan ook maken, dezen zijn het, wie Hij spoedig hun beloning zal geven; God is Vergevend, Barmhartig."

Wij nemen de vermaning van bovenstaande verzen serieus en maken daarom geen onderscheid tussen de boodschappers van God. Degenen die claimen de Soenna van Mohammed te volgen begaan een fout, niet alleen omdat die Soenna niet bestaat en het volgen ervan nooit geboden is, maar ook omdat ze dus een onderscheid maken tussen de boodschappers van God. Ze willen alleen de Soenna van Mohammed volgen en niet die van Jezus, Mozes, Jakob, Isaak, IsmaŽl, Abraham etc. etc. De plaats van de profeet Mohammed in de Islam is dezelfde als die van alle andere profeten en boodschappers.


Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Heb jij geen eigen mening? Duidelijk een copy-past type! :ego: :ego: :haha: :haha: :haha: